Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hôn nhân gia đình

"Luật sư luôn có cơ hội làm việc tử tế, nhưng trước hết bạn phải là một Luật sư tử tế".

- Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Everest

Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hôn nhân gia đình

Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực Hôn nhân và Gia đình của Công ty Luật TNHH Everest: [1] Thực hiện tư vấn pháp luật, [2] Đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng theo ủy quyền của khách hàng, [3] Dịch vụ tham gia tố tụng tại tòa án với tư cách là người đại diện hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong các vụ, việc về hôn nhân và gia đình, [4] Dịch vụ pháp lý khác. 

Những nội dung cơ bản của pháp luật Hôn nhân và Gia đình: [1] Kết hôn, [2] Quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng, [3] Chấm dứt hôn nhân (ly hôn, chấm dứt hôn nhân do vợ, chồng chết), [3] Quan hệ giữa cha mẹ và con, [4] Quan hệ giữa các thành viên khác trong gia đình, [5] Cấp dưỡng, [6] Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Liên hệ

VẤN ĐỀ CỦA KHÁCH HÀNG:

Kết hôn, Quan hệ vợ chồng:
Nam và nữ kết hôn để xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình. Sau kết hôn, giữa vợ và chồng phát sinh các quan hệ [1] quyền và nghĩa vụ nhân thân, [2] đại diện giữa vợ và chồng, [3] chế độ tài sản giữa vợ và chồng.
Chấm dứt hôn nhân:
03 trường hợp: [1] ly hôn - chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án (ly hôn theo yêu cầu của một bên) hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án (thuận tình ly hôn), [2] vợ hoặc chồng chết, [3] tòa án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết.
Quan hệ giữa cha mẹ và con:
Con sinh ra đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ của mình. Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi có các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con quy định tại Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật nuôi con nuôi, Bộ luật dân sự.
Quan hệ giữa các thành viên:
Gồm vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em...; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; cô, dì, chú, cậu, bác ruột, cháu ruột.
Nghĩa vụ cấp dưỡng:
Được thực hiện giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng, không được chuyển giao và theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình.
Có yếu tố nước ngoài:
Ít nhất một bên tham gia là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; các bên là công dân Việt Nam nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài.

CÔNG VIỆC CỦA LUẬT SƯ:

Phạm vi cung cấp dịch vụ:

[1] Thực hiện tư vấn pháp luật, [2] Đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng theo ủy quyền của khách hàng, [3] Dịch vụ tham gia tố tụng tại tòa án với tư cách là người đại diện hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, [4] Dịch vụ pháp lý khác.

Lĩnh vực cung cấp dịch vụ:

[1] Kết hôn, [2] Quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng, [3] Chấm dứt hôn nhân, [3] Quan hệ giữa cha mẹ và con, [4] Quan hệ giữa các thành viên khác trong gia đình, [5] Cấp dưỡng, [6] Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Thực hiện tư vấn pháp luật:

Luật sư hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của khách hàng. Luật sư có nghĩa vụ giúp khách hàng thực hiện đúng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Đại diện theo ủy quyền:

Luật sư đại diện cho khách hàng để giải quyết các công việc có liên quan đến việc mà luật sư đã nhận theo phạm vi, nội dung được ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý. Khi đại diện khách hàng, luật sư thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Tham gia tố tụng:

Luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng với tư cách: người đại diện hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ, việc hôn nhân, gia đình.

Dịch vụ pháp lý khác:

Luật sư giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc về thủ tục hành chính; giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại, dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch; giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CẦN ĐẾN SỰ HỖ TRỢ CỦA LUẬT SƯ:

[1] Giải quyết ly hôn: gồm thuận tình ly hôn, ly hôn theo yêu cầu của một bên, ly hôn trong trường hợp vợ/chồng mất tích, ly hôn có yếu tố nước ngoài… Luật sư có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý như: trình tự, thủ tục ly hôn, đưa ra ý kiến, soạn thảo đơn khởi kiện ly hôn đơn phương, hoàn thành hồ sơ khởi kiện, mọi vướng mắc về quy định của pháp luật…

[2] Giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn: Tham gia với tư cách là người đại điện theo ủy quyền trong các phiên hòa giải liên quan đến các tranh chấp về tài sản; tham gia với tư cách là luật sư tư vấn, hỗ trợ pháp lý đối với việc giải quyết các tranh chấp về chia tài sản chung, các nguyên tắc khi chia tài sản.

