10 QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA LUẬT SƯ CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

14/09/2022
10 quy tắc ứng xử của Luật sư Công ty Luật TNHH Everest đối với khách hàng

1. Bảo vệ quyền lợi của khách hàng: Luật sư có nghĩa vụ bảo đảm chất lượng dịch vụ pháp lý cung cấp cho khách hàng, tận tâm với công việc, phát huy năng lực, sử dụng kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghề nghiệp cẩn thiết đề bảo vệ tốt nhất quyển và lợi ích của khách hàng.

2. Tiếp nhận vụ việc của khách hàng: Luật sư không phân biệt đối xử vể tình trạng tài sản, giới tính, dân tộc, tôn giáo, tuổi tác, khuyết tật khi tiếp nhận vụ việc của khách hàng. Luật sư chỉ nhận vụ việc theo khả năng chuyên môn, điểu kiện của mình và thực hiện vụ việc trong phạm vi yêu cẩu hợp pháp của khách hàng.

3. Thù lao luật sư: Luật sư có trách nhiệm tư vấn cho khách hàng quy định của pháp luật vể căn cứ tính thù lao, phương thức thanh toán thù lao và thỏa thuận rõ ràng vê mức thù lao, chi phí này trong hợp đổng dịch vụ pháp lý.

4. Thực hiện vụ việc của khách hàng: Luật sư chủ động, tích cực giải quyết vụ việc của khách hàng và thông báo tiến trình giải quyết vụ việc để khách hàng biết. Luật sư không từ chối vụ việc đã nhận, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc pháp luật có quy định. Luật sư có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn, hoàn trả tài liệu, hổ sơ mà khách hàng giao theo quy định của pháp luật.

5. Từ chối nhận, từ chối thực hiện vụ việc: Luật sư từ chối nhận vụ việc, hoặc từ chối tiếp tục thực hiện vụ việc của khách hàng trong các trường hợp: (a) Không đủ khả năng chuyên môn hoặc điều kiện thực tế đề thực hiện vụ việc; (b) Khách hàng không chấp nhận ý kiến tư vấn do luật sư đưa ra hoặc yêu cẩu của khách hàng không có cơ sở, trái pháp luật; (c) Khách hàng đe dọa, ép buộc hoặc lừa dối luật sư; (d) Khách hàng có thái độ không tôn trọng hoặc vi phạm cam kết đối với luật sư; (e) Có sự xung đột về lợi ích giữa các khách hàng.

6. Giải quyết xung đột về lợi ích: Luật sư từ chối tiếp tục cung cấp dịch vụ pháp lý trong trường hợp có sự đối lập về quyền lợi hoặc xung đột về lợi ích giữa các khách hàng.

7. Đơn phương chấm dứt thực hiện dịch vụ: Khi đơn phương chấm dứt thực hiện dịch vụ pháp lý, luật sư thông báo bằng văn bản cho khách hàng trong thời hạn hợp lý.

8. Giữ bí mật thông tin: Luật sư có trách nhiệm giữ bí mật thông tin của khách hàng khi thực hiện dịch vụ pháp lý và khi đã kết thúc dịch vụ đó trừ trường hợp được khách hàng đồng ý.

9. Tiếp nhận khiếu nại của khách hàng: Khi tiếp nhận yêu cầu khiếu nại của khách hàng, luật sư có thái độ ôn hòa, chủ động thương lượng, hòa giải với khách hàng. Trường hợp thương lượng, hòa giải không có kết quà, luật sư hướng dẫn khách hàng thủ tục khiếu nại tiếp theo để quyển lợi của khách hàng được giải quyết theo quy định.

10. Những việc luật sư không được làm: (a) Nhận, đòi hỏi thêm bất kỳ một khoản tiên, lợi ích nào khác từ khách hàng ngoài khoản thù lao và chi phí đã thoả thuận với khách hàng trong hợp đổng dịch vụ pháp lý; (b) Nhận tiền, lợi ích vật chất từ người thứ ba để gây thiệt hại đến lợi ích của khách hàng; (c) xúi giục, kích động khách hàng thực hiện hành vi trái pháp luật; (d) Tạo ra các tình huống xấu, thông tin sai sự thật, hoặc sử dụng thông tin biết được từ vụ việc đảm nhận để mưu cẩu lợi ích cá nhân; (e) Đưa ra những lời hứa hẹn tốt đẹp để lừa dối khách hàng; (f) Thông tin cho khách hàng vể mối quan hệ cá nhân của mình đối với các cơ quan, công chức nhà nước hoặc cam kết bảo đảm kết quả vụ việc để lôi kéo khách hàng.
 

0 bình luận, đánh giá về 10 QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA LUẬT SƯ CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.04498 sec| 880.672 kb