Dịch vụ pháp lý về thừa kế

"Luật sư luôn có cơ hội làm việc tử tế. Nhưng trước hết, bạn cần là một Luật sư tử tế".

- Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Everest

Dịch vụ pháp lý về thừa kế

Thừa kế là sự dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người còn sống. Tài sản để lại gọi là di sản. Trong đó, thừa kế được chia thành 02 hình thức: Một là, thừa kế theo di chúc, là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống theo sự định đoạt của người đó khi họ còn sống; Hai là, thừa kế theo pháp luật, là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Dịch vụ pháp lý về thừa kế của Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ khách hàng: (1) lập di chúc phù hợp với quy định của pháp luật; (2) phân chia di sản thừa kế; (3) đại diện theo ủy quyền quản lý di sản; (4) thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến thừa kế; (5) giải quyết tranh chấp về thừa kế thông qua thương lượng, hòa giải hoặc thủ tục tố tụng tại tòa án.

Liên hệ

VẤN ĐỀ CỦA KHÁCH HÀNG

Hiểu biết pháp luật thừa kế
Hiểu biết pháp luật thừa kế
Hiểu biết không đầy đủ quy định pháp luật về thừa kế, di sản, di chúc, người thừa kế, thủ tục phân chia di sản... hạn chế việc quyền và nghĩa vụ của mình.
Di chúc không hợp pháp
Di chúc không hợp pháp
Di chúc được lập không đúng quy định về hình thức, nội dung hoặc điều khoản di chúc mâu thuẫn, không rõ ràng, dẫn đến di chúc vô hiệu hoặc tiềm ẩn tranh chấp.
Mâu thuẫn nội bộ gia đình
Mâu thuẫn nội bộ gia đình
Phân chia di sản thừa kế là một việc tế nhị, có thể ảnh hưởng (tốt, xấu) tới tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ và ngược lại.
Mối quan hệ trong gia đình
Mối quan hệ trong gia đình
Bất đồng về quan điểm trong phân chia di sản thừa kế, đôi khi khó giải quyết bởi giới hạn về thứ bậc trong gia đình, họ hàng hoặc tập quán địa phương.
Thanh toán, phân chia di sản
Thanh toán, phân chia di sản
Thu thập tài liệu, để xác đinh di sản thừa kế, người thừa kế, nghĩa vụ thanh toán và phân chia di sản... trong nhiều trường hợp rất phức tạp.
Tổn thất vật chất, tinh thần
Tổn thất vật chất, tinh thần
Tranh chấp về thừa kế xảy ra thường giữa người có quan hệ về hôn nhân và huyết thống, gây ra những hệ lụy xấu không chỉ vật chất mà còn tinh thần.

LUẬT SƯ THỪA KẾ LÀM GÌ

Tư vấn pháp luật
Tư vấn pháp luật

Cung cấp kiến thức pháp lý, hướng dẫn, đưa ra ý kiến, đối với nội dung: di chúc, di sản, người thừa kế, thừa kế theo pháp luật, thủ tục thanh toán và phân chia di sản.

Soạn thảo văn bản
Soạn thảo văn bản

Hỗ trợ khách hàng soạn thảo di chúc, biên bản họp phân chia di sản; biên bản ghi nhớ, biên bản làm việc để giải quyết vụ việc thừa kế.

Hỗ trợ về hành chính
Hỗ trợ về hành chính

Hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục hành chính; giải quyết khiếu nại; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, giao dịch liên quan và các giúp đỡ khác.

Đại diện theo ủy quyền
Đại diện theo ủy quyền

Đại diện khách hàng đàm phán, thương lượng, làm việc với tổ chức, cá nhân liên quan để giải quyết các vấn đề di sản, thanh toán, phân chia di sản.

Thu thập thông tin
Thu thập thông tin

Hỗ trợ khách hàng thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ, đồ vật phục vụ cho việc lập di chúc, phân chia di sản thừa kế, thực hiện thủ tục hành chính.

Tham gia tố tụng
Tham gia tố tụng

Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong các vụ án tranh chấp thừa kế.

 

I- THỪA KẾ - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN

Thừa kế: là sự chuyển dịch tài sản của người chết cho người khác, việc chuyển dịch tài sản này có thể bằng di chúc hoặc theo trình tự mà pháp luật dân sự quy định.

Di sản: bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Người thừa kế: là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.  

Người quản lý di sản: là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử ra.

Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản: là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. 

Tranh chấp về thừa kế: gồm 04 loại chính (1) Tranh chấp về chia di sản thừa kế; (2) Tranh chấp về xác nhận quyền thừa kế; (3) Tranh chấp về bác bỏ quyền thừa kế; (4) Tranh chấp về buộc người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại, thanh toán các khoản chi từ di sản.

