Luật sư tư vấn trường hợp chấm dứt hoạt động doanh nghiệp

23/06/2021
Everest Law Firm
Everest Law Firm

 

Các trường hợp chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp xảy ra trong quá trình chia, hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc phá sản doanh nghiệp, trong đó mỗi hình thức pháp lý có ít nhất một doanh nghiệp bị chấm dứt hoạt động.

 

 

chấm dứt hoạt động doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

 

Các trường hợp chấm dứt hoạt động doanh nghiệp

 

 

Giải thể doanh nghiệp

 

 

Theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2014, giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp (xóa tên doanh nghiệp trong số đăng ký kinh doanh) bằng cách thanh lý tài sản của doanh nghiệp để thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ trả nợ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp bị giải thể trong 4 trường hợp sau đây:

 

 

(i) Thứ nhất: Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều ty in không có quyết định gia hạn

 

 

(ii) Thứ hai: Theo quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp;

 

 

(iii) Thứ ba: Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

 

 

(iv) Thứ tư: Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

 

Ví dụ: Năm 2003, đã giải thể Tổng công ty Máy và phụ tùng theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

 

 

Phá sản doanh nghiệp 

 

 

Phá sản doanh nghiệp là việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp (xóa tên doanh nghiệp trong số đăng ký kinh doanh) bằng cách thanh lý tài sản của doanh nghiệp để thực hiện các nghĩa vụ trả nợ của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp bị mất khả năng thanh toán (không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán).

 

 

Ví dụ:

 

 

Năm 2015, Công ty Xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến Đà Nẵng đã bị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng ra quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

 

 

Luật sư tư vấn pháp luật về tổ chức lại và chấm dứt doanh nghiệp

 

 

Tư vấn quyết định về việc tổ chức lại và chấm dứt doanh nghiệp 

 

 

Việc tổ chức lại doanh nghiệp và chấm dứt doanh nghiệp là một trong những vấn đề đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp, phải được quy định trong Điều lệ và đều phải do cơ quan cao nhất của doanh nghiệp là chủ sở hữu quyết định. Đó là, chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên, Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên và công ty hợp danh, Đại hội đồng có đồng đối với công ty cổ phần, Đại hội thành viên đối với hợp tác xã.

 

 

Yêu cầu về điều kiện, thủ tục triển khai việc tổ chức lại và chấm dứt doanh nghiệp phải bảo đảm sự chặt chẽ, chính xác, vì sai lầm trong những việc này có nguy cơ gây ra hậu quả pháp lý rất lớn và rất khó sửa chữa, khắc phục. Vì vậy, Luật sư cần tư vấn bảo đảm người ra quyết định đúng thẩm quyền và tính hợp pháp của các quyết định tổ chức lại doanh nghiệp.

 

 

Xây dựng phương án tổ chức lại và chấm dứt doanh nghiệp 

 

 

Việc tổ chức lại doanh nghiệp, trong nhiều trường hợp, có thể dẫn đến hậu quả là chấm tư cách pháp lý của doanh nghiệp được tổ chức lại và hình thành một doanh nghiệp với tư cách pháp lý hoàn toàn mới. Vì vậy, phải có phương án cụ thể giải quyết các quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp trước đó, cũng như giải quyết mối quan hệ giữa doanh nghiệp trước và sau khi được tổ chức lại.

 

 

Trường hợp việc tổ chức lại và chấm dứt doanh nghiệp phải có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì cần gửi công văn, đơn đề nghị để xin ý kiến hướng dẫn hoặc chấp thuận việc tổ chức lại và chấm dứt doanh nghiệp. Ví dụ, đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, là Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, đối với công ty bảo hiểm là Bộ Tài chính đối với các tổ chức tín dụng là Ngân hàng nhà nước.

 

 

Đăng ký doanh nghiệp sau khi được tổ chức lại

 

 

Trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp dẫn đến việc hình thành một doanh nghiệp mới thì phải tiến hành đăng ký để được cấp Giấy chứng nhận ký doanh nghiệp tương tự như việc thành lập một doanh nghiệp mới. Các trường hợp còn lại, thì phải thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu thay đổi các nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 

0 bình luận, đánh giá về Luật sư tư vấn trường hợp chấm dứt hoạt động doanh nghiệp

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.18031 sec| 945.781 kb