Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư

"Luật sư luôn có cơ hội làm việc tử tế. Vậy nếu chọn làm Luật sư, bạn hãy là một Luật sư tử tế".

- Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Everest

Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư

Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh.

Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Luật TNHH Everest gồm: tư vấn pháp luật, đại diện khách hàng, giải quyết tranh chấp, các thủ tục hành chính - hỗ trợ nhà đầu tư (khách hàng) trong hoạt động đầu tư - giảm rủi ro pháp lý, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, hoạt động an toàn, phát triển bền vững.

Liên hệ

VẤN ĐỀ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ:

Kiến thức pháp luật:
Tự soạn thảo, rà soát hợp đồng thương mại, nhưng không đủ kiến thức pháp luật
Kiến thức đầu tư:
Thông lệ kinh doanh phức tạp, nhiều khi vượt quá khả năng hiểu biết của nhà đầu tư.
Thói quen tuân thủ:
Nhà đầu tư thiếu thói quen tuân thủ, thượng tôn pháp luật.
Công tác chuẩn bị:
Thiếu nhân lực có kinh nghiệm, việc chuẩn bị đàm phán, ký kết hợp đồng không tốt.
Hoạt động dự báo:
Hoạt động phân tích, dự báo không tốt là dễ đưa ra quyết định không chính xác.
Xử lý chậm chạp:
Vấn đề pháp lý được xử lý chậm chễ, nhiều khi để lại hậu quả tồi tệ.

CÔNG VIỆC CỦA LUẬT SƯ:

Tư vấn pháp luật:
Tư vấn pháp luật:
Hướng dẫn, đưa ra ý kiến pháp lý; soạn thảo, rà soát, thẩm định dự thảo hồ sơ dự án, hợp đồng đầu tư, quy trình, quy chế trong hoạt động đầu tư.
Đại diện theo ủy quyền:
Đại diện theo ủy quyền:
Đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư tham gia thương lượng, đàm phán, ký kết hợp đồng, hoặc xử lý vấn đề pháp lý có liên quan đến nhà đầu tư.
Dịch vụ tranh tụng:
Dịch vụ tranh tụng:
Người bào chữa trong vụ án hình sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, người đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư trong vụ án dân sự, hành chính, hình sự.
Giám sát tuân thủ:
Giám sát tuân thủ:
Chủ trì hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, hoạt động của nhà đầu tư.
Phân tích, dự báo:
Phân tích, dự báo:
Phân tích, tổng hợp đưa ra dự báo môi trường pháp lý; đánh giá rủi ro môi trường đầu tư, kinh doanh đối với các dự án đầu tư.
Phổ biến pháp luật:
Phổ biến pháp luật:
Phổ biến kiến thức pháp luật, đánh giá thực trạng hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của nhà đầu tư.

KHÁI NHIỆM CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ:

[1] Đầu tư: là việc nhà đầu tư hy sinh các nguồn lực ở hiện tại (tài sản, sức lao động, tài nguyên thiên nhiên…) để thực hiện các hoạt động cụ thể nhằm thu về những kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó (tăng thêm về tài sản, uy tín).

[2] Điều kiện đầu tư: phải có nguồn lực: tiền, máy móc thiết bị, nhà xưởng, quyền sở hữu công nghiệp, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, giá trị quyền sử dụng đất…; Đầu tư thực hiện trong khoảng thời gian tương đối dài, những hoạt động ngắn hạn không được gọi là đầu tư; Đầu tư mang lại lợi ích biểu hiện trên 02 mặt là lợi ích tài chính và lợi ích kinh tế xã hội.

[3] Đầu tư khác với đánh bạc: Đánh bạc là việc chấp nhận được thua bằng tiền hay bằng một vật có giá trị dựa vào kết quả chưa rõ ràng của một sự kiện. Đánh bạc không phải giải pháp mang lại lợi nhuận bền vững, bởi nó phụ thuộc vào may mắn, trực giác.

[4] Đầu tư khách với đầu cơ: Đầu cơ là mua vào với số lượng lớn hoặc cực lớn hàng hóa với mục đích tạo sự khan hiếm, chờ đợi hoặc đẩy giá lên cao hơn nhiều lần so với giá lúc bình thường rồi bán. Đầu cơ diễn ra trong ngắn hạn, thu lợi nhuận nhờ việc chênh lệch giá; đầu tư là dài hạn, thu lợi nhuận nhờ giá trị thặng dư tạo được.

CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ THEO PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ:

[5] Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế: Nhà đầu tư trong nước thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

[6] Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tê: Nhà đầu tư góp vốn: (a) mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần; (b) góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc tổ chức kinh tế khác. Nhà đầu tư mua cổ phần, mua phần vốn góp: (a) mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông; (b) mua phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty.

[7] Thực hiện dự án đầu tư: tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

[8] Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC): Là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.

QUY TRÌNH DỊCH VỤ

Bước
1
TIẾP NHẬN THÔNG TIN BAN ĐẦU:
Đề nghị với người yêu cầu dịch vụ cung cấp tài liệu, trình bày yêu cầu để có thông tin ban đầu về vấn đề: nội dung, diễn biến, vướng mắc, mong muốn của họ.
Bước
2
XÁC ĐỊNH YÊU CẦU KHÁCH HÀNG:
Trao đổi với người yêu cầu dịch vụ để xác định mong muốn (thực), thực trạng, thông tin liên quan, nhận thức, năng lực tài chính, mối quan hệ giữa khả năng thực hiện với mong muốn của họ.
Bước
3
HƯỚNG DẪN, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP:
Đưa ra hướng dẫn ban đầu về quy định của pháp luật đất đai, phương án giải quyết sơ bộ (nếu có thể) hoặc tư vấn cho người yêu cầu dịch vụ giải pháp phù hợp khác.
Bước
4
GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ:
Ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, nội dung: (a) thông tin khách hàng; (b) nội dung dịch vụ; (c) thời hạn thực hiện; (d) quyền, nghĩa vụ của các bên; (đ) thù lao, chi phí; (e) trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; (f) phương thức giải quyết tranh chấp.
Bước
5
ĐỀ XUẤT NỘI DUNG KHÁC:
Hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ bổ sung hoặc thuê thêm chuyên gia để giải quyết tốt nhất các vấn đề.
Bước
6
THU THẬP, BỔ SUNG THÔNG TIN:
Thu thập thông tin, tài liệu, đồ vật, xác định người làm chứng, người liên quan... bằng phương thức: (a) làm việc với khách hàng, (b) làm việc với tổ chức, cá nhân, (c) xác minh thu thập chứng cứ theo quy định của pháp luật để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Bước
7
CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ:
Cung cấp dịch vụ pháp lý: tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của Luật Luật sư, Luật Hôn nhân và gia đình và pháp luật có liên quan.
Bước
8
THÔNG BÁO, ĐIỀU CHỈNH:
Tổng hợp, thông báo các công việc đã thực hiện với khách hàng đúng thời hạn được ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý; xác định vấn đề phát sinh cần bổ sung, điều chỉnh (nếu có).
Bước
9
THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ:
Các bên xác nhận những nội dung của hợp đồng đã hoàn thành, những nội dung chưa hoàn thành (nếu có); trách nhiệm, nghĩa vụ (nếu có) của các bên sau khi thanh lý hợp đồng.
Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Là sự lựa chọn số 1

Đồng hành cùng Everest, bạn sẽ thấy an tâm dù bạn là doanh nghiệp lớn hay nhỏ

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
AI NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ ĐẦU TƯ:
  • Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam,
  • Công ty khởi nghiệp (Start-up), nhân sự tinh, gọn,
  • Doanh nghiệp siêu nhỏ, ngân sách hạn chế,
  • Doanh nghiệp nhỏ chưa có bộ phận pháp chế, 
  • Doanh nghiệp cần pháp chế tạm thời để thay thế nhân viên nghỉ việc hoặc bổ sung cho dự án.
AI NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ ĐẦU TƯ:
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc

LÝ DO KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN CHÚNG TÔI:

Đội ngũ chuyên gia:
Đội ngũ chuyên gia:
Đội ngũ hơn 50 chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực: doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, lao động, sở hữu trí tuệ, tài chính, quản trị… chúng tôi hỗ trợ khách hàng xử lý các vấn đề phức tạp.
Bảo mật thông tin:
Bảo mật thông tin:
Giữ bí mật thông khách hàng không chỉ là vấn đề đạo đức, ứng xử nghề nghiệp, mà là một vấn đề mang tính pháp lý, là một trong những yếu tố tạo nên uy tín và sự thành công của luật sư.
Mạng lưới và Công nghệ:
Mạng lưới và Công nghệ:
Mạng lưới chi nhánh tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và hệ thống đối tác và đại lý tại nhiều địa phương tại Việt Nam, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận và lựa chọn sử dụng nhiều dịch vụ của chúng tôi.

