Kế hoạch phát triển cơ ngơi công ty

02/08/2023
Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng
Công cụ chính để lập kế hoạch chiến lược là phân tích cơ ngơi của công ty. Ở đây muốn nói đến việc ban lãnh đạo đánh giá tình trạng cơ nghi đó, tức là đánh giá tất cả tình hình sản xuất ở công ty. "Sản xuất" ở đây có thể là một bộ phận của công ty, chủng loại hàng hóa, và cũng có thể chỉ là một mặt hàng bình thường hay có nhân hiệu.

1- Phát triển cơ ngơi

Công cụ chính để lập kế hoạch chiến lược là phân tích cơ ngơi của công ty. Ở đây muốn nói đến việc ban lãnh đạo đánh giá tình trạng cơ ngơi đó, tức là đánh giá tất cả tình hình sản xuất ở công ty. "Sản xuất" ở đây có thể là một bộ phận của công ty, chủng loại hàng hóa, và cũng có thể chỉ là một mặt hàng bình thường hay có nhân hiệu.

Việc phân tích này đòi hỏi phải phát hiện những ngành sản xuất ít nhiều có sinh lời và thông qua các quyết định phải làm gì với từng ngành đó một cách riêng rẽ. Hiển nhiên công ty muốn đầu tư phần vốn chủ yếu của mình vào những ngành sản xuất sinh lợi nhiều nhất và cắt giảm hay hoàn toàn ngưng đầu tư vào những ngành sản xuất yếu kém. Công ty có thể duy trì cơ ngơi của mình ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, củng cố hay bổ sung những ngành sản xuất đang sung sức và loại bỏ những ngành sản xuất đang suy yếu.

Ví dụ, quan điểm của công ty "General Electric" về việc phân tích cơ ngơi kinh tế là đánh giá một số chỉ tiêu trong hai lĩnh vực. Để đánh giá ính hấp dẫn của một ngành cụ thể công ty chú ý đến qui mô của thị từng nhịp độ tăng trưởng của nó, mức lợi nhuận thu được từ thị trường đó, cường độ cạnh tranh, tính chu kỳ và tính thời vụ của hoạt động kinh danh, cũng như những khả năng hạ giá thành sản phẩm trong điều kiện ản xuất loạt lớn hay nhờ kinh nghiêm của người quản lý. "General Electric" đánh giá mức độ bền vững của sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu thị dần, khả năng cạnh tranh về giá, chất lượng hàng hóa, mức độ hiểu biết hị trường của mình, hiệu quả tiêu thụ và những ưu thế và địa bàn sẵn có của công ty. Những ngành sản xuất có những chỉ tiêu tốt và tất cả những Một này được xem là tốt nhất, nhưng ngành sản xuất có các chỉ tiêu kém được xem là những ngành yếu kém. Sau đó căn cứ vào kết quả phân tích By "General Electrie" phân bổ vốn cho từng ngành sản xuất.

2- Chiến lược phát triển công ty

Ngoài việc đánh giá các ngành sản xuất hiện có, việc lập kế hóa chiến lược cần phát hiện những ngành sản xuất mà trong tương lai thay ty nên phát triển, những lĩnh vực nên dồn sức vào. Chúng tôi xin minh họa các kế hoạch phát triển công ty qua ví dụ sau:

Nhà xuất bản "Modern Publishing Company" xuất bản nguyệt chốt vì những vấn đề sức khỏe, với số xuất bản 300 ngàn bản. Môi trường marketing của công ty rất hay thay đổi theo giác độ sự quan tâm của người tiêu dùng, sự xuất hiện những đối thủ cạnh tranh mới và sự tăng chi phi xuất bản. Công ty có ý định xây dựng một kế hoạch tổng hợp phát triển công ty trong mười năm tới. san chi

Chiến lược phát triển có thể xây dựng trên cơ sở kết quả phân thì được tiến hành ở ba mức độ. Ở mức độ thứ nhất, phát hiện những khi năng mà công ty có thể tận dụng với quy mô hoạt động hiện tại (như khả năng phát triển theo chiều sâu). Ở mức độ thứ hai, phát hiện nhức khả năng hợp nhất với những yếu tố khác của hệ thống marketing (như khả năng phát triển hợp nhất). Ở mức độ thứ ba, phát hiện những khi nàng đang mở ra ở ngoài ngành (những khả năng phát triển theo dâu rộng). 
Phát triển sâu. Phát triển sâu thích hợp trong những trường h công ty chưa tận dụng hết những khả năng vốn có của hàng hóa và c trường hiện tại của mình. Để phát hiện những khả năng phát triển kh Unsoff đã đề nghị sử dụng một phương pháp rất tiện lợi về là trung h phát triển hàng hóa và thị trường”.  và có ba loại hình cơ bản của khả năng phát triển sản 1. Thâm nhập sâu vào thị trường là việc công ty tìm kiếm cách uy mức tiêu thụ những hàng hóa hiện có của mình trên những thị trường 

có bằng marketing mạnh mẽ hơn. Muốn vậy nhà xuất bản "Mode Publishing Company có thể:

a) Kích thích những người đặt mua hiện có tăng số lượng đặt mua Ấn phẩm của mình để làm quà tặng cho bạn bè;

b) Tìm cách thu hút những người đặt mua các ấn phẩm cạnh tranh

bằng cách đưa ra giá đặt mua thấp hơn hay tăng cường tuyên truyền tập chí của mình là tạp chí tốt nhất về các vấn đề sức khỏe;

