Hướng dẫn về đối tác kinh doanh của Công ty Luật TNHH Everest

"Muốn đi nhanh hãy đi một mình. Muốn đi xa hãy đi cùng nhau" (If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together).

Warren Buffett, CEO của Berkshire Hathaway (Mỹ)

Hướng dẫn về đối tác kinh doanh của Công ty Luật TNHH Everest

Đối tác kinh doanh tiềm năng mà Công ty Luật TNHH Everest ưu tiên hướng đến: [1] công ty luật, văn phòng luật sư; [2] tổ chức cung cấp dịch vụ bổ sung cho dịch vụ pháp lý; [3] kênh trung gian; [4] đối tác công nghệ; [5] khách hàng thân thiết. 

Hình thức hợp tác giữa các bên: [1] hợp đồng đối tác, [2] hợp đồng hợp tác kinh doanh; [3] hợp đồng liên minh, [4] thỏa thuận hợp tác; [5] các hình thức hợp tác khác.

Trong mối quan hệ đối tác kinh doanh chúng tôi hướng đến: các bên giúp nhau tăng cường năng lực cạnh tranh, hạn chế điểm yếu, đạt những lợi ích như mong muốn, nhưng không phá vỡ đi tính độc lập của mỗi bên.

Liên hệ

VỊ THẾ NGÀNH DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Dịch vụ đặc biệt
Dịch vụ đặc biệt
Luật sư là nghề cao quý, gắn liền với công lý, công bằng, văn minh. Người hành nghề luật sư và ngành dịch vụ pháp lý phải tuân thủ tiêu chuẩn nghiêm ngặt về sự chuyên nghiệp và đạo đức.
Thị trường xanh
Thị trường xanh
Tỷ lệ luật sư trên dân số tại Israel là 1/120, Mỹ là 1/250, Nhật Bản là 1/400, Thái Lan là 1/1.500. Tại Việt Nam, tỷ lệ này mới chỉ là 1/6.000, cho thấy tiềm năng của ngành dịch vụ pháp lý tại Việt Nam rất lớn.
Pháp luật và quản trị
Pháp luật và quản trị
Pháp luật gắn liền với quản trị và là công cụ hiệu quả nhất để quản trị. Những quốc gia phát triển nhất, những tổ chức lớn mạnh và bền vững đều ứng dụng mạnh mẽ và hiệu quả pháp luật vào quản trị (pháp trị).

ỨNG XỬ GIỮA CÁC ĐỐI TÁC

Hợp tác và chia sẻ
Hợp tác và chia sẻ
Các bên cùng chia sẻ điểm mạnh, tài sản, lợi nhuận, rủi ro, quyền kiểm soát, từ đó mỗi bên sẽ có lợi thế cạnh tranh hoặc đạt được lợi ích lớn hơn so với những gì họ có thể đạt được nếu làm việc độc lập.
Độc lập và tự chủ
Độc lập và tự chủ
Các bên có lý do khác nhau khi tham gia hợp tác, nhưng ít nhất phải chung một số mục tiêu. Điều quan trọng, các bên duy trì vị trí độc lập, bình đẳng, cùng nhau làm việc để đạt được mục tiêu chung.
Lợi nhuận và phát triển
Lợi nhuận và phát triển
Lợi ích kinh tế các bên có được nhờ: hiểu biết và tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau; tăng quy mô từ các liên kết chiến lược, khả năng tiếp nhận kiến thức và kinh nghiệm từ các đối tác; chia sẻ rủi ro và chi phí.

I- MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC KINH DOANH

Warren Buffett, Chủ tịch và Ceo của Tập đoàn Berkshire Hathaway, từng là tỷ phú giàu nhất thế giới, đã nói: "muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau". Chúng tôi hiểu rằng, mỗi tổ chức đều sở hữu các tài nguyên, kiến thức, công nghệ nhất định. Nếu các bên cùng đồng thuận hợp tác và chia sẻ các nguồn lực này, cùng hỗ trợ nhau tăng cường năng lực, thì các bên đều cùng đạt những lợi ích mong muốn. Vậy thì, sự hợp tác giữa những tổ chức uy tín, cùng có tầm nhìn dài hạn, sẽ là giải pháp hiệu quả để cùng nhau phát triển bền vững.

