Tìm hiểu thêm

Bằng cách xây dựng thói quen phát hiện và nuôi dưỡng các tài sản trí tuệ, cũng như sử dụng những tài sản đó một cách có chiến lược, doanh nghiệp có thể nâng cao doanh thu của mình, tạo ra lợi thế so với đối thủ cạnh tranh và tạo dựng được vị trí vững chắc trên thị trường. Đây chính là chiến lược giúp nâng cao giá trị thị trường của doanh nghiệp.Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng có nền tảng vững về pháp lý sở hữu trí tuệ, cho nên, bài viết dưới đây cung cấp thông tin về dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp.

Tư vấn sở hữu trí tuệ - Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

Vì sao doanh nghiệp nghiêm túc chú trọng pháp lý về sở hữu trí tuệ 

- Việc bảo hộ sở hữu trí tuệ làm cho các tài sản vô hình “trở nên hữu hình” bằng cách biến các tài sản đó thành tài sản độc quyền có giá trị có thể trao đổi trên thị trường.

- Nếu các ý tưởng đổi mới, kiểu dáng sáng tạo và nhãn hiệu có sức hấp dẫn lớn của doanh nghiệp không được bảo hộ pháp lý bằng các quyền sở hữu trí tuệ thì chúng có thể bị doanh nghiệp khác sử dụng một cách hợp pháp và miễn phí.

- Tuy nhiên, khi được bảo hộ bởi các quyền sở hữu trí tuệ, chúng sẽ mang lại những giá trị cụ thể cho doanh nghiệp vì các đối tượng này đã trở thành các quyền tài sản - do đó, không thể bị thương mại hóa hoặc sử dụng mà không có sự cho phép của chủ sở hữu nó.

- Khi doanh nghiệp đã đăng ký sở hữu trí tuệ sẽ giảm được rủi ro phát sinh tranh chấp hoặc có lợi thế khi tranh chấp phát sinh.

Doanh nghiệp nên xem xét một cách có hệ thống các biện pháp cần thiết để bảo hộ, quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh tốt nhất từ quyền này. Trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của người khác, doanh nghiệp phải xem xét việc mua lại quyền sở hữu trí tuệ hoặc nhận được quyền sử dụng các quyền đó thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng (hợp đồng li-xăng) để tránh những tranh chấp hoặc kiện tụng sau này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ, các sáng tạo trí tuệ được tạo nên từ quá trình hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Các tài sản, sáng tạo trí tuệ này mang giá trị kinh tế cũng như giá trị tinh thần khá lớn. Đó có thể là một tên gọi, một hình ảnh, một kiểu dáng được sử dụng trong các hoạt động thương mại, các ứng dụng kỹ thuật hay các tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của cá nhân, pháp nhân đối với các sản phẩm trí tuệ do con người sáng tạo. Đó là độc quyền được công nhận cho một người, một nhóm người hoặc một tổ chức, cho phép họ được sử dụng hay khai thác các khía cạnh thương mại của một sản phẩm sáng tạo.

Theo khoản 1 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Điều 57 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định về Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan

"1. Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện các hoạt động sau đây theo yêu cầu của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan:

a) Tư vấn những vấn đề có liên quan đến quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

b) Đại diện cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan tiến hành thủ tục nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo uỷ quyền;

c) Tham gia các quan hệ pháp luật khác về quyền tác giả, quyền liên quan, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo uỷ quyền."

Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ rất quan trọng

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ không những bảo vệ quyền lợi, mang lại lợi ích kinh tế cho tác giả, chủ sở hữu sản phẩm trí tuệ, mà còn bảo vệ quyền lợi cho những người mua quyền sử dụng tài sản trí tuệ đó;

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là công cụ hữu hiệu trong việc tạo động lực cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp cũng như nền kinh tế quốc gia Việt Nam;

Là phương tiện đảm bảo sự phát triển bền vững của quốc gia và của từng doanh nghiệp;

Việc  tuân thủ hệ thống quản lý sở hữu trí tuệ là cách thức để các nước đang phát triển như Việt Nam có thể tiếp cận bền vững hơn với các hoạt động đầu tư và hội nhập hiệu quả;

Hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả sẽ giúp cho các quốc gia xóa bỏ được nguy cơ tụt hậu.

