Nghiên cứu hồ sơ để hiểu được yêu cầu tư vấn của khách hàng

20/06/2021
Hà Hải Lý
Hà Hải Lý

Trước khi ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, luật sư cần hiểu được yêu cầu tư vấn pháp luật của khách hàng trên cơ sở các tài liệu, thông tin khách hàng cung cấp.

kỹ năng viết pháp lý Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Nghiên cứu hồ sơ để hiểu yêu cầu tư vấn của khách hàng

Mỗi đề xuất tư vấn của khách hàng đều gắn một “câu chuyện pháp lý”, diễn biến, tình tiết cụ thể và khác biệt với các vụ việc luật sư đã tư vấn. Trong tất cả các “câu chuyện luật sư sẽ là “nhân vật mới được mời gia nhập để tìm hiểu và cho một hoặc một số “nhân vật chính” trong câu chuyện đó. Chính vì lẽ đó, luật sư thường phải tìm hiểu kỹ lưỡng từng tình tiết, diễn biến của sự việc hay dự định của khách hàng để từ đó hiểu được đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu làm nền tảng cho yêu cầu tư vấn pháp luật của khách hàng.

Khách hàng không phải luôn đưa ra một yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý hợp lý. Nhiều khách hàng do hạn chế về kiến thức pháp luật nên có thể sẽ đưa ra các yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý không hợp lý hoặc nhiều yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý của khách hàng không được diễn đạt đúng với mong muốn của họ.

Ví dụ:

Công ty cổ phần Bất động sản HT, có trụ sở chính tại Abc, ủy quyền cho Giám đốc Chi nhánh của Công ty tại Hà Nội ký Hợp đồng Kinh tế số 0354/HT (Hợp đồng số 0354/HT) về việc cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ QM thuê địa điểm kinh doanh. Họ đồng số 0354/HT có một số nội dung chính sau:

“Bên cho thuê: Công ty cổ phần Bất động sản HT

- Trụ sở chính: Abc

. - Người đại diện: Ông Trần Tuấn V - Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Theo Giấy ủy quyền số ()98/UQ-HT về việc ủy quyền ký kết Hợp đồng số (0)3 54/HT ngày 01/01/2015 (do Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Bất động sản HT ký)

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”). 

Bên thuê: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ QM 

- Trụ sở chính: TP. HCM

 - Người đại diện: Ông Nguyễn QM

- Chức vụ: Tổng Giám đốc

(Sau đây gọi tắt là “Bên B)

Điều 1: Nội dung hợp đồng 

Bên A cho Bên B thuê toàn bộ diện tích tầng 1 Tòa nhà TL số... đường XT, thành phố HN để làm địa điểm kinh doanh với các thông tin chi tiết về diện tích thuế và tài sản có trong diện tích thuế theo Phụ lục 1 đính kèm hợp đồng này.

Điều 2: Thời hạn hợp đồng 

- Hợp đồng có thời hạn 24 tháng bắt đầu từ ngày 15/01/2016 và kết thúc vào ngày 15/01/2018.

- Khi hợp đồng chuẩn bị hết hạn, nếu Bên B muốn thuê tiếp thị phải gửi văn bản đề nghị gia hạn cho Bên A 45 ngày trước khi hợp đồng hết hạn.

Điều 3: Giá cho thuê và phương thức thanh toán

- Giá cho thuê: 200 triệu đồng/01 tháng. Giá thuê không thay đổi cho toàn bộ thời gian thuê

- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản toàn trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết bởi thẩm quyền của các bên.

Điều 4: Nghĩa vụ của Bên B

- Trong thời hạn hợp đồng, nếu Bên B có nhu cầu sửa tích thuế phải xây dựng kế hoạch sửa chữa thông báo cho chỉ được tiến hành khi Bên A có sự chấp thuận bằng văn bản. Bên B tự chịu mọi chi phí cho việc thiết kế và sửa chữa diện tích thuê.

