Trang chủ » Hợp đồng dịch vụ pháp lý theo khuôn khổ pháp lý

Hợp đồng dịch vụ pháp lý theo khuôn khổ pháp lý

Tổ chức hành nghề luật sư phải xây dựng được Quy chế về đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý với sự tham gia đông đảo các Luật sư và trong tổ chức hành nghề, thậm chí cần tham khảo kinh nghiệm của các tổ chức hành nghề luật sư đã có kinh nghiệm thành công đi trước về Quy chế này.

Hợp đồng dịch vụ
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Yêu cầu khuôn khổ pháp lý quản trị tổ chức hành nghề luật sư

Đối với luật sư và hành nghề luật sư, Luật Luật sư quy định theo hướng phân định rõ giữa trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với luật sư, hành nghề luật sư và trách nhiệm của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội – nghề nghiệp luật sư thực hiện nguyên tắc tự quản. Đồng thời, kết hợp giữa quản lý của nhà nước và tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư. Vậy để quản trị tổ chức hành nghề luật sư cần có yêu cầu khuôn khổ pháp lý gì?

Tuy nhiên, đối với hoạt động quản trị tổ chức hành nghề luật sư, Luật Luật sư không quy định các yêu cầu cụ thể trong hoạt động quản lý nội bộ mà trao quyền các tổ chức hành nghề luật sư thực hiện theo nguyên tắc hoạt động quản trị nội bộ được chủ động thực hiện theo cách thức của mỗi tổ chức nhưng phải phù hợp với quy định pháp luật và không trái với quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư. Quản trị tổ chức hành nghề luật sư là một khoa học và nghệ thuật, đòi hỏi người quản lý phải biết áp dụng các công cụ, điều kiện, tuân theo những nguyên tắc, phương pháp quản lý nhất định

Hợp đồng dịch vụ pháp lý phải được làm thành văn bản và có những nội dung chính theo quy định

a) Tên, địa chỉ của khách hàng hoặc người đại diện của khách hàng, đại diện của tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân;

b) Nội dung dịch vụ; thời hạn thực hiện hợp đồng, 

c) Quyền, nghĩa vụ của các bên; 

d) Phương thức tính và mức thù lao cụ thể, các khoản chi phí (nếu có); 

đ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; 

e) Phương thức giải quyết tranh chấp. 

Tổ chức hành nghề luật sư phải xây dựng được Quy chế về đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý với sự tham gia đông đảo các Luật sư và trong tổ chức hành nghề, thậm chí cần tham khảo kinh nghiệm của các tổ chức hành nghề luật sư đã có kinh nghiệm thành công đi trước về Quy chế này. Quy chế về đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng dịch vụ pháp lý phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Các luật sư có thể lấy đó làm Ucu chí để quảng bá dịch vụ, thu hút khách hàng, trực tiếp hoặc tham gia đàm phán để ký kết và xác định đúng trách nhiệm của mình khi thực hiện dịch vụ pháp lý. Phụ lục Quy chế này ban hành kèm theo các Dự thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý trên các lĩnh vực hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư. Nội dung dự thảo Hợp đồng dịch vụ pháp lý dùng để đàm phán phải đảm bảo các điều khoản chính theo quy định của Luật Luật sư, tuy nhiên, để tránh sự hiểu lâm, tranh chấp với khách hàng, dự thảo Hợp đồng dịch vụ pháp lý cần đáp ứng các tiêu chí sau đây: 

– Về mặt pháp lý, Dự thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý phải đảm bảo tính hợp pháp, dựa trên và không trái với các quy định của pháp luật. Có đủ cơ sở đánh giá khi được ký kết nó sẽ có hiệu lực pháp lý.

– Về kỹ thuật soạn thảo, Dự thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý cần được soạn thảo theo hướng cụ thể hóa, chi tiết hóa, rõ ràng, đầy đủ, minh bạch thậm chí có các điều khoản giải thích từ ngữ pháp lý và các nội dung có cách hiểu khác nhau về các nội dung chính trong Hợp đồng đảm bảo sự dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ những chặt chẽ với ngôn ngữ để tránh hiểu lầm. Có đủ cơ sở đánh giá khi được ký kết nó sẽ làm cho hai bên biết rõ quyền và nghĩa vụ của mình để thực hiện và để thực hiện đúng những điều khoản mà hai bên đã ký kết trong hợp đồng đã có hiệu lực pháp lý. 

– Về đạo đức nghề nghiệp, Dự thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý đảm bảo tuân theo đúng các quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư. Có đủ cơ sở đánh giá khi được ký kết, nó sẽ không có vấn đề gì về đạo đức hay ứng xử nghề nghiệp luật sư, cản trở việc thực hiện hợp đồng.

– Về hiệu quả pháp lý – kinh tế, sau khi đã xem xét tất cả các tiêu chí trên, hiệu quả kinh tế là yêu cầu cốt yếu đặt ra đối với hợp đồng dịch vụ pháp lý. Bởi Dự thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý không dành cho lĩnh vực trợ giúp pháp lý, không dành cho án chỉ định theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tung mà phải dành cho việc kinh doanh dịch vụ pháp lý, do vậy, phải đảm bả. hiệu quả kinh tế cao nhất có thể.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