Quyền tác giả (đối với tác phẩm) và các quyền liên quan (đối với chương trình biểu diễn truyền hình, ghi âm, phát thanh truyền hình).

Quyền sở hữu công nghiệp đối với: Sáng chế, giải pháp hữu ích; Kiểu dáng công nghiệp.

Chỉ dẫn địa lý.

Nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.

Đối tượng quyền đối với giống cây trồng là giống cây trồng và vật liệu nhân giống.

Các đối tượng được bảo hộ sở hữu trí tuệ bao gồm:

Tư vấn 3 nhóm quyền cơ bản của luật sở hữu trí tuệ

Tư vấn luật sở hữu trí tuệ về Quyền tác giả: Luật sở hữu trí tuệ bảo hộ (bảo vệ) các tác phẩm văn học nghệ thuật; các tác phẩm ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, các cuộc biểu diễn... Mọi sự sáng tạo hợp pháp của các tác giả đều được bảo hộ về tính nguyên gốc của tác phẩm mà tác giả đó sáng tạo ra được thể hiện dưới các hình thức khác nhau trong đời sống;

Tư vấn luật sở hữu trí tuệ về Quyền sở hữu công nghiệp, gồm: Nhãn hiệu, tên thương mại, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp, bí mật kinh doanh và chỉ dẫn địa lý. Đây là một trong những quyền quan trọng bậc nhất đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại hoặc sản xuất, cũng như đối với các tác giả là các nhà khoa học, nhà quản lý có những phát minh, sáng kiến trong quá trình nghiên cứu khoa học cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của mình;

Tư vấn luật sở hữu trí tuệ về Quyền đối với giống cây trồng, giống vật nuôi: Sự phát triển của công nghệ sinh học sẽ tạo ra các cây, con giống có khả năng kháng lại sâu bệnh, bệnh tật. Quá trình nghiên cứu giống cây trồng sẽ được luật sở hữu trí tuệ bảo hộ cho nhà nghiên cứu hoặc đơn vị sở hữu các giống cây trồng đó.

Tư vấn cho khách hàng, giải đáp pháp luật về các quy định hiện hành về sở hữu trí tuệ và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật Việt Nam, pháp luật nước ngoài và các điều ước quốc tế liên quan.

Tư vấn cho khách hàng về trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và các nước khác.

Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của người nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Tư vấn các biện pháp pháp lý đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ văn bằng tại Việt Nam và các nước khác.

Tư vấn cho khách hàng các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến việc xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và tại các nước khác.

Tư vấn cho khách hàng về việc xác lập quyền đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, bản quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, chỉ dẫn địa lý,…tại Việt Nam và nước ngoài;

Tư vấn cho khách hàng về việc gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, tư vấn về thương hiệu độc quyền;

Tư vấn về thủ tục chuyển nhượng văn bằng liên quan đến nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích cho khách hàng có nhu cầu tư vấn;

Tư vấn về thủ tục khiếu nại vi phạm liên quan đến quyền sở hữu nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;

Tư vấn cho khách hàng hợp đồng li – xăng/ chuyển giao công nghệ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, nước ngoài;

Tư vấn thủ tục nhượng quyền thương mại và tư vấn thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu liên quan đến nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích cho khách hàng.

Tư vấn, hỏi đáp pháp luật về sở hữu trí tuệ

Tư vấn thủ tục, trình tư cho dịch vụ đăng ký thương hiệu

Quá trình thực hiện đăng ký:

Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa;

Chuẩn bị Đơn đăng ký, ký đơn, nộp đơn

Thông báo về việc nộp đơn đăng ký sau khi nộp đơn, và các thông báo liên quan khác;

Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn đăng ký;

Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục SHTT;

Theo dõi tiến trình của Đơn đăng ký và thường xuyên cập nhật tình trạng cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục SHTT về việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa;

Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa sau khi cấp bằng (nếu có Giấy chứng nhận)

Thủ tục đăng ký:

Bước 1: Tiếp nhận đơn đăng ký

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn đăng ký

Bước 3: Công bố đơn đăng ký 

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn đăng ký

Bước 5: Ra quyết định cấp/ từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Everest tư vấn, đem lại giá trị gì cho doanh nghiệp của bạn:

Kiểm toán các tài sản sở hữu trí tuệ

Kiểm toán các tài sản sở hữu trí tuệ như: xác định, giám sát, định giá các tài sản trí tuệ của doanh nghiệp để bảo đảm rằng doanh nghiệp đã sử dụng tối đa các tài sản này.

01

Tạo lập các tài sản sở hữu trí tuệ mới cho doanh nghiệp

Tạo lập các tài sản sở hữu trí tuệ mới cho doanh nghiệp thông qua xây dựng quy trình, phát triển thương hiệu, mua bán sáp nhập doanh nghiệp
Bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ: thông qua việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, tên thương mại, quyền tác giả, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, bí mật kinh doanh…;

02

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Trong phạm vi này, Luật sư xác định có hay không việc quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng đang bị xâm phạm, đưa ra các giải pháp phù hợp khi áp dụng các biện pháp để chống lại các hành vi xâm phạm;

03

Thương mại quyền sở hữu trí tuệ

Thương mại quyền sở hữu trí tuệ: (i) Mua lại và sáp nhập; (ii) khai thác quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng (nhượng quyền kinh doanh – Franchise, hợp đồng Li-xăng); (iii) Cầm cố hoặc thế chấp quyền sở hữu trí tuệ.

04

Các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm không chỉ riêng lĩnh vực doanh nghiệp mà còn nhiều lĩnh vực pháp lý khác, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan tới mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Đội ngũ luật sư chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm 

Hệ thống các đối tác liên quan đến lĩnh vực đầu tư, như: các công ty kiểm toán, thẩm định dự án, tư vấn doanh nghiệp chuyên nghiệp … chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng các giải pháp tổng thể.Hệ thống đối tác

Mạng lưới chi nhánh, đại lý tại tại nhiều tỉnh, thành phố, cùng với việc áp dụng công nghệ thông tin, chúng tôi hỗ trợ khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ, chi phí hợp lý, mọi lúc, mọi nơi.

Mạng lưới và Công nghệ

Lý do khách hàng lựa chọn dịch vụ của Everest

- Thấu hiểu nhu cầu khách hàng, chúng tôi xây dựng các gói dịch vụ pháp lý phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

- Mọi phát sinh tranh chấp của khách hàng chúng tôi luôn ưu tiên đàm phán, thương lượng để giảm thiểu chi phí, thời gian cho khách hàng.

- Mức tính thù lao, chi phí của luật sư và chuyên viên rõ ràng, công khai, minh bạch giúp xóa bỏ nỗi lo về giá và chi phí cho khách hàng.

Thấu hiểu nhu cầu, chi phí rõ ràng minh bạch 

Khách hàng tiêu biểu của Everest

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Trong tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp, tài sản hữu hình chiếm 30%, còn 70% giá trị nằm ở tài sản vô hình, trong đó phần lớn là các sản phẩm trí tuệ. Do đó việc quản trị tài sản trí tuệ là vô cùng cần thiết! Cảm ơn Everest đã giúp doanh nghiệp tôi ngày càng hoàn thiện về tài sản trí tuệ!

Máy tính Trung Trần

Sở hữu trí tuệ tồn tại ở mọi nơi, xung quanh chúng ta. Mọi sản phẩm, dịch vụ chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày đều là kết quả của một chuỗi sáng tạo. Nếu không nhận diện và quản trị loại tài sản này thì doanh nghiệp sẽ gặp tổn thất và rủi ro rất lớn trong hoạt động của mình. Nhờ có dịch vụ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ của Everest, mà loại tài sản đặc biệt này trong doanh nghiệp tôi được kiểm toán và quản trị một cách đầy đủ và chuyên nghiệp hơn, từ đó giá trị doanh nghiệp tôi đã được nâng cao đáng kể.

