Tìm hiểu thêm

Hoạt động thương mại luôn tiềm ẩn những rủi ro và xảy ra tranh chấp. Một hợp đồng nếu xây dựng thiếu chặt chẽ, không chuyên biệt sẽ dẫn đến tổn thất về kinh tế, thời gian và mối quan hệ hợp tác. Tranh chấp thương mại phát sinh gây ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu cũng như uy tín của một số doanh nghiệp trên thị trường. Từ đó đòi hỏi cần phải giải quyết tranh chấp, trong đó có phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng tòa án. Khi có tranh chấp, rủi ro xảy ra. Vai trò của luật sư là không thể thiếu để giúp khách hàng của mình được bảo vệ quyền lợi tốt nhất, ngăn chặn, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.  Những người chiến thắng là những người chuyên nghiệp và am hiểu, vận dụng tốt "luật chơi".

Tư vấn luật thương mại - Dịch vụ tư vấn tranh chấp,
pháp luật thương mại

Tranh chấp thương mại

Tranh chấp thương mại là gì?

Tranh chấp thương mại là những mâu thuẫn về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quá trình thực hiện các hoạt động thương mại. 

Đặc điểm của tranh chấp thương mại

Là những mâu thuẫn về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong mối quan hệ cụ thể, như:

(i) Mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, cho thuê, mua nhà, xây dựng, vận chuyển hành hóa, mua bán cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư tài chính, ngân hàng.

(ii) Tranh chấp về quyền ở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa các tổ chức, cá nhân vứi nhau vầ đều có mục đích lợi nhuận.

(iii) Tranh chấp khác nhau về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định.

Mâu thuẫn phát sinh từ hoạt động thương mại, do hành vi vi phạm hợp đồng, vi phạm pháp luật của các bên tham gia quan hệ hợp đồng thương mại  làm thiệt hại đến lợi ích bên còn lại.

Tranh chấp thương mại chủ yếu là tranh chấp xảy ra giữa các thương nhân. Ngoài ra các cá nhân, tổ chức khác cũng có thể đóng vai trò là chủ thể khi trong các giao dịch, bên không có mục đích sinh lợi chọn áp dụng luật thương mại.

Phân loại các tranh chấp thương mại

Căn cứ theo lĩnh vực tranh chấp: tranh chấp liên quan đến hợp đồng; về sở hữu trí tuệ, đầu tư...

Căn cứ vào số lượng các bên tranh chấp: tranh chấp thương mại hai bên và tranh chấp nhiều bên.

Căn cứ vào quá trình thực hiện: tranh chấp xảy ra trong quá trình đàm phán; soạn thảo, ký kết hợp đồng; trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Căn cứ theo phạm vi lãnh thổ: tranh chấp trong nước và quốc tế.

Căn cứ và thời điểm phát sinh tranh chấp: hiện tại và tương lai.

Hình thức giải quyết tranh chấp thương mại

Theo quy định tại Điều 317 Luật thương mại năm 2005, có 4 hình thức giải quyết tranh chấp thương mại

(i) Thương lượng giữa các bên: là phương thức giải quyết tranh chấp thông qua việc các bên tranh chấp cùng nhau bàn bạc, sắp xếp, tháo gỡ những bất đồng phát sinh để loại bỏ các tranh chấp mà không cần sự trợ giúp hay phán quyết của bên thứ ba nào.

Được thực hiện bởi cơ chế tự giải quyết thông qua việc các bên tranh chấp gặp nhau bàn bạc, thỏa thuận để giải quyết những bất đồng mà không có sự hiện diện của bên thứ ba. Quá trình thương lượng giữa các bên không chịu sự ràng buộc bởi quy định của luật về trình tự, thủ tục. Với đó, việc thực thi kết quả thương lượng hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện của mỗi bên tranh chấp mà không có bất kỳ cơ chế pháp lý nào bảo đảm việc thực thi đối với việc thảo thuận của các bên trong quá trình thương lượng.

(ii) Hòa giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận làm trung gian hòa giải: là giải quyết tranh chấp với sự tham gia của bên thứ ba làm trung gian hòa giải để hỗ trợ, thuyết phục các bên tranh chấp tìm kiếm giải pháp nhằm loại trừ tranh chấp đã phát sinh.

Có sự tham gia của bên thứ ba trong vai trò làm trung gian để tìm kiếm giải pháp giải quyết tranh chấp. Quá trình hòa giải các bên tranh chấp không chịu sự chi phối bởi các quy định  có tính khuôn mẫu, bắt buộc của pháp luật về thủ tục hòa giải. Cũng giống với thương lượng, kết quả hòa giải được thực thi hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện của các  bên tranh chấp mà không có cơ chế pháp lý nào đảm bảo thi hành những cam kết của các bên trong quá trình hòa giải.

