Dịch vụ pháp lý tư vấn luật thừa kế

“Nếu bạn cho rằng bạn không thể trở thành một Luật sư tử tế, hãy chọn làm Người tử tế, đừng làm Luật sư”

LS Nguyễn Thị Yến, Phó Giám đốc 

Dịch vụ pháp lý tư vấn luật thừa kế

Khi một người chết, tài sản của họ sẽ được phân chia cho những người thừa kế. Hiểu một cách đơn giản, thừa kế là thực hiện việc chuyển giao tài sản, nghĩa vụ của người chết sang cho cá nhân khác. Thừa kế có thể là thừa kế theo di chúc, có thể là thừa kế theo pháp luật. Có thể nhiều người chưa hiểu hết quy định của pháp luật, cho nên cần đến sự tư vấn pháp luật về thừa kế. Và bài viết này, chúng tôi đưa ra một số vấn đề để tư vấn pháp luật thừa kế.

Các công việc cụ thể của luật sư khi tư vấn luật thừa kế, cung cấp dịch vụ pháp luật thừa kế, tư vấn luật - tư vấn pháp luật thừa kế
Tư vấn về các vấn đề thừa kế liên quan đến vụ việc của khách hàng
Tư vấn về các vấn đề thừa kế liên quan đến vụ việc của khách hàng
Luật sư tư vấn cho khách hàng các vấn đề về người được hưởng di sản thừa kế, di sản thừa kế do người chết để lại, nguyên tắc phân chia di sản thừa kế, trình tự, thủ tục hưởng di sản thừa kế…. Luật sư tiến hành soạn thảo di chúc, văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế,… giúp khách hàng.
Hỗ trợ khách hàng trong việc phân chia di sản thừa kế
Hỗ trợ khách hàng trong việc phân chia di sản thừa kế
Việc phân chia di sản thừa kế được thực hiện thuận lợi trên cơ sở thiện chí của những người thừa kế. Luật sư hướng dẫn khai nhận, thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, trường hợp người thừa kế từ chối nhận phần thừa kế, hướng dẫn thủ tục từ chối di sản thừa kế.
Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do nhận thừa kế
Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do nhận thừa kế
Xảy ra hai trường hợp cấp giấy chứng nhận do nhận thừa kế có di chúc và không có di chúc. Luật sư tư vấn về thủ tục phân chia di sản thừa kế, chuẩn bị hồ sơ để đăng ký biến động đất dai và cấp giấy chứng nhận cho người thừa kế hoặc những người thừa kế
Giải quyết tranh chấp về thừa kế
Giải quyết tranh chấp về thừa kế
Những người thừa kế có thể xảy ra tranh chấp khi tiến hành phân chia di sản thừa kế. Luật sư tham gia nhằm tư vấn các quy định pháp luật, thu thập tài liệu, chứng cứ, tham gia bảo vệ khách hàng tại Toà án.

Thừa kế là gì theo quy định của luật thừa kế?

Khi chết đi, tài sản của một người sẽ được phân chia cho những người thừa kế (là những người có mối quan hệ mật thiết với người chết, có thể chính là người thuộc hàng thừa kế theo luật định). Hiểu một cách đơn giản, theo pháp luật dân sự, thừa kế là thực hiện việc chuyển giao tài sản, nghĩa vụ của người chết sang cho cá nhân khác. Theo luật về dân sự, thừa kế có thể là chia theo di chúc (người đã chết để lại di sản lập bản di chúc chỉ định người được hưởng di sản, chia phần tài sản đó), có thể là chia theo pháp luật (khi người đã chết không để lại bản di chúc).

Tuy nhiên, không phải bất kỳ ai cũng nắm rõ được các quy định của luật về thừa kế, đồng thời có thể phát sinh các tranh chấp trong quá trình tiến hành phân chia di sản thừa kế, vì vậy cần có sự tư vấn pháp luật có thể giải quyết tranh chấp. Công ty Luật TNHH Everest đưa ra các giải pháp tư vấn pháp luật về thừa kế, giúp khách hàng tháo gỡ các vấn đề còn vướng mắc.


Những trường hợp thừa kế theo quy định của luật thừa kế 

Theo Điều 650 Bộ Luật dân sự năm 2015 quy định về:

 1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

 a) Không có di chúc;

 b) Di chúc không hợp pháp;

 c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

 d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây: 

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

 c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Việc phân chia di sản theo pháp luật dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 660 Bộ luật Dân sự năm 2015, theo đó: Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng thừa kế đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng. Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia.


Người thừa kế theo pháp luật thừa kế

Theo Điều 651 Bộ Luật dân sự năm 2015 quy định về 

 1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

 a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

 b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

 2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

 3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.


Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thừa kế theo luật thừa kế

Liên quan về lĩnh vực thừa kế, khách hàng thường gặp một số vấn đề cần tư vấn luật thừa kế như sau:

(i) Không nắm rõ chế định của luật liên quan đến thừa kế

Khách hàng thường không nắm được chế định về pháp luật liên quan đến thừa kế như người được hưởng thừa kế tài sản, quyền lợi của người được hưởng, dẫn đến việc khách hàng không được chia thừa kế không đúng, không đủ so với quyền lợi của mình được pháp luật quy định.

(ii) Không nắm được thủ tục phân chia tài sản thừa kế theo luật định

Không nắm được thủ tục phân chia di sản thừa kế như hồ sơ giấy tờ chuẩn bị không đúng, đủ dẫn đến việc phân chia di sản thừa kế bị kéo dài, bị chậm trễ việc thừa kế tài sản.

