Trang chủ » Kỹ năng của luật sư làm việc với cơ quan truyền thông

Kỹ năng của luật sư làm việc với cơ quan truyền thông

Khái niệm về kỹ năng của luật sư làm việc với cơ quan truyền thông đó là nghề luật sư là một nghề mang tính đặc thù xã hội. Từ trước đến nay, khi đề cập mối quan hệ của các luật sư, thông thường, người ta mới chi đề cập đến mối quan hệ của luật sư đối với cơ quan tổ tụng, quan hệ với đồng nghiệp, mà chưa có một văn bản nào để cập đến mối quan hệ của luật sự với các cơ quan báo chỉ cũng như truyền thông đại chúng.

Kỹ năng của luật sư
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Hiện nay, báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng đã và đang đóng vai trò đi đầu trong việc phòng chống tiêu cực, tham nhũng, tích cực tham gia phản ánh, bình luận trong hoạt động xây dựng và hoàn thiên hệ thống pháp luật, là một trong các phương thức phố biên, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao và có sức lan tỏa rộng lớn. Nếu như luật sư có thể phối hợp tốt với cơ quan truyền thông, thì chính luật sư có thể tự khẳng định mình và trở thành nhân tố tham gia tích cực vào việc bảo vệ quyền công dân và lợi ích khách hàng, đồng thời, đảm bảo nguyên tắc chung mà xã hội luôn đòi hỏi phải có trách nhiệm thực hiện. Xây dựng môi quan hệ tốt với cơ quan truyền thông, báo chí chinh là con đường ngắn nhất mà thông qua đó, các luật sự được ảnh hưởng về những điều tốt đẹp của mình đến công chúng, tạo được ấn tượng, thói quen cho mọi người dân khi họ cần giúp đỡ pháp lý khi tham gia vào mọi quan hệ pháp luật. Khi xây dựng Bộ quy tắc mẫu về đạo đức nghề nghiệp luật sư, các nhà soạn thảo châu Âu đã đề cập đến quan hệ tương tác giữa luật sư và cơ quan bảo chỉ, truyền thông. Vi dụ: Điểm 2.6.2, Bộ quy tắc ứng xử nghề nghiệp cho luật sư châu Âu: Việc công khai thông tin cá nhân của luật sư qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, truyền hình, các phương tiện truyền thông thương mại hoặc các loại hình khác phải phù hợp với các yêu cầu được quy định tại điểm 2.6.1. 

Ở Việt Nam, Hội đồng Luật sư toàn quốc – Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ban hành “Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam” (ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-HĐLSTQ ngày 20/7/2011 của Hội đồng Luật sư toàn quốc). Sau hơn tám năm thực hiện, ngày 13/12/2019, Hội đồng Luật sư toàn quốc đã có Quyết định số 201/QĐ-HĐLSTQ ban hành kèm theo Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, Bộ Quy tắc này thay thế Quy tắc Đạo đức và ứng xứ nghề nghiệp luật sư Việt Nam được Hội đồng luật sư toàn quốc thông qua và ban hành ngày 20/7/2011 khẳng định tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp là nền tăng cơ bàn của nghề luật sư. Luật sư phải có bốn phận tự minh nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn; nêu gương trong việc tôn trọng, chấp hành pháp luật, tự giác tuân thủ các quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp trong hoạt động hành nghề, trong lối sống và giao tiếp xã hội. Trong Quy tắc Thông tin, truyền thông đặt ra yêu cầu khi cung cấp thông tin cho báo chỉ, phương tiện thông tin đại chúng, sử dụng mạng xã hội, luật sư phải trung thực, chính xác, khách quan. Luật sư không được sử dụng báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để cổ ý phản ánh sai sự thật nhằm mục đích cá nhân, động cơ khác hoặc tạo dư luận nhằm bảo vệ quyền lợi không hợp pháp của khách hàng hoặc phát ngôn gây ảnh hưởng đến an ninh, lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng. Luật sư không được viết bài, phát biểu trên báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi công cộng, sử dụng mạng xã hội đề nói xấu, công kích, bài xích hoặc gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ giữa các luật sư đồng nghiệp; gây tổn hại đến danh dự, uy tín của luật sư, nghề luật sư, Đoàn Luật sư và Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Quy tắc 31).

Như vậy, kỹ năng của luật sư làm việc với cơ quan truyền thông là những kỹ năng thiết lập, trao đổi và phát triển quan hệ thông tin giữa luật sư và cơ quan truyền thông nhằm thực hiện trách nhiệm truyền thông pháp luật đồng thời nâng cao vị thế luật sư trong xã hội và năng lực hành nghề luật sư.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