Đại lý pháp lý tại Công ty Luật TNHH Everest

"Luật sư luôn có cơ hội làm việc tử tế. Vậy nếu chọn làm Luật sư, bạn hãy là một Luật sư tử tế".

- Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Everest

Đại lý pháp lý tại Công ty Luật TNHH Everest

Đại lý pháp lý bằng danh nghĩa của chính mình thực hiện các hoạt động: giới thiệu dịch vụ pháp lý, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng và một số công việc khác theo sự ủy thác của của Công ty Luật TNHH Everest để hưởng thù lao. 

Đại lý pháp lý là thương nhân, bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.

Liên hệ

DỊCH VỤ PHÁP LÝ - LĨNH VỰC TIỀM NĂNG:

Thị trường "xanh":
Thị trường "xanh":
Tỷ lệ luật sư trên dân số tại Việt Nam khoảng: 1/6.000, trong khi tại Mỹ tỷ lệ là: 1/300, tại Anh, Pháp, Nhật là: 1/500.
Vốn đầu tư thấp:
Vốn đầu tư thấp:
Kinh doanh dịch vụ pháp lý quan trọng nhất là phong cách chuyên nghiệp, thái độ tích cực, xây dựng mối quan hệ bền vững.
Dịch vụ đa dạng:
Dịch vụ đa dạng:
Bạn có thể lựa chọn cung cấp dịch vụ pháp lý cho cá nhân hoặc doanh nghiệp ở mức thu nhập và lĩnh vực khác nhau.

LỢI ÍCH KHI TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ PHÁP LÝ:

Lĩnh vực uy tín:
Lĩnh vực uy tín:
Dịch vụ pháp lý là dịch vụ đặc biệt, liên quan Nhà nước pháp quyền, bảo vệ công lý, quyền tự do, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thu nhập hấp dẫn:
Thu nhập hấp dẫn:
Doanh số càng cao, tỷ lệ hoa hồng bạn nhận được càng lớn, có thể lên tới 40% tổng giá trị hợp đồng.
Hệ thống chuyên nghiệp:
Hệ thống chuyên nghiệp:
Các gói dịch vụ pháp lý của chúng tôi đa dạng, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng, bao phủ các lĩnh vực pháp luật.

PHẠM VI CỦA ĐẠI LÝ PHÁP LÝ:

Đại lý pháp lý (Bên đại lý): là thương nhân nhận uỷ quyền của Công ty Luật TNHH Everest (Bên giao đại lý), để thực hiện các hoạt động giới thiệu dịch vụ pháp lý, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, thực hiện các công việc khác nhằm phục vụ nhu cầu và yêu cầu của Khách hàng (Bên sử dụng dịch vụ pháp lý). 

Hợp đồng đại lý pháp lý: được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Các hình thức Đại lý pháp lý: [1] đại lý bao tiêu là hình thức đại lý mà bên đại lý cung ứng đầy đủ dịch vụ pháp lý cho bên giao đại lý; [2] đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định; [3] tổng đại lý cung ứng dịch vụ là hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để thực hiện việc cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý; [4] các hình thức đại lý khác mà các bên thỏa thuận.

Thu phí dịch vụ pháp lý: Đại lý pháp lý có thể thay mặt Công ty thu khoản phí dịch vụ pháp lý và nộp về Công ty. Tuy nhiên, Đại lý pháp lý không có quyền tạo ra bất kỳ nghĩa vụ hoặc khoản nợ nào cho Công ty, hoặc nhận bất cứ khoản thanh toán nào khác mà không được Công ty cho phép.

Thẩm quyền ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý: Đại lý pháp lý không có thẩm quyền nhân danh Công ty thương lượng, ký kết hoặc hủy bỏ các hợp đồng và/hoặc các thỏa thuận (ngoại trừ các quyền của Đại lý pháp lý trong việc tìm kiếm Khách hàng), chấp nhận rủi ro của dịch vụ pháp lý nhân danh Công ty, phát hành Hợp đồng dịch vụ pháp lý, hoặc ràng buộc Công ty bằng bất kỳ phương thức nào khác. Đại lý pháp lý cũng không được khẳng định với Khách hàng  hoặc bất kỳ người nào khác rằng Đại lý pháp lý được ủy quyền để chấp nhận, hoặc Công ty đã chấp nhận Hợp đồng dịch vụ pháp lý, trừ khi Công ty đã thông báo việc đó cho Đại lý pháp lý biết bằng văn bản. Đại lý pháp lý sẽ không đưa ra bất kỳ bảo đảm, khẳng định hoặc hứa hẹn nào liên quan đến những sửa đổi bổ sung của Hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc những Hợp đồng dịch vụ pháp lý bổ sung do Công ty phát hành, trừ khi Đại lý pháp lý được Công ty ủy quyền bằng văn bản tại từng thời điểm. 

