Công việc Giám đốc tiếp thị (Chief marketing officer)

Công việc Giám đốc tiếp thị (Chief marketing officer)

Giám đốc tiếp thị (Chief marketing officer - CMO) hay giám đốc thương hiệu (Chief brand officer) là người chịu trách nhiệm quản lý hoạt động tiếp thị trong công ty.
Sự khác biệt giữa Giám đốc pháp lý (CLO) so với Tổng cố vấn (GC)

Sự khác biệt giữa Giám đốc pháp lý (CLO) so với Tổng cố vấn (GC)

Thuật ngữ Tổng cố vấn (General counsel - GC) và Giám đốc pháp lý (Chief legal officer - CLO) thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng vẫn có sự khác biệt giữa hai vị trí này. Đồng thời, tùy thuộc vào quy mô, một công ty có thể chỉ có Tổng cố vấn hoặc Giám đốc pháp lý, nhưng cũng có thể có cả hai vị trí.
Công việc Giám đốc pháp lý (Chief legal officer - CLO)

Công việc Giám đốc pháp lý (Chief legal officer - CLO)

Giám đốc pháp lý (Chief legal officer - CLO) là người đứng đầu nhóm pháp lý của công ty, đảm nhiệm vai trò lãnh đạo chiến lược và hợp tác chặt chẽ với nhân viên pháp lý, ban giám đốc, giám đốc điều hành.
Công việc Trợ lý quản lý thương hiệu (Assistant brand manager)

Công việc Trợ lý quản lý thương hiệu (Assistant brand manager)

Sự nghiệp tiếp thị rất thách thức và cạnh tranh. Chỉ khoảng 50% trợ lý quản lý thương hiệu (assistant brand manager) thăng chức lên quản lý thương hiệu (brand manager). Tỷ lệ phần trăm thậm chí còn giảm hơn ở mỗi cấp độ.
Công việc nhân viên lễ tân (Receptionist)

Công việc nhân viên lễ tân (Receptionist)

Nhân viên lễ tân (Receptionist) là bộ phận thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng, đây là vị trí đòi hỏi sự khéo léo và linh hoạt. Họ cũng là nhân tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến thương hiệu của doanh nghiệp.
Trợ lý kinh doanh (Sales assistant) là gì?

Trợ lý kinh doanh (Sales assistant) là gì?

Trợ lý kinh doanh (Sales Assistant hay Sales Admin) là người tham gia, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm nâng cao hoạt động bán hàng, tăng doanh số hiệu quả. Trợ lý kinh doanh là người đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh số.
Công việc của trợ lý hành chính (Administrative assistant)

Công việc của trợ lý hành chính (Administrative assistant)

Trợ lý hành chính (Administrative assistant) là nhân sự có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động văn phòng, đảm nhiệm công tác văn thư cho một doanh nghiệp. Trợ lý hành chính có thể được giao nhiệm vụ làm đầu mối liên hệ giữa các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp và đối tác bên ngoài.
Mô tả công việc của nhân viên nhân sự (HR)

Mô tả công việc của nhân viên nhân sự (HR)

Nhân viên Nhân sự (Human Resources Officer) quản lý nguồn nhân lực của công ty, bao gồm: tất cả những gì liên quan đến vòng đời nhân viên ở lại với công ty, từ tuyển dụng, đào tạo, phúc lợi, sa thải.
Đào tạo hội nhập cho nhân viên (Employee onboarding)

Đào tạo hội nhập cho nhân viên (Employee onboarding)

Đào tạo hội nhập cho nhân viên (Employee onboarding) là một nhiệm vụ phức tạp, tốn thời gian. Tuy nhiên, quá trình này rất quan trọng và có thể tạo nên thành công lâu dài cho nhân viên và công ty.
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.18210 sec| 816.453 kb