Kỹ năng tư vấn pháp luật tài chính về tái cơ cấu doanh nghiệp

15/09/2022
Tái cơ cấu doanh nghiệp được hiểu là các hoạt động tái cơ cấu nguồn vốn và tài sản của doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm thủ tục chia, tách, hợp nhất hoặc sáp nhập doanh nghiệp. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, Luật Everest xin cung cấp đến bạn đọc bài viết Kỹ năng tư vấn pháp luật tài chính về tái cơ cấu doanh nghiệp.

Tái cơ cấu doanh nghiệp được hiểu là các hoạt động tái cơ cấu nguồn vốn và tài sản của doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm thủ tục chia, tách, hợp nhất hoặc sáp nhập doanh nghiệp. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, Luật Everest xin cung cấp đến bạn đọc bài viết Kỹ năng tư vấn pháp luật tài chính về tái cơ cấu doanh nghiệp.

Vấn đề đầu tư ra nước ngoài

Tư vấn pháp luật tài chính về tái cơ cấu vốn và tài sản của doanh nghiệp

- Thẩm định và cung cấp ý kiến pháp lý về phương án bán tài sản của doanh nghiệp để cơ cấu lại nguồn vốn kinh doanh (giảm nguồn vốn vay hoặc thanh toán nợ phải trả…). Trên cơ sở nghiên cứu phương án bán tài sản của doanh nghiệp để thanh toán nợ vay, thanh toán nợ phải trả, Luật sư cần xem xét và tư vấn cho khách hàng làm rõ các vấn đề pháp lý sau:

 • Xác định tên, chủng loại tài sản và hồ sơ pháp lý của tài sản;

 • Giá trị còn lại của tài sản (nguyên giá, khấu hao hay chi phí đã phân bổ) và phương thức xác định giá;

 • Thẩm quyền quyết định và thủ tục bán tài sản của doanh nghiệp;

 • Những vướng mắc pháp lý hay rủi ro pháp lý tiềm ẩn làm cản trở doanh nghiệp thực hiện quyền bán tài sản hoặc quyền thanh toán nợ vay cho tổ chức tín dụng;

 • Phương thức chào bán và các điều khoản chủ yếu của hợp đồng bán tài sản;

 • Thủ tục thực thi nghĩa vụ thanh toán nợ vay hay khoản nợ phải trả;

 • Trình tự và thủ tục lập hồ sơ, ghi sổ kế toán và lập báo cáo kế toán sau khi bán tài sản.

- Thẩm định doanh nghiệp và cung cấp ý kiến pháp lý về phường án phát hành trái phiếu doanh nghiệp hoặc phương án tái cơ cấu nguồn vốn vay (điều chỉnh kỳ hạn nợ vay, gia hạn nợ vay, miễn giảm lãi suất…)

- Thẩm định và cung cấp ý kiến pháp lý về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Tư vấn pháp luật tài chính về tổ chức lại doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật tài chính về tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm: 

- Tại thời điểm tổ chức lại doanh nghiệp, doanh nghiệp bị chia, tách thành các doanh nghiệp mới, doanh nghiệp bị hợp nhất hoặc doanh nghiệp bị sáp nhập vào doanh nghiệp khác. Luật sư cần xem xét và tư vấn cho khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý sau đây:

 • Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính;

 • Lập biên bản bàn giao toàn bộ tài sản, nợ chưa thanh toán và ghi sổ kế toán;

 • Bàn giao sổ sách, báo cáo kế toán và hồ sơ kế toán cho doanh nghiệp mới.

- Tại thời điểm tổ chức lại doanh nghiệp, doanh nghiệp mới được hành lập từ thủ tục chia, tách, hợp nhất hoặc sáp nhập, Luật sư cần xem xét và tư vấn cho khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý sau:

 • Tiếp nhận bàn giao, mở sổ kế toán và ghi sổ kế toán theo số liệu kế toán đã nhận bàn giao;

 • Đối với trường hợp sáp nhập doanh nghiệp hoặc hợp nhất doanh nghiệp thì doanh nghiệp mới có nghĩa vụ tổng hợp báo cáo tài chính của đơn vị bị sáp nhập vào báo cáo tài chính của đơn nhập, hoặc tổng hợp báo cáo tài chính của doanh nghiệp bị hợp nhất vào doanh nghiệp hợp nhất;

 • Doanh nghiệp mới thành lập sau hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp là công ty cổ phần có quyền chào bán chứng khoán ra công chúng sau khi hoạt động được ít nhất một năm, với kết quả hoạt động kinh doanh có lãi và không có khoản nợ quá hạn trên môt năm (áp dụng cho trường hợp chào bán trái phiếu), theo các quy định luật về chứng khoán.

- Trường hợp khách hàng là công ty cổ phần phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng khác theo hợp đồng hợp nhất, sáp nhập giữa khách hàng (tổ chức phát hành) với công ty đại chúng khác, thì Luật sư xem xét và tư vấn cho khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý sau: 

 • Lập phương án hợp nhất, sáp nhập, phương án hoán đổi cổ phiếu và phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất, sáp nhập trình Đại hội đồng cổ đông các công ty tham gia hợp nhất, sáp nhập thông qua;

 • Thẩm định và cung cấp ý kiến pháp lý về phát hành cổ phiếu  tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

 • Các thủ tục pháp lý khác về hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 024-66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.




 

0 bình luận, đánh giá về Kỹ năng tư vấn pháp luật tài chính về tái cơ cấu doanh nghiệp

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.05751 sec| 909.664 kb