Tầm quan trọng của biện pháp khuyến khích đầu tư

09/09/2022
Kim Thị Hồng Ngát
Kim Thị Hồng Ngát
Các biện pháp khuyến khích đầu tư có vai trò rất lớn thu hút nhà đầu tư. Cùng tìm hiểu tầm quan trọng của biện pháp khuyến khích đầu tư.

Đầu tư là yếu tố quan trọng trong sự phát triển của một quốc gia. Bởi vì đầu tư là những hoạt động sử dụng các nguồn lực hiện tại nhằm mang đến cho nền kinh tế xã hội những kết quả lớn hơn trong tương lai so với nguồn lực đã sử dụng. Do đó, bên cạnh xây dựng những quy định về đầu tư thì những biện pháp bảo đảm cũng như khuyến khích đầu tư cũng cần được chú trọng. Vì nhờ đấy các nhà đầu tư yên tâm đầu tư. Các biện pháp khuyến khích đầu tư có vai trò rất lớn thu hút nhà đầu tư. Cùng tìm hiểu tầm quan trọng của biện pháp khuyến khích đầu tư.

Tầm quan trọng của biện pháp khuyến khích đầu tư

Mối quan hệ giữa các biện pháp khuyến khích đầu tư và môi trường đầu tư

Nói đến hoạt động đầu tư trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, tuy pháp luật không đưa ra những quy định bắt buộc các nhà đầu tư phải có một số lượng vốn lớn mới có thể tham gia vào thị trường. Nhưng có thể nói, lượng vốn trên thực tế mà một nhà đầu tư có thể đầu tư vào một dự án là khá lớn. Điều này xuất phát từ thực tế là khả năng tiến hành thành công những dự án trong điều kiện cạnh tranh gay gắt hiện nay giữa các nhà đầu tư, trước tiên, cần được đảm bảo bằng khả năng tài chính hùng mạnh của chính bản thân nhà đầu tư. Bên cạnh việc phải chi một nguồn vốn lớn, đầu tư 

mà một khi đã tham gia, Việt Nam cũng như tất cả các nước thành viên khác đều phải bắt buộc thực hiện các biện pháp ưu đãi mà hiệp định đưa ra

Dưới góc độ pháp lí, khuyên khích đầu tư được coi là một quyền quan trọng đối với các nhà đầu tư. Đây cũng chính là một trong những tiêu chí cơ bản để các nhà đầu tư quyết định lựa chọn môi trường đầu tư cũng là lựa chọn nước tiếp nhận đầu tư. Tuy nhiên, để thực hiện được quyền tự do kinh doanh, các nhà đầu tư cần một sự bảo đảm từ phía nước tiếp nhận đầu tư. Cơ bản là các quyền và nghĩa vụ về việc không can thiệp sâu vào quá trình triển khai dự án đầu tư của các nhà đầu tư.

Các quy định ở Điều 8 Luật đầu tư năm 2020 đã thể hiện được rõ nét sự đảm bảo này từ phía Nhà nước Việt Nam. Rõ ràng, việc đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao tỉ lộ nội địa hoá đối với hàng hoá sản xuất hoặc chuyển dịch địa bàn kinh doanh là một trong những mục đích mà Nhà nước cần đạt được trong quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, Nhà nước không đặt các tiêu chí này như những nghĩa vụ bắt buộc cùa các nhà đầu tư, đồng thời cũng không lấy những chuẩn mực đó làm căn cứ để áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu tư. Nhà nước chỉ có thể khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư theo mong muốn của mình bằng cách ban hành các biện pháp khuyến khích đầu tư dựa trên từng tiêu chí cụ thể kể trên. Như vậy, các nhà đầu tư thực sự được bảo đảm quyền tự do kinh doanh trong quá trình đầu tư theo pháp luật Việt Nam.