II- THỪA KẾ THEO DI CHÚC

Di chúc: là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Di tặng: là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác. Việc di tặng phải được ghi rõ trong di chúc.

Người lập di chúc: là người thành niên, minh mẫn, sáng suốt không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép trong khi lập di chúc, có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.

Hình thức của di chúc: (1) Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể (2) Di chúc miệng.

Di chúc hợp pháp: phải có đủ các điều kiện (a) người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép; (b) nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Giải thích nội dung di chúc: Trường hợp nội dung di chúc không rõ ràng dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau thì những người thừa kế theo di chúc phải cùng nhau giải thích nội dung di chúc dựa trên ý nguyện đích thực trước đây của người chết, có xem xét đến mối quan hệ của người chết với người thừa kế theo di chúc. Khi những người này không nhất trí về cách hiểu nội dung di chúc thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

III- THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

Thừa kế theo pháp luật: là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Những trường hợp thừa kế theo pháp luật: áp dụng trong trường hợp (a) Không có di chúc; (b) Di chúc không hợp pháp; (c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế; (d) những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản: (a) không được định đoạt trong di chúc; (b) có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật; (c) có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Người thừa kế theo pháp luật: được quy định theo thứ tự (a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết; (b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; (c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

IV- THANH TOÁN VÀ PHÂN CHIA DI SẢN

Họp mặt những người thừa kế: sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố, những người thừa kế có thể họp mặt để thỏa thuận (a) Cử người quản lý di sản, người phân chia di sản, xác định quyền, nghĩa vụ của những người này, nếu người để lại di sản không chỉ định trong di chúc; (b) Cách thức phân chia di sản.

Người phân chia di sản: phải chia di sản theo đúng di chúc hoặc đúng thỏa thuận của những người thừa kế theo pháp luật.

Thứ tự ưu tiên thanh toán: các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự (1) Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng; (2) Tiền cấp dưỡng còn thiếu; (3) Chi phí cho việc bảo quản di sản; (4) Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ; (5) Tiền công lao động; (6) Tiền bồi thường thiệt hại; (7) Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước; (8) Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân; (9) Tiền phạt; (10) Các chi phí khác.

Hạn chế phân chia di sản: Trường hợp theo ý chí của người lập di chúc hoặc theo thỏa thuận của tất cả những người thừa kế, di sản chỉ được phân chia sau một thời hạn nhất định thì chỉ khi đã hết thời hạn đó di sản mới được đem chia.

QUY TRÌNH DỊCH VỤ

Bước
1
Tiếp nhận thông tin ban đầu
Đề nghị với người yêu cầu dịch vụ cung cấp tài liệu, trình bày yêu cầu để có thông tin ban đầu về tranh chấp nhà đất: nội dung, diễn biến, mong muốn của họ.
Bước
2
Xác định yêu cầu khách hàng
Trao đổi với người yêu cầu dịch vụ để xác định mong muốn (thực), thực trạng, thông tin liên quan, năng lực, mối quan hệ giữa khả năng thực hiện với mong muốn của họ.
Bước
3
Đề xuất giải pháp sơ bộ
Đưa ra hướng dẫn ban đầu về quy định của pháp luật thừa kế, phương án giải quyết sơ bộ (nếu có thể) hoặc tư vấn cho người yêu cầu dịch vụ giải pháp phù hợp khác.
Bước
4
Ký hợp đồng dịch vụ pháp lý
Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý, nội dung: (a) thông tin khách hàng; (b) nội dung dịch vụ; (c) thời hạn thực hiện; (d) quyền, nghĩa vụ của các bên; (đ) thù lao, chi phí; (e) trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; (f) phương thức giải quyết tranh chấp.
Bước
5
Đề xuất dịch vụ bổ sung
Hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ bổ sung hoặc thuê thêm chuyên gia để giải quyết tốt nhất các vấn đề thừa kế.
Bước
6
Xác minh, thu thập tài liệu
Thu thập thông tin, tài liệu, đồ vật, xác định người làm chứng, người liên quan... bằng phương thức: (a) làm việc với khách hàng, (b) làm việc với tổ chức, cá nhân, (c) xác minh thu thập chứng cứ theo quy định của pháp luật để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Bước
7
Hỗ trợ đàm phán, thương lượng
Hỗ trợ hoặc đại diện khách hàng (theo ủy quyền) đàm phán, thương lượng, lập biên bản làm việc, biên bản hòa giải.
Bước
8
Giải quyết tranh chấp thừa kế
Trường hợp hòa giải không thành, luật sư tham gia tố tụng dân sự với tư các người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng trọng vụ án thừa kế.
Bước
9
Chuyển giao quyền, nghĩa vụ
Hỗ trợ khách hàng giao - nhận các quyền và nghĩa vụ: hồ sơ pháp lý, quy chế - quy định - quy trình, quyền quản trị - điều hành, hệ thống đối tác - khách hàng - nhà cung cấp.
Bước
10
Thanh lý hợp đồng dịch vụ
Các bên xác nhận những nội dung của hợp đồng đã hoàn thành, những nội dung chưa hoàn thành (nếu có); trách nhiệm, nghĩa vụ (nếu có) của các bên sau khi thanh lý hợp đồng.
Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Là sự lựa chọn hàng đầu