- Khi hợp đồng hết hạn, Bên B không được yêu cầu Bên A hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào được xem như sự đầu tư của vào diện tích thuê.

- Bên B phải sử dụng diện tích thuê vào mục đích kinh doanh những lĩnh vực mà pháp luật cho phép và đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Bên B.

Điều 5: Quy định chung

- Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng và thiện chí giữa các bên. Nếu hai bên không tự giải quyết được các mâu thuẫn thì mỗi bên có quyền khởi kiện ra Trung tâm trọng tài thương mại tại Hà Nội để giải quyết vụ việc.

- Các phụ lục đính kèm là phần không tách rời của hợp đồng này;

- Hợp đồng làm thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện"

(Hợp đồng đã được ký kết bởi đại diện có thẩm quyền của mỗi bên và đã được Công chứng hợp pháp)

Ngày 15/11/2017, do có nhu cầu tiếp tục gia hạn hợp đồng, Công ty QM gửi Công văn số 12/QM đến Chi nhánh tại Hà Nội của HT đề nghị tiếp tục gia hạn Hợp đồng số 0354/HT thêm 24 tháng đồng thời đề nghị được tiến hành sửa chữa, nâng cấp điện tích và để làm địa điểm trưng bày và bán sản phẩm xe máy Cao Cấp, xe máy thể thao nhập ngoại,

Giám đốc Chi nhánh tại Hà Nội, ông Trần Tuấn V phúc đáp Bằng Công văn số 83/CV-HT vào ngày 25/12/2017 ghi nhận hai nội dung sau: “(i) Chấp thuận về nguyên tắc sẽ cho QM tiếp tục sử dụng diện tích thuê thêm 24 tháng, (ii) Khi Hợp đồng số 0354/HT hết hại, hai bên sẽ thanh lý hợp đồng và thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng mới trên cơ sở ghi nhận việc sẽ cho QM thuế tiếp 24 tháng”.

Sau khi nhận được Công văn số 83/CV-HT, QM đã tiến hành việc sửa chữa và nâng cấp diện tích thuế (đã tiến hành ký kết và thực hiện hợp đồng thiết kế và sửa chữa với các bên có liên quan) và ký các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, ngày 10/4/2018, ông Trần Tuấn V gửi thông báo về việc sẽ chỉ cho QM thuê đến hết tháng 5/2018 vì HT có dự án khác cần triển khai tại địa điểm này và Tổng Giám đốc HT không đồng ý cho QM thuế tiếp. Ông V đồng thời cho rằng hai bên chưa ký bất kỳ phụ lục hoặc hợp đồng mới nào liên quan đến việc thuê địa điểm kinh doanh nêu trên nên giờ HT có quyền lấy lại.

QM quá bất bình về thông báo của Giám đốc Chi nhánh tại Hà Nội của HT và đã nhiều lần đến làm việc trực tiếp nhưng không giải quyết được.

Ngày 20/4/2018, Tổng Giám đốc QM gửi đề nghị tư vấn pháp đến Văn phòng luật sư X đề nghị tư vấn các vấn đề pháp lý sau:

1, Nếu QM tiếp tục sử dụng diện tích thuế theo Hợp đồng số 354/ T thì HT có thể làm gì?

2, Luật sư tư vấn các phương án để HT không thể lấy lại địa điểm thuê?

Nhận xét:

Yêu cầu tư vấn nêu trên của Tổng Giám đốc Công phát từ mong muốn của Công ty liên quan đến việc sử tích đã thuê. Tuy nhiên, nội dung các yêu cầu tư vấn nà khó cho luật sư tư vấn cả về góc độ thực tế và pháp. trường hợp khách hàng đưa ra những yêu cầu/đề nghị tư. hợp lý, luật sư có thể tư vấn cho khách hàng điều chỉnh. yêu cầu tư vấn nhưng vẫn đảm bảo giải đáp được các bạn của mình. Giả sử trong ví dụ nêu trên, luật sư có thể tư vấn khách hàng đặt ra các yêu cầu tư vấn sau:

  1. Đề nghị luật sư dự liệu những hậu quả pháp lý trong trường hợp Công ty QM tiếp tục sử dụng diện tích thuê theo Hợp đồng số 0354/HT?
  2. Luật sư tư vấn các phương án để Công ty HT đàm phán với Công ty QM về việc tiếp tục sử dụng diện tích thuế theo Hợp đồng số 0354/HT?

