Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài

"Luật sư luôn có cơ hội làm việc tử tế. Nhưng trước hết, bạn cần là một Luật sư tử tế".

- Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Everest

Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài

Pháp chế doanh nghiệp (hay Luật sư nội bộ doanh nghiệp) là một dịch vụ pháp lý của Công ty Luật TNHH Everest, giúp khách hàng có bộ phận pháp chế (thuê ngoài) chuyên nghiệp nhưng hoạt động như phòng, ban (nội bộ) của doanh nghiệp.

Dịch vụ Pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài thông thường do luật sư có kinh nghiệm kiểm soát, kèm theo là bộ phận gồm các chuyên gia pháp lý khác hỗ trợ, giúp việc.

Doanh nghiệp có thể quyết định quy mô, ngân sách hoạt động của phòng Pháp chế doanh nghiệp (thuê ngoài) linh hoạt, dễ dàng.

Liên hệ

NHÓM NHIỆM VỤ CỦA PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP:

Tư vấn pháp luật:
Tư vấn pháp luật:

Hướng dẫn, đưa ra ý kiến pháp lý đối với các quyết định tổ chức, quản lý doanh nghiệp. Soạn thảo, thẩm định dự thảo quy định, quy chế, quy trình doanh nghiệp.

Đại diện theo ủy quyền:
Đại diện theo ủy quyền:

Tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng. Thực hiện các thủ tục hành chính. Đại diện theo ủy quyền của chủ tịch, giám đốc làm việc với các cơ quan nhà nước, bên thứ ba.

Tham gia tố tụng:
Tham gia tố tụng:

Tham gia tố tụng, tham mưu thuê luật sư tham gia tố tụng với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, người đại diện theo ủy quyền của chủ tịch, giám đốc.

Giám sát tuân thủ:
Giám sát tuân thủ:

Chủ trì hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

Phổ biến pháp luật:
Phổ biến pháp luật:

Phổ biến kiến thức pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của người lao động.

Phân tích, dự báo:
Phân tích, dự báo:

Phân tích, tổng hợp đưa ra dự báo môi trường pháp lý; đánh giá rủi ro môi trường đầu tư, kinh doanh đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp.

Hiện nay, trong sự vận động và phát triển không ngừng của nền kinh tế thị trường việc thành lập bộ phận phòng pháp chế đối với quy mô của một số doanh nghiệp là việc chưa phù hợp. Không chỉ vậy, ngay cả với những doanh nghiệp đã có phòng pháp chế riêng thì việc tối ưu hoá chi phí cũng như việc phòng pháp chế đáp ứng được nhu cầu giải quyết của công ty cũng là rất khó khăn. Do vậy, để đáp ứng nhu cầu giải quyết các công việc của công ty như bộ phận phòng pháp chế thì việc sử dụng dịch vụ pháp chế thuê ngoài của một hay thậm chí là nhiều công ty khác có thể được coi là sự bổ trợ đa chiều, nâng cao và hoàn thiện hơn về mặt pháp lý cho doanh nghiệp.

PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN:

Pháp chế doanh nghiệp, hay Luật sư doanh nghiệp, hoặc Luật sư nội bộ (legal corporate, corporate lawyer, in-house counsel) có nhiệm vụ chính đảm bảo tính hợp pháp của các hoạt động quản lý, điều hành của doanh nghiệp, giao dịch thương mại. Pháp chế doanh nghiệp cũng có trách nhiệm tư vấn cho doanh nghiệp về các quyền, nghĩa vụ hợp pháp của họ, bao gồm cả nhiệm vụ và trách nhiệm của các nhân viên trong doanh nghiệp.

Người phụ trách pháp chế doanh nghiệp cần trang bị kiến thức về: luật doanh nghiệp, luật sở hữu trí tuệ, luật hợp đồng thương mại, luật thuế - kế toán, luật chứng khoán, luật phá sản, các lĩnh vực pháp luật cụ thể liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Nghiệp vụ cơ bản nhất của người phụ trách pháp chế doanh nghiệp:

(i) Rà soát và chuẩn hóa hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp;

(ii) Thu thập thông tin pháp lý, văn bản pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp;

(iii) Thực hiện thủ tục pháp lý đơn giản: đăng ký bản quyền, đăng ký kinh doanh, đăng ký nội quy lao động…;

(iv) Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp tới người lao động. 

Nghiệp vụ thường xuyên của người phụ trách pháp chế doanh nghiệp:

(i) Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các loại mẫu hợp đồng;

(ii) Đưa ý kiến về mặt pháp lý và thẩm định dự thảo hợp đồng do các bộ phận khác của doanh nghiệp soạn thảo;

(iii) Tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng; chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp;

(iv) Tổng kết, đánh giá thực trạng hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của người lao động; tư vấn pháp luật hoặc tham mưu thuê tư vấn pháp luật đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh;

(v) Chủ trì hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan tham gia giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và của người lao động;

(vi) Tham gia tố tụng hoặc tham mưu thuê luật sư tham gia tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Nghiệp vụ cao cấp của người phụ trách pháp chế doanh nghiệp:

(i) Tham gia vào hoạt động quản trị cấp doanh nghiệp: phân tích, tổng hợp đưa ra dự báo môi trường pháp lý;

(ii) Đánh giá rủi ro môi trường đầu tư, kinh doanh đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp;

(iii) Đưa ý kiến (về mặt pháp lý) đối với các quyết định về tổ chức, quản lý của doanh nghiệp.

Xem thêm: Trợ lý pháp lý 

PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP THUÊ NGOÀI:

Dịch vụ pháp chế thuê ngoài là dịch vụ được các công ty, văn phòng luật cung cấp dựa trên các gói dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực pháp lý. Bên cung cấp dịch vụ pháp chế sẽ đóng vai trò như một bộ phận pháp chế trông hiện diện tại doanh nghiệp với chi phí vận hành hợp lý, hiệu quả.

Cần lưu ý rằng, “Phòng pháp chế thuê ngoài” không triệt tiêu “Phòng pháp chế nội bộ” hay “Nhân sự chuyên trách pháp lý nội bộ” trong doanh nghiệp. Mà chỉ là tuỳ vào điều kiện, hoàn cảnh của từng doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể lựa chọn:

 • Vừa xây dựng bộ phận pháp chế nội bộ, nhân sự chuyên trách pháp lý nội bộ vừa sử dụng dịch vụ “phòng pháp chế thuê ngoài”;

 • Chỉ xây dựng bộ phận pháp chế nội bộ, nhân sự chuyên trách pháp lý nội bộ không sử dụng dịch vụ “phòng pháp chế thuê ngoài”;

 • Không xây dựng bộ phận pháp chế nội bộ, nhân sự chuyên trách pháp lý nội bộ vừa sử dụng dịch vụ “phòng pháp chế thuê ngoài”.

Khi sử dụng "Dịch vụ pháp chế thuê ngoài", doanh nghiệp sẽ được các Luật sư tư vấn về những quyền lợi khi sử dụng dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài:

- Luật sư am hiểu, có kinh nghiệm, được đào tạo bài bản về chuyên môn sẽ tư vấn bạn cụ thể về những quyền lợi doanh nghiệp có thể nhận được, đặc biệt là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Luật sư có thể căn cứ vào tình hình cụ thể của doanh nghiệp để đưa ra lời khuyên hợp lý hơn.

SO SÁNH PHÁP CHẾ NỘI BỘ VÀ PHÁP CHẾ THUÊ NGOÀI:

 

Pháp chế nội bộ

Pháp chế thuê ngoài

Ưu điểm

- Luôn có mặt tại công ty, thuận tiện trong trao đổi;

- Có khả năng xử lý các vấn đề pháp lý thường xuyên thành thục;

- Có thể thay đổi nhân sự theo ý muốn của Doanh nghiệp;

- Có thể kiêm nhiều công việc nội bộ khác.

- Luôn sát cánh cùng doanh nghiệp xử lý các vấn đề pháp lý thường xuyên hoặc đột phát;

- Nhân sự là đội ngũ chuyên viên được dẫn dắt bởi các luật sư có chuyên môn cao trong đa dạng lĩnh vực;

- Cập nhật nhanh chóng những văn bản pháp luật mới nhất, nắm bắt tình hình thay đổi pháp luật;

- Tối ưu hoá chi phí;

- Tập chung giải quyết các vấn đề pháp lý nhanh chóng, dứt điểm, chuyên sâu.

