GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty Luật TNHH Everest định hướng trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ pháp luật trực tuyến hàng đầu Việt Nam, mang trên mình sứ mệnh: để người Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận, sử dụng dịch vụ pháp lý, Công ty Luật TNHH Everest xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển rõ ràng, liên tục tăng cường hợp tác, mở rộng mạng lưới, hoàn thiện nhân sự.

Trong những năm gần đây, Công ty Luật TNHH Everest đã tăng cường đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, với 20 luật sư và chuyên gia cao cấp, gần 30 chuyên viên tư vấn, có các Chi nhánh tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và mạng lưới đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Chỉ riêng trong năm 2020, Everest đã cung cấp dịch vụ cho hơn 10.000 khách hàng là cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước.

Liên tục 05 năm gần đây, Công ty Luật TNHH Everest hoạt động ổn định, bền vững, doanh thu và thu nhập doanh nghiệp tăng trưởng mức độ cao từ 30% đến 50%. Hàng tháng, ước tính có 1.000.000 lượt khách hàng truy cập vào các trang thông tin điện tử của Công ty Luật TNHH Everest: www.everest.org.vn, www.phaptri.vn, www.luatcongty.vn, www.luatviet.net.vn, www.luathinhsu.vn, www.luathonnhan.vn, www.luathopdong.vn, www.luatlaodong.vn, www.luatbatdongsan.vn, www.luathanhchinh.vn, www.luatduongbo.vn, www.luattotung.vn.

Xuất phát từ định hướng hoạt động chuyên nghiệp, luôn đặt lợi ích khách hàng lên trên hết, thương hiệu Everest (pháp lý) của Công ty được khách hàng và xã hội công nhận. Các hoạt động nghiệp vụ được cơ quan báo chí truyền thông ủng hộ. Mỗi năm ước tính có hàng trăm bài viết khác nhau của nhiều cơ quan báo chí trung ương, địa phương về Công ty Luật TNHH Everest.

Giá trị cốt lõi của Công ty Luật TNHH Everest: Khác biệt – Chia sẻ – Kết nối – Tin tưởng – Kết quả

 • Khác biệt: Không ngừng sáng tạo, áp dụng công nghệ, khai thác thị trường mới, đi tiên phong trong việc cung cấp những dịch vụ pháp lý mới.
 • Chia sẻ: Luật sư tôn trọng, hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ… với đồng nghiệp khi hành nghề; Đối với cộng sự và đối tác tuân thủ nguyên tắc: cùng hợp tác, cùng thành công. Đối với khách hàng, các luật sư luôn tận tâm, sử dụng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, hài hòa lợi ích của của cộng đồng;
 • Kết nối: Đối với khách hàng, dịch vụ của Công ty cần đạt tới tiêu chuẩn dễ tiếp cận, dễ tương tác, dễ thanh toán, thực hiện được mọi nơi vào mọi thời điểm. Đối với với đồng nghiệp, cộng sự và đối tác, Luật sư tin rằng, kết nối tạo nên nguồn lực mạnh mẽ, vượt qua trở ngại, thách thức, đạt tới thành công.
 • Tin tưởng: Khách hàng trung thành khi quyền lợi của họ được bảo vệ tốt nhất; Đối tác hợp tác bền vững vì chúng tôi đáng tin cậy. Do đó, Luật sư có bổn phận tự mình nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn; nêu gương trong việc tôn trọng, chấp hành pháp luật; tự giác tuân thủ các quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp trong hoạt động hành nghề, trong lối sống và giao tiếp xã hội.
 • Kết quả: Kết quả có được là một quá trình gắn kết hữu cơ giữa mục tiêu, kế hoạch, thực hiện, hợp tác, kiểm tra, giám sát, điều chỉnh. Khẩu hiệu (Slogan) của Công ty Luật TNHH Everest là: Định hướng kết quả (Think results)

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty Luật TNHH Everest tậm trung vào 4 lĩnh vực phục vụ cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp

1. Dịch vụ tư vấn pháp luật

Bao gồm các công việc: hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ.

Các luật sư, chuyên gia của của Công ty thực hiện tư vấn pháp luật: hành chính, hình sự, dân sự, đất đai, hợp đồng, thừa kế, hôn nhân, gia đình, đầu tư, kinh doanh, thương mại, lao động, kế toán, thuế, tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực pháp lý khác.

2. Dịch vụ đại diện theo ủy quyền

Luật sư đại diện cho khách hàng để giải quyết các công việc có liên quan đến việc mà luật sư đã nhận theo phạm vi, nội dung được ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc theo sự phân công của cơ quan, tổ chức nơi luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động.

Khi đại diện cho khách hàng, luật sư có quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Dịch vụ tranh tụng

Luật sư của Công ty tham gia tố tụng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng với tư cách:

 • Người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo (gọi chung là người bị buộc tội);
 • Người bảo vệ quyền lợi của đương sự (người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) trong vụ án hình sự, hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự (nguyên đơn, bị đơn, người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) trong các vụ, việc về dân sự, hôn nhân, gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính.
 • Người đại diện hoặc đương sự: (1) người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự; (2) nguyên đơn, bị đơn, người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) trong các vụ, việc về dân sự, hôn nhân, gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính.
 • Phương thức trọng tài để giải quyết các tranh chấp dân sự, thương mại được xác định như một “sự thay thế” cho thủ tục tại Tòa án. Các luật sư, chuyên gia của Công ty trong nhiều trường hợp khuyến nghị khách hàng sử dụng phương thức này bởi ưu điểm: bảo mật và linh hoạt.

4. Dịch vụ pháp lý khác

Dịch vụ pháp lý khác của luật sư bao gồm giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến:

 • Thủ tục hành chính;
 • Giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại;
 • Dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch
 • Giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật.