Dịch vụ pháp lý thành lập doanh nghiệp

"Luật sư luôn có cơ hội làm việc tử tế. Nhưng trước hết, bạn cần là một Luật sư tử tế".

- Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Everest

Dịch vụ pháp lý thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp là sự hình thành một doanh nghiệp mới trong nền kinh tế. Hoạt động thành lập doanh nghiệp do nhà đầu tư tiến hành trên cơ sở quy định của pháp luật về hình thức pháp lý của doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, cách thức góp vốn, tổ chức quản lý doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, người đầu tư thành lập doanh nghiệp.

Dịch vụ pháp lý về thành lập doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ pháp lý cho khách hàng để giải quyết các vấn đề về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký con dấu, nhãn hiệu, thuế; hỗ trợ hỗ trợ tổ chức Hội đồng cổ đông và soạn thảo Điều lệ doanh nghiệp.

Liên hệ

VẤN ĐỀ CỦA KHÁCH HÀNG:

Thiếu thông tin về thủ tục pháp lý
Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có dự định thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh nhưng không rõ phải thực hiện những công việc gì, thủ tục pháp lý ra sao
Khó khăn trong đăng ký kinh doanh
Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước, chưa nắm rõ về cách thức soạn và nộp hồ sơ để đăng ký giấy phép kinh doanh và con dấu doanh nghiệp.
Khó khăn trong công bố thành lập
Doanh nghiệp đã được thành lập nhưng chưa biết làm thế nào để đăng bố cáo sau khi thành lập doanh nghiệp.
Khó khăn khi làm và đăng ký bảng hiệu, con dấu
Doanh nghiệp chưa biết cách làm và đăng ký bảng hiệu và con dấu doanh nghiệp, hay những thông tin bắt buộc phải đặt trên biển hiệu doanh nghiệp
Rắc rối về thuế
Gặp rắc rối về thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế quản lý. Chưa biết cách thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế ban đầu tại các chi cục thuế; kê khai thuế môn bài hay các vấn đề liên quan đến thuế, hóa đơn.
Khó khăn khi tổ chức Hội đồng cổ đông và lập Điều lệ doanh nghiệp
Doanh nghiệp mới thành lập không rõ cách thức tổ chức Hội đồng cổ đông và thành lập Điều lệ doanh nghiệp mới ra sao.

CÔNG VIỆC CỦA LUẬT SƯ:

Tư vấn pháp luật
Tư vấn pháp luật
Thực hiện việc tư vấn cho khách hàng về thành lập doanh nghiệp, các thủ tục sau thành lập
Thu thập tài liệu
Thu thập tài liệu
Xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan tới việc thành lập doanh nghiệp.
Soạn thảo hồ sơ
Soạn thảo hồ sơ
Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp và chuyển cho cho khách hàng. Nộp hồ sơ và nhận kết quả.
Đại diện theo uỷ quyền ngoài tố tụng
Đại diện theo uỷ quyền ngoài tố tụng
Đại diện theo uỷ quyền của khách hàng tham gia làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước.
Khiếu nại
Khiếu nại
Khiếu nại đối những hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm.
Bảo mật thông tin
Bảo mật thông tin
Công ty Luật Everest cam kết bảo mật các thông tin liên quan đến công việc do khách hàng cung cấp ngay cả trong trường hợp khách hàng không chấp thuận Đề xuất dịch vụ này.

I- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

1- Thành lập doanh nghiệp

Về pháp lý, thành lập doanh nghiệp là một thủ tục hành chính do các thành viên sáng lập của doanh nghiệp hoặc đại diện của họ tiến hành tại cơ quan đăng ký kinh doanh, nhằm “khai sinh” hợp pháp cho doanh nghiệp.

Ở Việt Nam, việc thành lập doanh nghiệp để kinh doanh mà không hoặc chưa đăng ký doanh nghiệp bị coi là hành vi vi phạm pháp luật. Do vậy, ngoài việc chuẩn bị các điều kiện vật chất để doanh nghiệp ra đời, nhà đầu tư có nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp) để sự hiện diện của doanh nghiệp trong nền kinh tế được coi là hợp pháp. Ngoài ra, tùy thuộc pháp luật mỗi quốc gia, nhà đầu tư có thể còn phải thực hiện một số thủ tục pháp lý có liên quan khác để có đủ cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp ra đời và hoạt động, đó là:

(i) Thủ tục đăng ký đầu tư (đối với những dự-.án đầu tư thành lập tổ chức kinh tế thuộc diện phải đăng ký đầu tư);

(ii) Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (đối với các nhà đầu tư có lựa chọn kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện)...

Thủ tục thành lập doanh nghiệp kết thúc bằng việc doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Kể từ thời điểm này, doanh nghiệp chính thức được thành lập và trở thành một chủ thể kinh doanh độc lập, có những quyền và nghĩa vụ pháp lý được nhà nước và pháp luật công nhận, bảo hộ. Bởi vậy, thủ tục thành lập doanh nghiệp cũng được coi là thủ tục gia nhập thị trường và tất cả doanh nghiệp đều phải thực hiện thủ tục này.

