Về Công ty Luật TNHH Everest

"Luật sư luôn có cơ hội làm việc tử tế. Nhưng trước hết, bạn phải là một luật sư tử tế".

Luật sư Phạm Ngọc Minh,

Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Everest

Về Công ty Luật TNHH Everest

Công ty Luật TNHH Everest tổ chức theo cấu trúc của Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (limited liability partnership - LLP), định hướng trở thành hãng luật đa dịch vụ, công nghệ là trụ cột, để cung cấp dịch vụ pháp lý tiện ích, giá hợp lý, có thể  sử dụng mọi lúc, mọi nơi.

Công ty Luật TNHH Everest hội tụ những luật sư chuyên nghiệp, thượng tôn pháp luật, tôn trọng đạo đức, lẽ công bằng, không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, uy tín cá nhân và tổ chức.

Mục tiêu đến năm 2025, Công ty Luật TNHH Everest đội ngũ nhân sự trên 100 luật sư, chuyên gia cung cấp dịch vụ pháp lý trong nhiều lĩnh vực, hiện diện tại nhiều tỉnh (thành phố) tại Việt Nam. Mục tiêu đến năm 2035, trở thành hãng luật đa quốc gia, có uy tín tại Châu Á.

Liên hệ

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - TRIẾT LÝ

Tầm nhìn
Tầm nhìn
Trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý đa dạng, chuyên nghiệp, uy tín, có mạng lưới và sự hiện diện rộng khắp.
Sứ mệnh
Sứ mệnh
Cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng, dễ sử dụng, chi phí hợp lý, góp phần đưa dịch vụ pháp lý trở thành thông dụng.
Triết lý
Triết lý
Thành công bền vững đến từ đội ngũ luật sư nhân ái, thượng tôn pháp luật, đề cao công bằng, rèn luyện không ngừng.

NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chia sẻ
Chia sẻ
Chúng ta luôn có nhiều thứ để chia sẻ với người khác. Chia sẻ là cách tốt nhất để phát huy hết năng lực tiềm ẩn của bản thân, tạo ra cuộc sống tốt đẹp, tươi sáng hơn cho mình và cho người khác. Luôn nhớ, giá trị thực của chúng ta được quyết định bởi những giá trị mà chúng ta chia sẻ.
Kết nối
Kết nối
Chúng ta đều dựa vào người khác để đạt được mục tiêu và biến ước mơ thành hiện thực. Không một ai có thể thành công lâu dài, nếu không có tư duy kết nối và được người khác giúp đỡ. Những kẻ cô độc, không sớm thì muộn, cũng sẽ đạt đến cực hạn, sự nghiệp sẽ chững lại.
Tin tưởng
Tin tưởng
Muốn có thương hiệu uy tín, cần có một tổ chức đáng tin. Muốn có một tổ chức đáng tin thì cần phải có đội ngũ đáng tin. Muốn có đội ngũ đáng tin thì cần phải có con người đáng tin. Muốn được người khác tin tưởng, trước hết chúng ta phải có tự trọng, sự đáng tin từ bên trong.
Khác biệt
Khác biệt
Thế giới chính là những gì chúng ta nghĩ về nó. Chỉ cần chúng ta muốn, mọi thứ tự khắc sẽ khác. Bắt đầu từ những việc đơn giản đến khó khăn, chỉ cần chúng ta suy nghĩ theo một chiều hướng khác thì mọi thứ sẽ thay đổi. Tư duy khác biệt, hành động khác biệt, chúng ta tạo nên sự khác biệt.
Kết quả
Kết quả
Thành công có được là trước khi thực hiện chúng ta xác định rõ ràng các mục tiêu và nỗ lực để đạt được những mục tiêu đó. Kết quả có được sẽ là một quá trình thống nhất giữa xác định mục tiêu, lập kế hoạch rõ ràng, chấp nhận thử thách, kiên trì theo đuổi mục tiêu của bản thân và tổ chức.
Học mãi
Học mãi
Tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp là nền tảng cơ bản của nghề luật sư. Chúng ta phải thường xuyên, liên tục học tập để nâng cao kiến thức, hoàn thiện kỹ năng, phát triển bản thân, giúp đỡ người khác. Có kiến thức sâu, rộng trong nhiều lĩnh vực là may mắn lớn nhất của luật sư.

I- LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST

1- Lịch sử hình thành

Năm 2009, Công ty được Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận hoạt động (lần đầu), có tên gọi: Công ty Luật TNHH Minh (Smart Law Firm) do Luật sư Phạm Ngọc Minh là giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Tên gọi: Smart với ý nghĩa định hướng phát triển khác biệt so với cách làm hãng luật truyền thống.