[3] Giải quyết tranh chấp về việc nuôi con: tư vấn các quy định của pháp luật về nuôi con khi ly hôn(việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con), tham gia tố tụng để giải quyết các tranh chấp về nuôi con sau ly hôn (hỗ trợ thu thập bằng chứng chứng minh việc nuôi dạy con, đưa ra các căn cứ, lập luận để khách hàng đạt được quyền lợi tốt nhất…).

[4] Giải quyết tranh chấp về cấp dưỡng: tham gia với tư cách là luật sư tư vấn, hỗ trợ pháp lý đối với việc giải quyết các tranh chấp về việc cấp dưỡng, đưa ra giải pháp để khách hàng có được quyền lợi như yêu cầu.

[5] Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân: hỗ trợ khách hàng thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

[6] Giải quyết tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xin xác định con cho cha, mẹ: tư vấn các trình tự, thủ tục theo yêu cầu của pháp luật.

[7] Giải quyết tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ, chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký hết hôn: cung cấp dịch vụ tư vấn (các quy định của pháp luật mới nhất, trình tự, thủ tục để giải quyết tranh chấp), đại diện cho khách hàng để tham gia tố tụng tại tòa để bảo vệ cho quyền lợi của khách hàng.

[8] Giải quyết yêu cầu hủy kết hôn trái pháp: tư vấn mọi vấn đề pháp lý về căn cứ hủy kết hôn trái pháp luật, việc thụ lý, giải quyết đơn yêu cầu theo quy định, việc xử lý yêu cầu hủy kết hôn của tòa án, hậu quả pháp lý về việc hủy kết hôn trái pháp luật.

[9] Giải quyết tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn: tư vấn thủ tục thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn (chuẩn bị giấy tờ, soạn thảo đơn yêu cầu, tài liệu chứng minh cho yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con), đại điện theo ủy quyền của khách hàng để tham gia tố tụng.

[10] Thiết lập Hợp đồng hôn nhân: Luật sư hỗ trợ khách hàng - những người có quan hệ vợ chồng hoặc chung sống như vợ chồng - thiết lập, thực hiện các thỏa thuận về tài sản; cấp dưỡng; nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trong thời kỳ hôn nhân hoặc khi chấm dứt hôn nhân. 

Xem thêm: Ngành luật Hôn nhân là Gia đình

VÌ SAO DỊCH VỤ PHÁP LÝ TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN GIA ĐÌNH LẠI CẦN THIẾT:

Quan hệ hôn nhân gia đình là mối quan hệ liên quan mật thiết với nhau. Đây là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau. Các bên có thể chung sống với nhau hài hòa trên cơ sở tình thân, tình yêu, ý thức trách nhiệm. Tuy nhiên, trong một xã hội hiện đại và ở từng thời kỳ xây dựng và phát triển mỗi gia đình luôn tồn tại những yếu tố mâu thuẫn rất dễ xảy ra xung đột.

Các tranh chấp thường xảy ra trong mối quan hệ hôn nhân và gia đình: ly hôn, chia tài sản chung của vợ chồng, nuôi con, cấp dưỡng khi ly hôn, xác định cha, mẹ cho con hoặc xin xác định con cho cha, mẹ… Các tranh chấp này không chỉ dừng ở mức độ tự giải quyết với nhau mà nó là các vấn đề pháp lý được pháp luật quy định và phải giải quyết tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình: kết hôn trái pháp luật, trình tự, thủ tục để giải quyết ly hôn, nguyên tắc khi chia tài sản chung của vợ chồng, việc nuôi con, chia tài sản của nam, nữ, chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký hết hôn… không phải ai cũng hiểu rõ được. Nhưng thực tế xảy ra buộc hai các bên phải có các kiến thức đó mà nếu không biết có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành của Công ty Luật TNHH Everest, tổng hợp

