Trang chủ » Luật sư nghiên cứu biên bản hỏi cung

Luật sư nghiên cứu biên bản hỏi cung

Việc nghiên cứu hỏi cung bị can do điều tra viên tiến hành trong giai đoạn điều tra, ngay sau khi có quyết định khởi tố bị can. Trong quá trình điều tra, điều tra viên có thể tiến hành hỏi cung bị can nhiều lần, phụ thuộc vào những vấn để cần làm rõ cũng như tính chất phức tạp của vụ án.

nghiên cứu hỏi cung
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Luật sư nghiên cứu biên bản hỏi cung

Việc hỏi cung bị can do điều tra viên tiến hành trong giai đoạn điều tra, ngay sau khi có quyết định khởi tố bị can. Trong quá trình điều tra, điều tra viên có thể tiến hành hỏi cung bị can nhiều lần, phụ thuộc vào những vấn để cần làm rõ cũng như tính chất phức tạp của vụ án. Trong giai đoạn truy tố, kiếm sát viên hỏi cung bị can, thường gọi là phúc cung, trong trường hợp bị can kêu oan, khiếu nai hoạt động điều tra hoặc có căn cứ xác định việc điều tra vi phạm pháp luật hoặc trong trường hợp khác khi xét thấy cần thiết.

Mỗi lần hỏi cung bị can, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đểu Giáo trình Kỹ nàng của luật sư khi tham gia giải quyết các vụ án hình sự (Phẩn đào tạo bắt buộc phải lập biên bản. Biên bản hỏi cung bị can phải ghi đẩy đủ lời trình của bị can, các câu hỏi và câu trả lời. Nghiêm cấm người có thẩm quyền  tiến hành tố tụng tự mình thêm, bớt hoặc sửa chữa lời khai của bi Sau khi hỏi cung, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải đọc biên bản cho bị can nghe hoặc để bị can tự đọc, giải thích cho họ quyền được, bổ sung và nhận xét về biên bản. Trường hợp bổ sung, sửa chữa thì người có thầm quyền tiến hành tố tụng và bị can cùng ký xác nhận. Trường hợp biên bản có nhiều trang thì bị can ký vào từng trang biên bản. Trường hơn hỏi cung bị can có người phiên dịch, người bào chữa, người đại diện tham gia thì những người này phải ký vào từng trang của biên bản hỏi cung bị can. Trong quá trình tham gia hỏi cung bị can, nếu người bào chữa được hỏi thì biên bản hỏi cung bị can cũng phải ghi đầy đủ câu hỏi của người bảo chữa, câu trả lời của bị can.

Bị can là người trực tiếp liên quan đến việc thực hiện hành vi đang bị cáo buộc là phạm tội. Do đó, có thể xác định lời khai của bị can là một trong những chứng cứ trực tiếp, quan trọng trong hồ sơ vụ án để xác định sự thật khách quan của vụ án. Khi nghiên cứu biên bản hỏi cung bị can, luật sư cần phải nghiên cứu hết sức thận trọng, theo một trình tự nhất định. Trong vụ án hình sự, kể từ khi khởi tố bị can đến khi kết thúc điều tra, truy tố, ĐTV, KSV có thể tiến hành hỏi cung bị can nhiều lần, trong hồ sơ sẽ có nhiều biên bản hỏi cung kế tiếp nhau. Việc nghiên cứu biên bản hỏi cung bị can nén được nghiên cứu theo trình tự thời gian lấy lời khai.

Trong trường hợp ĐTV hỏi cung bị can, Biên bản hỏi cung dụng mẫu số 177 ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA. Ve can sử mặt bố cục, phần đấu biên bản ghi thông tin về thời gian, địa điểm hỏi cung; người tiến hành, người tham gia hỏi cung; thông tin về bị can; trách nhiệm của ĐTV giải thích về quyền và nghĩa vụ cho bị can theo Điều ở bộ luật tố tụng hình sự. Phán nội dung biên bản hỏi cung bị can được ghi nhận the hình thức hỏi và đáp, ghi nhận nội dung ĐTV hỏi và nội dung bị ca trả lời. Phần cuối biên bản hỏi cung ghi thời gian kết thúc và chữ kỳ những người tham dự buổi hỏi cung. Trong trường hợp KSV hỏi cung can, Biên bản hỏi cung bị can sử dụng Mẫu số 126/HS ban hành kèm của Quyết định số 15/QĐ-VKSTC.

Luật sư kiểm tra việc tuần thủ bộ luật tố tụng hình sự khi hỏi cung bị can

Khi nghiên cứu biên bản hỏi cung bị can, trước tiên, luật sư nên kiểm tra việc tuần thủ bộ luật tố tụng hình sự của những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khi hỏi cung bị can để đảm bảo tính hợp pháp của chứng cứ, cụ thể:

– Khoản 2 Điều 183 bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định: “Trước khi tiến hành hỏi cung lân đầu, ĐTV phải giải thích cho bị can biết rõ quyến và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 60 của Bộ luật này. Việc này phải ghi vào biển bản”. Bị can có quyền được biết quyền và nghĩa vụ của mình trước khi tham gia vào việc hỏi cung, việc giải thích quyển và nghĩa vụ cho bị can là nghĩa vụ bắt buộc của ĐTV và phải được ghi vào biên bản hỏi cung lần đầu. Trong mẫu biên bản hỏi cung bị can do Bộ Công an ban hành, ngay tại phần đầu, trang 1 có ghi: “Bị can… đã được giải thích quyển và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 60 bộ luật tố tụng hình sự và ký tên xác nhận dưới đây”.

Về thời gian tiến hành hỏi cung, khoản 3 Điểu 183 bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định: “Không hỏi cung bị can vào ban đêm, trừ trường hợp không thể trì hoãn được nhưng phải ghi rõ lý do vào biển bản”. Khi nghiên cứu biên bản hồi cung, căn cứ vào thời gian bắt đấu và kết thúc, luật sư có thể xác định thời gian tiến hành hỏi cung có đúng quy định pháp luật không.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