Hiểu được mục đích khách hàng hướng đến sau những yêu cầu cụ thể

Hiểu được yêu cầu tư vấn pháp luật của khách hàng có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ tác nghiệp của luật sư trong các bước tiếp theo của quy trình tư vấn pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh đó luật sự cần lưu ý về việc hiểu được mong muốn của khách hàng - những mục đích khách hàng hướng đến sau những yêu cầu tư vấn cụ thể. Có như vậy, luật sư mới có thể cung cấp cho khách hàng một dịch vụ tốt và hài lòng nhất. Trong một số trường hợp yêu cầu của khách hàng trùng với mong muốn của họ song trong nhiều trường hợp yêu cầu tư vấn của khách hàng không trùng với mong muốn của khách hàng.

Ví dụ

Công ty Cổ phần A là Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh mặt hàng sử gia dụng và gốm sứ mỹ nghệ cao cấp. Công ty A và thành lập vào năm 2008 và chính thức sản xuất vào tháng A009. Vốn Điều lệ của Công ty hiện nay là 168 tỷ đồng. Công ty chỉ phát hành loại cổ phần duy nhất là cổ phần phổ thông và được sở hữu bởi các cổ đông sau:

(i) Ông Trần Đ sở hữu cổ phần tương ứng với 8% vốn Điều lệ;

(ii) Bà Phan DM sở hữu cổ phần tương ứng với 67% vốn Điều lệ. Bà DM là Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty A.

(iii) Ông Trần TH sở hữu cổ phần tương ứng với 5% vốn Điều lệ;

(iv) Ông Trần T sở hữu cổ phần tương ứng với 20% vốn Điều lệ;

Công ty Cổ phần Gốm Sứ TK (Công ty TK) là Công ty 100% vốn đầu tư của các nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam. Công ty TK được thành lập từ năm 2010, chuyên sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm gốm sứ gia dụng cao cấp và xuất khẩu 100%. Biết đến nhu cầu chuyển nhượng cổ phần của bà DM và qua tìm hiểu thông tin của Công ty A, Công ty TK dự định nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của bà DM tại Công ty A.

Hội đồng quản trị của Công ty A hiện có 3 người (bà DM, ông Đ và ông T). Theo Điều lệ Công ty A, Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Để đảm bảo giá trị hiệu lực của giao dịch nêu trên đã đề nghị luật sư tư vấn các vấn đề pháp lý sau:

1, Theo luật sư, nếu chỉ sở hữu được Số cổ phần của bà DM thì có thể quyết định tất cả những vấn đề quan trọng nhất của thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hay không?

2, Soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ký giữa công ty TK và bà DM,

3, Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan để đảm bảo của giao dịch chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty TK và việc ghi nhận tư cách cổ đông của Công ty TK tại Công ty A

Nhận xét:,

Trên đây là các yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý của Công ty TK với luật sư. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với khách hàng luật sư hiểu được mong muốn của Công ty TK trong giao dịch là thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của bà DM sẽ nắm được quyền quản lý Công ty A và từng bước tìm cách mua lại cổ phần của các cổ đông còn lại.

Kỹ năng giao tiếp của Luật sư trong quá trình trao đổi

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

0 bình luận, đánh giá về Nghiên cứu hồ sơ để hiểu được yêu cầu tư vấn của khách hàng

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Tổng đài tư vấn: 024-66 527 527
Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h00
0.12987 sec| 934.359 kb