Trang chủ » Tư cách chủ thể khiếu nại và thời hiệu khiếu nại

Tư cách chủ thể khiếu nại và thời hiệu khiếu nại

Cũng như các khiếu nại khác, người khiếu nại đối với các Quyết định hành chính, Hành vi hành chính trong lĩnh vực đất đai muốn thực hiện việc khiếu nại thì phải bảo đảm đủ các điều kiện khiếu nại theo quy định của pháp luật.

kỹ năng viết pháp lý
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Tuy nhiên, khi tư vấn cho những khách hàng này, Luật sự cần lưu ý những điểm đặc thù khi đánh giá các điều kiện khiếu nại đối với Quyết định hành chính, Hành vi hành chính về quản lý đất đai sau:

Tư cách chủ thể khiếu nại

Trường hợp Quyết định hành chính, Hành vi hành chính tác động đến nhiều người (như quyết định thu hồi đất hay bồi thường hỗ trợ, tái định cư, sẽ tác động đến các thành viên trong một hộ gia đình cùng có quyền sử dụng đất), cần xác định ai là người đứng đơn khiếu nại, họ khiếu nại với tư cách của chính mình hay tư cách đại diện cho hộ, cho các thành viên trong hộ gia đình để từ đó tư vấn các thủ tục phù hợp.

Theo khoản 6 Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Nghị định số 43/2014/NĐ- CP), người có đất thu hồi, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại về việc thu hồi đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Cần xác định tổ chức, cá nhân liên quan trong trường hợp thu hồi đất là ai, trong trường hợp nào.

Ví dụ: A và B đang tranh chấp đất đai với diện tích đất A đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND huyện ra quyết định thu hồi đất và bồi thường cho A đối với diện tích đất thể hiện trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của A, trong đó có phần đang tranh chấp với B, B có được coi là người liên quan?

Ví dụ: C chuyển nhượng một phần diện tích đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên C cho D nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. C bị thu hồi đất và được đền bù toàn bộ diện tích bị thu hồi. C chỉ nhận đủ số tiền bồi thường phần diện tích thực tế của mình mà không nhận phần đã chuyển nhượng cho D, D có quyền khiếu nại với quyết định thu hồi và bồi thường đối với C không?

Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai được ban hành trên cơ sở yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai của một hoặc nhiều bên tranh chấp. Quyết định hành chính này cũng tác động đến nhiều người nhưng họ có lợi ích đối lập nhau. Căn cứ điểm a, điểm b khoản 3 Điều 203 Luật Đất đai, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai lần 1 là đối tượng khiếu nại. Bên nào có căn cứ cho rằng quyết định đó xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bên đó có tư cách chủ thể khiếu nại đối với quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đó. Trường hợp này Luật sư cũng cần lưu ý cho khách hàng về quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều 203 Luật Đất đai năm 2013 để khách hàng lựa chọn khiếu nại hay khởi kiện tại Tòa án theo thủ tục Tố tụng hành chính.

Ví dụ: A và B tranh chấp đất đai (các bên chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Tháng 6 năm 2014, UBND quận ban hành Quyết định số 01 giải quyết tranh chấp đất đai, công nhận phần đất tranh chấp cho A. Tháng 7 năm 2014, B khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đó. Tháng 12/2014 , Chủ tịch UBND thành phố H ban hành Quyết định số 23 giải quyết khiếu nại của B, chấp nhận yêu cầu của B. Tuy là quyết định giải quyết theo khiếu nại của B nhưng theo trình tự, thủ tục của Luật Đất đai thì Quyết định số 23 là quyết định giải quyết tranh chấp đất đai lần 2. A có quyền khởi kiện với quyết định này theo thủ tục Tố tụng hành chính.

Thời hiệu khiếu nại:

tuân thủ theo quy định chung của Luật Khiếu nại năm 2011 – đối với khiếu nại lần đầu là 90 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định hành chính hoặc biết được Quyết định hành chính, Hành vi hành chính. Vấn đề là phải chứng minh được thời điểm nhận được, biết được Quyết định hành chính, Hành vi hành chính, đặc biệt là trường hợp ban hành hoặc thực hiện với đối tượng khác nhưng lại ảnh hưởng, xâm hại đến người khiếu nại.

Ví dụ: cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho A nhưng đất đó lại đang tranh chấp với B. B muốn khiếu nại bảo đảm thời hiệu thì phải chứng minh được thời điểm biết được việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho A làm căn cứ đánh giá thời hiệu khiếu nại.

Thời hạn khiếu nại lần 2 là không quá 30 ngày với vụ việc thông thường, 45 ngày với vụ việc ở vùng sâu, vùng xa kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc hết thời hạn giải quyết khiếu nại (30 ngày với vụ việc thông thường, 45 ngày với vụ việc phức tạp, vùng sâu, vùng xa: 45 ngày với vụ việc thông thường, 60 ngày với vụ việc phức tạp) mà khiếu nại không được giải quyết (Điều 33 Luật Khiếu nại).

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Trên thực tế, nhiều trường hợp người khiếu nại thiếu hiểu biết pháp luật, không được tư vấn, mặt khác do cơ quan nhà nước tiếp nhận đơn khiếu nại nhưng không giải quyết trong thời hạn luật định hoặc không có thẩm quyền giải quyết nhưng cũng không giải thích, hướng dẫn cho người khiếu nại và người khiếu nại cứ chờ đợi kết quả giải quyết khiếu nại dẫn đến để quá thời hiệu, thời hạn khiếu nại.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi tư vấn
icons8-exercise-96