Trong công ty luật, giữa các luật sư thành viên hình thành quan hệ hợp danh hay quan hệ đối tác (partnership). Các thành viên trong công ty luật sẽ cùng hoạt động dưới một tên chung, cùng chia sẻ quyền sở hữu, lợi nhuận và trách nhiệm pháp lý.

Song song với quan hệ hợp danh (partnership), chúng tôi thiết lập mạng lưới quan hệ đối tác kinh doanh (business partner, gọi tắt là: đối tác). Quan hệ đối tác kinh doanh có những đặc thù: hầu hết các trường hợp sẽ không hình thành pháp nhân mới, các đối tác có sự hợp tác với nhau nhưng vẫn duy trì mối quan hệ độc lập, bình đẳng. Cơ chế sử dụng để điều chỉnh quan hệ đối tác kinh doanh chủ yếu là hợp đồng pháp lý và chuẩn mực xã hội (niềm tin, sự hợp tác liên tục). Tuy nhiên, trong trường hợp các đối tác quyết định một cơ chế hợp tác chặt chẽ hơn, có thể thỏa thuận hình thành pháp nhân, có thể là dưới hình thức liên doanh (joint ventures)

Chúng tôi ưu tiên hướng đến những đối tác tiềm năng: [1] công ty luật, văn phòng luật sư trong nước và quốc tế; [2] công ty kiểm toán, kế toán, đấu giá, thẩm định giá, văn phòng công chứng, thừa phát lại - là tổ chức cung cấp dịch vụ bổ sung cho dịch vụ pháp lý; [3] đối tác công nghệ, thương mại điện tử, đào tạo trực tuyến, giải pháp công nghệ trong quản trị; [4] kênh trung gian như đại lý, môi giới, nhà phân phối; [5] khách hàng thân thiết, đã am hiểu và đồng hành cùng nhau thời gian dài. 

Trong mối quan hệ đối tác kinh doanh, mục tiêu mỗi bên có thể khác nhau, nhưng thông thường đó là những mục tiêu: [1] giải pháp tất cả trong một, [2] khả năng thích ứng, [3] thu hút khách hàng mới, [4] thêm điểm mạnh, bớt điểm yếu, [5] tiếp cận thị trường và công nghệ mới, [6] chia sẻ rủi ro. Điều quan trọng trong quan hệ đối tác, phải ngoài mục tiêu riêng của mỗi bên, các bên phải có những mục tiêu chung.

Hình thức pháp lý của quan hệ đối tác có thể là: [1] thỏa thuận hợp tác, [2] hợp đồng hợp tác kinh doanh, [3] hợp đồng đối tác, [4] hợp đồng liên minh, nhưng cũng có thể là: [5] hình thức hợp tác khác. 

Xem thêm: Về Công ty Luật TNHH Everest

II- CÁC HÌNH THỨC HỢP TÁC TRONG QUAN HỆ ĐỐI TÁC KINH DOANH

1- Mối quan hệ đối tác giữa các công ty luật

Các công ty luật (hay văn phòng luật sư - hoạt động trong cùng lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý, trong nước và quốc tế) có thể hợp tác với nhau (theo chiều ngang). Các công ty luật có thể đã từng là đối thủ cạnh tranh, nhưng có thể hợp tác với nhau nhằm cải thiện vị thế của mình trên thị trường và nâng cao sức mạnh thị trường.

2- Mối quan hệ đối tác trong cùng chuỗi cung ứng

Công ty luật có thể hợp tác với đơn vị khác trong cùng một chuỗi cung ứng (theo chiều dọc), hình thành các liên minh. Ví dụ: giữa công ty môi giới bất động sản, văn phòng công chứng, công ty luật sau khi giúp khách hàng xử lý vấn đề pháp lý nhà đất sau đó khách hàng muốn bán nhà đất đó chuyển sang công ty môi giới bất động sản, giao dịch môi giới hoàn thành sẽ chuyển sang văn phòng công chứng để hoàn thành thủ tục công chứng hợp đồng và đăng ký nhà đất. Liên minh trong trường hợp này tăng cường và cải thiện các mối quan hệ và mở rộng mạng lưới, đồng thời giúp độ phủ thị trường rộng hơn, giảm giá thành, nhưng vẫn có thể cung cấp dịch vụ với chất lượng cao hơn.