Nhược điểm

- Nhân sự có chuyên môn chưa bao quát được nhiều lĩnh vực, khó xử lý được các vấn đề đột xuất phát sinh;

- Tốn chi phí vận hành: Cơ sở vật chất, lương, thưởng,...;

- Việc kiêm nhiệm nhiều công việc nội bộ cùng lúc khiến hoạt động pháp chế chưa được sát sao, chỉnh chu.

- Không thể kiêm nhiệm các công việc nội bộ khác của doanh nghiệp;

- Rủi ro khi lựa chọn công ty/văn phòng luật không có chuyên môn cao khi cung cấp dịch vụ.

 


THÙ LAO CỦA LUẬT SƯ:

Thù lao được tính dựa trên các căn cứ: (i) nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý; (ii) thời gian, công sức của luật sư để thực hiện dịch vụ; (iii) kinh nghiệm và uy tín của chuyên gia đó.

Thù lao của luật sư được tính theo phương thức cơ bản là thời gian làm việc. Ngoài ra, thù lao của luật sư có thể tính theo 03 phương thức khác:

(i) Vụ việc với mức thù lao trọn gói;

(ii) Vụ việc với mức thù lao tính theo tỷ lệ phần trăm của giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng, giá trị dự án;

(iii) Hợp đồng với thù lao cố định.

Chúng tôi xây dựng nhiều gói dịch vụ phù hợp nhu cầu, năng lực tài chính của khách hàng. Đối với những doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) sử dụng dịch vụ Pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài, chúng tôi áp dụng gói dịch vụ thường xuyên tiết kiệm (Eco) chỉ từ 10.000.000 đồng/tháng; Khách hàng sử dụng dịch vụ theo vụ, việc cụ thể có thể yêu cầu sự hỗ trợ pháp lý với mức phí từ 800.000 đồng/giờ làm việc. Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng khuyến mại lên tới 70% giá trị hợp đồng Pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài. Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về các gói dịch vụ và phí dịch vụ.

PHÍ DỊCH VỤ GÓI "PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP" TẠI CÔNG TY LUẬT EVEREST

(Đơn vị: Việt Nam đồng/tháng)

STT

Gói dịch vụ

Thù lao

Phạm vi

1

Tiết kiệm

3.200.000

05 giờ làm việc luật sư

2

Cơ bản

6.400.000

10 giờ làm việc luật sư

3

Mở rộng

9.600.000

15 giờ làm việc luật sư

4

Nâng cao

12.000.000

20 giờ làm việc của luật sư

Lưu ý:

 1. Bảng phí này áp dụng đối với loại hình doanh nghiệp nhỏ sử dụng dịch vụ từ 03 tháng trở lên, bao gồm: (i) Doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng và sử dụng từ trên 10 đến 50 lao động; (ii) Doanh nghiệp không hoạt động trong lĩnh vực thương mại có vốn điều lệ dưới 20 tỷ đồng và sử dụng từ trên 10 đến 200 lao động.

 2. Thù lao tính theo thời gian là phương thức tính phí dịch vụ cơ bản của luật sư. Phương thức tính phí này tại  được tính trên thời gian làm việc thực tế của luật sư, mức độ phức tạp của vụ việc, kinh nghiệm của Luật sư. Giá chưa bao gồm thuế GTGT. Phí luật sư tính theo giờ trong trường hợp làm việc ít hơn 02 giờ (không tính phí 15 phút làm việc đầu tiên). Phí luật sư tính theo buổi trong trường hợp làm việc từ 2,5 giờ tới 04 giờ (hành chính) hoặc công việc ngoài địa chỉ của công ty;

 3. Hệ số: Luật sư cao cấp, hoặc lĩnh vực chuyên ngành, hệ số từ 1,5 đến 10,0; Luật sư (tiêu chuẩn), hệ số: 1,0; Luật sư tập sự, hệ số từ 0,6 đến 0,9; Chuyên viên pháp lý, hệ từ 0,3 đến 0,5;

 4. Thời gian làm việc: ngoài giờ hành chính, hệ số: 1,5, ngày thứ bảy, hệ số: 1,5, ngày chủ nhật  hoặc ban đêm, hệ số: 2,0, ngày lễ hoặc tết, hệ số: 4,0.

