Trang chủ » Quan hệ của luật sư với cơ quan truyền thông

Quan hệ của luật sư với cơ quan truyền thông

Quan hệ của luật sư với cơ quan truyền thông đều là những thiết chế có vai trò thúc đẩy và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, hoạt động nghề nghiệp của luật sư và hoạt động của truyền thông, báo chí xuất phát từ bản chất nghề nghiệp và đặc thù hoạt động của mình.

Quan hệ của luật sư
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Quan hệ của luật sư với cơ quan truyền thông

Đều là những thiết chế có vai trò thúc đẩy và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, hoạt động nghề nghiệp của luật sư và hoạt động của truyền thông, báo chí có mối quan hệ gần gũi, hỗ trợ lấn nhau. Xuất phát từ bản chất nghề nghiệp và đặc thù hoạt động của mình, truyền thông, báo chí và hoạt động nghề nghiệp luật sư nói riêng luôn có mối quan hệ tác động qua lại. Nếu luật sự có đầy đủ những kiến thức chuyên môn về pháp luật, có kỹ năng phân tích các sự kiện pháp lý, thi người làm báo ngoài kiến thức sâu rộng còn có khả năng phân tích, “mổ xẻ” vấn đề nhạy bén trước mọi tỉnh huống, có đầu óc phán đoán, phân tích tỉnh hình và luôn bám sát thực tế cuộc sống.(xem thêm: soạn thảo đơn ly hôn)

Trong thời đại thông tin đa chiều, thi vai trò của luật sư và nhà báo là cực kỳ quan trọng trong việc tạo ra sự lan tỏa, định hướng dư luận và đồng thuận, góp phần bào vệ công lý, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh,…

Các phương tiện truyền thông, báo chí luôn được xác định là người bạn đường không thể thiếu của luật sư trong hành trình bảo vệ công lý, bào vệ quyền con người, quyền công dân. Đặc biệt, trong những năm gần đây, truyền thông, báo chí đã thể hiện tính chiến đấu rất cao qua những bài viết của các phóng viên chuyên sâu trong lĩnh vực tu pháp, kiên trì đấu tranh các hiện tượng tiêu cực, bất bình đăng trong đời sống, nhất là tệ nạn quan liêu, tham nhũng. Nhiều vụ án oan kéo dài cùng với những vấn để pháp lý gai góc đã nghề nghiệp luật sư nói riêng luôn có mối quan hệ tác động qua lại. Nếu luật sự có đầy đủ những kiến thức chuyên môn về pháp luật, có kỹ năng phân tích các sự kiện pháp lý, thi người làm báo ngoài kiến thức sâu rộng còn có khả năng phân tích, “mổ xẻ” vấn đề nhạy bén trước mọi tỉnh huống, có đầu óc phán đoán, phân tích tỉnh hình và luôn bám sát thực tế cuộc sống. Trong thời đại thông tin đa chiều, thi vai trò của luật sư và nhà báo là cực kỳ quan trọng trong việc tạo ra sự lan tỏa, định hướng dư luận và đồng thuận, góp phần bào vệ công lý, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh,…

Các phương tiện truyền thông, báo chí luôn được xác định là người bạn đường không thể thiếu của luật sư trong hành trình bảo vệ công lý, bào vệ quyền con người, quyền công dân. Đặc biệt, trong những năm gần đây, truyền thông, báo chí đã thể hiện tính chiến đấu rất cao qua những bài viết của các phóng viên chuyên sâu trong lĩnh vực tu pháp, kiên trì đấu tranh các hiện tượng tiêu cực, bất bình đăng trong đời sống, nhất là tệ nạn quan liêu, tham nhũng. Nhiều vụ án oan kéo dài cùng với những vấn để pháp lý gai góc đã được báo “mổ xė” thông qua những ý kiến phân tích đa chiều, rất nhân văn của các chuyên gia pháp luật Truyền thông, báo chỉ cũng đã phát hiện nêu gương người tốt việc tốt, chân tố mới; đầu tranh phòng, chống các hành vi vì phạm pháp luật và các biển tượng tiêu cực xã hội khác. Điển hình là vụ án “Dùng nhục hình làm chết chi can ở Công an thành phố Tuy Hòa”; vụ oàn sai của Nguyễn Thanh Chấn; người tù thể kỷ Huỳnh Văn Nén và một số vụ án oan sai khác… Khi bị truyền thông, báo chí phản ánh, phân tích và bình luận sâu sắc, các cơ quan và những người có liên quan không ai có thể bao biện về hành vi vi phạm pháp juật, điều này cũng tạo điều kiện cho các luật sư yên tâm và dễ dàng hơn trong hành trình bảo vệ thân chủ, bảo vệ công lý.(tìm hiểu về: tranh chấp ly hôn)

Sự tranh đầu bằng “vũ khí” pháp luật trong hoạt động tham gia tổ tụng của luật sư cũng được các phương tiện truyền thông, báo chí thông tin nhanh, chính xác, góp phần tích cực đưa nguyên tắc “Sống, làm việc theo Hiển pháp và pháp luật”, “Mọi người bình đẳng trước pháp luật” trở thành hiện thực. Việc truyền thông và báo chí đồng hành cùng Luật sư Võ An Đôn trong vụ án dùng nhục hình làm chết người ở Tuy Hòa – Phủ Yên là một vi dụ. Đây cũng chỉ là một trong một số vụ việc mà truyền thông và bảo chỉ đã thực hiện chức năng xã hội, cùng luật sư góp phần bảo vệ công lý, được dư luận, đặc biệt là giới luật sư đánh giá rất cao.