Đồng hành cùng chúng tôi, bạn sẽ luôn thấy an tâm. 

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI
  • Người có mong muốn lập di chúc để lại tài sản của mình cho người thân sau khi chết;
  • Người liên quan tới di chúc có điều khoản không rõ ràng, mâu thuẫn;
  • Người không có kiến thức pháp luật đầy đủ về thừa kế;
  • Người trong quá trình thanh toán, phân chia di sản thừa kế;
  • Người đang có tranh chấp về thừa kế.
KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc

KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN CHÚNG TÔI BỞI:

Luật sư giàu kinh nghiệm
Luật sư giàu kinh nghiệm
Đội ngũ luật sư có kinh nghiệm không chỉ trong lĩnh vực thừa kế, mà còn trong nhiều lĩnh vực khác, chúng tôi có thể giúp khách hàng xử lý các vấn đề phức tạp.
Ứng dụng công nghệ luật
Ứng dụng công nghệ luật
Công nghệ luật (Lawtech), mang lại cho chúng tôi có lợi thế vượt trội: bảo mật thông tin, tiếp cận tài liệu, giao kết hợp đồng, cung cấp dịch vụ trực tuyến.
Thấu hiểu khách hàng
Thấu hiểu khách hàng
Thấu hiểu tâm lý và mong muốn của khách hàng, chúng tôi là người đồng hành đáng tin cậy, mang lại các giải pháp phù hợp, hiệu quả cao nhất cho khách hàng.
Chi phí hợp lý
Chi phí hợp lý
Thù lao luật sư và chi phí pháp lý được chúng tôi thông báo công khai. Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp giúp khách hàng lựa chọn gói dịch vụ với chi phí phù hợp, hiệu quả cao.
Mạng lưới, đối tác
Mạng lưới, đối tác
Đối tác là các tổ chức, cá nhân giàu kinh nghiệm, có mặt tại nhiều tỉnh thành, cung cấp dịch vụ bổ trợ, đồng thời giúp chúng tôi để giải quyết các vụ việc nhanh, chính xác.
Bảo mật thông tin
Bảo mật thông tin
Bảo mật thông khách hàng không chỉ là vấn đề đạo đức, ứng xử nghề nghiệp, mà là một vấn đề mang tính pháp lý, là một trong những yếu tố tạo nên uy tín và sự thành công của luật sư.

Bà Nguyễn Hoài Anh
Bà Nguyễn Hoài Anh
Tôi là một người rất khắt khe trong việc lựa chọn đối tác. Thật tình cờ khi tôi vô tình được hợp tác với công ty Luật TNHH Everest về dịch vụ thừa kế. Mọi thắc mắc và giấy tờ của tôi đều được hoàn thành một cách suôn sẻ nhờ sự tư vấn của đội ngũ nhân viên nhiệt tình. Tôi chúc công ty ngày càng thành công.
Ông Trần Ngọc Anh
Ông Trần Ngọc Anh
Là một khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ thừa kế của công ty Luật TNHH Everest, tôi hoàn toàn hài lòng với thái độ phục vụ, dịch vụ hỗ trợ tư vấn và các mức giá mà công ty đưa ra. Hy vọng chúng sẽ mở rộng việc hợp tác sang các lĩnh vực khác. Chân thành cảm ơn công ty rất nhiều.
Bà Đinh Thị Nhung
Bà Đinh Thị Nhung
Nhìn thấy mấy vụ anh em giết nhau vì giành tải sản thừa kế mà sợ. Vừa rồi nhà tôi có chia tài sản thừa kế của ông nội để lại, cũng có tranh chấp. Tôi đã kịp thời nhờ các luật sư tư vấn cho các thành viên, chứ không có lại xảy ra cãi nhau rồi. Cảm ơn các luật sư.
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam
Chương trình khuyến mãi giảm giá 10% trên tất cả các dịch của Everest

Áp dụng đối với khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi

5 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Dịch vụ pháp lý về thừa kế

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.51012 sec| 1163.078 kb