3- Mối quan hệ đối tác tiếp thị, bán hàng, cung cấp dịch vụ

Các đối tác sẽ hỗ trợ nhau tiếp thị, bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ, trong đó các bên sẽ tận dụng cơ sở hạ tầng tiếp thị và phân phối hiện có của đối tác để phân phối sản phẩm của chính mình tại một thị trường, hoặc nhằm tiếp cận dễ dàng hơn với các thị trường này.

4- Nhượng quyền thương mại

Trong quan hệ nhượng quyền thương mại (franchising), đối tác nhượng quyền sẽ trao quyền sử dụng thương hiệu cho bên đối tác nhận quyền, đổi lại bên đối tác nhận quyền phải trả đối tác nhượng quyền  một khoản tiền cố định. Đối tác nhượng quyền giữ quyền kiểm soát giá cả, tiếp thị và các quyết định của công ty nói chung.

5- Cấp phép

Đối tác cấp phép (licensing) đồng ý cho đối tác nhận cấp phép quyền sử dụng công nghệ hoặc quy trình sản xuất của mình, đổi lại nhận khoản tiền cấp phép.

6- Gia công

Đối tác thuê ngoài (outsourcing) có thể là hình thức hợp tác hiệu quả: một đối tác sử dụng những nguồn lực bên ngoài của đối tác khác để thực hiện công việc mà đáng lẽ ra nhân viên của đối tác này cần đảm nhận. Bên cung cấp dịch vụ thuê ngoài sẽ thực hiện thay những các công việc không phải là năng lực cốt lõi của bên thuê ngoài. Đây thường là phương án chuyển giao lại công việc cho đối tác cung cấp dịch vụ có chất lượng và chuyên môn cao. 

7- Sở hữu chéo

Sở hữu chéo (cross-shareholding) là mối quan hệ được hình thành khi một đối tác mua lại phần vốn chủ sở hữu của một đối tác khác và ngược lại. Vốn góp hay cổ phần này làm cho các bên liên quan trở thành các thành viên hay cổ đông của nhau. Về nguyên tắc, phần vốn góp hay cổ phần mà đối tác mua lại chiếm tỷ lệ vốn chủ sở hữu nhỏ, do đó quyền quyết định vẫn thuộc về các đối tác tương ứng.

8- Tiếp thị liên kết

Tiếp thị liên kết (affiliate marketing) có thể là phương thức hợp tác hiệu quả khi một đối tác đồng ý cho đối tác khác sử dụng website của mình để bán sản phẩm hoặc dịch vụ, để đổi lấy một điều khoản (lợi ích) được xác định trước.

9- Liên doanh

Liên doanh (Joint ventures) các đối tác quyết định cùng nhau đầu tư nguồn lực để thành lập công ty (pháp nhân) mới. Liên doanh là một thực thể pháp lý riêng biệt với các đối tác. Liên doanh có thể được thành lập trong một thời gian hữu hạn, như cho một dự án nhất định, nhưng liên doanh cũng có thể thiết lập cho quan hệ kinh doanh lâu dài. Trong liên doanh, doanh thu và lợi nhuận, quyền kiểm soát, rủi ro được chia sẻ theo phần vốn góp của mỗi bên. 

Xem thêm: Chia sẻ - một giá trị cốt lõi của Công ty Luật TNHH Everest

III- XEM XÉT ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA QUAN HỆ ĐỐI TÁC KINH DOANH

Những ưu điểm và nhược điểm của quan hệ đối tác kinh doanh cũng như những vẫn đề trình bày tiếp theo cần được xem xét cẩn trọng, toàn diện trước khi các bên giao kết một hợp đồng hợp tác chính thức.