(iii) Giải quyết bằng Trọng tài thương mại: là phương thức giải quyết thông qua hoạt động của trọng tài viên với kết quả cuối cùng là phán quyết trọng tài buộc các bên tôn trọng và thực hiện.

Được tiến hành khi có yêu cầu của các bên xảy ra tranh chấp và tranh chấp đó phải thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài. Chủ thể giải quyết các tranh chấp thương mại là các trọng tài viên. Là cách thức đảm bảo quyền tự định đoạt cao nhất của các bên khi mà các bên tranh chấp có thể thống nhất, thỏa thuận lựa chọn trung tâm trọng tài, trọng tài viên, địa điểm giải quyết và luật áp dụng. Hoạt động giải quyêt không được công khai.

(iv) Giải quyết bằng Tòa án: là phương thức giải quyết tranh chấp tại cơ quan xét xử nhân danh quyền lực nhà nước được Tòa án thực hiện theo một trình tự, thủ tục nghiêm ngặt, chặt chẽ.

Ưu điểm và hạn chế của trọng tài thương mại

Thủ tục, trình tự giải quyết bằng trọng tài nhanh chóng. Phán quyết của trọng tài thương mại mang tính trung thẩm, chỉ xét xử một lần. Đảm bảo bảo mật thông tin. Trong Hội đồng trọng tài, ngoài những trọng tài có chuyên môn vè luật thì còn có nhiều trọng tài am hiểu về các lĩnh vực chuyên môn khác, giúp cho việc giải quyết tranh chấp được toàn diện hơn. Các trung tâm trọng tài là cơ quan giải quyết tranh chấp phi chính phủ, hoạt động độc lập nên tính chất trung lập của trọng tài được đảm bảo.

Tuy nhiên, có một số hạn chế của trọng tài như chi phí trọng tài khá cao. Việc trọng tài điều tra , xác minh chứng cứ sẽ mất nhiều thời gian hơn tòa án.  Phán quyết của trọng tài có thể bị xem xét hủy bởi tòa án khi có đơn yêu cầu của một bên.

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng Tòa án

Đặc điểm khi giải quyết tranh chấp

Thứ nhất, tòa án chỉ giải quyết tranh chấp thương mại khi có yêu cầu của các bên tranh chấp và tranh chấp đó phải thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án.

Khi tranh chấp phát sinh, các bên có quyền yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp của mình khi bị xâm hại theo một trình tự thủ tục. Đây là nguyên tắc đảm bảo quyền tự định đoạt của các bên tranh chấp. Việc yêu cầu của các bên được thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau nhưng phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật nhằm hạn chế những hành vi lạm dụng việc khởi kiện gây phương hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của bên tranh chấp. Trên cơ sở tiếp nhận đơn khỏi kiện, bằng thẩm quyền của mình tòa án sẽ xác định vụ tranh chấp thương mại đó có thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án hay không. Nếu tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, tòa án sẽ thực hiện các thủ tục theo thẩm quyền. Trường hợp vụ tranh chấp đó không thuộc thẩm quyền của toà án thì toà án sẽ trả lại đơn theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thông qua hoạt động của tòa án để bảo vệ quyền lợi của các bên tranh chấp nhưng tòa án cũng không tự mình đưa ra giải quyết các vụ tranh chấp, trong đó có tranh chấp thương mại.

Thứ hai, phán quyết của tòa án bằng bản án, quyết định của tòa án nhân danh ý chí quyền lực nhà nước và quyết định đó được đảm bảo thi hành bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước.

Bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật bắt buộc các bên phải thực hiện theo nội dung của các phán quyết được đưa ra. Nếu một trong các bên không thực hiện, bên có quyền lợi hợp pháp bị xâm hại có thể yêu cầu tòa án áp dụng những biện pháp cưỡng chế cần thiết. Việc áp dụng những biện cưỡng chế là hết sức cần thiết vì đảm bảo sự tôn nghiêm của pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tranh chấp.

Thứ ba, giải quyết tranh chấp thương mại bằng tòa án được thực hiện theo một trình tự, thủ tục chặt chẽ thông qua hai cấp xét xử của tòa án: cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm (Điều 17). Bên cạnh đó để bảo vệ quyền, lợi ích của các bên bằng thẩm quyền của mình tòa án có thể thực hiện theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm để xem xét lại các bản án, quyết định của tòa án cấp dưới đã có hiệu lực pháp luật.

Thứ tư, phán quyết của tòa án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật. Bản án, quyết định của tòa án theo thủ tục sơ thẩm giải quyết các tranh chấp thương mại chưa có hiệu lực thi hành ngay. Trong thời hạn luật định các bên tranh chấp có thể thực hiện quyền kháng cáo đối với bản án, quyết định của toà án đã tuyên lên toà án cao hơn; Viện kiểm sát nhân dân thực hiện quyền kháng nghị đối với bản án, quyết định của toà án chưa có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Do cơ quan tài phán -  tòa án thực hiện. Thông thường các bên  đưa vụ tranh chấp ra tòa án giải quyết  sau khi đã thương lượng và hòa giải mà không thành và các bên không có thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc giữa các bên có thỏa thuận khác.

