Trang chủ » Các văn bản pháp luật, giải pháp và khuyến nghị khiếu nại hành chính

Các văn bản pháp luật, giải pháp và khuyến nghị khiếu nại hành chính

Khiếu nại hành chính là yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỉ luật cán bộ, công chức, viên chức khi có căn cứ cho rằng các quyết định hay hành vi đó xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Vậy việc xác định văn bản pháp luật, giải pháp và khuyến nghị trong khiếu nại hành chính như thế nào? Sau đây Luật Everest xin chia sẻ tới quý bạn đọc để làm rõ hơn về vấn đề này. 

Tìm các luận cứ
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Xác định văn bản pháp luật trong khiếu nại hành chính

Để bảo đảm chất lượng hoạt động tư vấn, Luật sư cần lựa chọn chính xác văn bản pháp luật khi tư vấn khiếu nại hình chính. Khi lựa chọn văn bản pháp luật, Luật sư cần chú ý các nguyên tắc sau :

Một là, khi lựa chọn các văn bản pháp luật có liệu lực: Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm văn bản đó bắt đầu có hiệu lực, văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng với hành vi xảy ra tại thời điểm văn bản đó đang có hiệu lực, nếu có quy định hiệu lực trở về trước thì áp dụng quy định đó.

Ví dụ : Hành vi lấn chiếm đất đai xảy ra vào tháng 12/2013 Trong quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả ban hành năm 2016 Xác định hành vi lấn, chiếm đất theo Điều 10 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo nguyên tắc trên, hành vi xảy ra vào thời điểm chưa có Nghị định số 102/2014/NĐ-CP nên việc áp dụng Nghị định số 102/2014/NĐ-CP để xác định hành vi vi phạm là không đúng.

Hai là, trường hợp cùng một vấn đề có nhiều văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau thì áp dụng các điều khoản tương ứng của văn bản có hiệu lực cao hơn.

Ba là, nếu các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thi áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

Bốn là, mọi nhận định và kết luận tư vấn của Luật sư đều phải có viện dẫn điều khoản pháp luật áp dụng .

Năm là, việc trích dẫn điều luật áp dụng phải bảo đảm chính xác, đúng nguyên văn và phải nêu rõ nguồn trích dẫn. Văn bản pháp luật mà Luật sư sử dụng trong tư vấn khiếu nại hành chính gồm các văn bản pháp luật nội dung (xác lập quyền, nghĩa vụ, lợi ích, … ) và văn bản pháp luật hình thức (thủ tục hành chính, giấy tờ, văn bản, tài liệu được xác định trong thủ tục hành chính) .

Giải pháp và khuyến nghị trong khiếu nại hành chính

Nếu không đưa ra được các giải pháp và khuyến nghị trong nội dung tư vấn thì không gọi là hoạt động tư vấn, bởi vì đây là nội dung cơ bản mấu chốt để dựa vào đó mà khách hàng xác định hoạt động khiếu nại của mình có mục đích, có phương pháp và đúng pháp luật không (đối với người khiếu nại) hoặc đánh giá lại việc ban hành QĐHC, thực hiện HVHC của mình có đúng pháp luật không (đối với người bị khiếu nại) ; hoạt động giải quyết khiếu nại có căn cứ, có đúng pháp luật không (đối với người giải quyết khiếu nại) .

Các khuyến nghị, giải pháp mà Luật sư tư vấn cho khách hàng phải xuất phát từ các nhận định, kết luận khách quan về sự việc và có cơ sở pháp lý.

Nếu khách hàng là người khiếu nại, Luật sư cần khuyến nghị và phân tích cho khách hàng là có khiếu nại hay không ? khiếu nại đến ai ? thực hiện thủ tục khiếu nại như thế nào ? cần làm gì để bảo đảm các điều kiện khiếu nại? Nếu không khiếu nại, có phương thức nào khác để giải quyết yêu cầu của khách hàng…?

Các giải pháp cho người khiếu nại hành chính có thể chia thành các nhóm sau:

– Nhóm giải pháp bảo vệ quyền khiếu nại;

– Nhóm giải pháop yêu cầu hủy đối tượng khiếu nại;

– Nhóm giải pháp yêu cầu bồi thường thiệt hại;

– Nhóm giải pháp bảo đảm bồi thường thiệt hại;

– Nhóm giải pháp áp dụng biện pháp khẩn cấp;

– Nhóm giải pháp đưa ra các yêu cầu, đề xuất, kiến nghị khác;

Nếu khách hàng là người bị khiếu nại, Luật sư cần đưa ra các giải pháp sau:

– Giải pháp để bác yêu cầu hủy QĐHC, hoặc tuyên bố  HVHC khiếu nại là trái pháp luật;

– Giải pháp để bác hoặc chấp nhận một phần yêu cầu bồi thường thiệt hại do QĐHC, HVHC gây ra;

– Giải pháp để sửa đổi, hủy bỏ QĐHC, khắc phục hậu quả QĐHC, HVHC đã gây ra cho người khiếu nại;

– Giải pháp đưa ra các đề xuất, kiến nghị khác.

Nếu khách hàng là người giải quyết khiếu nại, Luật sư cần đưa ra các giải pháp sau:

– Giải pháp để bảo đảm căn cứ bác hay chấp nhận yêu cầu hủy bỏ đối tượng khiếu nại, yêu cầu bồi thường thiệt hại;

– Giải pháp để tổ cho đối thoại đạt kết quả;

– Giải pháp để thực hiện đúng thủ tục giải quyết khiếu nại.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