Trang chủ » Đặc điểm vụ án xâm phạm tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm phần một

Đặc điểm vụ án xâm phạm tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm phần một

Quyền được bảo vệ về tính mạng , sức khỏe , nhân phẩm và danh dự là một trong những quyền cơ bản nhất , quan trọng nhất của quyền con người , là một tiêu chí quan trọng để xác định tình trạng nhân quyền mỗi quốc gia, cũng như xác định mức độ tiến bộ xã hội và tính nhân văn , tính hoàn thiện của hệ thống pháp luật , đặc biệt là pháp luật hình sự . Trong hệ thống các tội phạm được quy định trong pháp luật hình sự hầu hết các quốc gia trên thế giới thì các tội xâm hại đến tính mạng , sức khỏe , nhân phẩm và danh dự của con người luôn được xác định là loại tội phạm có tính nguy hiểm cao và bị trừng phạt rất nghiêm khắc .

dấu vết thu thập được
                                           Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Pháp luật hình sự Việt Nam từ trước đến nay cũng luôn xác định các tội xâm phạm tính mạng , sức khỏe , nhân phẩm , danh dự của con người là nhóm tội có tính nguy hiểm cao cho xã hội . Trong BLHS năm 2015 các tội phạm này được quy định tại Chương XIV ( chỉ sau Chương XIII quy định về các tội xâm phạm an ninh quốc gia ) , bao gồm từ Điều 123 đến Điều 156. Trên cơ sở kế thừa các quy định của BLHS năm 1999 , Chương XIV của BLHS năm 2015 có một số sửa đổi , bổ sung quan trọng . Những sửa đổi , bổ sung này là nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ bảo đảm thực thi hơn nữa quyền con người trong thực tế được ghi nhận trong Hiến pháp 2015; đồng thời để đáp ứng yêu cầu về phòng sức khỏe , nhân phẩm , danh dự của con người nói riêng ở nước ta trong và đấu tranh chống tội phạm nói chung , các tội xâm phạm tính giai đoạn hiện nay . Cụ thể , Chương XIV của BLHS năm 2015 có một số sửa đổi , bổ sung quan trọng như sau :

– Bổ sung một số tội phạm mới : tôi sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm ( Điều 147 ) ; tội mua bán , chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người ( Điều 154 ) ;

– Bổ sung một số hành vi phạm tội mới trong một số tội phạm , như : bổ sung hành vi “ quan hệ tình dục khác ” trong các tội như tội hiếp dâm ( Điều 141 ) , tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi ( Điều 142 ) , tội cưỡng dâm ( Điều 143 ) , tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi ( Điều 144 ) , tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi ( Điều 145 ) , tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi ( Điều 146 ) ; bổ sung hành vi vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội ” trong tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội ( Điều 126 ) ;

– Tách một số hành vi đã được quy định trong một số điều luật thành các tội phạm độc lập và quy định trong các điều luật mới : tội mua bán người dưới 16 tuổi ( Điều 151 ) , tội đánh tráo người dưới 11 tuổi ( Điều 152 ) ;

– Bổ sung một số tình tiết định khung tăng năng mới trong một số tội phạm .

– Sửa đổi các tình tiết định tội và tình tiết định khung ở một số tội phạm theo hướng cụ thể , rõ ràng và hợp lý hơn .

Các tội xâm phạm tính mạng , sức khỏe , nhân phẩm , danh dự có người có tính nguy hiểm cao , có mức hình phạt nghiêm khắc , trong đó nhiều tội có mức hình phạt chung thân hoặc tử hình . Vì vậy , đây là các vụ án thường có sự tham gia của Luật sư với tư cách là người bào chữa , có thể do phía người phạm tội nhờ hoặc được chỉ định bào chữa theo quy định của BLTTHS . Đồng thời , người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại cũng thường có nhu cầu nhờ Luật sư tham gia vụ án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ .

Một trong những vấn đề rất quan trọng đối với Luật sư khi tham gia giải quyết các vụ án hình sự là phải nắm được những đặc điểm riêng biệt của từng loại vụ án , để từ đó có những kỹ năng bào chữa hoặc kỹ năng bảo vệ phù hợp và đạt hiệu quả . Những đặc điểm riêng biệt của vụ án được xem xét trên nhiều góc độ , như về pháp lý hình sự , tố tụng hình sự , tâm lý học , tội phạm học …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