Kỹ năng của Luật sư giải quyết tranh chấp xử lý vi phạm kỷ luật lao động

27/08/2022
Trần Thu Trà
Trần Thu Trà
Một Luật sư ngoài việc trau dồi kiến thức pháp lý, trong quá trình thực hiện tư vấn, giải quyết vụ việc cho khách hàng còn rất cần các kỹ năng mềm như: tiếp xúc, trao đổi với khách hàng, chuẩn bị nghiên cứu hồ sơ... Để giúp Luật sư bổ sung kiến thức về các kỹ năng trên, đặc biệt liên quan đến giải quyết tranh chấp Lao động. Luật Everest xin thông tin đến bạn đọc bài viết Kỹ năng của Luật sư khi tham gia giải quyết tranh chấp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động tại Tòa án nhân dân.

Một Luật sư ngoài việc trau dồi kiến thức pháp lý, trong quá trình thực hiện tư vấn, giải quyết vụ việc cho khách hàng còn rất cần các kỹ năng mềm như: tiếp xúc, trao đổi với khách hàng, chuẩn bị nghiên cứu hồ sơ... Để giúp Luật sư bổ sung kiến thức về các kỹ năng trên, đặc biệt liên quan đến giải quyết tranh chấp Lao động. Luật Everest xin thông tin đến bạn đọc bài viết Kỹ năng của Luật sư khi tham gia giải quyết tranh chấp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động tại Tòa án nhân dân.

Kỹ năng tiếp xúc, trao đổi với khách hàng và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

Kỹ năng tiếp xúc, trao đổi với khách hàng

Để hiểu rõ về kỹ năng này, cần phân loại khách hàng tiếp xúc trao đổi như sau:

Với khách hàng là nguyên đơn 

Mục đích khi tiếp xúc, trao đổi với khách hàng là nguyên đơn nhằm tìm hiểu diễn biến vụ việc, xác định chính xác yêu cầu khách hàng, thu thập chứng cứ, xác định điều kiện khởi kiện của khách hàng. Từ đó đưa ra những lời khuyên cần thiết cho khách hàng, trao đổi và thống nhất với họ những vấn đề cần thiết khác...

Khi tiếp xúc, trao đổi với khách hàng là nguyên đơn trong giải quyết tranh chấp về xử lý vi phạm kỷ luật Lao động. Luật sư cần lưu ý các vấn đề sau:

  • Khi tìm hiểu diễn biến vụ việc, ngoài việc khẳng định giữa khách hàng và bị đơn có quan hệ lao động hay không? Diễn biến ký kết, thực hiện hợp đồng... Luật sư cần đặc biệt lưu ý về những thông tin gắn với tranh chấp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động như: Ý thức tổ chức kỷ luật của người lao động, họ có vi phạm kỷ luật không? Thời điểm xảy ra vi phạm? Người sử dụng lao động đã ra quyết định xử lý vi phạm kỷ luật đối với người lao động hay không?... 

Đây là những điều cốt lõi để khẳng định tính hợp pháp của quyết định xử lý vi phạm kỷ luật lao động đối với khách hàng của mình. Từ đó định hình cho việc khai thác, sử dụng chứng cư, lên phương án chứng minh quyết định xử lý vi phạm kỷ luật lao động đối với khách hàng của mình là trái pháp luật và có những đề xuất cụ thể với TAND bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

  • Khi xác định yêu cầu của khách hàng, Luật sư cần lưu ý đến cơ sở pháp lý của những yêu cầu trong một vụ tranh chấp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động. Trên thực tế, không ít trường hợp khách hàng yêu cầu nhiều hơn những gì đáng lẽ mình đuọc hưởng theo quy định của pháp luật, theo thỏa thuận hai bên (yêu cầu không có cơ sở pháp lý). Cũng có những trường hợp, khách hàng yêu cầu ít hơn những gì đáng lẽ mình được hưởng. Những trường hợp như vậy, sự tư vấn của Luật sư về yêu cầu của khách hàng là rất cần thiết.
  • Khi xác định điều kiện khởi kiện, Luật sư cần lưu ý hình thức kỷ luật lao động mà người sử dụng lao động áp dụng với người lao động là hình thức gì. Bởi nó còn liên quan đến thủ tục tiền tố tụng phải tiến hành trước khi khởi kiện ra TAND.
  • Khi trao đổi với khách hàng về thời hiệu khởi kiện, cần lưu ý thời hiệu khởi kiện đối với tranh chấp lao động nói chung, tranh chấp về xử lý vi phạm kỷ luật nói riêng theo quy định của Bộ luật Lao động, Bộ luật Tố tụng dân sự. Luật sư cần trao đổi kỹ với khách hàng về những vấn đề này và hưỡng dẫn họ yêu cầu Tòa án áp dụng thời hiệu hoặc từ chối áp dụng thời hiệu trong trường hợp cần thiết.

Với khách hàng là bị đơn

Về cơ bản kỹ năng đối với đối tượng này cũng không khác gì với khách hàng là nguyên đơn. Điều khách biệt cơ bản ở đây là tâp trung chủ yếu vào mục đích tiếp xúc, trao đổi, từ đó đặt ra những yêu cầu cho Luật sư trong quá trình hành nghề.

