Chủ tịch phường Hà Khẩu (Hạ Long) Phạm Tiến Phúc: sách nhiễu công dân, cản trở luật sư

"Ở mặt tốt nhất, con người cao thượng nhất trong tất cả các loài động vật. Tách khỏi luật lệ và công lý, anh ta trở thành tồi tệ nhất".

Aristotle, 384 - 322 TCN, nhà triết học và bác học người Hy Lạp cổ điển

Chủ tịch phường Hà Khẩu (Hạ Long) Phạm Tiến Phúc: sách nhiễu công dân, cản trở luật sư

Ông Phạm Tiến Phúc - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hà Khẩu (thành phố Hạ Long) đã được bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính nhà nước, hiểu rất rõ các quy định về tiếp công dân, công chứng, chứng thực, nhưng: [1] nhiều lần hẹn công dân đến làm việc rồi không tiếp, [2] yêu cầu Hợp đồng ủy quyền của khách hàng cho luật sư phải được công chứng.

Công ty Luật TNHH Everest đã có văn bản gửi tới Ông Vũ Quyết Tiến - Bí thư thành ủy Hạ Long và Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, thông báo về hành vi sách nhiễu công dân, cản trở hoạt động hành nghề của Luật sư của ông Phạm Tiến Phúc.

Liên hệ

I- CHỦ TỊCH PHƯỜNG HÀ KHẨU (HẠ LONG) PHẠM TIẾN PHÚC: SÁCH NHIỄU CÔNG DÂN

Ngày 04/10/2022, bà Nguyễn Thị Nghi đến Ủy ban nhân dân phường Hà Khẩu nộp đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai. Kèm theo đơn, bà Nguyễn Thị Nghi nộp đầy đủ Căn cước công dân (bản sao có chứng thực) một số giấy tờ về việc nộp thuế đất, bản đồ khảo sát hiện trạng đất, 02 ảnh thửa đất và Đơn mời luật sư của bà Nguyễn Thị Nghi gửi Công ty Luật TNHH Everest.

Ngày 09/11/2022, bà Nguyễn Thị Nghi nhận được điện thoại từ ông Nguyễn Hồng Quảng (cán bộ địa chính phường Hà Khẩu), mời bà Nguyễn Thị Nghi đến Ủy ban nhân dân phường Hà Khẩu làm việc vào sáng ngày 10/11/2022. 

Ngày 10/11/2022, bà Nguyễn Thị Nghi cùng Luật sư Phạm Ngọc Minh - Công ty Luật TNHH Everest, di chuyển từ Hà Hội (khoảng 06:00) có mặt tại thành phố Hạ Long (khoảng 8:00) để chuẩn bị tham gia cuộc họp thì nhận được thông báo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hà Khẩu - ông Phạm Tiến Phúc “có cuộc họp đột xuất”.

Khi bà Nguyễn Thị Nghi cùng Luật sư Phạm Ngọc Minh đến Ủy ban nhân dân phường Hà Khẩu, thì trong phòng họp có ông Nguyễn Hồng Quảng (cán bộ địa chính), ông Vũ Ngọc Trường (Hội trưởng Hội cựu chiến binh), nhưng không có lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Hà Khẩu (Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch).

Sau khi Luật sư Phạm Ngọc Minh giới thiệu và xuất trình Thẻ luật sư để làm việc, thì ông Nguyễn Hồng Quảng cùng Vũ Ngọc Trường (không phải là người có thẩm quyền chủ trì cuộc họp) đưa ra những yêu cầu hết sức vô lý; yêu cầu Luật sư Phạm Ngọc Minh ra khỏi phòng họp, lý do: Ủy ban nhân dân phường Hà Khẩu không mời luật sư, việc luật sư tư vấn thực hiện ngoài phòng làm việc. Luật sư Phạm Ngọc Minh đã giải thích rõ ràng về quy định của pháp luật luật sư về việc luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý, gồm: (1) tư vấn pháp luật, (2) đại diện cho khách hàng theo ủy quyền ngoài tố tụng, (3) tham gia tố tụng, (4) dịch vụ pháp lý khác như hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục hành chính. Như vậy, việc luật sư có mặt cùng khách hàng làm việc và đã gửi đầy đủ giấy tờ theo quy định, hành vi cản trở luật sư hành nghề là vi phạm pháp luật luật sư (Khoản 2 Điều 9 Luật Luật sư).

Mặc dù đã nhận được giải thích, nhưng các ông Nguyễn Hồng Quảng cùng Vũ Ngọc Trường tiếp tục cản trở Luật sư Phạm Ngọc Minh làm việc. Sự việc này đã được Luật sư Phạm Ngọc Minh phản ánh tới Bộ phận một cửa - Ủy ban nhân dân phường Hà Khẩu, đề nghị có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Hà Khẩu theo thủ tục tiếp công dân, thì được cán bộ Bộ phận một cửa tiếp nhận, báo cáo với ông Phạm Tiến Phúc (Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hà Khẩu) và thông báo do các lãnh đạo đi vắng sẽ hẹn lịch làm việc. Tuy nhiên cho tới ngày 05/04/2023, chúng tôi vẫn không nhận được thông báo nào về việc này.

