Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư -
tư vấn lập dự án đầu tư

" Đầu tư luôn tiềm ẩn rủi ro. Nhà đầu tư chấp nhận rủi ro là một phần tất yếu của hoạt động đầu tư. Nhiệm vụ của Luật sư hỗ trợ khách hàng nhận diện, chấp hành đúng quy định của pháp luật đầu tư "

Liên hệ tư vấn

1. Hoạt động đầu tư

Là việc nhà đầu tư hy sinh các nguồn lực ở hiện tại (tài sản, sức lao động, tài nguyên thiên nhiên…) để thực hiện các hoạt động cụ thể nhằm thu về những kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó (tăng thêm về tài sản, uy tín).

2. Đặc điểm của đầu tư

Một là, để đầu tư phải có nguồn lực: tiền, máy móc thiết bị, nhà xưởng, quyền sở hữu công nghiệp, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, giá trị quyền sử dụng đất…; hai là, đầu tư thực hiện trong khoảng thời gian tương đối dài, những hoạt động ngắn hạn không được gọi là đầu tư; ba là, đầu tư mang lại lợi ích biểu hiện trên 02 mặt là lợi ích tài chính và lợi ích kinh tế xã hội.

3. Đầu tư khác với đánh bạc

Đánh bạc là việc chấp nhận được thua bằng tiền hay bằng một vật có giá trị dựa vào kết quả chưa rõ ràng của một sự kiện. Đánh bạc không phải giải pháp mang lại lợi nhuận bền vững, bởi nó phụ thuộc vào may mắn, trực giác.

4. Đầu tư khác với đầu cơ

Đầu cơ là mua vào với số lượng lớn hoặc cực lớn hàng hóa với mục đích tạo sự khan hiếm, chờ đợi hoặc đẩy giá lên cao hơn nhiều lần so với giá lúc bình thường rồi bán. Đầu cơ diễn ra trong ngắn hạn, thu lợi nhuận nhờ việc chênh lệch giá; đầu tư là dài hạn, thu lợi nhuận nhờ giá trị thặng dư tạo được.

4 vấn đề cơ bản về đầu tư 

Pháp luật đầu tư

Là hệ thống những quy tắc xử sự trong lĩnh vực đầu tư, mang tính bắt buộc chung do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện.

1

Nguồn của pháp luật đầu tư

(1) Các hiệp định đầu tư quốc tế (IIAS),
(2) Tập quán quốc tế, và:
(3) văn bản pháp luật thương mại quốc tế và đầu tư của Việt Nam (Hiến pháp, Luật đầu tư, Luật thương mại, các Nghị định, Thông tư…);

2

 Luật đầu tư năm 2020

Luật số 61/2020/QH14 về đầu tư được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

3

Pháp luật đầu tư

Vì sao dịch vụ pháp lý về đầu tư lại quan trọng

01. Nhận diện rủi ro

Đầu tư luôn tiềm ẩn rủi ro. Nhà đầu tư chấp nhận rủi ro là một phần tất yếu của hoạt động đầu tư. Nhiệm vụ của Luật sư hỗ trợ khách hàng nhận diện, chấp hành đúng quy định của pháp luật đầu tư, đảm bảo an toàn về pháp lý.

02. Hỗ trợ về thủ tục

Luật sư đồng hành, hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc một dự án đầu tư. Dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp đảm bảo cho khách hàng tiết kiệm chi phí, nguồn lực.

03. Khai thác lợi thế pháp lý

Việc vận dụng linh hoạt các quy định của pháp luật đầu tư có thể mang lại lợi thế vượt trội cho nhà đầu tư. Vậy thì, việc chi trả thù lao luật sư để đổi lại được hưởng dịch vụ pháp lý về đầu tư cũng là khoản đầu tư quan trọng.

Vì sao dịch vụ pháp lý về đầu tư lại quan trọng

01. Nhận diện rủi ro

Đầu tư luôn tiềm ẩn rủi ro. Nhà đầu tư chấp nhận rủi ro là một phần tất yếu của hoạt động đầu tư. Nhiệm vụ của Luật sư hỗ trợ khách hàng nhận diện, chấp hành đúng quy định của pháp luật đầu tư, đảm bảo an toàn về pháp lý.