c) Tìm cách thu hút những người đặt mua tiềm ẩn mới, tức là những người hiện không đọc những tạp chí về các vấn đề sức khỏe, nhưng cả

những đặc điểm nhân khẩu học giống như những người đặt mua hiện có 2. Mở rộng thị trưởng là việc công ty tìm cách tăng mức tiêu thụ bảng cách đưa những hàng hóa hiện có của mình vào những thị trường mới Để làm việc này "Modern Publishing Company" có thể:

a) Bắt đầu phổ biến tạp chí của mình trên những địa bàn mới

- các thị trường khu vực, toàn quốc hay quốc tế - nơi mà trước đây chưa bán tạp chí này,

b) Trinh bày tạp chí hấp dẫn hơn đối với các phần thị trường người

- mua mới bằng cách tạo cho nó những đặc điểm phù hợp với họ;

c) Tìm cách bán tạp chí cho những phần thị trường các doanh nghiệp

và cơ quan mới, như các bệnh viện, các bác sĩ có phòng khám, các câu lạc bộ sức khỏe.

3. Cải tiến hàng hóa là việc công ty tìm cách tăng mức tiêu thụ bằng cách tạo ra những hàng hóa mới hay đã được cải tiến cho những thị trường hiện có. Để làm việc này "Modern Publishing Company" có thể

a) Phát hành những tạp chí mới khác hẳn các tạp chí trước đây mà những người đọc tạp chỉ về các vấn đề sức khỏe của mình có thể thích,

b) Bắt đầu xuất bản những số tạp chí về các vấn đề sức khỏe cho các

khu vực khác nhau

c) Phát hành băng cassette ghi nguyệt san của mình cho những thị trường có công chúng thích nghe hơn thích đọc.

trường hợp các lĩnh vực hoạt động có những vị trí vững chức và hay CÔ ĐÃ Phát triển hợp nhất. Phát triển hợp nhất thích hợp trong những ly có thể có lợi hơn khi dịch chuyển và phân sau lên phía trước hay theo chỉnh ngang trong khuôn khổ của ngành. Miến lập sự kiểm soát chặt nhỏ hơn những người cung ứng của mình.

Để tăng cường kiểm soát hệ thống cung ứng, nhà xuất bản "Modern Pian Company” có thể mua lại công ty cung ứng giấy hay công ty in. lớp và về phía trước là việc công ty tìm cách nắm quyền sở hữu hay thiết lập H kiểm soát chặt chẽ hơn hệ thống phân phối. Nhà xuất bản " Publishing Company" có thể thấy có lợi khi mua lại các công ty phát hàn sĩ tạp chí hay quầy đặt mua tạp chí. Hợp nhất ngang là việc công ty tn cách nắm quyền sở hữu hay thiết lập sự kiểm soát chặt chẽ hơn màu doanh nghiệp cạnh tranh. Nhà xuất bản ‘Modern Publishing Company' thể mua lại toàn bộ các tạp chí khác về các vấn đề sức khỏe.

Phát triển rộng. Phát triển rộng thích hợp trong những trường bị ngành không tạo ra cho công ty khả năng phát triển hơn nửa hay nhều khả năng phát triển ở ngoài ngành hấp dẫn hơn nhiều. Phát triển rộng không có nghĩa là công ty cần nắm lấy một khả năng bất kỳ khi nó xấ hiện. Công ty phải phát hiện cho mình những hướng cho phép vận dụng kinh nghiệm đã được tích lũy của mình hay những hướng hỗ trợ khắc phục những nhược điểm hiện có của mình. Có ba loại hình phát triển rộng

- Đa dạng hóa đồng tâm, tức là bổ sung cho danh mục sản phẩm của mình những sản phẩm giống các mặt hàng hiện có của công ty xét thì giác độ kỹ thuật và/hay marketing. Thông thường những mặt hàng này h thu hút sự chú ý của những giai tầng khách hàng mới. Ví dụ, nhà xuất bản -Modern Publishing Company có thể mở thêm ngành xuất bản sách ha mềm và tận dụng những ưu thế của mạng lưới phát hành tạp chí đã đ sẵn của mình để bán những loại sách đó.

- Đa dạng hóa ngang, tức là bổ sung cho chủng loại hàng hóa của minh những mặt hàng hoàn toàn không có liên quan gì đến những mộ hàng hiện đang sản xuất, nhưng có thể làm cho khách hàng hiện có quan tâm hơn. Ví dụ, nhà xuất bản "Modern Publishing Company" có thể mở các câu lạc bộ sức khỏe với tính toán là các hội viên của các câu lạc bộ đồ số đặt mua tạp chí về các vấn đề sức khỏe của mình.

- Du dụng hóa rộng, tức là bổ sung cho chủng loại hàng hóa của mình những mặt hàng không có quan hệ gì với công nghệ mà công ty đang t dụng và với hàng hóa và thị trường hiện có. Nhà xuất bản "Modern Publishing Company" có thể muốn xâm nhập vào những lĩnh vực hoạt mới, như sản xuất máy vi tính, bản đặc quyền buôn bán bất động sản, mở các xí nghiệp ăn uống công cộng phục vụ nhanh

Phạm Nhật Thăng
Phạm Nhật Thăng

Phạm Nhật Thăng là chuyên gia Quản trị và An ninh (Management and Security)

0 bình luận, đánh giá về Kế hoạch phát triển cơ ngơi công ty

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
1.00504 sec| 961.555 kb