1- Lợi ích của quan hệ đối tác

[a] Kiến thức được chia sẻ: chia sẻ các kỹ năng (phân phối, tiếp thị, quản lý), thương hiệu, kiến thức thị trường, bí quyết kỹ thuật và tài sản dẫn đến hiệu quả hiệp đồng, dẫn đến nguồn lực chung có giá trị hơn các nguồn lực riêng lẻ riêng lẻ trong công ty cụ thể.

[b] Cơ hội phát triển: sử dụng mạng lưới phân phối của đối tác kết hợp với việc tận dụng hình ảnh thương hiệu tốt có thể giúp công ty phát triển nhanh hơn so với khi tự phát triển. Sự tăng trưởng hữu cơ của một công ty thường có thể không đủ để đáp ứng các yêu cầu chiến lược của công ty, điều đó có nghĩa là một công ty thường không thể phát triển và mở rộng đủ nhanh nếu không có chuyên môn và sự hỗ trợ từ các đối tác

[c] Tốc độ tiếp cận thị trường: tốc độ tiếp cận thị trường là yếu tố thành công thiết yếu Trong thị trường cạnh tranh ngày nay và đối tác phù hợp có thể giúp cải thiện rõ rệt điều này.

[d] Rủi ro được chia sẻ: quan hệ đối tác cho phép các công ty liên quan bù đắp mức độ tiếp xúc thị trường của họ. Quan hệ đối tác có thể hoạt động tốt nhất nếu danh mục đầu tư của các công ty bổ sung cho nhau nhưng không cạnh tranh trực tiếp.

[đ] Quản lý mức độ phức tạp: khi mức độ phức tạp tăng lên, việc quản lý tất cả các yêu cầu và thách thức mà một công ty phải đối mặt ngày càng khó khăn hơn, do đó, việc tập hợp chuyên môn và kiến thức có thể giúp phục vụ khách hàng tốt nhất.

[e] Đổi mới: các bên trong một quan hệ đối tác có thể cùng xác định kết quả mong muốn chung của họ và soạn thảo một hợp đồng hợp tác có các ưu đãi được thiết kế để thúc đẩy đầu tư vào đổi mới.

[f] Chi phí: quan hệ đối tác có thể giúp giảm chi phí, đặc biệt là trong các lĩnh vực như nghiên cứu và phát triển. 

[g] Tiếp cận các nguồn lực: các đối tác có thể giúp đỡ lẫn nhau bằng cách cho phép tiếp cận các nguồn lực (nhân sự, tài chính, công nghệ) cho phép đối tác sản xuất sản phẩm của mình với chất lượng cao hơn hoặc hiệu quả hơn về chi phí.

[h] Tính kinh tế theo quy mô: khi các công ty tập hợp các nguồn lực của họ và cho phép nhau tiếp cận các khả năng sản xuất, thì có thể đạt được tính kinh tế theo quy mô. Hợp tác với các chiến lược phù hợp cũng cho phép các doanh nghiệp nhỏ hơn làm việc cùng nhau và cạnh tranh với các đối thủ lớn.

[i] Tiếp cận thị trường mục tiêu: đôi khi hợp tác với đối tác địa phương là cách hiệu quả để thâm nhập một thị trường tại địa phương cụ thể. Việc thâm nhập vào thị trường một thị trường mới có thể rất khó khăn đối tác này tự thực hiện mà không lựa chọn phương án hợp tác với một đối tác địa phương.

[j] Yêu cầu quy định: khi vào một quốc gia nước ngoài, các tổ chức đôi khi phải đối mặt với những hạn chế bởi những quy định pháp luật. Khó khăn này có thể được giảm bớt bằng cách hình thành một quan hệ đối tác với một đối tác tại nước sở tại.

[k] Những lợi thế khác: các đối tác có thể tiếp cận công nghệ mới; quyền sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn chung; đa dạng hóa, cải thiện sự thích ứng, nghiên cứu và phát triển; tốc độ đưa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường; giảm chi phí hành chính; cho phép mỗi đối tác tập trung vào lợi thế cạnh tranh của họ; học hỏi từ các đối tác và phát triển năng lực có thể được khai thác rộng rãi hơn ở nơi khác, để giảm thiểu rủi ro chính trị khi tham gia vào một thị trường mới; tạo cơ hội để quản lý và đạt được kết quả xác định từ hệ sinh thái doanh nghiệp.

