Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thái Thụy (Thái Bình): tiếp công dân – quá xa xỉ!

“Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng, lộ trình duy nhất đưa bạn đến thất bại là không dám mạo hiểm”.

– Mark Zuckerberg

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thái Thụy (Thái Bình): tiếp công dân – quá xa xỉ!

Sau nhiều lần làm việc với các cơ quan chức năng, chuyên viên của Công ty Luật TNHH Everest, nhận ra: việc tiếp công dân – tưởng chừng đơn giản, phổ biến – nhưng lại là điều ‘xa xỉ’  đối với các cán bộ, công chức tại huyện Thái Thụy (Thái Bình). 

Liên hệ

Từ năm 2011, bà Nguyễn Thị Quế (trú tại: khu 9, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), đã nhiều lần nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 28, tờ bản đồ số 24, diện tích 380,3 m2, địa chỉ tại số 106, Khu 9, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình – Thửa đất mà gia đình bà đã sử dụng ổn định 40 năm, nhưng cơ quan chức năng đã nại ra nhiều lý do để không thụ lý hồ sơ.
Quá mệt mỏi, năm 2019 bà Nguyễn Thị Quế đã ủy quyền cho Công ty Luật TNHH Everest thay mình thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận. Sau khi tiếp nhận ủy quyền, Công ty Luật TNHH Everest rà soát, cập nhật hồ sơ và phân công chuyên viên Nguyễn Thị Mai tới Trung tâm hành chính công – Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy làm việc, nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 28, tờ bản đồ số 24 (nêu trên).

Qua 06 buổi làm việc với tổ chức, cá nhâncó liên quan, Công ty Luật TNHH Everest nhận thấy: việc tiếp công dân – tưởng chừng đơn giản, phổ biến và được quy định rõ trong Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Tố cáo năm 2018 – nhưng lại là điều ‘xa xỉ’  đối với các cán bộ, công chức tại huyện Thái Thụy (Thái Bình). Đừng nói là công dân, ngay cả cán bộ của Công ty Luật TNHH Everest tiếp cận với cán bộ, công chức tại huyện Thái Thụy cũng rất khó khăn.

Trong “Báo cáo giải trình về quá trình thực hiện hồ sơ khách hàng Nguyễn Thị Quế” ngày 06/12/2019, chuyên viên Nguyễn Thị Mai đã báo cáo với Ban giám đốc Công ty Luật TNHH Everest, như sau:

(i) Ngày 12/08/2019, chuyên viên Nguyễn Thị Mai có tới làm việc tại Trung tâm hành chính công – Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, và được ông Nguyễn Quốc Hà không tiếp nhận hồ sơ với lý do:
“Hồ sơ này… thửa đất diện tích là 1.200m2 thì chỉ được công nhận 400m2 đất ở thôi, bây giờ đã cấp cho 02 nhà ông Thành rồi, đã vượt hạn mức rồi, thì thửa đất này giờ không đủ hạn mức để được cấp giấy (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)”.

Khi chuyên viên Nguyễn Thị Mai trao đổi về việc Ủy ban nhân dân thị trấn Diêm Điền đã xác nhận việc “Bản đồ 299 đã gộp cả bốn gia đình vào đo đạc là không chính xác” tại Xác nhận về nguồn gốc sử dụng đất ngày 28/04/2011 và cung cấp trích lục ‘Bản đồ 299’, ‘Bảng danh sách công khai những trường hợp đất ở được thể hiện trên Bản đồ 299’ về phân chia thửa đất số 183/1249 thành 4 thửa đất có ký hiệu: T24/282.3, T25/235.1, T27/281.3, T28/380.3, ông Nguyễn Quốc Hà khẳng định: “Bây giờ em có văn bản nào chứng minh là 04 gia đình không, bởi vì anh nhìn thửa đất này là một thửa đất chứ không phải 04… Thị trấn Diêm Điền thành lập năm 1986, thị trấn không có sổ quy chủ, căn cứ vào đâu để thị trấn nói là 04 gia đình. Bản đồ 299 là lập năm 1980, vậy căn cứ vào đâu mà thị trấn nói thửa đất này là của 04 gia đình” – có ghi âm.

(ii) Ngày 30/08/2019: sau khi đã làm việc với Ủy ban nhân dân thị trấn Diêm Điền, chuyên viên Nguyễn Thị Mai đến Trung tâm hành chính công – Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, chờ từ 14h00, cán bộ tiếp nhận hồ sơ (không rõ tên tuổi do không đeo thẻ) hướng dẫn “hồ sơ của em phức tạp, chờ anh Hà về xử lý”, đến 16h00 thì thông báo hết giờ làm việc, từ chối tiếp nhận hồ sơ – có ghi âm, clip.

