Quy định về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Quy định về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Theo điều 44 trong luật đầu tư thì thời gian hoạt động của dự án không quá 50 năm, trường hợp nếu dự án nằm trong khu kinh tế hoặc những vùng kinh tế đặc biệt khó khăn thì thời hạn không quá 70 năm. Cùng tìm hiểu quy định về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
Đầu tư bất động sản là gì?

Đầu tư bất động sản là gì?

Pháp luật đầu tư cũng như các pháp luật liên quan quy định về vấn đề đầu tư bất động sản ra sao thì không phải nhà đầu tư nào cũng biết. Cùng tìm hiểu đầu tư bất động sản là gì dưới bài viết này.
Đầu tư tài chính là gì?

Đầu tư tài chính là gì?

Là các hoạt động đầu tư có liên quan đến tiền với mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Cùng tìm hiểu đầu tư tài chính là gì dưới bài viết này.
Khoa học luật đầu tư

Khoa học luật đầu tư

Từ việc tìm hiểu khoa học luật đầu tư chúng ta sẽ xây dựng lên một văn bản quy phạm quy định đầy đủ và chính xác cho vấn đề đầu tư. Cùng tìm hiểu khoa học luật đầu tư dưới bài viết này.
Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật đầu tư

Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật đầu tư

Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật đầu tư rất rộng và cần bao quát cũng như cần tuân thủ các quy định của các văn bản thoả thuận quốc tế. Cùng tìm hiểu về đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật đầu tư.
Ưu đãi và đảm bảo đầu tư đối với doanh nghiệp đẩu tư theo hợp đồng dự án

Ưu đãi và đảm bảo đầu tư đối với doanh nghiệp đẩu tư theo hợp đồng dự án

Nghị định của Chính phủ số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư xếp các dự án này vào danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Cùng tìm hiểu những ưu đãi và đảm bảo đầu tư đối với doanh nghiệp đầu tư theo hợp đồng dự án
Nội dung cần thỏa thuận trong hợp đồng dự án PPP

Nội dung cần thỏa thuận trong hợp đồng dự án PPP

Doanh nghiệp dự án PPP thực hiện dự án PPP theo quy định của Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Hợp đồng dự án PPP có các nội dung bắt buộc và phù hợp với loại dự án PPP.
Chủ thể đầu tư theo hợp đồng PPP

Chủ thể đầu tư theo hợp đồng PPP

Hợp đồng cũng cần làm rõ mục tiêu, quy mô, địa điểm, thời hạn và tiến độ thực hiện dự án, thời gian xây dựng công trình dự án.  Quyền của chủ thể đầu tư theo hợp đồng PPP là những nội dung đáng chú ý.
Khái quát hợp đồng hợp tác công tư PPP

Khái quát hợp đồng hợp tác công tư PPP

Mỗi quốc gia cách hiểu về thuật ngữ này có đặc trưng riêng. Cùng tìm hiểu khái quát các vấn đề xung quanh hợp đồng hợp tác công tư PPP dưới bài viết này.
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.04784 sec| 800.375 kb