2- Nhược điểm của quan hệ đối tác

[a] Chi phí cơ hội: tập trung và cam kết là cần thiết để điều hành một quan hệ đối tác thành công nhưng có thể ngăn cản việc nắm bắt các cơ hội khác, điều này cũng có thể mang lại lợi ích. 

[b] Chia sẻ: các đối tác phải chia sẻ tài nguyên và lợi nhuận và thường là các kỹ năng và bí quyết. Điều này có thể rất quan trọng nếu bí mật kinh doanh được bao gồm trong kiến thức này. Các thỏa thuận có thể bảo vệ những bí mật này nhưng đối tác có thể không sẵn sàng tuân theo một thỏa thuận như vậy.

[c] Rủi ro mất kiểm soát: đối với thông tin độc quyền, đặc biệt liên quan đến các giao dịch phức tạp đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và chia sẻ thông tin chuyên sâu.

[d] Bất bình đẳng: khi quyền quyết định được phân bổ không đồng đều, đối tác yếu hơn có thể buộc phải hành động theo ý muốn của (những) đối tác mạnh hơn, ngay cả khi họ thực sự không sẵn sàng làm như vậy. 

[đ] Tạo ra đối thủ cạnh tranh: các đối tác có thể một ngày nào đó có thể trở thành đối thủ cạnh tranh, nếu họ thu được đủ lợi nhuận từ Liên minh và phát triển đủ để chấm dứt quan hệ đối tác và sau đó có thể tự hoạt động trong cùng một phân khúc thị trường. 

[e] Khó khăn trong việc phối hợp: do thiết lập hợp tác không chính thức và giải quyết tranh chấp rất tốn kém.

Xem thêm: Kết nối - một giá trị cốt lõi của Công ty Luật TNHH Everest

IV- YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA ĐỐI TÁC KINH DOANH

Thực tế cho thấy, sự thành công của quan hệ đối tác kinh doanh phụ thuộc rất nhiều vào khả năng của các đối tác liên quan được kết hợp hiệu quả với nhau, cũng như mức độ mỗi bên trong quan hệ đối tác thực hiện các cam kết trong thỏa thuận đối tác. Không có quan hệ đối tác nào mà không có sự đánh đổi, nhưng lợi ích của nó phải chiếm ưu thế hơn những bất lợi, bởi vì các mối quan hệ đối tác được tạo ra để lấp đầy khoảng trống về khả năng và năng lực của nhau.

Sự liên kết kém giữa các mục tiêu, thước đo hiệu suất và xung đột về văn hóa doanh nghiệp có thể làm suy yếu và hạn chế hiệu quả của hiệu quả mối quan hệ đối tác. Một số yếu tố chính mà các bên cần xem xét để có thể quản lý một quan hệ đối tác thành công: 

1- Các yếu tố chính tạo nên thành công

[a] Sự hiểu biết: Các công ty hợp tác cần có sự hiểu biết rõ ràng về các nguồn lực và lợi ích của đối tác tiềm năng và sự hiểu biết này phải là cơ sở để thiết lập các mục tiêu của quan hệ đối tác. 

[b] Kết nối tốt: Các cuộc đàm phán cần những nhà quản lý có kinh nghiệm. Các nhà quản lý từ các công ty lớn cần được kết nối tốt để tích hợp các bộ phận và lĩnh vực kinh doanh khác nhau qua biên giới nội bộ, đồng thời họ cần sự hợp pháp hóa và hỗ trợ từ quản lý cấp cao. 

[c] Tạo niềm tin và thiện chí: Cơ sở tốt nhất cho sự hợp tác mang lại lợi nhuận giữa các doanh nghiệp là tạo niềm tin và thiện chí, bởi vì nó làm tăng lòng khoan dung, cường độ và sự cởi mở trong giao tiếp và giúp công việc chung dễ dàng hơn. Hơn nữa, nó dẫn đến các đối tác bình đẳng và hài lòng. 

