Nguyên tắc quản lí theo ngành

02/04/2023
Sự tồn tại và phát triển của một ngành nào đó luôn nằm trong mối liên hệ và phụ thuộc vào các ngành khác có liên quan.

1- Nguyên tắc quản lí theo ngành kết hợp với quản lí theo chức năng và phối hợp quản lí liên ngành

Sự phát triển của một ngành rất cần phải có hoạt động quản lí theo chức năng của các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm nhằm đảm bảo cho các hoạt động chuyên môn diễn ra trong phạm vi của ngành được thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất.

Không thể có một ngành nào tồn tại và hoạt động một cách độc lập. Để thực hiện các công việc của mình, trong một đơn vị, tổ chức của một ngành cần thiết phải tiến hành rất nhiều hoạt động chuyên môn khác nhau; có hoạt động chuyên môn liên quan đến phạm vi quản lí của một ngành khác; có hoạt động chuyên môn lại liên quan đến phạm vi quản lí theo chức năng của các cơ quan chuyên môn tổng hợp.

Trong phạm vi có liên quan, các cơ quan quản lí theo ngành và các cơ quan chuyên môn tống hợp (cơ quan quản lí theo chức năng) đều có những quyền hạn nhất định đối với các đối tượng quản lí thuộc quyền. Như vậy, một đơn vị, tổ chức của một ngành phải đồng thời chịu sự quản lí theo chức năng của tất cả các cơ quan chuyên môn tổng hợp và các cơ quan quản lí theo ngành trong phạm vi công việc có licn quan. Do đó, cần thiết phải kết hợp quản lí theo ngành với quản lí theo chức năng, phối hợp quản lí liên ngành. Quản lí theo ngành kết hợp vối quản lí theo chức năng, phôi hợp quản lí liên ngành đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả từng chức năng quản lí riêng biệt của các đơn vị, tổ chức trong ngành đồng thời đảm bảo sự phát triển của các mộtt quan hệ liên ngành, làm cho toàn bộ hoạt động của hệ thống ngành được phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả, đảm báo cho hoạt động của cư quan quản lí các ngành, chức nâng và các cấp được thống nhất.

Ở nước ta, theo quy định của pháp luật, hệ thống các cơ quan chuyên món tổng hợp được hình thành để thực hiện việc quản lí theo chức năng. Theo hệ thống dọc, có bộ, sở, phòng ban chuvên môn quán lí theo chức nãng. Ở mỗi cơ quan quản lí theo ngành đều có các bộ phận quản lí theo chức năng như các vụ, cục, ban... chịu sự quản lí của cơ quan quản lí theo chức năng có thẩm quyền ỏ cấp trên.

Nguyên tắc quản lí theo ngành kết hợp với quản lí theo chức năng, phối hợp quản lí liên ngành thể hiộn ở những nhiệm vụ, quyen hạn của cơ quan quản lí theo chức nàng, cơ quan quản lí ngành trong việc thực hiện các công việc của quản lí hành chính nhà nước, cụ thể là:

- Các cơ quan quản lí theo chức năng có quyền ban hành các quv định, các mệnh lệnh cụ thể liên quan đến chức năng quản lí của mình theo quy định của pháp luật, có tính chất bắt buộc thực hiện đối với các ngành, các cấp đồng thời các cơ quan quản lí theo chức năng kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ do mình ban hành, xử lí hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lí các hành vi vi phạm các chính sách, chế độ do mình ban hành theo quy định của pháp luật.

- Các cơ quan quản lí ngành có quyền ban hành các quyết định quản lí có tính chất bắt buộc phải thực hiện đối với các ngành có liên quan trong phạm vi những vấn đẽ thuộc quyền quản lí của ngành và kiểm tra việc thực hiện các quyết định quản lí đó.

- Trong phạm vi công việc của mình, các cơ quan quản lí theo ngành, quản lí theo chức năng có quyền phối hợp với nhau để ban hành các quyết định quản lí có hiệu lực chung trong phạm vi hoạt động các ngành hoặc lĩnh vực chuyên môn mà chúng được phân công quản lí.

Việc thực hiện những quyền hạn nêu trên giúp cho Nhà nước điều hòa, phối hợp, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật của các ngành, tạo nên sự đồng bộ, trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

2- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024).66.527.527, email: info@everest.org.vn

0 bình luận, đánh giá về Nguyên tắc quản lí theo ngành

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.20327 sec| 943.57 kb