Luật sư nghiên cứu biên bản phiên họp định giá tài sản

06/04/2021

Biên bản phiên họp định giá tài sản chỉ có giá trị nếu việc định giá được thực hiện đúng quy định. Căn cứ tên các thành viên Hội đồng định giá, những người có mặt tham dự phiên họp định giá, luật sư có thể xác định phiên họp định giá tài sản có được thực hiện đúng quy định pháp luật không.

biên bản phiên họp Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Nghiên cứu biên bản phiên họp định giá tài sản

Hội đồng định giá tài sản hoạt động theo cơ chế tập thể. Phiên họp định giá tài sản phải được lập biên bản, phải ghi đẩy đủ, trung thực toàn bộ nội dung phiên họp định giá tài sản. Biên bản họp định giá tài sản phải có các nội dung chính sau đây:

- Họ tên Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng có mặt tại phiên họp; các thành viên Hội đồng vắng mặt tại phiên họp và lý do vắng mặt (nếu có);

- Họ tên những người tham dự phiên họp định giá tài sản; Thời gian, địa điểm tiến hành và hoàn thành phiên họp định giá tài sản;

- Kết quả khảo sát giá, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần định giá; 

- Ý kiến của các thành viên Hội đồng định giá và những người tham dự phiên họp định giá tài sản; ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt;

- Kết quả biểu quyết của Hội đồng định giá về giá của tài sản;

- Chữ ký các thành viên của Hội đồng có mặt tại phiên họp;

- Dấu của cơ quan có thẩm quyến thành lập Hội đồng hoặc cơ quan của Chủ tịch Hội đồng. 

Khi nghiên cứu biên bản phiên họp định giá tài sản, luật sư cần lưu ý

Kết quả định giá tài sản chỉ có giá trị nếu việc định giá được thực hiện đúng quy định. Căn cứ tên các thành viên Hội đồng định giá, những người có mặt tham dự phiên họp định giá, luật sư có thể xác định phiên họp định giá tài sản có được thực hiện đúng quy định pháp luật không. Theo quy định, phiên họp định giá tài sản chỉ được tiến hành khi có mặt ít nhất 2/3 số lượng thành viên của Hội đồng định giá tham dự. Trường hợp Hội đồng định giá chỉ có 03 thành viên thì phiên họp phải có mặt đủ 03 thành viên. ĐTV, KSV, Thầm phán có thể tham dự phiên họp định giá tài sản; khi được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng thì có quyền đưa ra ý kiến về việc định giá, nhưng không được quyến biểu quyết về giá tài sản.

Biên bản phiên họp định giá tài sản phải ghi rõ thời gian, địa điểm tiến hành và hoàn thành phiên họp định giá tài sản. Về địa điểm tiến hành, phiên họp định giá tài sản có thể được thực hiện tại nơi có tài sả cắn định giá hoặc nơi khác theo quyết định của Hội đống định giá tài sản Về thời gian tiến hành và hoàn thành phiên họp định giá, căn cứ ngày, tháng, năm yêu cầu định giá và thời hạn trả kết quả định giá trong vên cấu định giá của cơ quan có thẩm quyển tiễn hành tố tụng và thời tiến hành, hoàn thành phiên họp định giá, luật sư có thể xác định phiên họp định giá tài sản có được thực hiện đúng thời hạn theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hay không.

Để có căn cứ định giá tài sản, Hội đồng định giá phải tiến hành khảo sát tài sản cần định giá, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần định giá. Căn cứ thông tin về kết quả khảo sát giá, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần định giá trong biên bản, luật sư xác định cơ sở để Hội đống đưa ra kết luận về giá trị tài sản cần định giá có cơ sở pháp lý, đầy đủ, toàn diện, khách quan hay không. Theo quy định, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra văn bản yêu cầu định giá tài sản có trách nhiệm tổ chức cho Hội đồng định giá khảo sát trực tiếp tài sản hoặc mẫu tài sản cần định giá. Tùy theo tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của tài sản cần định giá, Hội đồng định giá thực hiện khảo sát giá, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần định giá bằng ít nhất một trong các hình thức sau:

- Khảo sát giá thị trường theo giá bán buôn, giá bán lẻ của tài sản cùng loại hoặc tài sản tương tự;

- Nghiên cứu giá tài sản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quỹ định, quyết định đã được áp dụng tại địa phương;

- Tham khảo giá do doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp, giá trong tài liệu, hồ sơ kèm theo tài sản cần định giá, các nguồn thông tin khác về giá trị của tài sản cần định giá.

Hội đồng định giá tài sản kết luận về giá của tài sản theo ý kiến đã số của những thành viên Hội đồng có mặt tại phiên họp. Trường hợp không đồng ý với giá của tài sản do Hội đồng quyết định thì thành viên của Hội đồng định giá có quyền bảo lưu ý kiến của mình, ý kiến bảo lưu đó được ghi vào biên bản phiên họp định giá tài sản. Căn cứ vào ý kiến của thành viên Hội đồng định giá và những người tham dư phiên họp định giả tài sản, kết quả biểu quyết của Hội đồng định giá về giá của tài sản, luật sư có thể nắm được quan điểm của từng thành viên, xác định tính thống nhất của các thành viên trong Hội đồng định giá. Trong trường hợp có ý kiến bảo lưu, không đồng ý với giá tài sản do Hội đồng quyết định, luật sư cần nghiên cứu để nắm được quan điểm, căn cứ mà thành viên có ý kiến bảo lưu dưa ra để bảo vệ quan điểm của mình, xác định xem những căn cứ đó có cơ sở không.

Sau cùng, khi nghiên cứu biên bản phiên họp định giá tài sản, luật sư kiểm tra biên bản đã được các thành viên Hội đồng định giá ký, đóng dấu đầy đủ, đúng quy định pháp luật chưa.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Luật sư nghiên cứu biên bản phiên họp định giá tài sản

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.31006 sec| 910.305 kb