MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Căn cứ chấm dứt, thủ tục chấm dứt cũng như quyền lợi người lao động được hưởng khi bị chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp là khác nhau, do đó, Luật sư cần căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành, hoàn cảnh thực tế của khách hàng... để tư vấn chính xác cho khách hàng là người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động. Sau đây, Luật Everest xin cung cấp thông tin đến bạn đọc bài viết Một số vấn đề về chấm dứt hợp đồng lao động.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG

Khi tư vấn cho doanh nghiệp về xử lý kỷ luật lao động, Luật sư cần nắm rõ một số vấn đề cơ bản để có thể tư vấn cho doanh nghiệp một cách đầy đủ và chính xác để tránh rủi ro pháp lý xảy ra. Sau đây, Luật Everest xin cung cấp thông tin đến bạn đọc bài viết Một số vấn đề pháp lý về xử lý kỷ luật người lao động.
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Để bảo đảm sự chính xác trong hoạt động tư vấn pháp luật lao động cho doanh nghiệp, Luật sư cần nắm vững quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng lao động cũng như những vấn đề phát sinh trên thực tế có liên quan đến quan hệ lao động giữa người lao động vả người sử dụng lao động. Sau đây, Luật Everest xin thông tin đến bạn đọc bài viết Hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động.
CÁC THAY ĐỔI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

CÁC THAY ĐỔI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

Để bảo đảm sự chính xác khi tư vấn pháp luật lao động cho doanh nghiệp, Luật sư cần lưu ý về các sự kiện pháp lý có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động như chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động; sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động. Sau đây, Luật Everest xin cung cấp thông tin tới bạn đọc bài viết Các thay đổi trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động trong doanh nghiệp.
GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC TÀI LIỆU NỘI BỘ VỀ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC TÀI LIỆU NỘI BỘ VỀ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

Một số tài liệu nội bộ về lao động trong doanh nghiệp như thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế tiền lương,... là tài liệu cần thiết của mỗi doanh nghiệp. Vậy tại sao tài liệu nội bộ về lao động trong doanh nghiệp lại quan trọng? Sau đây, Luật Everest xin thông tin đến bạn đọc bài viết Giá trị pháp lý của các tài liệu nội bộ trong doanh nghiệp.
Kỹ năng của Luật sư giải quyết tranh chấp xử lý vi phạm kỷ luật lao động

Kỹ năng của Luật sư giải quyết tranh chấp xử lý vi phạm kỷ luật lao động

Một Luật sư ngoài việc trau dồi kiến thức pháp lý, trong quá trình thực hiện tư vấn, giải quyết vụ việc cho khách hàng còn rất cần các kỹ năng mềm như: tiếp xúc, trao đổi với khách hàng, chuẩn bị nghiên cứu hồ sơ... Để giúp Luật sư bổ sung kiến thức về các kỹ năng trên, đặc biệt liên quan đến giải quyết tranh chấp Lao động. Luật Everest xin thông tin đến bạn đọc bài viết Kỹ năng của Luật sư khi tham gia giải quyết tranh chấp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động tại Tòa án nhân dân.
Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực lao động - dành cho khách hàng doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực lao động - dành cho khách hàng doanh nghiệp

Pháp luật lao động có rất nhiều quy định về tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức, cá...
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.04933 sec| 800.438 kb