Dịch vụ luật sư trong lĩnh vực thu hồi đất

"Luật sư luôn có cơ hội làm việc tử tế. Nhưng trước hết, bạn cần là một Luật sư tử tế".

- Luật sư Phạm Ngọc Minh - Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Everest

Dịch vụ luật sư trong lĩnh vực thu hồi đất

Thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

Dịch vụ luật sư thu hồi đất của Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ pháp lý cho khách hàng để giải quyết các vấn đề về bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại; hỗ trợ tái định cư và các hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất.

 

Liên hệ

VẤN ĐỀ CỦA KHÁCH HÀNG:

Áp lực về tâm lý:
Áp lực về tâm lý:
Người bị thu hồi đất thường phải chịu áp lực tâm lý rất lớn cuộc sống và công việc bị sáo trộn, do đó họ có thể hành động tiêu cực hoặc có quyết định sai lầm.
Hiểu biết pháp luật đất đai:
Hiểu biết pháp luật đất đai:
Việc không hiểu rõ các quy định của pháp luật đất đai, người bị thu hồi đất của họ khó để thực hiện đúng, đủ các quyền, nghĩa vụ của mình.
Tình trạng vi phạm pháp luật:
Tình trạng vi phạm pháp luật:
Kê khai không chính xác, cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc giả mạo, hành vi chống đối tiêu cực không giúp người bị thu hồi đất bảo vệ quyền lợi, còn gây hậu quả nghiêm trọng.
Thiếu chứng cứ, tài liệu:
Thiếu chứng cứ, tài liệu:
Việc thu thập chứng cứ để yêu cầu bồi thường, hỗ trợ của người bị thu hồi đất gặp nhiều khó khăn, do pháp luật đất đai phức tạp, nguồn gốc đất đai không rõ ràng.
Vị thế bất bình đẳng:
Vị thế bất bình đẳng:
Vị thế của người bị thu hồi đất (tổ chức, cá nhân) không bình đẳng với người thu hồi đất (Nhà nước), bởi họ có nghĩa vụ chấp hành quyết định của người có thẩm quyền.
Khiếu nại, tố cáo khó khăn:
Khiếu nại, tố cáo khó khăn:
Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị là công cụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thu hồi đất trong trường hợp tuân thủ quy định của pháp luật đất đai, tố tụng hành chính.

CÔNG VIỆC CỦA LUẬT SƯ:

Tư vấn pháp luật:
Tư vấn pháp luật:
Hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp người bị thu hồi đất soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ trong vụ việc thu hồi đất.
Thu thập tài liệu, chứng cứ:
Thu thập tài liệu, chứng cứ:
Xác minh, thu thập, kiểm tra, đánh giá, trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu liên quan; đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu thập chứng cứ, thẩm định, định giá lại tài sản.
Kiến nghị, khiếu nại, tố cáo:
Kiến nghị, khiếu nại, tố cáo:
Hỗ trợ khách hàng kiến nghị nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của họ; thực hiện khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân.
Đại diện theo ủy quyền:
Đại diện theo ủy quyền:
Đại diện người bị thu hồi đất giải quyết các công việc liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo nội dung hợp đồng dịch vụ pháp lý.
Tham gia tố tụng hành chính:
Tham gia tố tụng hành chính:
Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong các vụ án hành chính về thu hồi đất.
Hỗ trợ về thủ tục hành chính:
Hỗ trợ về thủ tục hành chính:
Giúp đỡ người bị thu hồi đất thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và thực hiện công việc khác.

THU HỒI ĐẤT - MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN:

Nhà nước thu hồi đất: là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

Bồi thường về đất: là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất.

Chi phí đầu tư vào đất còn lại: bao gồm chi phí san lấp mặt bằng và chi phí khác liên quan trực tiếp có căn cứ chứng minh đã đầu tư vào đất mà đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất còn chưa thu hồi được.

Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất: là việc Nhà nước trợ giúp cho người có đất thu hồi để ổn định đời sống, sản xuất và phát triển, gồm: hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân; hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân; hỗ trợ khác.


CÁC TRƯỜNG HỢP NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT:

Vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội, hoặc vì lợi ích quốc gia công cộng;

Do người sử dụng đất có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, như: sử dụng đất không đúng mục đích, dù đã bị xử phạt hành chính trước đó mà còn tái phạm; có hành vi cố ý hủy hoại đất; có hành vi tự ý chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất dù pháp luật không cho phép; có hành vi thiếu trách nhiệm, để cho phần đất do mình quản lý bị lấn, chiếm; đất được giao, cho thuê để sử dụng nhưng không đúng đối tượng hoặc trái thẩm quyền; phần đất mà người sử dụng đất mặc dù đã bị xử phạt hành chính nhưng vẫn không chấp hành, không thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; đất bị bỏ hoang, không được sử dụng trong một thời gian dài; đất được Nhà nước giao, cho thuê để nhằm mục đích thực hiện dự án đầu tư nhưng đã bị bỏ hoang.
Thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất, do chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật hoặc do việc sử dụng đất có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người.

