Đại diện của luật sư trong một số thủ tục hành chính

Đại diện của luật sư trong một số thủ tục hành chính

I - Đại diện của Luật sư trong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nội dung tình huống:

Ông Vũ H hiện sinh sống ở phường Ngô Quyền, thành phố V, tỉnh T, có mua một ngôi nhà cấp bốn với diện tích 56m2 tại số 23, đường Xuân Thủy, phường Ngô Quyền, thành phố V của bà Nguyễn Thu L, với giá 2 tỷ đồng. Ông H đến văn phòng Luật sư đề ký hợp đồng ủy quyền về việc thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở trên cho ông.

Quy trình đại diện thực hiện như sau:

(1) Cơ sở pháp lý thực hiện việc đại diện.

(2) Tìm hiểu yêu cầu vụ việc: Luật sư đặt câu hỏi, xác định thông tin, tài liệu cần thu thập. Hồ sơ, tài liệu khách hàng cần phải cung cấp gồm: Giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà, đất ở. Trong vụ việc này, khách hàng cần cung cấp hợp đồng mua bán nhà đã có công chứng hoặc chứng thực của UBND theo quy định của pháp luật giữa ông H và bà L đối với tài sản cần làm thủ tục cấp GCNQSDĐ; các giấy tờ hợp pháp, hợp lệ về quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai.

(3) Các điều khoản thỏa thuận về việc ký hợp đồng dịch vụ pháp lý. Khi trao đổi, Luật sư cần làm rõ phạm vi ủy quyền, cơ sở để tính phí dịch vụ đại diện, cũng như phí của các dịch vụ pháp lý khác.

(4) Khái quát vụ việc, xác định các vấn đề pháp lý sau:

- Thời gian ông H xác lập quan hệ hợp đồng mua bán nhà, đất với bà L;

- Đối tượng của hợp đồng là một nhà ở cấp bốn, số nhà 23, trên diện tích đất 56m2 tại đường Xuân Thủy, phường Ngô Quyền, thành phố V, tỉnh T có giá trị mua bán là 2 tỷ đồng;

- Hợp đồng đã được các bên thực hiện và có chứng thực của UBND thành phố V theo quy định của pháp luật;

- Trong hợp đồng hai bên đã thỏa thuận ông H là người có nghĩa vụ thực hiện thủ tục để chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Các vấn đề pháp lý của vụ việc: Tư cách của ông H trong quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền về yêu cầu thực hiện cấp phép quyền sở hữu về tài sản là nhà ở và quyền sử dụng đất theo hợp đồng dân sự đối với bà L; căn cứ pháp lý để ông H có thể ủy quyền cho người khác hoặc Luật sư đại diện thay mặt ông thực hiện thủ tục hành chính trước cơ quan hành chính nhà nước; quyền và nghĩa vụ pháp lý của ông H trong quan hệ pháp luật hành chính phát sinh từ thời điểm nào.

(5) Thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định văn bản pháp luật cần áp dụng cho tình huống:

- Hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản. Các giấy tờ, tài liệu đã thu thập trước khi nộp, xuất trình cho UBND phường Ngô Quyền hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố V đề kiểm tra tính chính xác, hợp lệ và đầy đủ của các loại giấy tờ (bản sao công chứng, chứng thực, bản gốc).

- Các văn bản pháp luật về thủ tục hành chính là thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất và nhà ở, tài sản khác.

(6) Trao đổi, thống nhất với khách hàng:

-  Hồ sơ đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, các giải pháp cần tiếp tục thực hiện (dịch vụ pháp lý khác của Luật sư);

- Các khoản tài chính, phí phải nộp của khách hàng trước khi cơ quan hành chính tiếp nhận hồ sơ.

(7) Trực tiếp thực hiện các hoạt động trước cơ quan hành chính, gồm:

- Thực hiện các công việc được ủy quyền như hoàn tất nghĩa vụ tài chính;

- Nộp hồ sơ tại văn phòng, có biên nhận và giấy hẹn theo thời hạn của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

- Chỉnh sửa, bổ sung giấy tờ theo yêu cầu của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

- Nhận kết quả sau khi thủ tục hành chính kết thúc.

(8) Đối chiếu kết quả với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật.

(9) Thực hiện quyền khiếu nại yêu cầu xem xét lại kết quả thực hiện thủ tục hành chính nếu hồ sơ bị trả lại.