Giải quyết tranh chấp bằng tòa án có ưu điểm và nhược điểm sau:

(i) Ưu điểm:  Trình tự tố tụng chặt chẽ, hiệu lực phán quyết có tính cưỡng chế cao, nguyên tắc xét xử công khai nên đảm bảo được tính công khai, minh bạch khách quan nhất, chi phí mà tòa án giải quyết tranh chấp rất hợp lý.

(ii) Nhược điểm:  phán quyết của tòa án thường bị kháng cáo nên dẫn tới quá trình tố tụng kéo dài, có thể bị trì hoãn làm ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp, nguyên tắc xét xử công khai theo pháp luật có thể làm giảm uy tín sau này của doanh nghiệp trên thị trường, đối với tranh chấp có tính chất quốc tế thì phán quyết của tòa án khó có thể được thừa nhận do tính chất lãnh thổ.

Trình tự giải quyết tranh chấp thương mại bằng tòa án

Hiện nay, căn cứ pháp lý cho thủ tục này là Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

(i) Khởi kiện vụ việc

Thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là hai năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm một hoặc các bên tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án tại Tòa án để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Hồ sơ gồm có: Đơn khởi kiện, tài liệu chứng minh cho những yêu cầu.

Hồ sơ khởi kiện được gửi tới Tòa án nhân dân cấp huyện đối với các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại giữa các cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. 

(ii) Thụ lý vụ án

Sau khi nhân đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án thì thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí (theo điều 195 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, thẩm phán phải thông qua bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viên kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án (Điều 196)

(iii) Chuẩn bị giải quyết

Sau khi thụ lý vụ án, căn cứ vào điều 197 và 198: Chánh án Tòa án phân công một thẩm phán giải quyết vụ án. Thẩm phán tiến hành chuẩn bị xét xử trong thời hạn 02 tháng, đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì có thể kéo dài nhưng thời hạn kéo dài thêm không quá 1 tháng (điểm b khoản 1 Điều 203)

Việc chuẩn bị xét xử gồm các công việc: thu thập chứng cứ; hòa giải;

(iv) Phiên tòa sơ thẩm

(v) Phiên tòa phúc thẩm

(vi) Giám đốc thẩm, tái thẩm

Phần lớn hoạt động kinh doanh, thương mại của thương nhân được thực hiện thường xuyên lặp đi lặp lại. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là thương nhân đã hiểu đầy đủ các quy định của pháp luật. Để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những "lỗ hổng" trong kinh doanh thương mại, thương nhân cần có trợ giúp của những chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm.

Sử dụng pháp luật một cách thông minh giúp thương nhân có được những lợi thế vượt trội. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có bộ phận pháp chế am hiểu để hỗ trợ. Khi đó sử dụng dịch vụ pháp lý (pháp chế thuê ngoài, luật sư nội bộ) trong lĩnh vực kinh doanh thương mại của tổ chức có kinh nghiệm -  như Công ty Luật TNHH Everest - là giải pháp hữu hiệu.

Everest sẽ đem đến cho bạn giải pháp, tư vấn gì ?

Hợp đồng mua bán hàng hóa

Gồm hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước và quốc tế. Luật sư có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý (hướng dẫn, đưa ra ý kiến, soạn thảo), đại diện theo ủy quyền cho khách hàng để đàm phán, thương lượng, thỏa thuận các vấn đề có liên quan như thanh toán, chuyển rủi ro, bảo hành, giao hàng...

01

Cung ứng dịch vụ

Hướng dẫn,tư vấn luật thương mại đưa ra ý kiến, soạn thảo các hợp đồng dịch vụ, đại diện theo ủy quyền tham gia thương lượng, đàm phán, kí kết những vấn đề pháp lý có liên quan như hợp tác giữa các bên cung ứng dịch vụ, thời hạn, thanh toán, giá dịch vụ, nghĩa vụ của các bên...

02

Xúc tiến thương mại

hỗ trợ khách hàng đưa ra những phương án tốt nhất và phù hợp với quy định của pháp luật trong việc lựa chọn các hình thức xúc tiến thương mại như khuyến mại; quảng cáo; trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ; hội trợ, triển lãm thương và cách thức tiến hành xúc tiến thương mại hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật.

03

Hợp đồng thương mại, các hoạt động thương mại khác

Tư vấn luật thương mại, hỗ trợ khách hàng trong giao kết, thực hiện các hợp đồng gia công; đấu giá, đấu thầu hàng hóa, dịch vụ; các dịch vụ giám định; cho thuê hàng hóa; nhượng quyền thương mại... cũng như thực hiện quyền, nghĩa vụ, thanh toán theo hợp đồng.

