Trang chủ » Nghiên cứu khám nghiệm hiện trường và tử thi

Nghiên cứu khám nghiệm hiện trường và tử thi

Khi nghiên cứu các tài liệu liên quan đến công tác khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi , Luật sư cần chú ý nghiên cứu những tài liệu sau :

                      Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Một là , những tài liệu khám nghiệm hiện trường trực tiếp , gồm : Biên bản khám nghiệm hiện trường ; Biên bản thu giữ dấu vết ở hiện trường ; Sơ đồ hiện trường : Các bản ảnh hiện trường , Bản ảnh dấu vết đường vẫn thu giữ ở hiện trường ; Các file ghi âm , ghi hình có âm thanh ( nếu có ) ;

Hai là , tài liệu liên quan gián tiếp đến nội dung khám nghiệm hiện trường , bao gồm : Các biên bản về thu giữ , niêm phong thư tín , điện tín , bưu kiện , bưu phẩm , đồ vật , tài liệu bị thu giữ tại hiện trường , Kết luận giám định về nội dung được phản ánh trong Biên bản khám nghiệm hiện trường ; Các tài liệu khoa học có tính chất tham khảo , luận giải cho các nội dung được phản ánh trong Biên bản khám nghiệm hiện trường, Biên bản khám nghiệm tử thi .

– Đối với tài liệu khám nghiệm tử thi , bao gồm các loại tài liệu sau : Biên bản khám nghiệm tử thi ( khám ngoài và mổ tử thi tiến hành khám trong).

Để kiểm tra , đánh giá khách quan , toàn diện , đầy đủ , chính xác biên bản khám nghiệm hiện trường , biên bản khám nghiệm tử thi , đòi hỏi Luật sư phải có phương pháp nghiên cứu khoa học , phân tích từng chi tiết , từng nội dung một cách tỷ mỷ , cẩn thận trong các biên bản này . Khi nghiên cứu , phân tích , Luật sư phải đặt các chứng cứ , tài liệu , đồ vật được thu thập trong các biên bản ( khám nghiệm hiện trường ; khám nghiệm tử thi ) với mối liên hệ với các chứng cứ , tài liệu , đồ vật khác đã được thu thập , phản ánh trong hồ sơ vụ án . Qua đó , Luật sử xác định những chứng cứ có lợi , bất lợi , mâu thuẫn , không có căn cứ .. sau đó xây dựng kế hoạch bào chữa , bảo vệ cho khách hàng hiệu quả , bảo đảm quyền và lợi ích tốt nhất cho khách hàng của Luật sư.

Kỹ năng phân tích , đánh giá , sử dụng tài liệu khám nghiệm hiện trường Khám nghiệm hiện trường

Khám nghiệm hiện trường là biện pháp điều tra được tiến hành tại nơi xảy ra , nơi phát hiện tội phạm để phát hiện , ghi nhận , thu lượm , bảo quản , nghiên cứu , đánh giá dấu vết , vật chứng , tài liệu , đồ – vật , dữ liệu điện tử khác liên quan của các vụ phạm tội hoặc vụ việc cho tính hình sự đã xảy ra nhằm làm sáng tỏ các tình tiết có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án . Do kết quả của hoạt động khám nghiệm là các tài liệu khám nghiệm hiện trường và người bào chữa có quyền đọc , ghi , chép và sao chụp những tài liệu này để thực hiện quyền bào chữa của mình . Theo đó , khi nghiên cứu tài liệu này , Luật sư cần nghiên cứu kỹ biên bản khám nghiệm hiện trường để xác định thành phần tiến hành khám nghiệm hiện trường có đúng theo quy định của pháp luật không , nếu thành phần không đủ , không đúng theo quy định của pháp luật , thì biên bản khám nghiệm đó không hợp pháp và không có giá trị chứng minh .

Khi tiếp cận Biên bản khám nghiệm hiện trường , sơ đồ hiện trường , bản ảnh hiện trường và các tài liệu khác liên quan đến hoạt động khám nghiệm hiện trường , Luật sư phải phân tích được đầy đủ về mặt nội dung , trình tự , thủ tục và hình thức của các tài liệu này . Phân tích một cách đầy đủ và toàn diện các tài liệu khám nghiệm hiện trường trong hồ sơ vụ án , từ đó mới có thể đánh giá được tính hợp pháp , tính liên quan và tính xác thực của những tài liệu này đối với các tình tiết của vụ án và cuối cùng là đưa ra phương án sử dụng các tài liệu này như thế nào để có lợi nhất cho khách hàng .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