QUY TRÌNH DỊCH VỤ

Bước
1
TIẾP NHẬN THÔNG TIN BAN ĐẦU:
Đề nghị với người yêu cầu dịch vụ cung cấp tài liệu, trình bày yêu cầu để có thông tin ban đầu về vấn đề: nội dung, diễn biến, vướng mắc, mong muốn của họ.
Bước
2
XÁC ĐỊNH YÊU CẦU KHÁCH HÀNG:
Trao đổi với người yêu cầu dịch vụ để xác định mong muốn (thực), thực trạng, thông tin liên quan, nhận thức, năng lực tài chính, mối quan hệ giữa khả năng thực hiện với mong muốn của họ.
Bước
3
HƯỚNG DẪN, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP:
Đưa ra hướng dẫn ban đầu về quy định của pháp luật đất đai, phương án giải quyết sơ bộ (nếu có thể) hoặc tư vấn cho người yêu cầu dịch vụ giải pháp phù hợp khác.
Bước
4
GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ:
Ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, nội dung: (a) thông tin khách hàng; (b) nội dung dịch vụ; (c) thời hạn thực hiện; (d) quyền, nghĩa vụ của các bên; (đ) thù lao, chi phí; (e) trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; (f) phương thức giải quyết tranh chấp.
Bước
5
ĐỀ XUẤT NỘI DUNG KHÁC:
Hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ bổ sung hoặc thuê thêm chuyên gia để giải quyết tốt nhất các vấn đề.
Bước
6
THU THẬP, BỔ SUNG THÔNG TIN:
Thu thập thông tin, tài liệu, đồ vật, xác định người làm chứng, người liên quan... bằng phương thức: (a) làm việc với khách hàng, (b) làm việc với tổ chức, cá nhân, (c) xác minh thu thập chứng cứ theo quy định của pháp luật để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Bước
7
CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ:
Cung cấp dịch vụ pháp lý: tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của Luật Luật sư, Luật Hôn nhân và gia đình và pháp luật có liên quan.
Bước
8
THÔNG BÁO, ĐIỀU CHỈNH:
Tổng hợp, thông báo các công việc đã thực hiện với khách hàng đúng thời hạn được ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý; xác định vấn đề phát sinh cần bổ sung, điều chỉnh (nếu có).
Bước
9
THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ:
Các bên xác nhận những nội dung của hợp đồng đã hoàn thành, những nội dung chưa hoàn thành (nếu có); trách nhiệm, nghĩa vụ (nếu có) của các bên sau khi thanh lý hợp đồng.
Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Là sự lựa chọn số 1

Đồng hành cùng Everest, bạn sẽ luôn thấy an tâm 

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
AI NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ:
  • Cá nhân cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến: kết hôn, quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng, quan hệ giữa cha mẹ và con, quan hệ giữa các thành viên khác trong gia đình;
  • Cá nhân cần hỗ trợ chấm dứt hôn nhân trong trường hợp ly hôn (đơn phương ly hôn hoặc thuận tình ly hôn), chấm dứt hôn nhân do vợ, chồng chết;
  • Các cá nhân phát sinh quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng;
  • Cá nhân phát sịnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
AI NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ:
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc

KHÁCH HÀNG CHỌN CHÚNG TÔI:

Bảo vệ khách hàng tốt nhất:
Bảo vệ khách hàng tốt nhất:
Luật sư tận tâm với công việc, sử dụng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
Hệ thống đối tác:
Hệ thống đối tác:
Các đối tác là các chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực: tài chính, bất động sản, tâm lý... chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng các giải pháp tổng thể.
Mạng lưới và Công nghệ:
Mạng lưới và Công nghệ:
Mạng lưới chi nhánh, đại lý tại tại nhiều tỉnh, thành phố, cùng với việc áp dụng công nghệ thông tin, chúng tôi hỗ trợ khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ, mọi lúc, mọi nơi.
Bảo mật thông tin:
Bảo mật thông tin:
Luật sư nhận và có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn tài liệu, hồ sơ mà khách hàng giao cho mình theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận với khách hàng.
Minh bạch chi phí:
Minh bạch chi phí:
Luật sư giải thích cho khách hàng những quy định của pháp luật về căn cứ tính thù lao, phương thức thanh toán thù lao; thông báo rõ ràng mức thù lao, chi phí cho khách hàng.
Đội ngũ chuyên nghiệp:
Đội ngũ chuyên nghiệp:
Các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân gia đình và am hiểu các lĩnh vực khác, có thể hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề phức tạp.

Chị Quyền Linh (Yên Bái)
Chị Quyền Linh (Yên Bái)
Trước chị muốn ly hôn mà đắn đo, sợ chồng chị, không biết làm như thế nào cho hợp lý, cảm ơn em đã tư vấn cho chị, nhờ vậy chị yên tâm hơn, có can đảm để yêu cầu Tòa giải quyết và giành được quyền nuôi bé
Chị Hà (Hà Nội)
Chị Hà (Hà Nội)
Cảm ơn luật sư, nhờ có luật sư tư vấn mà vụ việc ly hôn của tôi được xử lý nhanh chóng, mọi quyền lợi của tôi đều được đảm bảo.
Chị Trinh (Tiền Giang)
Chị Trinh (Tiền Giang)
Giành quyền nuôi con là mong muốn duy nhất của tôi, cũng may có luật sư tận tâm tìm chứng cứ, tìm bằng chứng để tôi có thể thắng kiện giành quyền nuôi con
4.4 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hôn nhân gia đình

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.21912 sec| 1141.188 kb