Trang chủ » Kỹ năng đề nghị, yêu cầu cơ quan truyền thông của luật sư

Kỹ năng đề nghị, yêu cầu cơ quan truyền thông của luật sư

Kỹ năng đề nghị, yêu cầu cơ quan truyền thông của luật sư đầu tiền đó là để cơ quan truyền thông, nhà báo tự mong muốn thông tin những điều mình muốn. Chức năng, nhu cầu không thể thiếu của truyền thông, báo chí là tìm kiếm và phát tán thông tin.

Kỹ năng đề nghị
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Kỹ năng đề nghị, yêu cầu cơ quan truyền thông của luật sư

Thứ nhất, Kỹ năng đề nghị, yêu cầu cơ quan truyền thông của luật sư đó là để cơ quan truyền thông, nhà báo tự mong muốn thông tin những điều mình muốn. Chức năng, nhu cầu không thể thiếu của truyền thông, báo chí là tìm kiếm và phát tán thông tin. Hiểu được điều này và chi cần xác định đúng nhu câu thông tin, luật sư có thể để nghị, yêu cầu cơ quan truyền thông, bảo chỉ tự nguyện thông tin, thậm chí trả kinh phí để có dược những thông tin mà luật sư mong muốn cung cấp. Kỹ năng này vận dụng đúng nguyên tắc hai bên cùng có lợi trong quan hệ truyền thông và luật sư.

Thứ hai, tôn trọng truyền thông như một đối tác khách hàng tiềm năng khi đề nghị, yêu cầu thông tin: Dù để nghị, yêu cầu thông tin có thể là có lợi hoặc có hai cho một trong các ben trong quan hệ, luật sư vấn cần phải giữ được nguyên tắc tôn trọng và phát triển đối tác với cơ quan truyền thông

Thứ ba, yêu cầu, đề nghị trong giới hạn pháp luật và đạo đức nghề nghiệp:

– Quy tắc 31.2. về thông tin và truyền thông quy định: “Luật sư không được sử dụng báo chí, phương tiện thống tin đại chúng, mạng xã hội để phản ánh sai sự thật nhằm mục đích cá nhân, động cơ khác hoặc tạo dư luận ảnh hưởng đến an ninh, lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng”.

– Quy tắc 32 về quảng cáo quy định: “32.1. Khi quảng cáo về hoạt động nhằm bảo vệ quyển lợi không hợp pháp của khách hàng hoặc phát ngôn gây hành nghề luật sư, luật sư không được cung cấp những thông tin không có thật hoặc thông tin gây hiểu nhằm. Luật sư phải chịu trách nhiệm khi cam kết trong quảng cáo về chất lượng dịch vụ luật sư. 32.2. Luật sư không được thực hiện việc quảng cáo làm ảnh hướng đến danh dự, uy tín của đội ngũ luật sự, nghề luật sự” với nội dung:

+ Quảng chức hành nghề luật sư được quảng cáo theo quy định của pháp luật. Do vậy, tiêu chí đầu tiên đặt ra là khi quảng cáo về dịch vụ pháp lý là luật sư cáo để công chúng biết về dịch vụ pháp lý, luật sư và tổ va to chức hành nghề luật sư phải tuần thủ các quy định chung của pháp quảng cáo.

+ Luật tổ chức hành nghề luật sư chịu trách nhiệm về các thông tin hay cam kết về chất lượng dịch vụ trong quảng cáo đối với xã hội. Quy định này xuất phát từ chức năng xã hội của luật sư nhằm góp phần bảo vệ công lý, su, phát triển kinh tế và xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và nguyên tắc hành nghề của luật sư.

+ Quảng cáo dịch vụ pháp lý phải trung thực, chinh xác; không được gây nhẩm lẫn hoặc lừa dối hoặc có thể gây nhầm lẫn, lừa dối; phải đáp ứng lợi ích chung của xã hội và phù hợp với tiêu chuẩn nghề nghiệp cao nhất. Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư có thể quảng cáo dịch vụ pháp lý thông qua các phương tiện quảng cáo được phép ví dụ như qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua internet, báo chí hoặc các ấn phẩm định kỳ, các quảng cáo ngoài trời…

+ Ngoài việc quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, luật sư, tổ chức hành nghề luật sư có thể đề nghị cung cấp dịch vụ pháp lý thông qua việc liên hệ trực tiếp đến khách hàng cụ thể và gửi các thông tin quàng cáo dịch vụ pháp lý cho các khách hàng này. Khi để nghị dịch vụ tư vấn, luật sư không được: Sử dụng các phương tiện hay công cụ có tính chất đe dọa, cưỡng bức; không được lợi dụng tinh huống mà luật sư biết được rằng một số hạn chế về tình trạng thế chất hoặc tinh thần của khách hàng không cho phép khách hàng có được các nhận định hợp lý về dịch vụ pháp lý, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí.

+ Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư có thể quảng cáo về bản thân hoặc tổ chức hành nghề là chuyên gia trong một hoặc một số lĩnh vực tư vấn pháp lý, tuy nhiên các thông tin quảng cáo này không được gây nhằm lẫn. Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư có thể sử dụng các danh hiệu, giải thưởng trong quảng cáo dịch vụ pháp lý, tuy nhiên cần nêu rõ tên tố chức cấp giải thưởng hoặc các danh hiệu đó.

+ Cần nêu rõ tên của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trong quảng cáo dịch vụ pháp lý của luật sư hoặc tổ chức hành nghề đó.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