[d] Mối quan hệ chặt chẽ: Tăng cường mối quan hệ đối tác dẫn đến thực tế là các đối tác hiểu nhau hơn, hiểu rõ hơn về sở thích và phong cách điều hành của nhau và tăng cường sự tin tưởng.

[b] Không có áp lực về thời gian: Trong quá trình đàm phán, áp lực về thời gian không được ảnh hưởng đến kết quả của quá trình. Các nhà quản lý cần thời gian để thiết lập mối quan hệ làm việc với nhau, xây dựng kế hoạch thời gian, đặt ra các mốc quan trọng và thiết kế các kênh truyền thông. 

[đ] Hợp tác hạn chế: Một vài sự không tương thích giữa các tổ chức là không thể tránh khỏi. Vì vậy, số lượng quan hệ đối tác nên được giới hạn ở mức cần thiết để giúp các công ty đạt được mục tiêu của mình. 

2- Các yếu tố quan trọng khác tạo nên sự thành công

[a] Khả năng đáp ứng mong đợi về hiệu suất,

[b] Mục tiêu rõ ràng,

[c] Khả năng tương thích của đối tác,

[d] Cam kết mối quan hệ lâu dài.

Xem thêm: Tin tưởng - một giá trị cốt lõi của Công ty Luật TNHH Everest

V- KỸ NĂNG QUẢN LÝ QUAN HỆ ĐỐI TÁC

1- Rủi ro trong quản trị

Sử dụng và vận hành một quan hệ đối tác không chỉ mang lại cơ hội và lợi ích. Có những rủi ro và hạn chế phải được xem xét, tính đến. Thất bại thường được cho là do những kỳ vọng không thực tế, thiếu cam kết, khác biệt về văn hóa, mục tiêu chiến lược khác biệt và thiếu niềm tin. Một số rủi ro được liệt kê:

[a] Đối tác lợi dụng vị thế của mình;

[b] Đối tác không thể hoặc không muốn cung cấp các nguồn lực chính;

[c] Đối tác gặp khó khăn về tài chính;

[d] Quản lý kém hiệu quả;

[đ] Hiệu suất chất lượng của đối tác;

[e] Chi phí ẩn;

[f] Các hoạt động nằm ngoài phạm vi thỏa thuận ban đầu;

[g] Rò rỉ thông tin;

[h] Mất năng lực;

[i] Mất kiểm soát hoạt động;

[j] Lỗi sản phẩm hoặc dịch vụ của đối tác.

Mặt trái của các quan hệ đối tác ngày càng được chú ý trong các lĩnh vực quản lý khác nhau, chẳng hạn như: đạo đức kinh doanh, tiếp thị, và quản lý chuỗi cung ứng. 

2- Những sai lầm phổ biến trong quản trị

Nhiều Công ty nỗ lực để vận hành các quan hệ đối tác mà họ tham gia theo cách họ tưởng tượng và nhiều Quan hệ Đối tác trong số này không đạt được các mục tiêu đã xác định. Một số sai lầm phổ biến là:

[a] Cam kết thấp;

[b] Văn hóa giữa các đối tác không phù hợp;

[c] Kỳ vọng không thực tế;

[d] Các vấn đề pháp lý.

[đ] Tích hợp điều hành/lập kế hoạch kém;

[e] Điểm yếu chiến lược;

[f] Đánh giá thấp độ phức tạp;

[g] Phụ thuộc quá mức;

[h] Khả năng thích ứng kém (cứng nhắc);

[i] Tập trung quá nhiều vào các vấn đề quan hệ đối tác nội bộ thay vì giá trị khách hàng;

[j] Không đủ thời gian chuẩn bị;

[k] Chương trình ẩn dẫn đến mất lòng tin, đàm phán thiếu giá trị tạo ra;

[l] Thiếu hiểu biết về những gì liên quan;

[m] Kỳ vọng sai về nhận thức của công chúng dẫn đến tổn hại danh tiếng;

[n] Hành vi phản ứng thay vì chuẩn bị, hành động chủ động;

