Trang chủ » Một số ví dụ trong soạn thảo hợp đồng từ đầu

Một số ví dụ trong soạn thảo hợp đồng từ đầu

Soạn thảo hợp đồng từ đầu luôn là công việc có nhiều thách thức với luật sư. Khách hàng có thể chỉ cung cấp cho luật sư một hoặc một số phần “nguyên liệu”, để ra sản phẩm cuối cùng, luật sư cân phân tích bối cảnh tư vấn, tài liệu, mong muốn của khách hàng và nhiều yếu tố khác để có thể “chế biến” ra hợp đồng. Sau đây là một số ví dụ về soạn thảo hợp đồng từ đầu 

thực hiện thuyết trình
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Nhóm điều khoản tiêu chuẩn:  Đây là các điều khoản cơ bản thường có trong đa số các hợp đồng gắn với các nội dung như: chuyển nhượng, thông báo, chi phí, sửa đổi, luật điều chỉnh, thời hạn của hợp đồng, hiệu lực của hợp đồng. Các luật sư thường có những điều khoản mẫu tiêu chuẩn đuợc chuẩn hóa qua nhiều giao dịch. Vai trò của luật sư trong giai đoạn này là lựa chọn và điều chỉnh các điều khoản tiêu chuẩn để đưa vào hợp đồng cho phù hợp.

Ví Dụ

Chuyển Nhượng

Mỗi Bên sẽ không chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền, nghĩa vụ hoẵ trách nhiệm của mình theo hợp đồng này cho bấy kỳ bên nào khác mà không có chấp thuận trước bằng văn bản của Bên kia.

Thông báo

Tất cả các thông báo cần phải đưa ra theo Hợp đồng này sẽ được lập thành văn bản và có thể được chuyển giao bằng cách gửi trực tiếp, bằng fax, hoặc bằng thư gửi qua đường bưu điện được coi như là đã được giao vào ngày mà việc nhận đã được xác nhận: tuy nhiên, với điều kiên là một thông báo được chuyên giao bằng fax sẽ chỉ có hiệu lực nếu thông báo đó cũng được chuyển giao bằng cách gửi trực tiếp hoặc bằng thư gửi qua đường bưu điện, vào hoặc sau hai (2) ngày làm việc sau khi được chuyển giao bằng fax. Tất cả các thông báo sẽ được gửi tới các địa chỉ sau:

Nếu gửi cho bên chuyển nhượng

(*)

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Người nhận:

Nếu gửi cho bên nhận chuyển nhượng

(*)

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Người nhận:

và/hoặc tới các địa chỉ tương ứng khác và/hoặc các địa chi theo chỉ định trong văn bản được đưa ra phù hợp với các quy định của Điều 6.02 này.

Chi phí

(a) Mỗi Bên tự chịu các chi phí và phí tổn liên quan đến việc thương lượng, chuẩn bị, ký kết, chuyển giao và thực hiện Hợp đồng này và việc hoàn tất các giao dịch được quy định tại Hợp đồng này phát sinh đối với Bên đó, bao gồm các phí và chi phí tư vấn chính, luật sư, kế toán viên và các phí và chi phí khác.

(b) Bên nhận chuyển nhượng cam kết thanh toán cho Bên chuyển nhượng ngay khi có yêu cầu bất kỳ loại thuế (trừ thuế giá trị gia tăng), phí hoặc lệ phí nào mà theo quy định của pháp luật Việt Nam, Bên nhận chuyển nhượng phải nộp hoặc phải thanh toán cho Bên chuyển nhượng để nộp liên quan đến việc chuyên nhượng theo Hợp đồng này.

Sửa đổi

Bất kỳ sửa thay thế hoặc bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải làm thành văn bản và được ký kết và chuyển giao này lệ bởi các Bên. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh bất kỳ vấn đề nào mà các bên không lường trước được hoặc không được quy định cụ thể trong hợp đồng này, các bên sẽ thoả thuận và thông nhất bằng văn bản và văn bản đó cấu thành một phụ lục không thể tách rời của Hợp đồng này.

