Trang chủ » Giữ bí mật thông tin cho khách hàng

Giữ bí mật thông tin cho khách hàng

Luật sư có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin của khách hàng khi thực hiện dịch vụ pháp lý và sau khi đã kết thúc dịch vụ đó.

Giữ bí mật thông tin
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Luật sư có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin của khách hàng khi thực hiện dịch vụ pháp lý và sau khi đã kết thúc dịch vụ đó , trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc theo quy định của pháp luật .

Luật sư có trách nhiệm yêu cầu các đồng nghiệp có liên quan và nhân viên trong tổ chức hành nghề của mình cam kết không tiết lộ những bí mật thông tin mà họ biết được và luật sư có trách nhiệm giải thích rõ nếu tiết lộ thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 “ Bí mật thông tin ” là những bí mật nghề nghiệp có liên quan đến vụ việc luật sư đảm nhận, bao gồm các bí mật điều tra,bí mật về quan hệ nhân thân,quan hệ tài sản,tình hình tài chính,bí quyết kinh doanh,bí mật về đời tư hoặc những thông tin khác của khách hàng được xác định là bí mật. Quy tắc này quy định bổn phận và trách nhiệm đạo đức ( cũng đồng thời là trách nhiệm pháp lý ) của luật sư. Khi đến với luật sư , khách hàng được yêu cầu cung cấp,chia sẻ tất cả các thông tin về vụ, việc của họ. Cung cấp thông tin là một nghĩa vụ từ khách hàng. Luật sư chỉ có thể đưa ra giải pháp tốt, bảo vệ tốt nhất quyền lợi của khách hàng khi có đủ các thông tin liên quan đến vụ việc của khách hàng, kể cả các thông tin bất lợi cho họ. Luật sư có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin của khách hàng khi thực hiện dịch vụ pháp lý và cả khi đã kết thúc dịch vụ đó , trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc theo quy định của pháp luật. Trong tổ chức hành nghề luật sư , có nhiều người,gồm các luật sư cộng sự , các nhân viên khác và như vậy có nguy cơ thông tin của khách hàng bị tiết lộ . Chính vì vậy , để bảo mật thông tin của khác hàng,không chỉ trực tiếp luật sư cung cấp dịch vụ mà cả tổ chức hành nghề luật sư có trách nhiệm bảo mật. Theo đó , luật sư yêu cầu các đồng nghiệp có liên quan và nhân viên trong tổ chức hành nghề của mình cam kết không tiết lộ những bí mật thông tin mà họ biết được và luật sư có trách nhiệm giải thích rõ , nếu tiết lộ thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.(đọc về: dịch vụ ly hôn)

Tình huống 1 : Trong quá trình tác nghiệp bảo vệ bị cáo B trong vụ án hình sự , luật sư A đã được khách hàng B cung cấp một số thông tin về việc bị cáo B phạm tội khác, ngoài tội mà luật sư đang bào chữa, là một tội ít nghiêm trọng. Bản thân bị cáo B cũng thừa nhận có thực hiện một số hành vị nhưng không nghĩ đó là hành vi phạm tội và đề nghị luật sư bảo vệ cho quyền lợi của mình. Cơ quan điều tra chưa phát hiện ra và nhiều khả năng cơ quan điều tra không phát hiện ra. Trước tình huống trên,luật sư cần xử sự như thế nào ?

Tình huống 2 : Trong quá trình tác nghiệp bào chữa bị cáo B trong vụ án hình sự , luật sư A đã được bị cáo B cung cấp đầy đủ thông tin về việc bị cáo B phạm tội khác,ngoài tội mà luật sư đang bào chữa,là một tội đặc biệt nghiêm trọng , để che giấu tội đang bị điều tra,truy tố . Bản thân bị cáo B thừa nhận hành vi phạm tội. Qua bí mật xác minh,luật sư A đã nhận thấy | lời thú tội của bị cáo B với mình là có căn cứ . Bị cáo B đề nghị luật sư có phương án tốt nhất để bào chữa cho mình. Cơ quan điều tra chưa phát hiện ra sự thật,nhưng có nhiều khả năng trong tương lai cơ quan điều tra sẽ phát hiện ra. Trước tình huống trên,luật sư cần xử sự như thế nào ?
đọc thêm: luật sư tư vấn ly hôn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