Hợp đồng PPP

Hợp đồng PPP

Tại Việt Nam, hợp đồng đối tác công tư được tiếp cận là một hình thức đầu tư (gọi tắt là hợp đồng PPP – public private partnership), là hợp đồng được ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận hành công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công theo Điều 27 Luật Đầu tư năm 2014. Chính Phủ quy định chi tiết lĩnh vực, điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP.
Dự án đầu tư công là gì?

Dự án đầu tư công là gì?

Và khi nào một dự án đủ điều kiện trở thành một dự án đầu tư công? Cùng tìm hiểu dự án đầu tư công là gì.
Vai trò của xúc tiến đầu tư

Vai trò của xúc tiến đầu tư

Vai trò của xúc tiến đầu tư rất quan trọng đối với hoạt động đầu tư. Cùng tìm hiểu vai trò của xúc tiến đầu tư cùng những hoạt động bổ trợ cho xúc tiến đầu tư.
Hoạt động xúc tiến đầu tư là gì?

Hoạt động xúc tiến đầu tư là gì?

Nhưng hoạt động xúc tiến đầu tư là gì? Và những nội dung cơ bản của hoạt động xúc tiến đầu tư là gì? Cùng tìm hiểu về hoạt động xúc tiến đầu tư dưới bài viết này.
Trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư

Trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư

Trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam có vai trò quan trọng trong vấn đề ổn định tình hình đầu tư. Cùng tìm hiểu trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư hiện nay.
Quy định về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Quy định về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Theo điều 44 trong luật đầu tư thì thời gian hoạt động của dự án không quá 50 năm, trường hợp nếu dự án nằm trong khu kinh tế hoặc những vùng kinh tế đặc biệt khó khăn thì thời hạn không quá 70 năm. Cùng tìm hiểu quy định về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
Vấn đề đầu tư kinh doanh hiện nay

Vấn đề đầu tư kinh doanh hiện nay

Khái niệm đầu tư được nhìn dưới các góc độ khác nhau nhưng về mục đích chung thì vẫn nằm trong đầu tư có lợi nhuận. Cùng tìm hiểu vấn đề đầu tư kinh doanh hiện nay.
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Cùng tìm hiểu những quy định của pháp luật hiện hành tại Việt Nam về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
Quy định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Quy định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Những trường hợp nào thì cần chấm dứt, ngưng hoạt dộng dự án đầu tư? Thủ tục pháp lý, trình tự tiến hành như thế nào? Cùng tìm hiểu quy định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.33797 sec| 812.078 kb