Trang chủ » Kỹ năng của luật sư làm việc với cơ quan truyền thông

Kỹ năng của luật sư làm việc với cơ quan truyền thông

Pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam đã nhấn mạnh và quy định về những chuẩn mực đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, là thước đo phẩm chất đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư. Chính vì thế kỹ năng của luật sư làm việc với cơ quan truyền thông là rất quan trọng.

Kỹ năng của luật sư
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Kỹ năng của luật sư khi thiết lập duy trì quan hệ với cơ quan truyền thông

Pháp luật về kỹ năng của luật sư và hành nghề luật sư, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam đã nhấn mạnh và quy định về những chuẩn mực đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, là thước đo phẩm chất đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư. Luật sư có sứ mệnh bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, báo vệ sự độc lập của tư pháp, góp phần bảo vệ công lý, công bằng, phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa. (Quy tắc 1). Luật sư phải độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan, không vì lợi ích vật chất, tinh thần hoặc bất kỳ áp lực nào khác để làm trái pháp luật và đạo đức nghề nghiệp (Quy tắc 2). Luật sư có nghĩa vụ phát huy truyền thống tốt đẹp của nghề luật sư, thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gin phẩm chất và uy tín nghề nghiệp; thái độ ứng xử đúng mực, có văn hóa trong hành nghề và lối sống để luôn tạo được và xứng đáng với sự tin cậy, tôn trọng của xã hội đối với luật sư và nghề luật sư (Quy tắc 3.2).

Quy tắc 31 quy định về thông tin, truyền thông của luật sư thế nào?

Quy tắc 31 quy định về thông tin, truyền thông của luật sư và quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng có liên hệ chặt chẽ với Quy tắc 1, Quy tắc 2 và Quy tắc 3.2. Nói cách khác, Quy tắc 31 cụ thể hóa mối quan trách nhiệm của luật sư với các cơ quan thông tin đại chúng trong việc he thủ hoặc thực hiện ba quy tắc chung ở trên. Trong bối cảnh thông tin n triển mạnh mẽ và đa chiều như hiện nay, không thể phù nhận vai trò pin của các phương tiện thông tin đại chúng trong việc tác động hay đưa to nác định hướng xã hội. Điều 3 Luật Luật sư cũng đã quy định chức năng a hội của luật sư nhằm góp phần bảo vệ công lý, phát triển kinh tế và xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Do vậy, luật sư phải có trách xa hợp với các nhiệm phối quan thông tin đại chúng trong việc tuyên cơ tuyền pháp luật, tuyên truyền đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và các tiêu cực xã hội. Điều đó đòi hỏi:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về kỹ năng: Nếu nói rằng, mỗi luật sư đều ý thức được trách nhiệm xã hội nghề nghiệp thì cũng phải nhận thức được trách nhiệm phôi hợp với các tổ chức thông tin đại chúng để tuyên truyền pháp luật và phòng chống tội phạm. Các luật sư có thể giúp các cơ quan bảo chí trong các chuyên mục giải đáp pháp luật hoặc các bài bình luận về các sự kiện pháp lý để đảm bảo tính chinh xác, hạn chế việc quy chụp, kết án người vi phạm trước khi có quyết định hay bản án của Tòa án.

Thứ hai, chủ động thiết lập quan hệ lâu dài với các cơ quan truyền thông: Luật sư nên chủ động trong việc phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, trong trường hợp cơ quan truyền thông có yêu cầu, thái độ của luật sư phải tôn trọng hợp tác và thông tin phải trung thực, khách quan. Tuy nhiên, việc cung cấp thông tin của các luật sư cho công chúng không được trải với nguyên tắc bảo mật và quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Luật sư, tổ chức hành nghề phải tự cân nhắc cũng như đưa ra các phán xét hợp lý trong việc lựa chọn thông tin để cung cấp. Trên cơ sở nhận thức tầm quan trọng của các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu luật sư, tổ chức hành nghề không được lạm dụng các phương tiện thông tin đại chúng cho các mục đích không chính đáng, vi phạm đạo đức nghề nghiệp của luật sư. Các cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng ở đây cần được hiểu là các cơ quan chính thông, có giấy phép hoạt động báo chỉ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và được phép hoạt động chính thức trên lãnh thổ Việt Nam. Các luật sư không nên sử dụng các phương tiện truyền thông không chính thức (ví dụ các trang blog cá nhân của luật sư hay facebook có thể đăng tải các bài viết, quan điểm phát ngôn của luật sư về vụ việc hoặc bình luận pháp luật, hoặc bình luận về luật sư khác…) để tuyên truyển, phổ biến quan điểm của luật sự và các tác động xã hội có liên quan.

Thứ ba, tạo dựng kênh truyền thông riêng cho mình: Luật sư khi xem mình như một “hiệp sĩ công lý” thì cũng cân thiết tạo dựng những mối hệ, phương tiện xã hội thường xuyên quan tâm bảo vệ và nâng cao vị thế, khả năng “bảo vệ công lý” của mình. Tương tự như một chính khách, luật sự cũng có thể có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn trong xã hội và vì vậy, việc xây dựng bình ảnh riêng cho mình sẽ và cần phải được tru tiên chú trọng trên hết nếu quan luật sư mong muốn xây dựng sự nghiệp “vinh quang” cho mình. Việc mở rộng kênh truyền thông tương ứng với mở rộng năng lực hành nghề luật sự.

Thứ tư, cung cấp thông tin, truyền thông và xã hội cần: Sử dụng khả năng nhận thức pháp luật và thực thi nghề nghiệp, luật sư có thể cung cấn nhanh, kịp thời các thông tin về tuyên truyền pháp luật, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và các tiêu cực xã hội về những vẫn để truyền thông cần để có khả năng thông tin rộng rãi và xã hội cần để có khả năng tiếp nhân sâu; định hướng dư luận xã hội và hành vi trong phạm vi ảnh hưởng phụ thuộc vào uy tin nghề nghiệp, cá nhân luật sư. Luật sư phải coi trọng việc thường xuyên liên hệ, cung cấp thông tin về pháp luật và hoạt động nghề nghiệp trước những nguồn cung cấp thông tin khác.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi tư vấn
icons8-exercise-96