KỸ NĂNG TƯ VẤN TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP

KỸ NĂNG TƯ VẤN TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP

Trong quá trình sử dụng lao động tại doanh nghiệp có nhiều vấn đề phát sinh mà Luật sư cần nắm bắt và tư vấn một cách đầy đủ, chính xác để bảo vệ quyền và lợi ích cho doanh nghiệp. Sau đây, Luật Everest xin cung cấp thông tin đến bạn đọc bài viết Kỹ năng tư vấn trong quá trình sử dụng lao động tại doanh nghiệp.
KỸ NĂNG TƯ VẤN CHO DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

KỸ NĂNG TƯ VẤN CHO DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Luật sư khi tư vấn cho doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động cần lưu ý những vấn đề gì? Sau đây, Luật Everest xin cung cấp thông tin đến bạn đọc bài viết Kỹ năng tư vấn cho doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.
KỸ NĂNG TƯ VẤN XÂY DỰNG MỘT SỐ TÀI LIỆU NỘI BỘ VỀ LAO ĐỘNG CHO DOANH NGHIỆP

KỸ NĂNG TƯ VẤN XÂY DỰNG MỘT SỐ TÀI LIỆU NỘI BỘ VỀ LAO ĐỘNG CHO DOANH NGHIỆP

Một số tài liệu nội bộ về lao động trong doanh nghiệp là những tài liệu quan trọng, là những tài liệu ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của doanh nghiệp. Chính vì vậy, khi tư vấn, Luật sư cần nắm rõ những vấn đề pháp lý liên quan đến những tài liệu đó. Sau đây, Luật Everest xin thông tin đến bạn đọc bài viết Kỹ năng tư vấn xây dựng một số tài liệu về nội bộ trong doanh nghiệp.
KỸ NĂNG TƯ VẤN XÂY DỰNG NỘI QUY LAO ĐỘNG CHO DOANH NGHIỆP

KỸ NĂNG TƯ VẤN XÂY DỰNG NỘI QUY LAO ĐỘNG CHO DOANH NGHIỆP

Nội quy lao động có vai trò rất quan trọng trong hoạt động quản lý, sử dụng lao động trong doanh nghiệp, là cơ sở để người sử dụng lao động hiện thực hóa quyền quản lý của mình nói chung và bảo đảm kỷ luật lao động nói riêng. Luật sư cần nắm vững được những kỹ năng cần thiết khi tư vấn cho khách hàng về vấn đề này. Sau đây, Luật Everest xin thông tin đến bạn đọc bài viết Kỹ năng tư vấn xây dựng nội quy lao động trong doanh nghiệp.
NGƯỜI LÀM PHÁP CHẾ CÓ VAI TRÒ GÌ TRONG ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG

NGƯỜI LÀM PHÁP CHẾ CÓ VAI TRÒ GÌ TRONG ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG

Khi ký kết hợp đồng hợp tác giữa hai bên, nội dung các điều khoản rất quan trọng. Từ đó ta cần nhận biết được tầm quan trọng của người làm pháp chế. Sau đây Luật Everest xin chia sẻ tới quý bạn đọc để làm rõ hơn về vấn đề.
PHÂN BIỆT MỘT HỢP ĐỒNG VÀ MỘT BẢN DỰ THẢO HỢP ĐỒNG

PHÂN BIỆT MỘT HỢP ĐỒNG VÀ MỘT BẢN DỰ THẢO HỢP ĐỒNG

Hợp đồng và bản dự thảo hợp đồng là hai yếu tố rất quan trọng khi giao kết hợp đồng. Do đó hợp đồng và bản dự thảo hợp đồng cần phân biệt rõ ràng được sử dụng như thế nào. Sau đây Luật Everest xin chia sẻ tới quý bạn đọc để làm rõ hơn về vấn đề này.
KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI LÀM PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI LÀM PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

Người làm pháp chế doanh nghiệp luôn cần có những kỹ năng nhất định là điều kiện cần và đủ để hành nghề. Vậy những kĩ năng quan trọng và cần thiết như thế nào? Sau đây Luật Everest xin chia sẻ tới quý bạn đọc để làm rõ hơn về vấn đề.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Căn cứ chấm dứt, thủ tục chấm dứt cũng như quyền lợi người lao động được hưởng khi bị chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp là khác nhau, do đó, Luật sư cần căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành, hoàn cảnh thực tế của khách hàng... để tư vấn chính xác cho khách hàng là người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động. Sau đây, Luật Everest xin cung cấp thông tin đến bạn đọc bài viết Một số vấn đề về chấm dứt hợp đồng lao động.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG

Khi tư vấn cho doanh nghiệp về xử lý kỷ luật lao động, Luật sư cần nắm rõ một số vấn đề cơ bản để có thể tư vấn cho doanh nghiệp một cách đầy đủ và chính xác để tránh rủi ro pháp lý xảy ra. Sau đây, Luật Everest xin cung cấp thông tin đến bạn đọc bài viết Một số vấn đề pháp lý về xử lý kỷ luật người lao động.
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.04740 sec| 808.406 kb