Nghĩa là mục tiêu ở đây là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho bị đơn khi tham gia quá trình giải quyết tranh chấp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động đối với người lao động là hợp pháp. Việc trao đổi với khách hàng nhằm mục đích tìm ra chứng cứ chứng minh bị đơn đã tuân thủ đầy đủ quy định về xử ký kỷ luật lao động. 

Từ đó tư vấn cho khách hàng hoặc giúp họ chuẩn bị các ý kiến phản bác, yêu cầu phản tố nếu có. Chuẩn bị những điều kiện cần thiết khác để tham gia hòa giải theo yêu cầu của Tòa, tham gia phiên tòa bảo vệ quyền, lợi ích cho khách hàng.

Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

Khi tư vấn hoặc giúp khách hàng chuẩn bị đơn khởi kiện, càn chú ý về thông tin trong đơn theo quy định pháp luật. Cần thể hiện những yêu cầu cụ thể của khách hàng trong đơn và đảm bảo có cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn với những yêu cầu đó.

Bên cạnh đó, các tài liệu chứng mình cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Có hai vấn đề quan trọng quyết định lựa chọn tài liệu trong hồ sơ khởi kiện: Tài liệu có là chứng cứ có lợi không? và khả năng bị đối phương phản bác đến mức độ nào?

Kỹ năng chuẩn bị cho việc tham gia phiên tòa sơ thẩm

Công việc cần chuẩn bị cho tham gia phiên tòa gồm: Thu thập, cung cấp chứng cứ; nghiên cứu hồ sơ, xây dựng phương án hỏi; chuẩn bị bản luận cứ.

Khi tham gia giải quyết tranh chấp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động, Luật sư cả bên nguyên đơn và bị đơn cần lưu ý và vận dụng linh hoạt các kỹ năng: Thu thập, cung cấp chứng cứ, nghiên cứu hồ sơ, xây dựng phương án hỏi, kỹ năng chuẩn bị bản luận cứ... Chẳng hạn:

  • Về thu thập chứng cứ, nghiên cứu hồ sơ, Luật sư cần xác định rõ mục tiêu của mình phù hợp với khách hàng (là đương sự hay bị đơn). Nắm vứng các điều kiện bảo đảm cho một quyết định xử lý vi phạm kỷ luật lao động được công nhận là hợp pháp hay là trái pháp luật. Từ đó có căn cứ để xây dựng phương án hỏi, chuẩn bị luận cứ.
  • Về kỹ năng xây dựng phương án hỏi. Tùy vào tư cách bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nguyên đơn hay bị đơn mà Luật sư cần hỏi các đối tượng có liên quan để làm rõ các vấn đề liên quan đến xử lý vi phạm kỷ luật lao động (Ý thức tổ chức kỷ luật nguyên đơn, diễn biến sự việc dẫn tới nguyên đơn bị xử lý vi phạm kỷ luật, thủ tục trước khi ra quyết định xử lý kỷ luật...). Trên cơ sở mục đích hỏi đó, khi xây dựng phương án hỏi, cần lưu ý các vấn đề như:

+ Xác định rõ cần hỏi ai? nội dung hỏi cái gì? mục đích hỏi?... nên lập thành bảng hỏi có tính chất như kế hoạch hỏi tại phiên tòa. 

+ Cách đặt câu hỏi cần phù hợp với tư cách Luật sư bảo vệ cho mỗi bên, phù hợp đối tượng được hỏi, phù hợp mục đích chứng minh của Luật sư bảo vệ lợi ích cho khách hàng.

+ Phương án hỏi có thể thay đổi linh hoạt tùy vào diễn biến của phiên tòa.

  • Về kỹ năng chuẩn bị bản luận cứ. Cần lưu ý khi thể hiện phần luận điểm chứng minh và những yêu cầu cụ thể trong bản luận cứ như sau:

+ Đối với bản luận cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. Mục đích là chứng minh quyết định xử lý đó là trái pháp luật. Vì vậy cần đưa ra luận điểm theo từng điều kiện bị vi phạm mà Luật sư muốn chứng minh. Với mỗi luận điểm, cần chứng minh bằng căn cứ pháp lý và chứng cứ có trong hồ sơ vụ án hoặc được thẩm tra tại phiên tòa. Luận điểm cuối cùng nên hướng tới yêu cầu cụ thể của nguyên đơn đã thể hiện trong đơn khởi kiện và được khẳng định tại phiên tòa.

+ Đối với bản luận cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn. Mục đích hướng tới là chứng minh quyết định sa thải của khách hàng là hợp pháp. Bằng cách chứng minh khách hàng của mình có căn cứ hợp pháp để sa thải người lao động và đã tuân thủ các quy định của pháp luật về thủ tục xử lý vi phạm kỷ luật lao động cũng như đáp ứng các điều kiện khác.

Tìm hiểu thêm về Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực Lao động  

Kỹ năng tại phiên tòa sơ thẩm 

Tại phiên tòa sơ thẩm giải quyết tranh chấp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động, Luật sư cần vận dụng linh hoạt và kết hợp các kỹ năng cơ bản của Luật sư khi tham gia giải quyết các vụ việc dân sự. Từ đó giúp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của khách hàng.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Kỹ năng của Luật sư giải quyết tranh chấp xử lý vi phạm kỷ luật lao động

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.05149 sec| 926.016 kb