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Máy tính Trung Trần
Máy tính Trung Trần
Mình có một nguyên tắc rằng mỗi người có điểm mạnh riêng và những gì mình không nắm rõ thì nên tìm đến chuyên gia tư vấn. Mình không hiểu biết nhiều về đầu tư, thế nên, khi bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực đầu tư, mình phải tìm kiếm một nơi đáng tin cậy để được hỗ trợ tư vấn pháp lý. Thật may mắn khi mình đã có cơ hội được làm việc cùng đội ngũ Luật sư và Chuyên viên tại Công ty Luật TNHH Everest. Mình rất hài lòng và tin tưởng vào chất lượng dịch vụ tại đây.
Oh! Jui chuỗi nước ép hoa quả
Oh! Jui chuỗi nước ép hoa quả
Khi bắt đầu dự án đầu tư, mình có một số khó khăn khi hoàn thiện đề cương dự án đầu tư hoàn chỉnh. Sau một thời gian tự thân vận động mà không đem lại kết quả, mình đã có cơ hội biết đến Công ty Luật TNHH Everest. Với sự tư vấn tận tình của đội ngũ Luật sư và Chuyên viên, với checklist được cung cấp, mình đã có thể triển khai hoạt động đầu tư theo cách thức suôn sẻ. Rất cảm ơn dịch vụ pháp lý về đầu tư rất tiện ích của Everest.
Lamigo chuyên sản xuất hàng Việt Nam xuất khẩu
Lamigo chuyên sản xuất hàng Việt Nam xuất khẩu
Khi sử dụng dịch vụ của Công ty Luật TNHH Everest về đầu tư, cảm nhận đầu tiên của bản thân tôi là được làm việc với một đội ngũ chuyên nghiệp bao gồm các luật sư, chuyên gia không chỉ có kiến thức chuyên môn vững vàng mà bên cạnh đó còn là sự nhiệt tình hỗ trợ đối với khách hàng. Chính đội ngũ này là ấn tượng đã ghi điểm đối với mình và mình tin rằng Everest sẽ là lựa chọn đầu tiên khi mình có những vướng mắc về pháp lý liên quan đến lĩnh vực đầu tư.
Doanh nghiệp đào tạo võ thuật chuyên nghiệp
Doanh nghiệp đào tạo võ thuật chuyên nghiệp
Trong thời gian Covid-19, tôi gặp khó khăn khi không thể làm việc trực tiếp được với những đối tác tư vấn pháp luật về đầu tư. Trong lúc đang loay hoay không biết xử lý vấn đề của mình như thế nào thì mình được giới thiệu sử dụng dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Luật TNHH Everest. Điểm mà khiến tôi hài lòng là Everest đã tận dụng những ứng dụng công nghệ tiến bộ, số hóa dịch vụ mình, từ đó có thể giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ mọi lúc, mọi nơi. Dù không thể làm việc trực tiếp nhưng qua những buổi trao đổi trực tuyến, tôi cảm thấy không quá khác biệt khi mình đang được làm việc trực tiếp với đội ngũ của Everest – rất tận tình và chất lượng.
Công ty cổ phần thú y xanh Việt Nam
Công ty cổ phần thú y xanh Việt Nam
Tôi đã làm việc với Công ty Luật TNHH Everest trong một khoảng thời gian khá dài khi sử dụng gói dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên. Sở dĩ mà tôi tin tưởng và đồng hành cùng Everest là sự tận tâm của họ, luôn sẵn sàng đồng hành và tiến hành hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ liên quan đến hoạt động đầu tư. Đội ngũ của Everest đã đồng hành, hỗ trợ tôi thực hiện các thủ tục từ khi bắt đầu đến khi dự án đầu tư của tôi hoạt động hiệu quả. Chính vì chất lượng dịch vụ cung cấp là lý do khiến tôi tin tưởng và mong muốn Everest đồng hành với mình trong những dự án đầu tư tiếp theo.
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam
Chương trình khuyến mãi giảm giá 10% trên tất cả các dịch của Everest

Áp dụng đối với khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi

4.4 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
1.41379 sec| 1142.625 kb