02. Hỗ trợ về thủ tục

Luật sư đồng hành, hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc một dự án đầu tư. Dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp đảm bảo cho khách hàng tiết kiệm chi phí, nguồn lực.

03. Khai thác lợi thế pháp lý

Việc vận dụng linh hoạt các quy định của pháp luật đầu tư có thể mang lại lợi thế vượt trội cho nhà đầu tư. Vậy thì, việc chi trả thù lao luật sư để đổi lại được hưởng dịch vụ pháp lý về đầu tư cũng là khoản đầu tư quan trọng.

Các hình thức đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư 

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Nhà đầu tư trong nước thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế:

Nhà đầu tư góp vốn: (a) mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần; (b) góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc tổ chức kinh tế khác. Nhà đầu tư mua cổ phần, mua phần vốn góp: (a) mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông; (b) mua phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty.

Thực hiện dự án đầu tư

Là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC)

Là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.

  Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO), Hợp đồng xây dựng - sở hữu - kinh doanh (BOO), Hợp đồng kinh doanh - quản lý (O&M), Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - thuê dịch vụ (BTL), Hợp đồng xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao (BLT).

Phạm vi hành nghề của luật sư trong lĩnh vực đầu tư

1. Tư vấn pháp luật

Luật sư hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của khách hàng.

2. Đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng

Luật sư đại diện cho khách hàng để giải quyết các công việc có liên quan đến việc mà luật sư đã nhận theo phạm vi, nội dung được ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý.

3. Dịch vụ tranh tụng

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự (nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan…) trong các vụ, việc kinh doanh, thương mại.

4. Dịch vụ pháp lý khác

Luật sư giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính; giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật.

Artboard 27

Đội ngũ chuyên nghiệp: Các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm không chỉ riêng lĩnh vực đầu tư mà còn nhiều lĩnh vực pháp lý khác, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan tới thương mại, hợp đồng, doanh nghiệp.

Đội ngũ luật sư chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm 

Hệ thống các đối tác liên quan đến lĩnh vực đầu tư, như: các công ty kiểm toán, thẩm định dự án, tư vấn doanh nghiệp chuyên nghiệp … chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng các giải pháp tổng thể.

Hệ thống đối tác

Mạng lưới chi nhánh, đại lý tại tại nhiều tỉnh, thành phố, cùng với việc áp dụng công nghệ thông tin, chúng tôi hỗ trợ khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ, chi phí hợp lý, mọi lúc, mọi nơi.

Mạng lưới và Công nghệ

Lý do khách hàng lựa chọn dịch vụ của Everest

- Thấu hiểu nhu cầu khách hàng, chúng tôi xây dựng các gói dịch vụ pháp lý phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

- Mọi phát sinh tranh chấp của khách hàng chúng tôi luôn ưu tiên đàm phán, thương lượng để giảm thiểu chi phí, thời gian cho khách hàng.

- Mức tính thù lao, chi phí của luật sư và chuyên viên rõ ràng, công khai, minh bạch giúp xóa bỏ nỗi lo về giá và chi phí cho khách hàng.

Thấu hiểu nhu cầu, chi phí rõ ràng minh bạch 

Khách hàng tiêu biểu của Everest

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Mình có một nguyên tắc rằng mỗi người có điểm mạnh riêng và những gì mình không nắm rõ thì nên tìm đến chuyên gia tư vấn. Mình không hiểu biết nhiều về đầu tư, thế nên, khi bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực đầu tư, mình phải tìm kiếm một nơi đáng tin cậy để được hỗ trợ tư vấn pháp lý. Thật may mắn khi mình đã có cơ hội được làm việc cùng đội ngũ Luật sư và Chuyên viên tại Công ty Luật TNHH Everest. Mình rất hài lòng và tin tưởng vào chất lượng dịch vụ tại đây.

Máy tính Trung Trần

Khi bắt đầu dự án đầu tư, mình có một số khó khăn khi hoàn thiện đề cương dự án đầu tư hoàn chỉnh. Sau một thời gian tự thân vận động mà không đem lại kết quả, mình đã có cơ hội biết đến Công ty Luật TNHH Everest. Với sự tư vấn tận tình của đội ngũ Luật sư và Chuyên viên, với checklist được cung cấp, mình đã có thể triển khai hoạt động đầu tư theo cách thức suôn sẻ. Rất cảm ơn dịch vụ pháp lý về đầu tư rất tiện ích của Everest.