 5. Giảm phí (thù lao): Đối với khách hàng thân thiết; Khách hàng sử dụng phương thức giao dịch trực tuyến (điện thoại, e-mail,…) hoặc giao dịch trực tiếp tại các địa chỉ của Công ty Luật;

 6. Đối với các vụ việc cụ thể, các bên có thể thỏa thuận riêng về mức thù lao trọn gói, hoặc theo tỷ lệ phần trăm của giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng, giá trị dự án;

Công tác phí (nếu không có thỏa thuận khác): Đường bộ, 10.000 đồng/km; Hàng không, đường sắt, đường thủy, căn cứ vào giá vé/hóa đơn thanh toán; Phí lưu trú qua đêm, 1.000.000 đồng/ngày. Các phụ phí khác có thể tính trong trường hợp cụ thể.

Triết lý của Công ty Luật TNHH Everest khi cung cấp dịch vụ: Hướng dẫn khách hàng tuân thủ pháp luật, Luật sư giúp họ duy trì sự an toàn, phát triển bền vững. Đồng hành cùng khách hàng, Luật sư giúp họ nhận diện cơ hội và rủi ro pháp lý. Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng, Luật sư giúp họ sử dụng pháp luật thông minh, để nhận lại các giá trị vượt trội.

Được phục vụ quý Khách hàng là niềm hân hạnh của chúng tôi.

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Là sự lựa chọn số 1

Đồng hành cùng Everest, bạn sẽ thấy an tâm dù bạn là doanh nghiệp lớn hay nhỏ.

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
AI NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP:
 • Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam,
 • Doanh nghiệp công ty chưa có bộ phận pháp chế,
 • Doanh nghiệp công ty đã có bộ phận pháp chế, cần bổ sung thêm nghiệp vụ khác.
AI NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP:
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc

KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN CHÚNG TÔI BỞI:

Đội ngũ chuyên gia:
Đội ngũ chuyên gia:
Đội ngũ hơn 50 luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực: doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, lao động, sở hữu trí tuệ, tài chính, quản trị và nhiều lĩnh vực khác, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng xử lý những vụ việc phức tạp trong nhiều lĩnh vực.
Mạng lưới và Công nghệ:
Mạng lưới và Công nghệ:
Mạng lưới chi nhánh tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Nghệ An và hệ thống đối tác và đại lý tại nhiều địa phương tại Việt Nam, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận và lựa chọn sử dụng nhiều dịch vụ của chúng tôi.
Bảo mật thông tin:
Bảo mật thông tin:
Giữ bí mật thông khách hàng không chỉ là vấn đề đạo đức, ứng xử nghề nghiệp, mà là một vấn đề mang tính pháp lý, là một trong những yếu tố tạo nên uy tín và sự thành công của luật sư.

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI:

Chị Quyền Linh (Yên Bái)
Chị Quyền Linh (Yên Bái)
Chúng tôi một bên là người dân chân lấm tay bùn, bên kia là cơ quan nhà nước, biết rằng rất khó khăn, gian khổ nhưng nhờ sự hỗ trợ của Luật sư, chúng tôi đã giành được quyền lợi cho mình. Không chỉ là người bảo vệ người dân, các Luật sư còn xem chúng tôi là người nhà, thực sự rất cảm ơn các Luật sư.
Chị Hà (Hà Nội)
Chị Hà (Hà Nội)
Cảm ơn luật sư, nhờ có luật sư tư vấn mà vụ việc ly hôn của tôi được xử lý nhanh chóng, mọi quyền lợi của tôi đều được đảm bảo.
Chị Trinh (Tiền Giang)
Chị Trinh (Tiền Giang)
Giành quyền nuôi con là mong muốn duy nhất của tôi, cũng may có luật sư tận tâm tìm chứng cứ, tìm bằng chứng để tôi có thể thắng kiện giành quyền nuôi con
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam
Chương trình khuyến mãi giảm giá 10% trên tất cả các dịch của Everest

Áp dụng đối với khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi

3.8 5 (1 đánh giá)
2 bình luận, đánh giá về Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp thuê ngoài

Xin chào, Tôi muốn được tư vấn thêm

Trả lời.
Thông tin người gửi

Chào bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm. Bạn vui lòng check mail, chuyên viên của chúng tôi đã liên hệ tư vấn ạ.

Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.22259 sec| 1178.75 kb