II - Đại diện của Luật sư trong thủ tục giải quyết khiếu nại về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nội dung tình huống:

Năm 1980, do hoàn cảnh khó khăn, ông Đỗ H trú tại xã Xuân Hiệp, ỉ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đ được ông Võ Y (người cùng xóm) cho 80m2 đất để mở cửa hàng sửa xe. Do ông Y chết, con của ông Y là anh N làm thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất thì mới phát hiện diện tích đất của bố anh đã bị gia đình ông H lấn chiếm 202m2 và diện tích đất của gia đình ông H đã được UBND huyện Xuân Lộc cấp GCNQSDĐ có diện tích là 388 m2. Anh N đã đến văn phòng Luật sư để ký hợp đồng ủy quyền khiếu nại UBND huyện về việc cấp GCNQSDĐ cho ông H.

Quy trình đại diện thực hiện như sau:

(1) Tìm hiểu yêu cầu của khách hàng:

- Yêu cầu của khách hàng: về phạm vi đại diện, về giai đoạn tham gia khiếu nại hành chính.

- Yêu cầu về nội dung vụ việc khiếu nại về việc cấp giấy chứng nhận: yêu cầu hủy QĐHC (hủy một phần hoặc toàn bộ Quyết định số.../QĐ-UB ngày... tháng... năm của UBND huyện Xuân Lộc); Tuyên bố HVHC trái pháp luật; bồi thường thiệt hại; trả tài sản; áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

(2) Các tình tiết vụ việc:

-  Ngày... tháng... năm... ông H được cấp GCNQSDĐ số:... của UBND huyện Xuân Lộc có diện tích đất 388m2 tại thửa đất... tờ bản đồ số... thuộc xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc.

- Ngày... tháng... năm... anh N biết được UBND huyện Xuân Lộc đã cấp GCNQSDĐ cho ông H với diện tích 388m2.

- Anh N khiếu nại yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc hủy QĐHC số... về việc cấp GCNQSDĐ cho ông H với diện tích 388m2 của UBND huyện Xuân Lộc.

- Lý do: trong 388m2 diện tích đất cấp cho ông H có 202m2 diện tích đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bố anh là ông Y.

(3) Thỏa thuận hợp đồng dịch vụ pháp lý:

Căn cứ thỏa thuận về nội dung công việc và tính phí đại diện, phí dịch vụ pháp lý khác, ký hợp đồng dịch vụ pháp lý thực hiện toàn bộ quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc lần hai.

(4) Thu thập tài liệu, chứng cứ:

- Thu thập tài liệu, chứng cứ về nguồn gốc diện tích đất 202m2, trong đó có 80m2 cho năm 1980; hiện trạng sử dụng diện tích đất này từ năm 1980 đến thời điểm cấp GCNQSDĐ.

- Hồ sơ, tài liệu trong thủ tục hành chính về cấp GCNQSDĐ cho ông H.

- Xem xét tại chỗ, đề xuất nhân chứng.

(5) Nghiên cứu hồ sơ

- Các quy phạm pháp luật về thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ cho ông H, ông Y và Luật Khiếu nại.

- Nghiên cứu tài liệu, giấy tờ về nguồn gốc diện tích đất được cấp của ông H, các giấy tờ khác thu thập được trong hồ sơ vụ việc.

- Trình tự hành chính, thẩm quyền ban hành quyết định số... cấp GCNQSDĐ với diện tích 388m2 cho ông H. Trên cơ sở đánh giá chứng cứ, đưa ra hệ thống các căn cứ cho yêu cầu khiếu nại hủy QĐHC (phân tích các yếu tố hợp pháp hoặc bất hợp pháp của QĐHC chuẩn bị khiếu nại).

(6) Trao đổi, thống nhất với khách hàng:

-  Về thủ tục khiếu nại và tham gia thủ tục giải quyết khiếu nại (phân tích điều kiện khiếu nại; chuẩn bị hồ sơ khiếu nại và tham gia giải quyết khiếu nại).

-  Về yêu cầu nội dung vụ việc: Căn cứ để đưa ra yêu cầu hủy QĐHC gồm: trái thẩm quyền; vi phạm nghiêm trọng thủ tục hành chính; vi phạm nội dung quyết định về áp dụng pháp luật; đánh giá sai lầm vụ việc; vượt quá quyền hạn cho phép.

(7) Đại diện trước cơ quan hành chính:

-  Nộp hồ sơ khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại là Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc.

-  Trình bày, xuất trình tài liệu, chứng cứ, đề xuất người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại áp dụng các biện pháp thu thập chứng cứ.

-  Tham gia đối thoại.

-  Nhận kết quả giải quyết khiếu nại (quyết định giải quyết khiếu nại).

-  Thi hành QĐHC hoặc khiếu nại tiếp theo. 

 

Liên hệ
Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc
4.7 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Đại diện của luật sư trong một số thủ tục hành chính

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.37612 sec| 1121.328 kb