Xem thêm: Khác biệt - một giá trị cốt lõi của Công ty Luật TNHH Everest

VI- VÒNG ĐỜI CỦA MỘT QUAN HỆ ĐỐI TÁC

1- Giai đoạn phân tích quan hệ đối tác

Trong giai đoạn phân tích, các mục tiêu hiệu suất cho quan hệ đối tác được xác định. Những mục tiêu này được sử dụng để xác định các khả năng hoạt động rộng lớn sẽ được yêu cầu. Trong giai đoạn lựa chọn, các mục tiêu hoạt động đó được sử dụng như một số tiêu chí để đánh giá và lựa chọn các đối tác tiềm năng. Ngoài ra, tiêu chí lựa chọn đối tác có thể được phân loại là liên quan đến nhiệm vụ hoặc liên quan đến đối tác.

Các tiêu chí lựa chọn liên quan đến nhiệm vụ có liên quan đến các kỹ năng vận hành và nguồn lực cần thiết cho sự thành công cạnh tranh của một Liên doanh. Tiêu chí liên quan đến đối tác gắn liền với hiệu quả và hiệu quả của sự hợp tác với đối tác. Các hoạt động thường được kết hợp nhất với giai đoạn phân tích là: 

[a] Phác thảo các mục tiêu hiệu suất dự kiến,

[b] Thiết lập các yêu cầu và biện pháp sơ bộ,

[c] Thu thập dữ liệu đo điểm chuẩn bên trong và bên ngoài,

[d] Xây dựng bản tóm tắt các mục tiêu thực hiện.

2- Giai đoạn lựa chọn đối tác

Các hoạt động thường liên quan đến giai đoạn lựa chọn là:

[a] Phát triển hồ sơ đối tác lý tưởng,

[b] Tạo danh sách ban đầu các đối tác tiềm năng,

[c] Thiết lập và truyền đạt quá trình lựa chọn,

[d] Kiểm tra tài liệu tham khảo,

[đ] Tiến hành phỏng vấn,

[e] Tiến hành thẩm định,

[f] Thực hiện lựa chọn,

[g] Hình thành quan hệ đối tác

3- Giai đoạn hình thành quan hệ đối tác đối tác kinh doanh

Hình thành một quan hệ đối tác là một quá trình thường bao gồm một số bước chính:

[a] Phát triển chiến lược: Trong giai đoạn này, khả năng đối tác được xem xét về mục tiêu, các vấn đề chính, chiến lược nguồn lực cho sản xuất, công nghệ và con người. Các mục tiêu của công ty và của Liên minh phải tương thích với nhau. 

[b] Đánh giá đối tác: Trong giai đoạn này, các đối tác tiềm năng được phân tích, nhằm tìm ra công ty phù hợp để hợp tác. Một công ty phải biết điểm yếu, điểm mạnh và động cơ gia nhập quan hệ đối tác của công ty khác. Bên cạnh đó, các tiêu chí phù hợp để lựa chọn đối tác được xác định và các chiến lược được phát triển để phù hợp với phong cách quản lý của đối tác. 

[c] Đàm phán hợp đồng: Sau khi đã chọn được đối tác phù hợp, quá trình đàm phán hợp đồng bắt đầu. Lúc đầu, tất cả các bên tham gia thảo luận xem các mục tiêu và mục tiêu của họ có thực tế và khả thi hay không. Các nhóm đàm phán chuyên dụng được thành lập để xác định vai trò của từng đối tác trong quan hệ đối tác như đóng góp và khen thưởng, hình phạt và duy trì lợi ích của công ty.

4- Giai đoạn hợp tác của các đối tác

Trong giai đoạn này trong vòng đời của một quan hệ đối tác, một cấu trúc bên trong xuất hiện theo đó các chức năng của nó phát triển. Trong khi vận hành, quan hệ đối tác trở thành một tổ chức mới của riêng mình với các thành viên từ các công ty ban đầu với mục đích đáp ứng tất cả các mục tiêu đã đặt ra trước đó và cải thiện hiệu suất tổng thể của quan hệ đối tác, đòi hỏi các cấu trúc và quy trình hiệu quả cũng như sự lãnh đạo tốt, mạnh mẽ và đáng tin cậy. Các ngân sách phải được liên kết, cũng như các nguồn lực quan trọng nhất về mặt chiến lược và hiệu suất của quan hệ đối tác phải được đo lường và đánh giá. 

