Tìm hiểu thêm

Pháp chế doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động cần đạt tới tiêu chuẩn trở thành công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp thu hút, phát triển và duy trì nguồn nhân lực – tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp.

Tư vấn luật lao động -
 Dịch vụ pháp lý về luật lao động

Pháp chế doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động là công cụ giúp doanh nghiệp
thu hút và phát triển nguồn nhân lực 

Pháp chế doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động cần đạt tới tiêu chuẩn trở thành công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp thu hút, phát triển và duy trì nguồn nhân lực – tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp.

Ở mức độ cơ bản, pháp chế doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ pháp luật lao động. Ở mức độ cao hơn, pháp chế doanh nghiệp phải góp phần quan trọng gắn kết việc tạo lập, điều tiết, kiểm soát các quy tắc, chuẩn mực của doanh nghiệp (nội bộ) phù hợp với mục tiêu chung, chiến lược phát triển kinh doanh, chiến lược phát triển nhân sự, văn hoá của doanh nghiệp.

Pháp chế doanh nghiệp không thể thiếu, nhưng không nhiều doanh nghiệp xây dựng bộ phận pháp chế chuyên nghiệp. Càng ít doanh nghiệp sở hữu bộ phận pháp chế am hiểu quản trị, giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu quản trị hiệu quả nguồn nhân lực. Khi đó, lựa chọn sử dụng dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực lao động của công ty luật, văn phòng luật sư có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực lao động (pháp chế thuê ngoài, luật sư nội bộ) là giải pháp hiệu quả.

Dịch vụ tư vấn luật lao động - giải quyết tranh chấp lao động

Cùng với sự phát triển của kinh tế thì nhu cầu về lao động của các doanh nghiệp, công ty tăng cao. Từ đó, thị trường lao động ngày càng phát triển nhộn nhịp. Nhưng ẩn đằng sau đó là những nguy cơ tiềm ẩn về tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động. Những tranh chấp này càng kéo dài thì gây ảnh hưởng đến công việc sản xuất, uy tín, tiền bạc, thời gian.

Bằng những kinh nghiệm thực tiễn cũng như sự am hiểu về pháp luật, luật lao động, đội ngũ luật sư tư vấn luật lao động của công ty Luật TNHH Everest sẽ đồng hành cùng khách hàng trong các tranh chấp pháp lý, sẵn sàng bảo vệ quyền lợi tối đa cho khách hàng cũng như giải quyết, hạn chế những phát sinh tồn đọng trong quá trình nảy sinh tranh chấp.

Nội dung tư vấn pháp luật về luật lao động

- Tư vấn về chủ thể giao kết hợp đồng, các loại hợp đồng, hình thức ký kết
- Tư vấn về nội dung bản hợp đồng
- Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động khi hai bên ký kết hợp đồng
- Tư vấn về thời gian thử việc, mức lương thử việc cũng như thời hạn kết thúc...

Tư vấn về hợp đồng lao động

Tư vấn về tiền lương

- Tư vấn về thời gian chi trả tiền lương, cách chi trả lương
- Tư vấn về tiền lương làm thêm giờ, tiền tăng ca đêm..
- Tư vấn về việc xây dựng bảng lương

Tư vấn về thời gian làm việc và nghỉ ngời

- Tư vấn luật  cho người lao động các quy định pháp luật về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, thời gian nghỉ lễ, nghỉ không lương...

Tư vấn về an toàn lao động

- Tư vấn luật về các quy định pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động
- Tư vân về nghĩa vụ tuân thủ an toàn lao động của người sử dụng lao động và người lao động
- Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến tai nạn lao động, quyền của người lao động khi bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp...

Tư vấn một số quy định riêng về lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động cao tuổi

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý đối với quy chế và quá trình hoạt động của công đoàn, cập nhật các văn bản pháp luật và các chính sách mới liên quan đến chính sách, kinh phí công đoàn…;

Tư vấn các quy định về việc người Việt Nam ra nước ngoài làm việc và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Đối với người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: tư vấn các quy định đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài, tư vấn về ký kết hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của người lao động, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp...
- Đối với người nước ngoài làm việc ở Việt Nam: Tư vấn về điều kiện tuyển dụng, điều kiện làm việc, các trường hợp không thuộc diện cấp phép lao động, hỗ trợ xin thủ tục cấp phép lao động...

Ngoài ra còn tư vấn về các quy định liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, thai sản, công đoàn...

Nội dung tư vấn về giải quyết tranh chấp 

- Hướng dẫn khách hàng về thủ tục khởi kiện, hồ sơ khởi kiện...

- Hỗ trợ soạn thảo đơn từ, các giấy tờ liên quan

- Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bào chữa...

- Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền

Vì sao khách hàng nên lựa chọn dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực lao động

- Ngăn ngừa, hạn chế rủi ro trong các hợp đồng của doanh nghiệp.

