Trang chủ » Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng cho doanh nghiệp

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng cho doanh nghiệp

Để thiết lập mối quan hệ lao động theo đúng quy định pháp luật thì các bên phải tiến hành ký kết hợp đồng lao động. Khi đó, các bên cần có sự tư vấn soạn thảo hợp đồng từ Luật sư. 

tư vấn soạn thảo hợp đồng
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động

Các đề nghị từ khách hàng liên quan đến soạn thảo hợp đồng lao động thường là các hợp đồng lao động mẫu, áp dụng để ký kết với mọi người lao động trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, khách hàng cũng có thể đề nghị Luật sư soạn thảo hợp đồng lao động cho từng vị trí công việc trong doanh nghiệp hoặc chỉ soạn thảo hợp đồng lao động để ký riêng với người lao động là người nước ngoài…

Để hợp đồng lao động hợp pháp và phù hợp với thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, các quy chế nội bộ khác của doanh nghiệp, khi soạn thảo hợp đồng lao động cho doanh nghiệp, Luật sư cần lưu ý:

(i) Thứ nhất, cần xác định rõ hợp đồng lao động được soạn thảo để ký với đối tượng người lao động nào.

(ii) Thứ hai, cùng với việc tìm hiểu về lĩnh vực hoạt động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Luật sư cần nghiên cứu kỹ các văn bản nội bộ liên quan đến lao động đang áp dụng tại doanh nghiệp như nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, quy chế quản lý nhân sự, quy chế tiền lương, quy chế đào tạo… Việc nghiên cứu này sẽ giúp Luật sư hiểu hơn về doanh nghiệp cũng như nắm bắt được những quy định đặc thù, đặc biệt những quy định về quyền lợi của người lao động cao hơn so với pháp luật hiện hành.

(iii) Thứ ba, khi soạn thảo nội dung của hợp đồng lao động, Luật sư cần bảo đảm nội dung của hợp đồng lao động không được trái pháp luật, thoả ước lao động tập thể và đạo đức xã hội, trừ trường hợp quy định trong thoả ước lao động tập thể là trái pháp luật.

Pháp luật lao động hiện hành không bắt buộc các doanh nghiệp phải ký kết hợp đồng lao động theo mẫu. Tuy nhiên, Luật sư cần bảo đảm hợp đồng lao động phải có các nội dung bắt buộc theo quy định của pháp luật. Ngoài các nội dung bắt buộc này, tuỳ yêu cầu của khách hàng cũng như đối tượng người lao động cụ thể mà Luật sư soạn thảo thêm các điều khoản khác.

Ví dụ:

Nhiều doanh nghiệp yêu cầu Luật sư soạn thảo chi tiết điều khoản về nghỉ hằng năm với những người lao động đảm nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp theo hướng người lao động chỉ được nghỉ hằng năm vào thời gian cụ thể nào, thời gian tối đa cho một lần nghỉ là bao lâu, hạng của vé máy bay được sử dụng khi người lao động nghỉ hằng năm.

Tư vấn soạn thảo hợp đồng đào tạo nghề

Khi nhận được đề nghị soạn thảo hợp đồng đào tạo nghề từ phía khách hàng. Luật sư cần lưu ý:

(i) Thứ nhất, xác định rõ hợp đồng đào tạo nghề được soạn thảo để ký với đối tượng nào; người được doanh nghiệp nhận vào học nghề, tập nghề để sau đó làm việc cho doanh nghiệp hay người lao động đang làm việc cho doanh nghiệp được doanh nghiệp đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề bằng kinh phí của người sử dụng lao động?

(ii) Thứ hai, nghiên cứu kỹ các tài liệu có liên quan đến đào tạo nghề hiện đang áp dụng tại doanh nghiệp như quy chế đào tạo của công ty thoả ước lao động tập thể…

(iii) Thứ ba, khi soạn thảo nội dung của hợp đồng đào tạo, Luật sư cần phải thể hiện đầy đủ các nội dung bắt buộc của hợp đồng đào tạo như ngành, nghề đào tạo, địa điểm đào tạo, thời gian đào tạo; chi phí đào tạo thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo, trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo… (khoản 2 Điều 62 Bộ luật lao động năm 2012/khoản 2 Điều 62 Bộ luật lao động năm 2019).

Khi soạn thảo điều khoản về chi phí đầu tào. Luật sư cần lưu ý chi phí đào tạo phải là những khoản mà người sử dụng lao động đã bỏ ra hoặc đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động để đào tạo nghe cho người lao động. Những khoản chi phí được xác định là chi phí đào tạo được quy định tại khoản 3 Điều 62 Bộ luật lao động năm 2012/khoản 3 Điều 62 Bộ luật lao động năm 2019.

Khi soạn thảo điều khoản về trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tao, Luật sư cần lưu ý pháp luật lao động không quy định nghĩa vụ hoàn trả chi phí đào tạo được trừ dần vào thời gian đã làm việc nên trước khi soạn thảo điều khoản này. Luật sư cần trao đổi với khách bảng để khách hàng quyết định. Thực tế tư vấn cho thấy có nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp của Nhà nước, quy định mức hoàn trả được trừ vào thời gian đã làm việc sau khi được đào tạo. Tuy nhiên, cũng có những doanh nghiệp lại quy định theo hướng người lao động vi phạm cam kết về thời gian làm việc thì phải hoàn trả 100% chi phí đào tạo mà người sử dụng lao động đã bỏ ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi tư vấn
icons8-exercise-96