Qua những vụ việc nói trên, có thể coi đây là những nhân tố tích cực, khuyến khích các luật sư trên toàn quốc tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng yếu thế trong các vụ ản hình sự, dân sự, hành chính. Một số vụ việc mặc dù được các luật sư trợ giúp pháp lý miễn phi, nhưng kết quả đạt được đều như mong muốn. Thực tiễn thi hành Luật Bảo chí, Luật Luật sư khẳng định báo chí và luật sư có mối quan hệ mật thiết trong việc tuyên truyền pháp luật, đấu tranh phòng, chống toi phạm và các tiêu cuc xã hội khác. Thực tiễn cũng đã khẳng định, truyền thông và báo chí là người bạn luôn song hành cùng luật sư Việt Nam trong hành trình bảo vệ sự thật, bảo vệ lẽ phải, vì công lý, công bằng xã hội mà phụng sự.

Tuy nhiên, có lúc luật sư và nhà báo cũng có những quan điểm trái ngược nhau. Nhưng đây là sự khác biệt cần thiết, tương hỗ. Luật sự nhiều khi hăng say bảo vệ thân chủ, nên cũng cần có sự phản biện của truyền thông, báo chỉ. Hay có lúc, truyền thông, báo chí cũng cần tham vấn ý kiến của giới luật sự để cùng nhau bảo vệ công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đầu tranh với tiêu cực trong xã hội một cách có hiệu quả nhất.

Mối quan hệ tương hồ của luật sư và truyền thông, báo chí 

Thứ nhất, để hoàn thành tôt công việc của mình, nhà báo phải không ngừng nâng cao kiến thức mọi mặt và vốn sông thực tế, trong đó trước hết phải năm vững đường lôi của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Bởi vì đường lối. chủ trương của Đảng là những định hướng lớn, còn pháp luật là sự thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng. Tuy nhiên, với đặc thủ của nghề báo chí không thể yêu cầu một nhà báo phải hiểu toàn diện về những quy định của phán luật. Do đó, luật sự trở thành một kệnh thông tin hữu ích để các nhà bảo khai thác có hiệu quả về quy định pháp luật, quan điểm cá nhân về các vụ việc diễn. ra. Để thực hiện giải đáp, tư vấn pháp luật trên báo, các nhà báo cũng cần sự hỗ trợ của các luật sư để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân…

Thông qua quan điểm bào chữa, bảo vệ thân chủ của các luật sư, nhà báo có thêm những nhìn nhận đánh giá sâu sắc hơn về các vụ việc. Có thể thấy, hiện nay ở các bài báo có liên quan đến tranh chấp, kiện tụng, các nhà báo thường đưra vào những ý kiến của các luật sư để làm rõ hơn các quan điểm pháp luật trong vụ việc.(đọc thêm: hợp đồng hôn nhân)

Với việc truyền thông, báo chí hàng ngày, hàng giờ theo sát các diễn biến của cuộc sống, đặc biệt, với sự xuất hiện của báo điện tử, các thông tin được cập nhật kịp thời, đa dạng, giúp luật sư nhanh chóng có được thông tin cần thiết để tham khảo, đối chiểu, so sánh, kiểm chứng, phân tích và tổng hợp. Báo chí với tư cách là người đứng ngoài các vụ việc sẽ có nhìn nhận khách quan, đúng đắn, đưa ra các bằng chứng, lý lẽ, lập luận mang tính tham khảo, giúp cho luật sư có được thông tin đa dạng, nhiều chiều về các vụ án, tranh chấp xảy ra trong cuộc sống. Qua việc tham khảo những quan điểm khác nhau của những luật sư đồng nghiệp, sẽ có được những suy nghĩ cá nhân về từng vụ việc.

hứ hai, do đặc thù của báo chí là phản ánh thông tin với yêu cầu nhanh nhạy, kịp thời, cập nhật, nên việc đánh giá ưu, nhược điểm của các quy định pháp luật từ phía các luật sư qua các vụ việc thực tiễn được báo chí phản ánh sắc nét, nhanh chóng, phát hiện những bất cập, bất hợp lý trong các văn bản pháp luật, những quy định không phủ hợp, lỗi thời, sự chồng chéo của hệ thống pháp luật để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện. Như vậy, luật sư và nhà bảo – với những đặc thù nghề nghiệp sẽ bổ trợ cho nhau trong việc nhận diện, đánh giá tính khả thi, đồng bộ và hiệu quả của hệ thống pháp luật.

Thứ ba, truyền thông, báo chí là cầu nổi quan trọng giữa luật sư với cơ quan nhà nước. Đôi khi, chính những bải báo tưởng rằng chỉ đơn thuần trên giấy bút nhưng lại có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Có trường hợp, ý kiến của các luật sư thông qua truyền thông, báo chí hố trợ để cơ quan nhà nước đưa ra những phán quyết hợp với lòng dân, có những bài báo đã là cơ sở để cơ quan nhà nước nhìn nhận lại vụ việc.(xem thêm: tư vấn pháp luật đất đai)

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