- Với những tranh chấp phát sinh của doanh nghiệp chúng tôi sẽ đại diện đàm phán, thương lượng giải quyết tranh chấp. Vừa bảo mật thông tin, giữ được hình ảnh doanh nghiệp, giảm thiểu chi phí, thời gian và giữ được mối quan hệ hợp tác.

- Để được giải đáp thắc mắc liên quan đến các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo doanh nghiệp luôn nắm bắt kịp thời quy định pháp luật.

- Mọi phát sinh tranh chấp trong mối quan hệ lao động sẽ được đàm phán, thương lượng để giảm thời gian và chi phí cho khách hàng.

- Doanh nghiệp cần ổn định và phát triển đều cần xây dựng quy trình, quy chế phù hợp.

Các vấn đề pháp lý về hợp đồng lao động và các loại hợp đồng liên quan khác như hợp đồng chuyên gia, hơp đồng tập việc, hợp đồng cộng tác viên…, Luật sư đưa ra ý kiến, hướng dẫn giúp soạn thảo hợp đồng, tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng, nhằm đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của các bên. 

01. Về hợp đồng lao động

02. Về nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể

Luật sư đưa ra ý kiến, hướng dẫn giúp soạn thảo nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Luật sư có thể tham gia đàm phán, thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể.

Nội dung tư vấn pháp luật về luật lao động

03. Về thủ tục xử lý kỷ luật

Tư vấn về điều kiện, quy trình xử lý kỷ luật người lao động, đánh giá tính hợp pháp của quyết định xử lý kỷ luật lao động, về tiền bồi thường, trợ cấp thôi việc, mất việc, thất nghiệp và các trợ cấp có liên quan khác đến việc chấm dứt hợp đồng lao động. Luật sư đại diện cho doanh nghiệp tham gia giải quyết thủ tục xử lý kỷ luật và giải quyết các vấn đề liên quan.

04. Về việc giải quyết tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động sẽ thường xuyên phát sinh trong quan hệ lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động. Tranh chấp lao động không giải quyết dứt điểm, sẽ gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các bên, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp… Luật sư đưa ra ý kiến, hướng dẫn khách hàng giải quyết các vấn đề có liên quan. Luật sư có thể đại diện cho khách hàng tham gia giải quyết tranh chấp tại cơ quan có thẩm quyền hoặc tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án.

05. Về công đoàn

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý đối với quy chế và quá trình hoạt động của công đoàn, cập nhật các văn bản pháp luật và các chính sách mới liên quan đến chính sách, kinh phí công đoàn…;

06. Về bảo hiểm xã hội

Tư vấn, rà soát, đăng ký, kê khai và đưa ra các giải pháp về các vấn đề pháp lý đối với các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… và nghĩa vụ của doanh nghiệp, người lao động trong công tác bảo hiểm. Soạn thảo, hoàn thiện và đăng ký thang lương, bảng lương cho doanh nghiệp; hình thức, quy trình chi trả lương, trả thưởng cho người lao động, thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động;

07. Về tuyển dụng, đào tạo

Tư vấn, rà soát và đưa ra các giải pháp về các vấn đề pháp lý đối với quy trình tuyển dụng nhân sự, đào tạo, học nghề; cập nhật các văn bản pháp luật và các chính sách mới liên quan dạy nghề, học nghề;

08. Xây dựng biểu mẫu

Hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc, hợp đồng cộng tác viên, hợp đồng khoán việc, hợp đồng nhân viên bán thời gian, hợp đồng thời vụ, các phụ lục hợp đồng, các quyết định ban hành thang bảng lương, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, quyết định cho thôi việc, quyết định sa thải người lao động, và quyết định tiếp nhận điều động nhân sự, quyết định xóa bỏ hình thức kỷ luật, đơn xin nghỉ việc và các biểu mẫu khác.

Pháp chế doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động là công cụ giúp doanh nghiệp
thu hút và phát triển nguồn nhân lực 

Pháp chế doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động cần đạt tới tiêu chuẩn trở thành công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp thu hút, phát triển và duy trì nguồn nhân lực – tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp.

Ở mức độ cơ bản, pháp chế doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ pháp luật lao động. Ở mức độ cao hơn, pháp chế doanh nghiệp phải góp phần quan trọng gắn kết việc tạo lập, điều tiết, kiểm soát các quy tắc, chuẩn mực của doanh nghiệp (nội bộ) phù hợp với mục tiêu chung, chiến lược phát triển kinh doanh, chiến lược phát triển nhân sự, văn hoá của doanh nghiệp.

Pháp chế doanh nghiệp không thể thiếu, nhưng không nhiều doanh nghiệp xây dựng bộ phận pháp chế chuyên nghiệp. Càng ít doanh nghiệp sở hữu bộ phận pháp chế am hiểu quản trị, giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu quản trị hiệu quả nguồn nhân lực. Khi đó, lựa chọn sử dụng dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực lao động của công ty luật, văn phòng luật sư có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực lao động (pháp chế thuê ngoài, luật sư nội bộ) là giải pháp hiệu quả.

Các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm không chỉ riêng lĩnh vực lao động mà còn nhiều lĩnh vực pháp lý khác, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan tới lao động, việc làm, quản trị nhân lực.

