CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST

Công ty Luật TNHH Everest định hướng trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý trực tuyến hàng đầu Việt Nam, thực hiện sứ mệnh: để người Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận, sử dụng dịch vụ pháp lý.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Với phạm vi hành nghề rộng, Công ty luật Everest có thể hỗ trợ hoạt động giao dịch và giải quyết tranh chấp của khách hàng trong và ngoài nước và đối tác kinh doanh một cách hiệu quả và nhanh chóng.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty TNHH luật EVEREST là tập thể các luật sư tận tâm và giàu kinh nghiệm, có đầy đủ điều kiện trở thành một công ty luật Việt Nam đạt chuẩn toàn cầu.

Đối tác và khách hàng tiêu biểu của
Công ty TNHH luật EVEREST

Để đảm bảo cung cấp dịch vụ pháp lý với chất lượng, đa dạng trong nhiều lĩnh vực, Công ty Luật TNHH Everest mở rộng hợp tác chiến lược với những tổ chức có uy tín tại Việt Nam.