Năm 2010, Công ty kết nạp các thành viên mới, gồm Luật sư Nguyễn Văn Sinh và Luật sư Vũ Thái Hà và đổi tên Công ty Luật TNHH YouMe (YouMe Law Firm). Tên gọi: YouMe (Bạn TôI) với ý nghĩa: tin tưởng, kết nối, chia sẻ.

Năm 2014, Công ty tách thành Công ty Luật TNHH YouMe, Công ty Luật TNHH MSN và Công ty Luật TNHH Everest (Everest Law Firm). Everest, theo tên của đỉnh núi cao nhất thế giới, với ý nghĩa, xác định mục tiêu và kết quả rõ ràng, không ngừng phát triển, liên tục chinh phục những đỉnh cao mới.

2- Tái cấu trúc toàn diện

Năm 2015, Công ty tái cấu trúc toàn diện, xây dựng định hướng rõ ràng: chiến lược hoạt động và văn hóa doanh nghiệp. Chúng tôi xác định:

Sứ mệnh: Cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng, dễ sử dụng, chi phí hợp lý, góp phần đưa dịch vụ pháp lý trở thành thông dụng.

Tầm nhìn: Trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý đa dạng, chuyên nghiệp, uy tín, có mạng lưới và sự hiện diện rộng khắp. Thương hiệu Everest - pháp lý hiện diện rộng khắp bởi ứng dụng công nghệ và hệ thống văn phòng giao dịch tại nhiều địa  phương. Khách hàng có thể tiếp cận, sử dụng mọi lúc, mọi nơi.

Giá trị cốt lõi: Chia sẻ - Kết nối - Tin tưởng - Khác biệt - Kết quả.

[1] Chia sẻ: Chúng ta luôn có nhiều thứ để chia sẻ với người khác. Chia sẻ là cách tốt nhất để phát huy hết năng lực tiềm ẩn của bản thân, tạo ra cuộc sống tốt đẹp, tươi sáng hơn cho mình và cho người khác. Luôn nhớ, giá trị thực của chúng ta được quyết định bởi những giá trị mà chúng ta chia sẻ. 

[2] Kết nối: Chúng ta đều dựa vào người khác để đạt được mục tiêu và biến ước mơ thành hiện thực. Không một ai có thể thành công lâu dài, nếu không có tư duy kết nối và được người khác giúp đỡ. Những kẻ cô độc, không sớm thì muộn, cũng sẽ đạt đến cực hạn, sự nghiệp sẽ chững lại. 

[3] Tin tưởng: Muốn có thương hiệu uy tín, cần có một tổ chức đáng tin. Muốn có một tổ chức đáng tin thì cần phải có đội ngũ đáng tin. Muốn có đội ngũ đáng tin thì cần phải có con người đáng tin. Muốn được người khác tin tưởng, trước hết chúng ta phải có tự trọng, sự đáng tin từ bên trong (self-trust). 

[4] Khác biệt: Thế giới chính là những gì chúng ta nghĩ về nó. Chỉ cần chúng ta muốn, mọi thứ sẽ thay đổi theo. Chỉ cần chúng ta suy nghĩ và hành động theo hướng khác thì kết quả sẽ khác. Vì vậy, tư duy khác biệt, hành động khác biệt, chúng ta tạo nên sự khác biệt. 

[5] Kết quả: Thành công có được là trước khi thực hiện chúng ta xác định rõ ràng các mục tiêu và nỗ lực để đạt được những mục tiêu đó. Kết quả có được sẽ là một quá trình thống nhất giữa xác định mục tiêu, lập kế hoạch rõ ràng, chấp nhận thử thách, kiên trì theo đuổi mục tiêu của bản thân và tổ chức.

Mục tiêu: đến năm 2025, Công ty Luật TNHH Everest đội ngũ nhân sự trên 100 luật sư, chuyên gia cung cấp dịch vụ pháp lý trong nhiều lĩnh vực, hiện diện tại nhiều tỉnh (thành phố) tại Việt Nam. Mục tiêu đến năm 2035, trở thành hãng luật đa quốc gia, có uy tín tại Châu Á.

Nền tảng: Công ty phải là nơi hội tụ của những luật sư chuyên nghiệp, thượng tôn pháp luật, tôn trọng đạo đức, lẽ công bằng, không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, uy tín cá nhân và tổ chức. Chúng tôi phải có bổn phận tự mình nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn; nêu gương trong việc tôn trọng, chấp hành pháp luật; tự giác tuân thủ các quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp trong hoạt động hành nghề, trong lối sống và giao tiếp xã hội.