QUY TRÌNH DỊCH VỤ:

Bước
1
Tiếp nhận thông tin ban đầu:
Đề nghị với người yêu cầu dịch vụ cung cấp tài liệu, trình bày yêu cầu để có thông tin ban đầu về thu hồi đất: nội dung, diễn biến, vướng mắc, mong muốn của họ.
Bước
2
Xác định yêu cầu khách hàng:
Trao đổi với người yêu cầu dịch vụ để xác định mong muốn (thực), thực trạng, thông tin liên quan, nhận thức, năng lực tài chính, mối quan hệ giữa khả năng thực hiện với mong muốn của họ.
Bước
3
Hướng dẫn, đề xuất giải pháp:
Đưa ra hướng dẫn ban đầu về quy định của pháp luật đất đai, phương án giải quyết sơ bộ (nếu có thể) hoặc tư vấn cho người yêu cầu dịch vụ giải pháp phù hợp khác.
Bước
4
Giao kết hợp đồng dịch vụ:
Ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, nội dung: (a) thông tin khách hàng; (b) nội dung dịch vụ; (c) thời hạn thực hiện; (d) quyền, nghĩa vụ của các bên; (đ) thù lao, chi phí; (e) trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; (f) phương thức giải quyết tranh chấp.
Bước
5
Đề xuất các nội dung khác:
Hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ bổ sung hoặc thuê thêm chuyên gia để giải quyết tốt nhất các vấn đề.
Bước
6
Thu thập bổ sung thông tin:
Thu thập thông tin, tài liệu, đồ vật, xác định người làm chứng, người liên quan... bằng phương thức: (a) làm việc với khách hàng, (b) làm việc với tổ chức, cá nhân, (c) xác minh thu thập chứng cứ theo quy định của pháp luật để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Bước
7
Cung cấp dịch vụ pháp lý:
Cung cấp dịch vụ pháp lý: tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của Luật Luật sư, Luật đất đai và pháp luật có liên quan.
Bước
8
Thông báo, điều chỉnh:
Tổng hợp, thông báo các công việc đã thực hiện với khách hàng đúng thời hạn được ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý; xác định vấn đề phát sinh cần bổ sung, điều chỉnh (nếu có).
Bước
9
Thanh lý hợp đồng dịch vụ:
Các bên xác nhận những nội dung của hợp đồng đã hoàn thành, những nội dung chưa hoàn thành (nếu có); trách nhiệm, nghĩa vụ (nếu có) của các bên sau khi thanh lý hợp đồng.
Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn

Chuyên viên tư vấn sẵn sàng hỗ trợ!

Tư vấn sử dụng dịch vụ miễn phí

Hoặc
Đăng ký tư vấn
Công ty luật TNHH Everest - Công ty Luật uy tín tại Việt Nam

Everest
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu
Thương hiệu tư vấn pháp lý hàng đầu

Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam

Tự hào là đối tác thương hiệu lớn
AI NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ LUẬT SƯ THU HỒI ĐẤT:
  • Tổ chức, cá nhân hộ gia đình bị thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội, hoặc vì lợi ích quốc gia công cộng;
  • Người sử dụng đất có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai bị thu hồi đất;
  • Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất, do chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật hoặc do việc sử dụng đất có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người.
AI NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ LUẬT SƯ THU HỒI ĐẤT:
Video
Everest - Hành trình vượt khó cùng đối tác
Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp
Gặp các chuyên gia Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm
Để làm được những điều đó, mỗi một luật sư thành viên thuộc Hãng luật của chúng tôi đều phải rèn luyện không ngừng để có kiến thức Uyên thâm về chuyên môn, luôn đặt Tình yêu và Trách nhiệm vào công việc

KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN CHÚNG TÔI BỞI:

Đội ngũ chuyên gia:
Đội ngũ chuyên gia:
Đội ngũ hơn 50 luật sư, chuyên gia, có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng xử lý những vụ việc phức tạp.
Bí mật thông tin:
Bí mật thông tin:
Giữ bí mật thông khách hàng không chỉ là vấn đề đạo đức, ứng xử nghề nghiệp, mà là một vấn đề mang tính pháp lý, là một trong những yếu tố tạo nên uy tín và sự thành công của luật sư.
Mạng lưới rộng khắp:
Mạng lưới rộng khắp:
Có chi nhánh, văn phòng giao dịch ở nhiều địa phương, cùng với việc kết nối các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm, chúng tôi có thể tiếp nhận, xử lý vụ việc nhanh, với chi phí hợp lý.
4.4 5 (1 đánh giá)
0 bình luận, đánh giá về Dịch vụ luật sư trong lĩnh vực thu hồi đất

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.37078 sec| 1120.102 kb