2- Thành lập doanh nghiệp quan trọng như thế nào

Trong kinh doanh, để có thể tiếp cận khách hàng cũng như tìm được khách hàng tiềm năng cũng như phát triển sự nghiệp của mình, việc thành lập doanh nghiệp sẽ mang lại ưu thế lớn cho các doanh nhân. Điển hình như:

- Tạo được niềm tin uy tín cho các đối tác, khách hàng khi hợp tác kinh doanh với bạn;

- Tăng độ nhận diện và tiếp cận được nguồn khách hàng tiềm năng;

- Đủ điều kiện hoạt động kinh doanh khi hoạt động trên các nền tảng thương mại điện tử;

- Hoạt động kinh doanh đúng và được pháp luật Việt Nam bảo vệ;

- Tạo được giá trị cho xã hội thông qua việc nộp thuế;

- Xây dựng sự nghiệp và đóng góp phát triển kinh tế cho đất nước.

3- Điều kiện thành lập doanh nghiệp

[i] Quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp

Đây là quyền của cá nhân, tổ chức được Nhà nước bảo hộ và ghi nhận theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020. Về đối tượng có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp 2020 có liệt kê các đối tượng theo phương pháp loại trừ. Các đối tượng không thuộc sự liệt kê trong luật được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp. 

[ii] Quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào loại hình doanh nghiệp: công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh. Trừ trường hợp:

+ Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

+ Các đối tượng không được góp vốn theo quy định của Luật cán bộ, công chức, viên chức.

[iii] Tên doanh nghiệp 

Điều kiện về tên doanh nghiệp khi thành lập, có thể là bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chức La-tinh.

[iv] Trụ sở chính

Trụ sở chính là địa điểm liên tục của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ rõ ràng. Có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

[v] Vốn 

Các loại vốn khi thành lập doanh nghiệp bao gồm: Vốn điều lệ, vốn có quyền biểu quyết, vốn pháp định. 

[vi] Ngành, nghề kinh doanh

Luật Doanh nghiệp 2020 chia ngành, nghề đăng ký kinh doanh thành 3 nhóm chính:

- Ngành, nghề cấm kinh doanh theo khoản 1 Điều 7. 

- Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (hơn 229 ngành nghề khác nhau).

- Ngành, nghề tự do kinh doanh.

[vi] Nhân sự

Khi thành lập doanh nghiệp, một điều kiện cần chú ý nữa chính là về nhân sự. Doanh nghiệp mới muốn thành lập phải đáp ứng đủ số lượng chủ thể đối với mỗi loại hình doanh nghiệp được lựa chọn để thành lập. 

DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Dịch vụ pháp lý về thành lập doanh nghiệp là loạt hình dịch vụ cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ về thủ tục pháp lý do các công ty/văn phòng luật cung cấp để giúp khách hàng thành lập một doanh nghiệp mới, bao gồm đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, đăng ký sở hữu trí tuệ, giấy phép hoạt động và các giấy tờ cần thiết.

Khi sử dụng các dịch vụ pháp lý về thành lập doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hay hộ gia đình sẽ nhận được kết quả như sau (tuỳ vào yêu cầu khi đăng ký dịch vụ với các công ty/văn phòng luật):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Con dấu pháp nhân của doanh nghiệp;
 • Đăng ký đăng tải con dấu trên Cổng thông tin quốc gia;
 • Công bố/đăng bố cáo thông tin thành lập doanh nghiệp;
 • Bảng hiệu doanh nghiệp, dấu chức danh;
 • Mã số thuế/mã số xuất nhập khẩu/mã số doanh nghiệp;
 • Các dịch vụ khác.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST

1. Cam kết của Công ty luật TNHH Everest

Công ty Luật TNHH Everest cam kết các nội dung sau khi thực hiện dịch vụ thàn lập doanh nghiệp:

- Thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục về thành lập doanh nghiệp theo hợp đồng dịch vụ đã ký và theo quy định pháp luật;

- Thực hiện đúng, đầy đủ các công việc được đề cập trong hợp đồng dịch vụ với khách hàng;

- Bảo mật các thông tin liên quan đến công việc do Quý khách hàng cung cấp ngay cả trong trường hợp Quý khách hàng không chấp thuận bản Đề xuất dịch vụ này;

- Đảm bảo cung cấp cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cùng kết quả chất lượng.