Trụ cột: Công ty ứng dụng công nghệ, áp dụng triết lý quản trị truyền thống và hiện đại, từng bước mở rộng hợp tác sâu, rộng với nhiều đối tác, nhằm mang tới cho khách hàng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, dịch vụ có chất lượng cao, chi phí hợp lý. Tham khảo thêm về đội ngũ chuyên gia uy tín của Công ty Luật TNHH Everest, tại: Luật sư và Chuyên gia.

Logo: Everest, Law and Future. 

II- TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST

Công ty Luật TNHH Everest tổ chức theo cấu trúc của công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Trong đó, từ năm 2014, công ty tổ chức theo cấu trúc công ty luật trách nhiệm một thành viên, từ năm 2019 công ty chuyển sang cấu trúc công ty luật trách nhiệm hai thành viên trở lên

Từ năm 2023, Công ty Luật TNHH Everest, tổ chức theo cấu trúc của công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (limited liability partnership - LLP). Các Luật sư thành viên (member), là các chủ sở hữu chung, cùng nhau hoạt động (hợp danh - partnership) dưới một thương hiệu chung: Everest (pháp lý), cùng chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.

Cấu trúc hợp danh trách nhiệm hữu hạn của Công ty phù hợp với quy định của Luật Luật sư: "1- Công ty luật bao gồm... công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư. 2- Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ít nhất hai luật sư thành lập... 4- Các thành viên... công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thỏa thuận cử một thành viên làm Giám đốc công ty... 5- Tên của công ty... luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các thành viên thỏa thuận lựa chọn, theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ... “công ty luật trách nhiệm hữu hạn”, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc" (Điều 34).

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty Luật TNHH Everest gồm có: Hội đồng thành viên; Ban giám đốc (điều hành); Hội đồng luật sư, Hội đồng chuyên gia, Khối cung cấp dịch vụ (chi nhánh), Khối hành chính tổng hợp, Khối kinh doanh thương mại.

[1] Hội đồng thành viên: gồm tất cả các luật sư thành viên, là cơ quan có quyền quyết định tất cả hoạt động của công ty. Các luật sư thành viên phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty. Hội đồng thành viên cử một thành viên làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, một thành viên làm Giám đốc công ty. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc công ty.

[2] Giám đốc: là người đại diện theo pháp luật của công ty, chịu trách nhiệm chính trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình khi trong điều hành hoạt động kinh doanh chung của công ty. Giám đốc có thể chỉ định các thành viên khác làm Phó giám đốc giúp việc cho giám đốc.

[3] Hội đồng luật sư: gồm tất cả các luật sư thành viên, luật sư cộng sư, là cơ quan cố vấn các vấn đề chuyên môn quan trọng của Công ty. 

[4] Hội đồng chuyên gia: gồm các chuyên gia, là cơ quan cố vấn các vấn đề ngoài chuyên môn pháp lý quan trọng của Công ty. 

[5] Khối cung cấp dịch vụ: mỗi chi nhánh do một luật sư thành viên (hoặc cộng sự) điều hành.

[6] Khối hành chính tổng hợp: điều phối các hoạt động tài chính, kế toán, nhân sự, đào tạo, văn thư, lưu trữ, pháp chế, đời sống của Công ty và hỗ trợ Chức năng này tại Chi nhánh, Văn phòng giao dịch.

[7] Khối kinh doanh thương mại: điều phối các hoạt động marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng, nghiên cứu phát triển dịch vụ của Công ty và hỗ trợ Chức năng này tại Chi nhánh, Văn phòng giao dịch.

Tham khảo: Thù lao luật sư và chi phí pháp lý tại Công ty Luật TNHH Everest.

III- LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST

Công ty Luật TNHH Everest hội tụ nhiều luật sư và chuyên gia có chuyên môn trong lĩnh vực: Doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Lao động, Thương mại, Đầu tư, Hình sự, Dân sự, Hôn nhân và gia đình, Xây dựng, bất động sản và nhiều lĩnh vực khác.

Phạm vi dịch vụ pháp lý của chúng tôi:

[1] Tư vấn pháp luật: luật sư hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ. Luật sư thực hiện tư vấn pháp luật trong tất cả các lĩnh vực pháp luật.

[2] Đại diện theo ủy quyền: luật sư đại diện cho khách hàng để giải quyết các công việc có liên quan đến việc mà luật sư đã nhận theo phạm vi, nội dung được ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý.

[3] Tham gia tố tụng: luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.

[4] Dịch vụ pháp lý khác: giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính; giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác.

Tham khảo: Dịch vụ pháp lý của Công ty Luật TNHH Everest.

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
3.5 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Về Công ty Luật TNHH Everest

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
1.01552 sec| 1139.648 kb