Oh! Jui chuỗi nước ép hoa quả 

Khi sử dụng dịch vụ của Công ty Luật TNHH Everest về đầu tư, cảm nhận đầu tiên của bản thân tôi là được làm việc với một đội ngũ chuyên nghiệp bao gồm các luật sư, chuyên gia không chỉ có kiến thức chuyên môn vững vàng mà bên cạnh đó còn là sự nhiệt tình hỗ trợ đối với khách hàng. Chính đội ngũ này là ấn tượng đã ghi điểm đối với mình và mình tin rằng Everest sẽ là lựa chọn đầu tiên khi mình có những vướng mắc về pháp lý liên quan đến lĩnh vực đầu tư.

Lamigo chuyên sản xuất hàng Việt Nam xuất khẩu

Trong thời gian Covid-19, tôi gặp khó khăn khi không thể làm việc trực tiếp được với những đối tác tư vấn pháp luật về đầu tư. Trong lúc đang loay hoay không biết xử lý vấn đề của mình như thế nào thì mình được giới thiệu sử dụng dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Luật TNHH Everest. Điểm mà khiến tôi hài lòng là Everest đã tận dụng những ứng dụng công nghệ tiến bộ, số hóa dịch vụ mình, từ đó có thể giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ mọi lúc, mọi nơi. Dù không thể làm việc trực tiếp nhưng qua những buổi trao đổi trực tuyến, tôi cảm thấy không quá khác biệt khi mình đang được làm việc trực tiếp với đội ngũ của Everest – rất tận tình và chất lượng.

Doanh nghiệp đào tạo võ thuật chuyên nghiệp

Tôi đã làm việc với Công ty Luật TNHH Everest trong một khoảng thời gian khá dài khi sử dụng gói dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên. Sở dĩ mà tôi tin tưởng và đồng hành cùng Everest là sự tận tâm của họ, luôn sẵn sàng đồng hành và tiến hành hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ liên quan đến hoạt động đầu tư. Đội ngũ của Everest đã đồng hành, hỗ trợ tôi thực hiện các thủ tục từ khi bắt đầu đến khi dự án đầu tư của tôi hoạt động hiệu quả. Chính vì chất lượng dịch vụ cung cấp là lý do khiến tôi tin tưởng và mong muốn Everest đồng hành với mình trong những dự án đầu tư tiếp theo.

Công ty cổ phần thú y xanh Việt Nam

Bảng giá dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư 

Thù lao của Luật sư được tính dựa trên các căn cứ

Thù lao của Luật sư được tính dựa trên các căn cứ:
(i) nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý;
(ii) thời gian và công sức của Luật sư sử dụng để thực hiện dịch vụ pháp lý;
(iii) kinh nghiệm và uy tín của luật sư.

Thù lao của Luật sư được tính dựa trên thời gian làm việc 

Thù lao của luật sư được tính theo phương thức cơ bản là thời gian làm việc của luật sư. Thù lao của luật sư cũng có thể tính theo phương thức:
(i) vụ việc với mức thù lao trọn gói;
(ii) vụ việc với mức thù lao tính theo tỷ lệ phần trăm của giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng, giá trị dự án;
(iii) hợp đồng với thù lao cố định.

Bảng giá luật sư theo giờ 

800.000đ

250.000đ

Luật Sư

Chuyên viên pháp lý

Yêu Cầu Tư Vấn

Để lại thông tin để được tư vấn dịch vụ miễn phí 

Chỉ từ 2 triệu đồng với một gói dịch vụ trong lĩnh vực đầu tư

Công ty Luật TNHH Everest

Trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà Times, số 35 Lê Văn Lương,Thanh Xuân, Hà Nội.

Chi nhánh Hà Nội: Khu 319-HC Golden City, phố Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

Chi nhánh Quảng Ninh: Khu tái định cư, xã Đoàn Kết,
huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Liên hệ với chúng tôi

Điện thoại: 024-66 527 527

Tổng đài tư vấn: 1900 6198

E-mail: info@everest.org.vn