Luật điều chỉnh

Hợp đồng này, và bất kỳ bất đồng, tranh chấp nào, hoặc vấn đề khác liên quan đến phát sinh từ hợp đồng này, sẽ được điều chỉnh và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam

Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này, bao gồm bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc tồn tại, tính hiệu lực hoặc chấm dứt của Hợp đông này, sẽ được đưa ra và giải quyết tại toà án có thẩm quyền của Việt Nam

Hiệu lực từng phần

Bất kỳ khi nào có thể, mỗi quy định của Hợp đồng này sẽ được diễn giải theo cách thức là có hiệu lực và hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, nhưng nêu bất kỳ quy định nào của Hợp đồng này bị xem là vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không có khả năng thi hành về bất kỳ thía cạnh nào theo quy định của pháp luật Việt Nam, sự vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không có khả năng thi hành đó sẽ không ảnh hưởng bất kỳ quy định nào khác, và quy định đó hoặc một phần của quy định đó sẽ được bỏ ra khỏi Hợp đồng này, phần còn lại của Hợp đồng vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Hiệu lực

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nhóm điều khoản về thương mại: Đây là nhóm điều khoản ghi nhận thỏa thuận của các bên về các vấn đề mang tính thương mại – thể hiện cấu trúc của giao dịch. Các điều khoản thuộc nhóm này thường do các bên đàm phán và quyết định. Vai trò của luật sự với nhóm điều khoản này là hiểu rõ về thỏa thuận của các bên và ghi nhận một cách rõ ràng, chính xác và chặt chẽ. Với mỗi loại hợp đồng khác nhau thì sẽ có những điều khoản thương mại điển hình.

Ví dụ

Thoả thuận chuyển nhượng

Theo vào các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, Bên chuyển nhượng đồng ý chuyển nhượng cho bên Nhận chuyển nhượng, và Bên nhận chuyển nhượng đồng ý nhận chuyển nhượng từ Bên chuyển nhượngvào ngày chuyển giao tất cả tài sản thuộc về khách sạn được liệt kê tại Phụ lục I( “ tài sản chuyển nhượng”).

Giá chuyển nhượng

Giá chuyển nhượng chuyển nhượng tài sản chuyển nhượng (*) (*VNĐ) (“giá chuyển nhượng). Giá chuyển nhượng không bao gồm thuế giá trị gia tăng hay bất kỳ loại thuế, phí, hoặc lên phí nào khác mà Bên nhận chuyển nhượng phải nộp hoặc phải thanh toán cho Bên chuyển nhượng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bàn giao và thanh toán

Các Bên đồng ý rằng việc bàn giao tài sản chuyển nhượng từ Bên chuyển nhượng sang Bên nhận chuyển nhượng phải hoàn tất muộn nhất vào ngày tròn mười lăm (15) ngày kể từ ngày ký hợp đồng này( trừ trường hợp được các Bên gia hạn). Tại thời điểm kết thúc việc bàn giao tài sản chuyển nhượng, các Bên sẽ ký biên bản bàn giao là bằng chứng về việc Bên chuyên nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ chuyển giao tài sản chuyển nhượng theo hợp đồng này cho Bên nhận chuyển nhượng (“biên bản bàn giao”).

Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày chuyển giao, Bên nhận chuyến nhượng sẽ thanh toán cho Bên chuyển nhượng toàn bộ khoản tiền thanh toán thực tế bằng cách chuyển khoản số tiền tương đương vào tài khoản sau đây của Bên chuyển nhượng:

 Số tài khoản: (*)

 Chủ tài khoản:(*)

 Ngân hàng: (*)

Trong thời hạn năm (5) ngày kể từ ngày Bên nhận chuyển nhượng thanh toán khoản tiền thực tế theo quy định tại điều 3.01(b), Bên chuyển nhượng sẽ xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng đối với giá chuyển nhượng cho Bên nhận chuyển nhượng chuyển.

Chuyển giao rủi ro

Mọi tổn thất liên quan đến tài sản chuyển nhượng sẽ do bên Chuyển nhượng gánh chịu cho đến thời điểm các Bên ký biên bản bàn giao và sẽ chuyển sang Bên nhận chuyển nhượng từ thời điểm đó.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực thương mại được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhTrường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi tư vấn
icons8-exercise-96