Ngày 30/03/2023, bà Nguyễn Thị Nghi nhận được “Giấy mời tham dự phiên họp để hòa giải tranh chấp đất đai”, thời gian: 08:00 ngày 05/04/2023 do ông Nguyễn Thành Công - cán bộ địa chính phường Hà Khẩu gửi qua zalo. Trước buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Nghi đã gửi giấy tờ, tài liệu cho Ủy ban nhân dân phường Hà Khẩu.

Ngày 05/04/2023, bà Nguyễn Thị Nghi cùng Luật sư Phạm Ngọc Minh - Công ty Luật TNHH Everest, di chuyển từ Hà Hội (khoảng 06:00) có mặt tại thành phố Hạ Long (khoảng 07:50) thì nhận được thông báo qua điện thoại của ông Nguyễn Thành Công - cán bộ địa chính: ông Phạm Tiến Phúc có cuộc họp đột xuất, sắp xếp lại lịch làm việc vào 14:00 ngày 06/04/2023.

Để đảm bảo buổi làm việc ngày 06/04/2023 diễn ra thuận tiện, chúng tôi đã gửi đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai (bổ sung) và Hợp đồng ủy quyền (bản chính) của khách hàng (bà Nguyễn Thị Nghi) cho ông Nguyễn Thành Công - cán bộ địa chính.

Ngày 06/04/2023, vào khoảng 14:00, chúng tôi có mặt  tại Ủy ban nhân dân phường Hà Khẩu, ông Phạm Tiến Phúc - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hà Khẩu, bất ngờ nêu ý kiến: “mời” luật sư ra ngoài, và đưa ra lý do: Hợp đồng ủy quyền với khách hàng (bà Nguyễn Thị Nghi) phải được công chứng. Với nội dung này, Luật sư Phạm Ngọc Minh đã giải thích rất rõ ràng: pháp luật luật sư không có quy định hợp đồng ủy quyền của khách hàng phải công chứng, đồng thời luật sư làm việc căn cứ vào hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký với khách hàng. Tuy nhiên, ông Phạm Tiến Phúc - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hà Khẩu tiếp tục cản trở Luật sư Phạm Ngọc Minh làm việc. Do đó buổi làm việc không thực hiện được.

II- CHỦ TỊCH PHƯỜNG HÀ KHẨU (HẠ LONG) PHẠM TIẾN PHÚC: CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ CỦA LUẬT SƯ

Chúng tôi nhận thấy, hành vi của các cán bộ, công chức phường Hà Khẩu: ông Phạm Tiến Phúc (Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hà Khẩu), ông Nguyễn Hồng Quảng (cán bộ địa chính), ông Vũ Ngọc Trường (Hội trưởng Hội cựu chiến binh) đã cản trở luật sư hành nghề, cản công dân thực hiện quyền hợp pháp, cụ thể là:

- Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012:

“Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức,cá nhân có hành vi cản trở hoạt động hành nghề của Luật sư” (Khoản 2 Điều 9).

Hoạt động đại diện ngoài tố tụng của luật sư: “1- Luật sư đại diện cho khách hàng để giải quyết các công việc có liên quan đến việc mà luật sư đã nhận theo phạm vi, nội dung được ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý... 2- Khi đại diện cho khách hàng, luật sư có quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật có liên quan” (Điều 29)

Hoạt động dịch vụ pháp lý khác của luật sư: “1- Dịch vụ pháp lý khác của luật sư bao gồm giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính; giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật. 2- Khi thực hiện dịch vụ pháp lý khác, luật sư có quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật có liên quan” (Điều 30).

- Luật cán bộ, công chức:

Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân: “2- Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân. 3- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân” (Điều 8).

- Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam:

Đảng viên có nhiệm vụ: “3- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân;...” (Điều 2).

Đặc biệt, đối với ông Phạm Tiến Phúc - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hà Khẩu - đã được bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính nhà nước nên hiểu rất rõ các quy định về công chứng, chứng thực Hợp đồng ủy quyền (Hợp đồng cần phải công chứng và hợp đồng không phải công chứng) nhưng ông Phạm Tiến Phúc lại yêu cầu Hợp đồng ủy quyền bà Nguyễn Thị Nghi (khách hàng) cho Luật sư Phạm Ngọc Minh làm việc phải được công chứng.

Chúng tôi đã thiện chí gửi những văn bản, tài liệu, hợp đồng ủy quyền trước cho phía Ủy ban nhân dân phường Hà Khẩu để buổi làm việc được diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, về phía Ủy ban nhân phường Hà Khẩu, cụ thể là ông Phạm Tiến Phúc (Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hà Khẩu), ông Nguyễn Hồng Quảng (cán bộ địa chính), ông Vũ Ngọc Trường (Hội trưởng Hội cựu chiến binh) có hành vi “sách nhiễu” gây khó dễ cho Luật sư, công dân trong quá trình làm việc.

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
3.8 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Chủ tịch phường Hà Khẩu (Hạ Long) Phạm Tiến Phúc: sách nhiễu công dân, cản trở luật sư

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.36227 sec| 1112.477 kb