Kỹ năng tu vấn pháp luật về chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

03/10/2022
Tổ chức lại doanh nghiệp để phù hợp với mục đích và thực tiễn kinh doanh là hoạt động khá phổ biến hiện nay của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động thương mại. Luật sư cần nắm bắt được kỹ năng và kiến thức để có thể tư vấn cho doanh nghiệp một cách đầy đủ và chính xác. Sau đây, Luật Everest xin cung cấp cấp thông tin đến bạn đọc bài viết Kỹ năng tư vấn pháp luật về chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.

Tổ chức lại doanh nghiệp để phù hợp với mục đích và thực tiễn kinh doanh là hoạt động khá phổ biến hiện nay của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động thương mại. Luật sư cần nắm bắt được kỹ năng và kiến thức để có thể tư vấn cho doanh nghiệp một cách đầy đủ và chính xác. Sau đây, Luật Everest xin cung cấp cấp thông tin đến bạn đọc bài viết Kỹ năng tư vấn pháp luật về chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.

I- Phân tích pháp lý về việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Luật sư tư vấn cho khách hàng về việc một doanh nghiệp được chia hoặc tách thành nhiều doanh nghiệp, sẽ tạo điều kiện tạo thành nhiều pháp nhân khác nhau, giúp cho việc chịu trách nhiệm pháp lý rõ ràng hơn về phần tân rủi ro pháp lý cho nhiều pháp nhãn. Tuy nhiên, đồng thời việc này cũng lại phải đối mặt với nhiều mối quan hệ pháp lý, nhiều rủi ro pháp lý hơn do có nhiều pháp nhân.

Việc nhiều doanh nghiệp được hợp nhất, sáp nhập thành một doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung quản lý rủi ro pháp lý vào một đầu mối. Ngược lại, nỏ cùng dẫn đến sự phức tạp hơn về rủi ro pháp lý do tăng vốn, tăng quy mô hoạt động, tăng số lượng thành viên của một pháp nhân.

Việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập là quyền của các doanh nghiệp, trừ một số trường hợp bắt buộc như buộc phải hợp nhất, sáp nhập tổ chức tín dụng theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước.

Các yêu cầu, thủ tục pháp lý, triển khai việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp 

Nghị quyết về việc chia, tách, hợp nhất và sáp nhập công ty 

Tùy từng trường hợp, nghị quyết về việc chia, tách, hợp nhất và sáp nhập công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, công ty bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; tên công ty hoặc các công ty sẽ được thành lập; nguyên tắc, cách thức và thủ tục phân chia tài sản, chuyển đổi giá trị tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; cách thức chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; thời hạn và thủ tục chuyển phần vốn góp, cổ phần trái phiếu của công ty cũ sang công ty mới ; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; thời hạn thực hiện việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập công ty.  

Nghị quyết về việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết. 

Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập

Đối với các công ty bị hợp nhất hoặc sáp nhập, ngoài nghị quyết về việc hợp nhất, sáp nhập cần phải chuẩn bị hợp đồng hợp nhất, sáp nhập và thông qua chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất hoặc nhận sáp nhập. Hợp đồng hợp nhất hoặc sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp nhất hoặc sáp nhập; thủ tục và điều kiện hợp nhất hoặc sáp nhập; phương án sử dụng lao động; cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất hoặc bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất hoặc nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện hợp nhất, sáp nhập…

Hợp đồng hợp nhất hoặc sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

Điều lệ và người quản lý 

Chủ sở hữu của công ty được hình thành từ việc nhất, sáp nhập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiên. đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty hoặc Hội đồng Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc công ty. 

Đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu thành lập mới) hoặc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu thay đổi có việc thay đổi tên công ty, vốn điều lệ và các nội dung khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp về đăng ký do Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết về tách, hợp nhất, sáp nhập công ty; hợp đồng hợp nhất hoặc sáp nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất hoặc cán nhập của công ty bị hợp nhất hoặc nhận sáp nhập.

Tập trung kinh tế

Việc hợp nhất, sáp nhập và mua lại doanh nghiệp được gọi là tập trung kinh tế theo quy định tại Điều 29 của Luật Cạnh tranh 2018. Vì vậy, Luật sư cần tư vấn cho khách hàng thực hiện các quy định của pháp luật về tập trung kinh tế. 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 024-66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Kỹ năng tu vấn pháp luật về chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.21794 sec| 954.188 kb