Xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại

23/06/2021

 

Khi tư vấn khiếu nại hành chính, Luật sự cần xác định và phân tích kỹ thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật. Luật sư cần căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, vào chủ thể ban hành QĐHC, thực hiện HVHC hoặc quyết định kỷ luật là đối tượng khiếu nại, vào loại đối tượng khiếu nại trong vụ việc cụ thể để xác định chính xác chủ thể có thể quyền giải quyết khiếu nại. Sau đây Luật Everest xin chia sẻ tới quý bạn đọc.

 

 

Tìm các luận cứ Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

 

Xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại

 

 

Khi tư vấn khiếu nại hành chính, Luật sự cần xác định và phân tích kỹ thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật. Luật sư cần căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, vào chủ thể ban hành QĐHC, thực hiện HVHC hoặc quyết định kỷ luật là đối tượng khiếu nại, vào loại đối tượng khiếu nại trong vụ việc cụ thể để xác định chính xác chủ thể có thể quyền giải quyết khiếu nại. Cụ thể như sau :

 

 

Đối với các QĐHC, HVHC của các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước :

 

 

- Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã), thì trưởng cơ quan thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tính có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với QĐHC, HVHC của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp .

 

 

- Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (chung là cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với QĐHC, HVHC của mình; giải quyết khiếu nại mà Chủ tịch UBND cấp xã, thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện đã giải quyết nhưng còn có khiến nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết .

 

 

- Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với QĐHC , HVHC của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp .

 

 

- Giám đốc sở và cấp tương đương thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với QĐHC ; HVHC của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp giải quyết khiếu nại mà Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương đã giải quyết nhưng còn có khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết .

 

 

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với QĐHC, HVHC của mình; giải quyết khiếu nại lần hai đối với QĐHC, HVHC của Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc sở và các tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết .

 

 

- Thủ trưởng thuộc bộ, thuộc cơ quan ngang bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính là có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với QĐHC, HVHC của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp .

 

 

 - Bộ trưởng có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với QĐHC, HVHC của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp giải quyết khiếu nại lần thay đổi với QĐHC , HVHC của Thủ trưởng cơ quan ngang bộ giải quyết những con có khiếu nại hoặc đã hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu thì khiếu nại chưa được giải quyết, giải quyết khiếu nại lần lại đối với QĐHC, HVHC của Chủ tịch UBND cấp tỉnh có nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ, ngành đã giải quyết khiếu nại lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn theo chủ được giải quyết.

 

 

Các chức danh Chánh thanh tra các cấp, Tổng thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không có thẩm quyền giải quyết trực tiếp các khiếu lại hành chính.

 

 

Đối với QĐHC, HVHC trong đơn vị sự nghiệp công lập thị thẩm quyền giải quyết khiếu nại được xác định như sau : người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu các QĐHC , HVHC của mình, của công chức, viên chức, người lao động do mình quản lý trực tiếp. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với QĐHC, HVHC mà người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp dưới đã giải quyết mà còn khiếu nại; đối với đơn vị sự nghiệp công lập không có đơn vị sự nghiệp công lập cấp trên trực tiếp thì người đứng đầu cơ quan nhà nước quản lý đơn vị sự nghiệp công lập đó có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai. Khiếu nại đối với QĐHC, HVHC của đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thì Bộ trưởng , Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

 

 

Đối với các QĐHC, HVHC của doanh nghiệp nhà nước, thẩm quyền giải quyết khiếu nại được xác định như sau : người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu các QĐHC, HVHC của mình, của công chức, viên chức, người lao động do mình quản lý trực tiếp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhà nước cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đôí với QĐHC, HVHC mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhà nước cấp dưới đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại.

 

 

Đối với doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập thì Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

 

 

Đối với doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thì Bộ trưởng , Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp là người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

 

 

Đối với khiếu nại quyết định kỷ luật công chức, viên chức cơ quan nhà nước, trong đơn vị sự nghiệp công lập, người lao động trong doanh nghiệp nhà nước: thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo quy định tại chương IV của luật Khiếu nại và Nghị định số 124/2020/NĐ-CP. Khiếu nại quyết định kỷ luật đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ là người có thẩm quyền giải quyết.

 

 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3.  

   

  Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

   

   

 

0 bình luận, đánh giá về Xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.62285 sec| 951.859 kb