2. Chi phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Công ty Luật TNHH Everest

STT

Dịch vụ

Thời gian dự tính

(ngày làm việc)

Phí 

(VNĐ)

Kết quả

Hồ sơ thực hiện thành lập doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư

A

Hồ sơ thành lập mới công ty

1

Giấy đề nghị thành lập công ty

 

05 - 07

2. 500.000

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2

Điều lệ công ty

3

Văn bản ủy quyền

4

Thuế giá trị gia tăng 10% (VAT)

 

250.000

 

B

Phí nộp hộ, thu hộ

1

Phí nộp hộ, thu hộ

 

100.000

 

2

Khắc dấu công ty

 

01 - 02

400.000

 

Biển tên, con dấu công ty, dấu chức danh

3

Khắc dấu chức danh

150.000

4

Biển tên doanh nghiệp

200.000

5

Chữ ký số

02 tháng

Miễn phí

 

6

Hóa đơn điện tử

30 hóa đơn

Miễn phí

 

Tổng cộng (A) + (B)

3.600.000

 

Lưu ý: 

- Bảng giá nêu trên không áp dụng cho dịch vụ thàn lập doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh;

- Trong trường hợp có những sự kiện phát sinh như: Quý khách hàng yêu cầu bổ sung phạm vi cung cấp dịch vụ; phát sinh phạm vi dịch vụ do thay đổi quy định pháp luật…, Công ty Luật TNHH Everest và Quý khách hàng sẽ thoả thuận trên tinh thần hợp tác và thiện chí để điều chỉnh mức phí và thời gian hoàn thành dịch vụ phù hợp.

QUY TRÌNH DỊCH VỤ:

Bước
1
Tư vấn, tiếp nhận thông tin ban đầu:
Đề nghị với người yêu cầu dịch vụ cung cấp tài liệu, trình bày yêu cầu để có thông tin ban đầu về thành lập doanh nghiệp: nội dung, diễn biến, vướng mắc, mong muốn của họ.
Bước
2
Hướng dẫn, đề xuất giải pháp:
Đưa ra hướng dẫn ban đầu về quy định của pháp luật, phương án giải quyết sơ bộ (nếu có thể) hoặc tư vấn cho người yêu cầu dịch vụ giải pháp phù hợp khác.
Bước
3
Giao kết hợp đồng dịch vụ:
Ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, nội dung: (a) thông tin khách hàng; (b) nội dung dịch vụ; (c) thời hạn thực hiện; (d) quyền, nghĩa vụ của các bên; (đ) thù lao, chi phí; (e) trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; (f) phương thức giải quyết tranh chấp.
Bước
4
Thu thập bổ sung thông tin:
Thu thập thông tin đăng ký thành lập doanh nghiệp của khách hàng.
Bước
5
Soạn thảo hồ sơ và gửi khách:
Hoàn thành hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo các thông tin tài liệu khách hàng cung cấp và gửi hồ sơ cho khách hàng ký.
Bước
6
Thay mặt khách thực hiện thủ tục:
Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký con dấu, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký thuế (tuỳ theo yêu cầu của khách hàng) theo quy định pháp luật.
Bước
7
Bàn giao giấy tờ gốc và con dấu:
Công ty sẽ gửi bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu cho khách hàng cùng các giấy tờ liên quan đến nhãn hiệu, thuế (tuỳ theo yêu cầu của khách hàng).
Bước
8
Thanh lý hợp đồng:
Các bên xác nhận những nội dung của hợp đồng đã hoàn thành, những nội dung chưa hoàn thành (nếu có); trách nhiệm, nghĩa vụ (nếu có) của các bên sau khi thanh lý hợp đồng.
Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Là sự lựa chọn số 1

Đồng hành cùng Everest, bạn sẽ luôn thấy an tâm 

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
AI NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ?
 • Cá nhân, hộ gia đình có dự định thành lập Hộ kinh doanh;
 • Tổ chức, cá nhân có dự định thành lập Công ty TNHH Một thành viên;

 • Tổ chức, cá nhân có dự định thành lập Công ty TNHH Hai thành viên;

 • Tổ chức, cá nhân có dự định thành lập Công ty Cổ phần;

 • Tổ chức, cá nhân có dự định thành lập Công ty Hợp danh;

 • Tổ chức, cá nhân có dự định thành lập Chi nhánh công ty;

 • Tổ chức, cá nhân có dự định thành lập Văn phòng đại diện.

AI NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ?
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc

KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN CHÚNG TÔI BỞI:

Đội ngũ chuyên gia
Đội ngũ chuyên gia
Đội ngũ hơn 50 luật sư, chuyên gia, có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng xử lý những vụ việc phức tạp.
Bí mật thông tin
Bí mật thông tin
Giữ bí mật thông khách hàng không chỉ là vấn đề đạo đức, ứng xử nghề nghiệp, mà là một vấn đề mang tính pháp lý, là một trong những yếu tố tạo nên uy tín và sự thành công của luật sư.
Mạng lưới rộng khắp
Mạng lưới rộng khắp
Có chi nhánh, văn phòng giao dịch ở nhiều địa phương, cùng với việc kết nối các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm, chúng tôi có thể tiếp nhận, xử lý vụ việc nhanh, với chi phí hợp lý.
4.4 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Dịch vụ pháp lý thành lập doanh nghiệp

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.19978 sec| 1178.125 kb