3- Cấu trúc và quản trị quan hệ đối tác

Giai đoạn này tập trung vào việc tạo ra các khuôn khổ cả về mặt pháp lý và tổ chức cho mối quan hệ đối tác, vào việc thống nhất và hoàn thiện các kế hoạch hoạt động, đảm bảo rằng lãnh đạo chủ chốt được đưa ra và tạo ra một công thức cho rủi ro và phần thưởng sẽ thúc đẩy cả hai bên thực hiện mối quan hệ thành công. Giai đoạn này kết thúc với hợp đồng được ký kết. Các bước bao gồm:

[a] Quản trị, tích hợp, kiểm soát,

[b] Cơ cấu tổ chức và hỗ trợ,

[c] Phân tích kinh doanh đôi bên cùng có lợi,

[d] Thỏa thuận pháp lý.

4- Kết thúc hoặc phát triển quan hệ đối tác

Có một số cách mà một quan hệ đối tác chấm dứt hoặc bước sang một giai đoạn phát triển mới:

[a] Kết thúc tự nhiên: Khi các mục tiêu mà quan hệ đối tác được thành lập đã đạt được và không cần thiết phải hợp tác nữa hoặc không có lợi cho các doanh nghiệp liên quan, Quan hệ đối tác có thể kết thúc tự nhiên. 

[b] Chấm dứt trước hạn: Trong trường hợp này, quan hệ đối tác bị chấm dứt trước khi đạt được các mục tiêu thực sự về sự tồn tại của nó. 

[c] Gia hạn: Sau khi kết thúc quan hệ đối tác vì lý do thực tế, các doanh nghiệp hợp tác quyết định mở rộng hợp tác cho các thế hệ tiếp theo của một sản phẩm tương ứng hoặc mở rộng Liên minh sang các sản phẩm hoặc dự án mới. 

[d] Tiếp tục độc quyền: Nếu một đối tác quyết định rời khỏi quan hệ đối tác trước khi đạt được các mục tiêu chung, thì đối tác còn lại có thể tự mình quyết định tiếp tục Dự án.

[đ] Sự tiếp quản của đối tác: Nhiều quan hệ đối tác sở hữu vốn kết thúc bằng việc sáp nhập và mua lại mà một đối tác mua cổ phần của đối tác kia. Điều này thậm chí có thể đã được dự đoán ngay từ đầu để cấp quyền chọn bán và/hoặc quyền chọn bán. Các công ty mạnh đôi khi có cơ hội thôn tính các đối tác nhỏ hơn. Nếu một công ty mua lại một công ty khác.

Xem thêm: Kết quả - một giá trị cốt lõi của Công ty Luật TNHH Everest

Thực hiện bởi: Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành của Công ty Luật TNHH Everest

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc

EVEREST - ĐỐI TÁC UY TÍN

Nhân sự chuyên nghiệp
Nhân sự chuyên nghiệp
Là Hãng luật đa dịch vụ, chúng tôi là sở hữu đội ngũ luật sư có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, có thể hỗ trợ khách hàng, đối tác xử lý các vấn đề phức tạp.
Chia sẻ nguồn lực
Chia sẻ nguồn lực
Tài chính minh bạch, chương trình hợp tác rõ ràng, chia sẻ quản trị, công nghệ, lợi nhuận, tinh thần hợp tác cao, chúng tôi tin tưởng đem lại giá trị cao nhất cho đối tác.
Tiên phong về công nghệ
Tiên phong về công nghệ
Công nghệ luật (Lawtech), mang lại cho chúng tôi có lợi thế vượt trội: bảo mật thông tin, tiếp cận tài liệu, giao kết hợp đồng, cung cấp dịch vụ trực tuyến.
4.7 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Hướng dẫn về đối tác kinh doanh của Công ty Luật TNHH Everest

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.41897 sec| 1211.273 kb