(iii) Lập di chúc không đúng theo luật định của pháp luật thừa kế

Khách hàng lập di chúc nhưng không nắm được quy định của luật nên có thể di chúc lập ra không đúng theo luật và không hợp pháp dẫn đến việc tranh chấp của những người được chia thừa kế, làm tình cảm trong gia đình bị đánh mất, chia tách.


Những vướng mắc khách hàng gặp phải trong lĩnh vực thừa kế

◦  Không nắm rõ quy định của pháp luật liên quan đến thừa kế

Khách hàng thường không nắm được quy định pháp luật liên quan đến thừa kế như người được hưởng thừa kế, phần thừa kế được hưởng, quyền lợi của người được hưởng thừa kế, dẫn đến việc khách hàng không được thừa kế hoặc được thừa kế không đúng, không đủ so với quyền lợi của mình được pháp luật quy định.

 ◦  Không nắm được thủ tục phân chia tài sản thừa kế

Không nắm được thủ tục phân chia di sản thừa kế như hồ sơ giấy tờ chuẩn bị không đúng, đủ dẫn đến việc phân chia di sản được thừa kế bị kéo dài;

 ◦  Soạn di chúc không đúng quy định của pháp luật

Khách hàng viết di chúc nhưng không nắm được quy định pháp luật nên có thể di chúc soạn ra không đúng quy định pháp luật và không hợp pháp dẫn đến việc tranh chấp của những người được hưởng thừa kế làm tình cảm trong gia đình bị mất.

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam
Là sự lựa chọn số 1

Đồng hành cùng Everest, bạn sẽ luôn thấy an tâm 

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Ai nên sử dụng dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tư vấn luật đất đai
  • Cá nhân quan tâm đến vấn đề thừa kế
  • Hộ gia đình đang có trnah chấp về thừa kế
Ai nên sử dụng dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tư vấn luật đất đai
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
Lý do khách hàng lựa chọn dịch vụ của Everest
Đội ngũ luật sư chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm
Đội ngũ luật sư chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm
Đội ngũ chuyên nghiệp: Các luật sư, chuyên gia không chỉ có nhiều kinh nghiệm thừa kế mà còn nhiều lĩnh vực pháp lý khác, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan tới thừa kế.
Hệ thống đối tác
Hệ thống đối tác
Mạng lưới và Công nghệ: Mạng lưới chi nhánh, đại lý tại tại nhiều tỉnh, thành phố, cùng với việc áp Hệ thống đối tác: Hệ thống các đối tác liên quan đến dịch vụ sở hữu trí tuệ như: tư vấn xây dựng thương hiệu, tư vấn doanh nghiệp, marketing, truyền thông… chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng các giải pháp tổng thể. dụng công nghệ thông tin, chúng tôi hỗ trợ khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ, chi phí hợp lý, mọi lúc, mọi nơi.
Mạng lưới công nghệ
Mạng lưới công nghệ
Mạng lưới chi nhánh, đại lý tại tại nhiều tỉnh, thành phố, cùng với việc áp dụng công nghệ thông tin, chúng tôi hỗ trợ khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ, chi phí hợp lý, mọi lúc, mọi nơi. Thấu hiểu nhu cầu: Thấu hiểu nhu cầu khách hàng, chúng tôi xây dựng các gói dịch vụ pháp lý phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau.
Tư vấn trực tuyến, bảo mật thông tin và thù lao chi phí rõ ràng
Tư vấn trực tuyến, bảo mật thông tin và thù lao chi phí rõ ràng
- Với dịch vụ tư vấn khách hàng trực tuyến, chúng tôi luôn kịp thời tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng mọi lúc, mọi nơi, mọi vấn đề. - Bảo mật thông tin khách hàng giúp cho hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường không bị ảnh hưởng. - Mức tính thù lao, chi phí của luật sư và chuyên viên rõ ràng, công khai, minh bạch giúp xóa bỏ nỗi lo về giá và chi phí cho khách hàng.

Bà Nguyễn Hoài Anh
Bà Nguyễn Hoài Anh
Tôi là một người rất khắt khe trong việc lựa chọn đối tác. Thật tình cờ khi tôi vô tình được hợp tác với công ty Luật TNHH Everest về dịch vụ thừa kế. Mọi thắc mắc và giấy tờ của tôi đều được hoàn thành một cách suôn sẻ nhờ sự tư vấn của đội ngũ nhân viên nhiệt tình. Tôi chúc công ty ngày càng thành công.
Ông Trần Ngọc Anh
Ông Trần Ngọc Anh
Là một khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ thừa kế của công ty Luật TNHH Everest, tôi hoàn toàn hài lòng với thái độ phục vụ, dịch vụ hỗ trợ tư vấn và các mức giá mà công ty đưa ra. Hy vọng chúng sẽ mở rộng việc hợp tác sang các lĩnh vực khác. Chân thành cảm ơn công ty rất nhiều.
Bà Đinh Thị Nhung
Bà Đinh Thị Nhung
Nhìn thấy mấy vụ anh em giết nhau vì giành tải sản thừa kế mà sợ. Vừa rồi nhà tôi có chia tài sản thừa kế của ông nội để lại, cũng có tranh chấp. Tôi đã kịp thời nhờ các luật sư tư vấn cho các thành viên, chứ không có lại xảy ra cãi nhau rồi. Cảm ơn các luật sư.
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam
Chương trình khuyến mãi giảm giá 10% trên tất cả các dịch của Everest

Áp dụng đối với khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.04852 sec| 967.867 kb