Nguyễn Thị Mai đến Trung tâm hành chính công – Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, ông Nguyễn Quốc Hà vẫn khẳng định: Trích lục ‘Bản đồ 299’, ‘Bảng danh sách công khai những trường hợp đất ở được thể hiện trên Bản đồ 299’ không phải một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013, Điểm b Khoản 2 Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và trả Văn bản trả hồ sơ bổ sung – có ghi âm, clip;

(iv) Ngày 03/10/2019: sau khi đã hoàn thiện hồ sơ theo Văn bản trả hồ sơ bổ sung ngày 03/09/2019, chuyên viên Nguyễn Thị Mai đến đến Trung tâm hành chính công – Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy làm việc từ 07h30 (một chuyên viên tiếp nhận hồ sơ không rõ tên tuổi do không đeo thẻ), khoảng 09h30 ông Nguyễn Quốc Hà – Phó Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Thái Thụy làm việc và đọc hồ sơ, yêu cầu chuyên viên Nguyễn Thị Mai bổ sung Tờ khai tiền sử dụng đất và giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật đất đai. Khi chuyên viên Nguyễn Thị Mai trả lời: hồ sơ của bà Nguyễn Thị Quế được miễn tiền sử dụng đất, bởi hồ sơ có đầy đủ giầy tờ quy định tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013, ông Nguyễn Quốc Hà khẳng định nếu không có Tờ khai tiền sử dụng đất sẽ không thụ lý hồ sơ. Do đó, chuyên viên Nguyễn Thị Mai bổ sung Tờ khai tiền sử dụng đất, với nội dung: diện tích đóng tiền sử dụng đất 0.0 m2, thì ông Nguyễn Quốc Hà quát, mắng chuyên viên Nguyễn Thị Mai: “em làm như thế này là em đang chống đối anh đấy”, “anh gửi lại hồ sơ em đi chỗ khác em làm”, “anh không làm việc với em nữa” và từ chối làm việc với chuyên viên Nguyễn Thị Mai – có ghi âm.

Chuyên viên Nguyễn Thị Mai lên phòng Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy để thông báo về cách làm việc ‘hành dân’ của ông Nguyễn Quốc Hà thì phòng đóng cửa, sau đó chuyên viên Nguyễn Thị Mai tới phòng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thái Thụy thì nhận được thông tin: “Không ai gặp trực tiếp với cháu ở phòng làm việc cả, còn có lịch tiếp của chủ tịch là vào ngày mùng 05 và 21 hàng tháng” – có ghi âm (gửi kèm).
Khi chuyên viên Nguyễn Thị Mai khiếu nại trực tiếp nội dung nêu trên tới Bộ phận tiếp dân – Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy thì cán bộ Bộ phận tiếp dân – Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy (không đeo thẻ, chỉ biết tên An) không cho chuyên viên Nguyễn Thị Mai khiếu nại trực tiếp về hành vi không nhận hồ sơ của ông Nguyễn Quốc Hà và trả lời: “khiếu nại bắt buộc phải gửi bằng văn bản”, “công dân phải cung cấp chứng cứ chứng minh hành vi sai trái của cán bộ tiếp nhận hồ sơ” (mặc dù Trung tâm hành chính công – Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy có camera) – có ghi âm. Do đó, chuyên viên Nguyễn Thị Mai không thể khiếu nại về hành vi không tiếp nhận hồ sơ của ông Nguyễn Quốc Hà.


(v) Ngày 21/11/2019: Chuyên viên Nguyễn Thị Mai tới Bộ phận tiếp dân của Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy với mục tiêu được giải trình và kiến nghị trực tiếp tới lãnh đạo cao nhất của Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy xem xét, kiểm tra và yêu cầu các đơn vị phối hợp, thực hiện công vụ đúng quy định, không tiếp tục gây phiền hà cho công dân (lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy do Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thái Thụy cung cấp ngày 03/10/2019), thì chuyên viên Nguyễn Thị Mai được cán bộ tiếp dân thông báo: Tháng 11/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy sẽ tiếp công dân vào ngày 22/11/2019 (không phải là ngày 21/11/2019). Cán bộ tiếp công dân này cũng khẳng định: “Chủ tịch đi vắng thì có thể ủy quyền cho Phó chủ tịch, đấy là việc của Chủ tịch. Lịch tiếp dân là ngày mai. Mai vẫn tiếp bình thường,… ngoài lãnh đạo thì còn có cả các Trưởng ban tiếp dân nữa”. Khi chuyên viên Nguyễn Thị Mai hỏi lại về thủ tục khiếu nại, cán bộ tiếp dân vẫn khẳng định: “Khiếu nại thì vẫn phải khiếu nại bằng văn bản rồi (nghĩa là công dân không được khiếu nại trực tiếp” – có ghi âm, có chụp lại ảnh cán bộ tiếp dân.
Khi chuyên viên Nguyễn Thị Mai tới Phòng làm việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy thì cửa phòng đóng. Một cán bộ từ Phòng Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy (không xưng tên, chỉ tự xưng là “phục vụ và giúp việc cho Chủ tịch”) cung cấp các thông tin về hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy như sau:

Chuyên viên Nguyễn Thị Mai phản ánh về việc không thể liên hệ được với bất kỳ bộ phận nào của Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, cụ thể: qua số điện thoại 0227.371.1222: có đổ chuông nhưng không nghe máy (có quay lại các video gọi); số điện thoại 0227.3702.568: thuê bao, cán bộ trả lời: “Bởi vì bây giờ là rất nhiều thông tin, tức là số trên mạng, đăng lên trên mạng nên nhiều đối tượng điện thoại trêu đùa, liên hệ vào những cuộc nó không phải thẩm quyền của huyện”.