Không có điều khoản nào trong Hợp đồng đại lý pháp lý yêu cầu hoặc được hiểu là yêu cầu Công ty phải chấp nhận bất kỳ yêu cầu dịch vụ pháp lý nào của bất kỳ người nào do Đại lý pháp lý giới thiệu.

Đổi lại việc Đại lý pháp lý thực hiện nghiêm chỉnh các hoạt động đại lý dịch vụ pháp lý theo yêu cầu, Công ty thanh toán các khoản hoa hồng và tiền thưởng (nếu có), được Công ty tính toán trên cơ sở Biểu hoa hồng và tiền thưởng do Công ty ban hành và/hoặc sửa đổi vào từng thời điểm (gọi là “Biểu hoa hồng”). 

DỊCH VỤ PHÁP LÝ, BAO GỒM:

Tư vấn pháp luật: luật sư hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ. Luật sư thực hiện tư vấn pháp luật trong tất cả các lĩnh vực pháp luật.

Đại diện theo ủy quyền: luật sư đại diện cho khách hàng để giải quyết các công việc có liên quan đến việc mà luật sư đã nhận theo phạm vi, nội dung được ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Tham gia tố tụng: luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.

Dịch vụ pháp lý khác: giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính; giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác.

Các dịch vụ pháp lý cụ thể: Công ty Luật TNHH Everest công bố chi tiết tại Mục: https://everest.org.vn/dich-vu/.

PHÍ DỊCH VỤ PHÁP LÝ TÍNH NHƯ THẾ NÀO:

Thù lao của luật sư, chuyên gia được tính dựa trên các căn cứ: [1] nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý; [2] thời gian, công sức của luật sư, chuyên gia để thực hiện dịch vụ; [3] kinh nghiệm và uy tín của luật sư, chuyên gia đó.

Thù lao của luật sư, chuyên gia được tính theo phương thức cơ bản là thời gian làm việc. Ngoài ra, thù lao của luật sư có thể tính theo 03 phương thức khác: [1] vụ việc với mức thù lao trọn gói; [2] vụ việc với mức thù lao tính theo tỷ lệ phần trăm của giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng, giá trị dự án; [3] hợp đồng với thù lao cố định.

Tại Công ty Luật TNHH Everest, mức phí dịch vụ cơ bản của: [1] luật sư: 2.000.000 đồng/buổi làm việc, [2] luật sư tập sự: 1.200.000 đồng/buổi làm việc, [3] chuyên viên pháp lý là: 600.000 đồng/buổi làm việc. Căn cứ trên mức phí dịch vụ cơ bản này, Công ty và Khách hàng sẽ thỏa thuận phí dịch vụ cụ thể, hài hòa lợi ích của các bên.

QUY TRÌNH HỢP TÁC:

Bước
1
Đăng ký thông tin:
Bước
2
Tư vấn chính sách:
Bước
3
Ký kết hợp tác:
Bước
4
Thiết lập mặt bằng:
Bước
5
Đào tạo chuyển giao:
Bước
6
Đi vào hoạt động:
Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
ĐẠI LÝ PHÁP LÝ PHÙ HỢP VỚI:
  • Doanh nghiệp được thành lập hợp pháp, định hướng kinh doanh dịch vụ trung gian thương mại.
  • Cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.
  • Tổ chức, cá nhân khác có mạng lưới hoặc hệ thống khách hàng muốn gia tăng hiệu quả kinh doanh.
ĐẠI LÝ PHÁP LÝ PHÙ HỢP VỚI:
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc

CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST LÀ ĐỐI TÁC TIN CẬY:

Thương hiệu uy tín:
Thương hiệu uy tín:
Chúng tôi tự hào là một tổ chức luật sư uy tín tại Việt Nam Với hơn 13 năm kinh nghiệm, nơi hội tụ của hàng chục luật sư chuyên gia có kinh nghiệm.
Dịch vụ tiện ích:
Dịch vụ tiện ích:
Ứng dụng công nghệ pháp lý và mạng lưới hoạt động rộng khắp chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng cao, chi phí hợp lý, mọi lúc, mọi nơi.
Huấn luyện và đào tạo:
Huấn luyện và đào tạo:
Chúng tôi cam kết cung cấp tới khách hàng dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng cao bởi chương trình huấn luyện và đào tạo được tổ chức liên tục, thường xuyên.
3.8 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Đại lý pháp lý tại Công ty Luật TNHH Everest

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
1.69300 sec| 1119.609 kb