04

Sở hữu trí tuệ

Hỗ trợ khách hàng tự khai thác quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng (nhượng quyền kinh doanh - Franchise, hợp đồng Li-xăng).

05

Tranh chấp thương mại

Hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp, khởi kiện, khiếu nại tranh chấp và thực hiện những quy định khác của pháp luật khi có tranh chấp.

06

Đội ngũ chuyên nghiệp: Các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm không chỉ riêng lĩnh vực đầu tư mà còn nhiều lĩnh vực pháp lý khác, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan tới thương mại, hợp đồng, doanh nghiệp.

Đội ngũ luật sư chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm 

Hệ thống các đối tác liên quan đến lĩnh vực đầu tư, như: các công ty kiểm toán, thẩm định dự án, tư vấn doanh nghiệp chuyên nghiệp … chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng các giải pháp tổng thể.

Hệ thống đối tác

Mạng lưới chi nhánh, đại lý tại tại nhiều tỉnh, thành phố, cùng với việc áp dụng công nghệ thông tin, chúng tôi hỗ trợ khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ, chi phí hợp lý, mọi lúc, mọi nơi.

Mạng lưới và Công nghệ

Lý do khách hàng lựa chọn dịch vụ của Everest

- Thấu hiểu nhu cầu khách hàng, chúng tôi xây dựng các gói dịch vụ pháp lý phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

- Mọi phát sinh tranh chấp của khách hàng chúng tôi luôn ưu tiên đàm phán, thương lượng để giảm thiểu chi phí, thời gian cho khách hàng.

- Mức tính thù lao, chi phí của luật sư và chuyên viên rõ ràng, công khai, minh bạch giúp xóa bỏ nỗi lo về giá và chi phí cho khách hàng.

Thấu hiểu nhu cầu, chi phí rõ ràng minh bạch 

Khách hàng tiêu biểu của Everest

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Luật sư tư vấn nhiệt tình, giá cũng phù hợp. Mình cần ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa với đối tác, tham khảo các mẫu mà thấy chung chung quá. May có luật sư của bên Everest tư vấn soạn các điều khoản trong hợp đồng và rủi ro cho mình. Cảm ơn luật sư rất nhiếu

Máy tính Trung Trần

Đã sử dụng rất nhiều dịch vụ của Công ty Luật Everest và tôi thấy rất hài lòng về dịch vụ. Các luật sư và chuyên viên tư vấn rất nhiệt tình, tôi rất yên tâm khi giao các vụ việc của mình cho luật sư xử lý

Oh! Jui chuỗi nước ép hoa quả 

Tôi không hiểu biết nhiều về pháp lý, vừa rồi có ký hợp đồng thuê nhà mà chủ nhà đưa cho bảo chỉ việc ký vào. Nhờ luật sư Minh xem cho hợp đồng thì mới biết là có điều khoản bất lợi cho tôi khi thanh toán. Chi phí cũng rất hợp lý, tôi thấy quyền lợi của mình được bảo vệ.

Lamigo chuyên sản xuất hàng Việt Nam xuất khẩu

Bảng giá dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực lao động

Thù lao của Luật sư được tính dựa trên các căn cứ

Thù lao của Luật sư được tính dựa trên các căn cứ:
(i) nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý;
(ii) thời gian và công sức của Luật sư sử dụng để thực hiện dịch vụ pháp lý;
(iii) kinh nghiệm và uy tín của luật sư.

Thù lao của Luật sư được tính dựa trên thời gian làm việc 

Thù lao của luật sư được tính theo phương thức cơ bản là thời gian làm việc của luật sư. Thù lao của luật sư cũng có thể tính theo phương thức:
(i) vụ việc với mức thù lao trọn gói;
(ii) vụ việc với mức thù lao tính theo tỷ lệ phần trăm của giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng, giá trị dự án;
(iii) hợp đồng với thù lao cố định.

Bảng giá luật sư theo giờ 

800.000đ

250.000đ

Luật Sư

Chuyên viên pháp lý

Yêu Cầu Tư Vấn

Để lại thông tin để được tư vấn dịch vụ miễn phí 

Chỉ từ 2 triệu đồng với một gói dịch vụ trong lĩnh vực thương mại

Công ty Luật TNHH Everest

Trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà Times, số 35 Lê Văn Lương,Thanh Xuân, Hà Nội.

Chi nhánh Hà Nội: Khu 319-HC Golden City, phố Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

Chi nhánh Quảng Ninh: Khu tái định cư, xã Đoàn Kết,
huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Liên hệ với chúng tôi

Điện thoại: 024-66 527 527

Tổng đài tư vấn: 1900 6198

E-mail: info@everest.org.vn