Luật sư đại diện tham gia giải quyết khiếu nại hành chính

23/06/2021

Khiếu nại hành chính chỉ phát sinh khi cá nhân, tổ chức cho rằng QĐHC, HVHC của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước làm phương hại tới quyền, lợi ích lợp pháp của mình. Việc Luật sư đại diện tham gia giải quyết khiếu nại hành chính một trong các vụ việc hành chính Luật sư được thực hiện đại điện ngoài tố tụng theo ủy quyền. Sau đây Luật Everest xin chia sẻ tới quý bạn đọc để làm rõ hơn về vấn đề này.

Kỹ năng lập luận Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Luật sư đại diện tham gia giải quyết khiếu nại hành chính

 Khiếu nại hành chính chỉ phát sinh khi cá nhân, tổ chức cho rằng QĐHC, HVHC của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước làm phương hại tới quyền, lợi ích lợp pháp của mình.

Thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính là một phương thức giải quyết tranh chấp, trong đó phải có sự tham gia của một bên luôn là cơ quan hành chính, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước bên có QĐHC, HVHC, tham gia với tư cách là người bị khiếu nại hoặc người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Đó là hoạt động áp dụng pháp luật vào một vụ việc khiếu nại cụ thể được thực hiện theo quy định của pháp luật hành chính và Luật Khiếu nại. Các hành vi áp dụng pháp luật này phải được trật tự hóa theo một trình tự, thủ tục nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia trong giải quyết khiếu nại.

Thủ tục giải quyết khiếu nại có đặc điểm : được pháp luật quy định cụ thể, chặt chẽ trong Luật Khiếu nại, Luật Thanh; tra chủ thể có thẩm quyền xem xét và quyết định giải quyết khiếu nại phải là thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Các quy phạm pháp luật quy định việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại không chỉ quy định trình tự thực hiện quy phạm nội dung của luật hình chính là còn được quy định trong tất cả các văn bản pháp luật chuyên ngành khác, nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong tất cả lĩnh vực của hoạt động quản lý nhà nước.

Trình tự khiếu nại hành chính được thực hiện :

- Khiếu nại lần đầu tới cơ quan đã ra QĐHC, hoặc cơ quan có cán bộ, công chức có QĐHC, HVHC, Thủ trưởng của cơ quan đó phải xem xét lại QĐHC, HVHC do mình ban hành hoặc của công chức do mình quản lý.

- Trong trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, hoặc quá thời hạn mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết, thì cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại lần hai đến thủ trưởng cấp trên trực tiếp của cơ quan đã ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

Ví dụ : UBND thành phố M ban hành quyết định thu hồi 68,5m2 đất của Rạp chiếu phim Hòa Bình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh X giao cho UBND phường H để thực hiện dự án xây dựng Nhà văn hỏa khu 11, UBND phường tiến hành giải phóng mặt bằng, di dời tài sản, trong đó có việc đập bỏ bức tường xây gạch dài ... cao... Sau khi bức tường bị UBND phường H phá dỡ, ông N làm đơn khiếu nại hành vi phá dỡ bức tường của UBND phường H. Chủ tịch UBND phường H - người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đã ban hành Công văn số 45 trả lời khiếu nại của ông N. Không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND phường H, ông N đã khiếu nại đến Chủ tịch UBND thành phố M. Chủ tịch UBND thành phố M có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hại đối với khiếu nại của ông N.

Ở cả hai trình tự giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc giải quyết khiếu nại lần hai, công dân, tổ chức đều có quyền lựa chọn phương thức khởi kiện hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật TTHC .

 Ví dụ : Công ty TNHH xây dựng Phú Bắc nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh. Hồ sơ hợp lệ. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp đặt đúng tên, tên doanh nghiệp không vi phạm điều cấm, không trùng tên, không gây nhầm lẫn. Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố H đã cấp Giấy chứng nhận số 4102074376 ngày ... tháng ... năm ... cho phép thành lập Công ty TNHH xây dựng Phú Bắc.

Ngày ... tháng ... năm ... , Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Bắc, địa chỉ ... thành phố H có đơn khiếu nại với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố H. Lý do khiếu nại : vi phạm trùng tên doanh nghiệp, gây nhầm lẫn theo quy định của pháp luật.

Trong các tình huống trên, Luật sư có thể tham gia với tư cách đại diện theo ủy quyền trong thủ tục khiếu nại lần đầu và giải quyết khiếu nại lần hai.

Theo quy định của Luật Khiếu nại, ngoài vai trò tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, Luật sư còn có thể tham gia thủ tục giải quyết khiếu nại với tư cách là người đại diện theo ủy quyền của người khiếu nại.

Việc ghi nhận quyền đại diện của Luật sư trong Luật Khiếu nại tạo cơ sở pháp lý giúp Luật sư có quyền tham gia vào tất cả các vụ việc khiếu nại hành chính, ở mọi lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. Trong tư cách này, Luật sư sẽ nhân danh và vì lợi ích của người khiếu nại thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại (khách hàng) trước cơ quan hành chính nhà nước.

Khác với đại diện trong thực hiện thủ tục hành chính, khi đại diện khiếu nại và tham gia giải quyết khiếu nại, ngoài phạm vi ủy quyền, nội dung ủy quyền của người khiếu nại, Luật sư còn phải thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình theo Luật Khiếu nại. Luật sư có thể thực hiện các nội dung công việc như :

- Soạn thảo đơn khiếu nại, chuẩn bị hồ sơ khiếu nại theo quy định của pháp luật;

- Thu thập tài liệu, chứng cứ để giao nộp cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ ;

- Sao chụp, ghi chép tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ khiếu nại, nghiên cứu hồ sơ;

- Tham gia đối thoại, giải trình và xử lý kết quả sau khi tổ chức đối thoại

- Được nhận quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản đề khó hành, thực hiện quyền khiếu nại tiếp theo hoặc khởi kiện tại Tòa án.

Bên cạnh việc thực hiện các quyền trên, Luật sư phải thực hiện đúng các nghĩa vụ của người khiếu nại như :

- Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;

- Trình bày trung thực sự việc, đưa ra bằng chứng đúng đắn, hợp pháp của việc khiếu nại;

- Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác của giấy tờ, tài liệu cung cấp đầy đủ thông tin cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

- Chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Việc mở rộng quyền tham gia đại diện của Luật sư vào thủ tục khiếu nại hành chính đã tạo ra sự công bằng, khách quan, dân chủ, nhanh chóng, kịp thời hạn giữa một bên là cá nhân và người đại diện của họ và một bên là cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền trong giải quyết khiếu nại hành chính.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Luật sư đại diện tham gia giải quyết khiếu nại hành chính

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
2.09205 sec| 953.172 kb