Sau khi chuyên viên Nguyễn Thị Mai trao đổi muốn được làm việc với các bộ phận chuyên môn về đất đai để giải quyết hồ sơ của bà Nguyễn Thị Quế, vị cán bộ “phục vụ và giúp việc cho Chủ tịch” hướng dẫn: “lên trực tiếp tận phòng của chú Giám đốc (tức là Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thái Thụy), chú Giám đốc phụ trách đồng chí Hà, hôm nay anh ấy không có việc gì đâu… cứ lên trên đấy gặp và trao đổi chuyên môn” – có ghi âm.

Theo hướng dẫn của cán bộ tại Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, chuyên viên Nguyễn Thị Mai lên phòng Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thái Thụy thì phòng vắng, thấy phòng bên cạnh đông người, chuyên viên Nguyễn Thị Mai sang hỏi và được một người đàn ông trả lời: “Giám đốc Chi nhánh đi vắng rồi”. Tuy nhiên, khi chuyên viên Nguyễn Thị Mai có chụp ảnh người đàn ông trả lời “Giám đốc chi nhánh đi vắng rồi” hỏi 02 cán bộ ngồi tại phòng của Chánh Văn phòng, thì hai vị này đều xác nhận: đây chính là Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai – ông Nguyễn Đức Dương – có ghi âm.


Chuyên viên Nguyễn Thị Mai tiếp tục gặp ông Nguyễn Đức Dương tại phòng làm việc của Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Thái Thụy, ông Dương vẫn khẳng định “Thì đúng là chú đi vắng, chú có làm việc ở trên đấy (Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thái Thụy) không?… Chẳng có gì để chú phải làm việc với cháu cả… Cháu chỉ là người khách, cháu có lịch làm việc đây không?… Không thì cháu đi ra ngoài, để chú làm việc… Chú không phải là cơ quan tiếp công dân… Chú không hẹn cháu, cháu không có gì, chú không phải làm việc với cháu” – có ghi âm.

(vi) Ngày 22/11/2019: chuyên viên Nguyễn Thị Mai tới làm việc theo lịch tiếp công dân của huyện nhưng được ông Mai Công Đức (Phó Trưởng ban tiếp công dân) thông báo: “Chủ tịch (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy) hôm nay là đi công tác Ninh Giang, đi tối qua,… thông báo chuyển ngày tiếp sang sáng thứ hai”. Khi chuyên viên Nguyễn Thị Mai trao đổi là được cán bộ tiếp dân hướng dẫn là chủ tịch đi vắng thì sẽ ủy quyền cho Phó chủ tịch và các Trưởng ban tiếp dân thì ông Mai Công Đức trả lời: “thực ra ủy quyền theo quy định của Luật (Luật Tiếp công dân) thì lịch tiếp dân của Chủ tịch vì lý do đặc biệt, không thể tiếp dân thì phải chuyển sang ngày khác… Trước kia những ngày Chủ tịch bận thì ủy quyền cho các Phó Chủ tịch tiếp, nhưng khi Thanh tra chính phủ họ thanh tra thì thấy không đúng quy định, thực ra năm nay là không ủy quyền, chỉ là tiếp cùng, còn Chủ tịch là trực tiếp tiếp, một tháng hai ngày”. Do không thể gặp lãnh đạo của Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy và Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thái Thụy từ chối làm việc, chuyên viên Nguyễn Thị Mai đã làm việc với Ban tiếp công dân, khi đó khiếu nại (trực tiếp, bằng lời nói) của chuyên viên Nguyễn Thị Mai mới được tiếp nhận và ghi vào Sổ tiếp công dân. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay (đã 11 ngày) vẫn chưa nhận được thông báo thụ lý khiếu nại – có ghi âm.

Chuyên viên Nguyễn Thị Mai tiếp tục gặp ông Nguyễn Đức Dương tại phòng làm việc của Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Thái Thụy, ông Dương vẫn khẳng định “Thì đúng là chú đi vắng, chú có làm việc ở trên đấy (Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thái Thụy) không?… Chẳng có gì để chú phải làm việc với cháu cả… Cháu chỉ là người khách, cháu có lịch làm việc đây không?… Không thì cháu đi ra ngoài, để chú làm việc… Chú không phải là cơ quan tiếp công dân… Chú không hẹn cháu, cháu không có gì, chú không phải làm việc với cháu” – có ghi âm.

Chúng tôi mãi vẫn chưa trả lời được câu hỏi: Tại sao việc tiếp dân lại trở lên ‘xa xỉ’ đối với Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy như vậy? Tai sao một Giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai lại ‘sợ hãi’ đến mức không giám tự nhận mình là Giám đốc khi nói chuyện với công dân? Tại sao việc công dân thực hiện quyền cơ bản của mình – quyền khiếu nại tại Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy lại quá khó khăn đến thế?

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
3.8 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thái Thụy (Thái Bình): tiếp công dân – quá xa xỉ!

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.37624 sec| 1123.375 kb