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý lao động

Vai trò của biện pháp khuyến khích đầu tư

Thu hút vốn đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài

Khuyến khích đầu tư để thu hút vốn đầu tư. Đây là mục đích lớn nhất của bất cứ quốc gia nào khi đặt ra những ưu đãi đầu tư. Ở Việt Nam, đối với đầu tư trong nước, khuyến khích đầu tư có nghĩa là tạo điều kiện và mời chào các nguồn vốn trong dân cư đổ vào nền kinh tế. Không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích các nhà đầu tư trong nước đầu tư vào các loại hình doanh nghiệp, Nhà nước Việt Nam còn nhấn mạnh chủ trương khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư vốn vào những địa bàn, lĩnh vực, ngành nghề trọng điểm, phù hợp với hưởng phát triển của cả nền kinh tế. Theo đó, các doanh nghiệp, thuộc đối tượng được khuyến khích hoặc đặc biệt khuyến khích đầu tư sẽ được hưởng những ưu đãi liên quan đến tài chính, trong đó quan trọng nhất là những ưu đãi về mức thuế suất thấp, ưu đãi liên quan đến thủ tục hành chính và các ưu đãi khác. Nhờ chính sách ưu đãi này mà dòng vôh trong dân cư sẽ đổ vào nền kinh tế, trohg đó những địa bàn, lĩnh vực thu hút được nhiều vốn nhất đó là những địa bàn, lĩnh vực nằm trong danh mục khuyến khích đầu tư.

Tầm quan trọng của biện pháp khuyến khích đầu tư

Nhà nước chủ động cơ cấu lại nền kinh tế thông qua việc ban hành và áp dụng các biện pháp khuyến khích đầu tư

Nhìn vào các biện pháp khuyến khích đầu tư của các nựớc trong khu vực. Thấy rõ, khuyến khích đầu tư không có nghĩa là đưa ra một vài khẳng định chung chung về việc các nhà đầu tư sẽ được đối xử một cách ưu đãi mà khuyến khích đầu tư phải là những cam kết ưu đãi cụ thể, rõ ràng. Khuyến khích đầu tư cũng không phải là đưa ra những ưu đãi đồng đều cho việc đầu tư vào tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế mà bao giờ cũng có những cấp bậc, mức độ khuyên khích khác nhau giữa các ngành, lĩnh vực. Vì thế mà đối với các dự án đầu tư, không phải nhà đầu tư có quyền đầu tư vào tất cả các ngành nghề và lĩnh vực với những điều kiện đầu tư như nhau mà có những lĩnh vực, ngành nghề, khi đầu tư vào, các nhà đầu tư phải chịu ràng buộc bởi một số quy định như vấn đề vốn pháp định, hoặc giấy phép đầu tư. Hầu như quốc gia nào cũng quy định có ít nhất 4 lĩnh vực đầu tư, mỗi lĩnh vực thể hiện thái độ khác nhau của nước tiếp nhận đầu tư đối với nguồn vốn đầu tư, đó là: Lĩnh vực đặc biệt khuyên khích đầu tư; lĩnh vực khuyên khích đầu tư; lĩnh vực đầu tư có điều kiện và lĩnh vực cấm đầu tư. Một nguyên tắc vàng để phân chia mức độ ưu đãi ở các ngành, lĩnh vực kinh tế chính là ngành nào càng cần thu hút nhiều vốn đầu tư thì càng cần có nhiều ưu đãi khi đầu tư vào. Vì thế mà tuỳ từng quốc gia, ngoài những ưu đãi chung giống nhau, ví dụ như về thủ tục hành chính, về một số loại nghĩa vụ tài chính thì thông thường, sẽ có những ưu đãi khác nhau, phụ thuộc vào việc quốc gia đó muốn phát triển ngành nào, lĩnh vực nào của nền kinh tế và đồng thời cũng phụ thuộc vào ngành đó, lĩnh vực đó đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống kinh tế của quốc gia trong từng thời kì nhất định. Bên cạnh đó, tiêu chí địa bàn đầu tư cũng trở nên rất quan trọng đối với các dự án đầu tư trong cuộc chạy đua để giành được các ưu đãi đầu tư.

Tìm hiểu thêm: Dịch vụ trợ lý pháp lý

Tạo ra sự đồng bộ của hệ thống pháp luật đần tư, phù hợp với thông lệ quốc tế

Trong những cố gắng để có thể hoà nhập được với nền kinh tế thế giới và khu vực, hoàn thiện hệ thống pháp luật đầu tư cũng là một đóng góp không nhỏ. Chỉ riêng nói đến đầu tư nước ngoài, Nhà nước đưa ra các biện pháp khuyến khích không chỉ có ý nghĩa tạo ra những lợi thế cạnh tranh 

khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn; các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Đây chính là các ngành, lĩnh vực, địa bàn mà Việt Nam cần tập trung phát triển trong thời gian tới, vì thế, Nhà nước coi đó là các lĩnh vực, địa bàn cần thu hút tối đa lượng vốn đầu tư cả trong và ngoài nước.

Xem thêm: Dịch vụ thư ký pháp lý

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

0 bình luận, đánh giá về Tầm quan trọng của biện pháp khuyến khích đầu tư

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.14557 sec| 968.57 kb