Đại hội cổ đông,cuộc họp Hội đồng thành viên

20/06/2021
Everest Law Firm
Everest Law Firm

 

Tổ chức cuộc họp cổ đông thường được diễn ra tại các công ty, để điều hành công ty. Vậy tổ chức đại hội cổ đông thường được làm thế nào?

 

 

quy trình đàm phán Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

 

Tổng quan đại hội cổ đông, hội đồng thành viên.

 

 

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên là cơ quan quản trị cao nhất trong doanh nghiệp. Đây là cuộc họp của các chủ sở hữu doanh nghiệp, quyết định các vấn đề có tính chất quan trọng nhất trong doanh nghiệp. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên quyết định được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp và mang tính chất quy phạm, doanh nghiệp có thể đưa thêm vào danh sách này các vấn đề mà doanh nghiệp thấy có tính chất quan trọng cần có sự quyết định tập thể của các chủ sở hữu công ty. Các vấn đề cần xem xét tại Đại hội cổ đông căn cứ theo Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014.

 

 

Các vấn đề cần xem xét tại cuộc họp của Hội đồng thành viên theo Điều 56 Luật Doanh nghiệp 2014 bao gồm:

 

 

- Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

 

 

- Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn;

 

 

" Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty

 

 

* Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ thông qua hợp đồng vay, cho Vay, bản tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty  hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

 

 

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thu, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nghiệm, ký và chấm dứt đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty

 

 

- Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịcH Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, KC toán trưởng Vì người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

 

 

" Thông qua báo cáo tài chính hãng 11m, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty;

 

 

- Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty; - Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty - Quyết định tổ chức lại công ty;

 

 

- Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;

 

 

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty,

 

 

Việc thực hiện đúng các quy trình, thủ tục tiến hành Đại hội có đồng/Hội đồng thành viên (gọi tắt là cuộc họp) có ý nghĩa rất quan trọng vì nếu nhầm hoặc sau một bước nào đó trong suốt quá trình kẻ thời điểm ra quyết định họp đến khi ban hành xong nghị quyết cuộc họp, kết quả cuộc họp sẽ bị hủy và gây những kết quả khôn lường vậy, việc tuyệt đối tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp 20 và Điều lệ sẽ giúp cho công nghiệp trình khỏi các hậu quả đáng " chính vì vậy khâu chuẩn bị và các khâu tiến hành cực kỳ quan ly và yêu cầu cuộc họp sự chu đáo, tỉ mỉ.

 

 

Công ty Có thể tiến hành cuộc so thường niên” hoặc cuộc họp “bất thường”. Luật sư cần tư vấn cho doanh nghiệp chuẩn bị kỹ lưỡng để tiến hành cuộc họp theo đúng yêu cầu của pháp luật, đảm bảo tính pháp lý cao đối với cuộc họp, minh gây tranh chấp sau này trong quá trình thực hiện các nghị quyết của cuộc họp, Thông thường, để tư vấn cho doanh nghiệp chuẩn bị và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

 

0 bình luận, đánh giá về Đại hội cổ đông,cuộc họp Hội đồng thành viên

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.23682 sec| 947.977 kb