Đội ngũ luật sư chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm 

Hệ thống các đối tác liên quan đến lĩnh vực lao động, việc làm, đào tạo, quản trị nhân sự như: các công ty cung cấp và quản lý nhân sự chuyên nghiệp, các phần mềm quản lý nhân sự, tư vấn doanh nghiệp… chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng các giải pháp tổng thể.
 vấn đề phức tạp trong các giai đoạn của một hoạt động đầu tư: (i) chuẩn bị đầu tư, (ii) triển khai, vận hành dự án đầu tư, (iii) thanh lý đầu tư…, phù hợp cho nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Hệ thống đối tác

Mạng lưới chi nhánh, đại lý tại tại nhiều tỉnh, thành phố, cùng với việc áp dụng công nghệ thông tin, chúng tôi hỗ trợ khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ, chi phí hợp lý, mọi lúc, mọi nơi.
Thấu hiểu nhu cầu: Thấu hiểu nhu cầu khách hàng, chúng tôi xây dựng các gói dịch vụ pháp lý phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Mạng lưới và Công nghệ

Lý do khách hàng lựa chọn dịch vụ của Everest

- Với dịch vụ tư vấn khách hàng trực tuyến, chúng tôi luôn kịp thời tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng mọi lúc, mọi nơi, mọi vấn đề.
- Bảo mật thông tin khách hàng giúp cho hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường không bị ảnh hưởng.
- Mức tính thù lao, chi phí của luật sư và chuyên viên rõ ràng, công khai, minh bạch giúp xóa bỏ nỗi lo về giá và chi phí cho khách hàng.

Tư vấn trực tuyến, bảo mật thông tin và thù lao chi phí rõ ràng 

Khách hàng tiêu biểu của Everest

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Công ty tôi tuy chỉ là doanh nghiệp nhỏ nhưng gặp khó khăn trong việc vận hành và quản lý doanh nghiệp. Tình cờ được bạn bè giới thiệu Luật sư Minh, qua quá trình làm việc và trò chuyện tôi nhận ra được sai lầm của mình trong vấn đề quản trị nhân lực . Từ khi có sự rà soát lại quy trình của các chuyên viên trong Everest tôi thấy rằng bộ máy cơ cấu tổ chức của công ty đã có sự thay đổi rõ dệt. Rất biết ơn vì sự giúp đỡ của Công ty Luật TNHH Everest

Máy tính Trung Trần

Tôi muốn nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn đến Ls.Minh và Công ty Luật TNHH Everest về sự hỗ trợ tuyệt vời trong suốt quá trình làm việc. Chúng tôi có lẽ đã không thể đòi lại công bằng nếu không có sự giúp đỡ của Công ty. Là một người lao động việc gặp khó khăn khi đòi lại lợi ích của mình tôi thật sự cảm ơn Công ty rất nhiều.

Hệ thống trường Tuệ Đức

Là một khách hàng lâu nắm hợp tác cùng công ty từ những ngày đầu thành lập tôi hoàn toàn hài lòng với chất lượng dịch vụ, giá cả và tác phong làm việc chuyên nghiệp của Everest và thực sự tin rằng Công ty này là một trong những doanh nghiệp hàng đầu và đáng tin cậy trong lĩnh vực pháp lý. 

Lamigo chuyên sản xuất hàng Việt Nam xuất khẩu

Bảng giá dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực lao động

Thù lao của Luật sư được tính dựa trên các căn cứ

Thù lao của Luật sư được tính dựa trên các căn cứ:
(i) nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý;
(ii) thời gian và công sức của Luật sư sử dụng để thực hiện dịch vụ pháp lý;
(iii) kinh nghiệm và uy tín của luật sư.

Thù lao của Luật sư được tính dựa trên thời gian làm việc 

Thù lao của luật sư được tính theo phương thức cơ bản là thời gian làm việc của luật sư. Thù lao của luật sư cũng có thể tính theo phương thức:
(i) vụ việc với mức thù lao trọn gói;
(ii) vụ việc với mức thù lao tính theo tỷ lệ phần trăm của giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng, giá trị dự án;
(iii) hợp đồng với thù lao cố định.

Bảng giá luật sư theo giờ 

800.000đ

250.000đ

Luật Sư

Chuyên viên pháp lý

Yêu Cầu Tư Vấn

Để lại thông tin để được tư vấn dịch vụ miễn phí 

Chỉ từ 2 triệu đồng với một gói dịch vụ trong lĩnh vực lao động

Công ty Luật TNHH Everest

Trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà Times, số 35 Lê Văn Lương,Thanh Xuân, Hà Nội.

Chi nhánh Hà Nội: Khu 319-HC Golden City, phố Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

Chi nhánh Quảng Ninh: Khu tái định cư, xã Đoàn Kết,
huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Liên hệ với chúng tôi

Điện thoại: 024-66 527 527

Tổng đài tư vấn: 1900 6198

E-mail: info@everest.org.vn