Cách điều hành một công ty luật hiệu quả

Cách điều hành một công ty luật hiệu quả

Dưới đây là những điều cần biết về hệ thống phân cấp (hierarchies) và quy trình quản lý (management processes) của công ty luật (law firm).
Công ty Luật Lớn (Big law) là gì?

Công ty Luật Lớn (Big law) là gì?

Các công ty lớn có các vấn đề giao dịch chuyên biệt hoặc kiện tụng phức tạp có thể được hưởng lợi từ chuyên môn và quy mô của Big Law.
Quản lý tuân thủ (Compliance Management)

Quản lý tuân thủ (Compliance Management)

Quản lý tuân thủ bao gồm việc thiết lập và thực thi các cơ chế khác nhau, bao gồm các thủ tục, chính sách, kiểm toán nội bộ và bên ngoài, tài liệu, thực thi công nghệ và kiểm soát bảo mật.
Quản lý rủi ro doanh nghiệp (Enterprise risk management)

Quản lý rủi ro doanh nghiệp (Enterprise risk management)

Quản lý rủi ro doanh nghiệp (Enterprise risk management - ERM) là quá trình xác định, đánh giá và kiểm soát các mối đe dọa đối với vốn, thu nhập và hoạt động của doanh nghiệp.
Quản trị doanh nghiệp (Corporate governance)

Quản trị doanh nghiệp (Corporate governance)

Quản trị doanh nghiệp là cấu trúc của các quy tắc, thông lệ và quy trình được sử dụng để chỉ đạo và quản lý một công ty.
Quản trị, quản lý rủi ro và tuân thủ (GRC)

Quản trị, quản lý rủi ro và tuân thủ (GRC)

Quản trị, quản lý rủi ro và tuân thủ (Governance, risk management and compliance - GRC) là thuật ngữ bao gồm cách tiếp cận của một tổ chức thông qua ba hoạt động sau: quản trị, quản lý rủi ro và tuân thủ.
Xây dựng hệ thống pháp lý về quản trị, rủi ro và tuân thủ (LGRC) trong tổ chức

Xây dựng hệ thống pháp lý về quản trị, rủi ro và tuân thủ (LGRC) trong tổ chức

Ngày nay, các tổ chức ngày càng phải đối mặt với những thách thức về kinh tế, chính trị, xã hội và pháp lý. Điều này có thể dẫn đến rủi ro về hoạt động và danh tiếng cũng như ảnh hưởng đến khả năng tuân thủ tất cả các quy định nội bộ,
Pháp lý về quản trị, quản lý rủi ro và tuân thủ (LGRC)

Pháp lý về quản trị, quản lý rủi ro và tuân thủ (LGRC)

Pháp lý về quản trị, quản lý rủi ro và tuân thủ (Legal governance, risk management, and compliance - LGRC) đề cập đến tập hợp các quy trình, quy tắc, công cụ và hệ thống phức tạp được các bộ phận pháp lý của công ty sử dụng để áp dụng, thực hiện và giám sát cách tiếp cận tích hợp đối với các vấn đề kinh doanh.
Mô hình 'bước khóa' lạc nhịp với các công ty luật hiện đại

Mô hình 'bước khóa' lạc nhịp với các công ty luật hiện đại

Những người ủng hộ cho rằng, tại công ty luật, mô hình 'bước khóa' (lockstep) mang lại lòng trung thành và tính tập thể, các đối tác được đảm bảo ổn định và tăng trưởng bền vững. Những người chỉ trích thì cho rằng, 'bước khóa' cho phép các đối tác năng lực kém hơn cảm thấy an toàn vì họ được trả công ngang bằng với những đối tác xuất sắc.
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.13648 sec| 812.484 kb