Oh! Jui chuỗi nước ép hoa quả 

Tôi đã có cơ hội được sử dụng gói dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên của Everest. Một trong những dịch vụ đã giúp ích rất nhiều cho doanh nghiệp tôi đó là dịch vụ lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Công ty đã luôn đồng hành và giúp chúng tôi từ khi tạo lập loại tài sản này đến khi thương mại hóa, nâng cao giá trị của nó. Chính vì đội ngũ luật sư hết sức tận tình, và chất lượng dịch vụ tốt, giá thành hợp lý nên tôi hết sức an tâm và mong muốn Everest đồng hành với doanh nghiệp mình trong thời gian tới.

Lamigo chuyên sản xuất hàng Việt Nam xuất khẩu

Chính vì chủ quan nên ngay từ đầu thành lập, doanh nghiệp tôi đã không chú trọng vào tài sản trí tuệ trọng chính doanh nghiệp mình, từ đó tài sản trí tuệ bị thất thoát, dẫn đến những tranh chấp không đáng có về tài sản trí tuệ. Thật may mắn lúc đó mình biết đến Everest, đội ngũ chuyên viên và luật sư tại đây đã hỗ trợ doanh nghiệp mình rất nhiều, không những giúp doanh nghiệp mình khắc phục sự cố đó mà còn giúp doanh nghiệp mình phát triển loại tài sản này. Cảm ơn Everest, chúc các anh chị chuyên viên luôn khỏe mạnh và vững tâm trên con đường sự nghiệp!

Doanh nghiệp đào tạo võ thuật chuyên nghiệp

Trước lúc tôi lập công ty toàn tự làm cả, vì nghĩ mình cũng có thích tìm hiểu pháp luật nên cứ y vậy làm dễ thôi nhưng mà chật vật bao lâu đấy. Sau gần đây công ty tái cơ cấu, rút kinh nghiệm nên bạn bè giới thiệu Everest tôi dùng lẹ cho được việc. Bạn bè cũng toàn đội va vấp cả nên tôi cũng tin tưởng dùng thôi. Đội ngũ luật sư xuất sắc thật nha mọi người. Thời gian nhanh gọn mà chất lượng. Xong đó tôi mới nhận ra kinh nghiệm thực tiễn là chính chứ sách vở như tôi chán lắm.

Công ty cổ phần thú y xanh Việt Nam

Bảng giá dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực lao động

Thù lao của Luật sư được tính dựa trên các căn cứ

Thù lao của Luật sư được tính dựa trên các căn cứ:
(i) nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý;
(ii) thời gian và công sức của Luật sư sử dụng để thực hiện dịch vụ pháp lý;
(iii) kinh nghiệm và uy tín của luật sư.

Thù lao của Luật sư được tính dựa trên thời gian làm việc 

Thù lao của luật sư được tính theo phương thức cơ bản là thời gian làm việc của luật sư. Thù lao của luật sư cũng có thể tính theo phương thức:
(i) vụ việc với mức thù lao trọn gói;
(ii) vụ việc với mức thù lao tính theo tỷ lệ phần trăm của giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng, giá trị dự án;
(iii) hợp đồng với thù lao cố định.

Bảng giá luật sư theo giờ 

800.000đ

250.000đ

Luật Sư

Chuyên viên pháp lý

Yêu Cầu Tư Vấn

Để lại thông tin để được tư vấn dịch vụ miễn phí 

Gói dịch vụ trọn gói chỉ từ 1.000.000 đồng

Công ty Luật TNHH Everest

Trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà Times, số 35 Lê Văn Lương,Thanh Xuân, Hà Nội.

Chi nhánh Hà Nội: Khu 319-HC Golden City, phố Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

Chi nhánh Quảng Ninh: Khu tái định cư, xã Đoàn Kết,
huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Liên hệ với chúng tôi

Điện thoại: 024-66 527 527

Tổng đài tư vấn: 1900 6198

E-mail: info@everest.org.vn