Tư vấn và soạn thảo văn bản trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo

07/05/2021
Trần Thu Trà
Trần Thu Trà

Khi bào chữa cho bị cáo được hưởng án treo và người bị kết án có mong muốn luật sư tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho họ trong quá trình thi hành án, luật sư cần nghiên cứu, nắm được các quy định của pháp luật về an treo để tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho họ

tư vấn hưởng án treo Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Tư vấn và soạn thảo văn bản trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo

Theo quy định của pháp luật , án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện. Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào. nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bất chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Khi bào chữa cho bị cáo được hưởng án treo và người bị kết án có mong muốn luật sư tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho họ trong quá trình thi hành án, luật sư cần nghiên cứu, nắm được các quy định của pháp luật về an treo để tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho họ. Sau khi tuyên án treo, trong thời gian thử thách, Tòa án giao người được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú để giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó.

Pháp luật quy định nghĩa vụ của người được hưởng án treo như thế nào?

Pháp luật quy định nghĩa vụ của người được hưởng án treo như sau:

- Có mặt theo giấy triệu tập và cam kết việc chấp hành án theo định tại khoản 1 Điều 85 Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

- Thực hiện nghiêm chỉnh cam kết trong việc tuân thủ pháp luật, nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, nơi làm việc, học tập, chấp hành đầy đủ hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại trừ trường hợp vì lý do khách quan được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

- Chịu sự giám sát, giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, cơ quan thi hành án hình sự Công an cáp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi cư trú, nơi làm việc.

- Chấp hành quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

- Phải có mặt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu .

- Hàng tháng phải báo cáo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cấp, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình. Trường hợp vắng mặt theo quy định tại khoản 1 Điều người được hưởng án treo phải báo cáo về tình hình chấp hành nghĩa vụ 92 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 thì khi hết thời hạn vắng mặt , người được hưởng án treo phải báo cáo về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình.

0 bình luận, đánh giá về Tư vấn và soạn thảo văn bản trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.05823 sec| 898.945 kb