Trang chủ » Đối tượng thực hiện trợ giúp pháp lý

Đối tượng thực hiện trợ giúp pháp lý

Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến các bạn về đối tượng thực hiện trợ giúp pháp lý để mọi người có thể hiểu thêm về vấn đề trên.

quyền và lợi ích
                                             Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Khái niệm

Theo Điều 17 Luật Trợ giúp pháp lý 2017, người thực hiện trợ giúp pháp lý bao gồm:” Trợ giúp viên pháp lý; Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo phân công của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý; Tư vấn viên pháp luật có 02 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trở lên làm việc tại tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý; Cộng tác viên trợ giúp pháp lý”.

Quyền và nghĩa vụ của người thực hiện trợ giúp pháp lý

Theo Điều 18 Luật Trợ giúp pháp lý 2017, người thực hiện trợ giúp pháp lý có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

(i) Thực hiện trợ giúp pháp lý;

(ii) Được bảo đảm thực hiện trợ giúp pháp lý độc lập, không bị đe dọa, cản trở, sách nhiễu hoặc can thiệp trái pháp luật;

(iii) Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý trong các trường hợp quy định tại Luật Trợ giúp pháp lý và theo quy định của pháp luật về tố tụng;

(iv) Được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý;

(v) Bảo đảm chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý;

(vi) Tuân thủ nguyên tắc hoạt động trợ giúp pháp lý;

(vii) Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy thực hiện trợ giúp pháp lý;

(viii) Bồi thường hoặc hoàn trả một khoản tiền cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý đã trả cho người bị thiệt hại do lỗi của mình gây ra khi thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài quyền và nghĩa vụ quy định chung với người thực hiện trợ giúp pháp lý nói trên, Trợ giúp viên pháp lý có quyền và nghĩa vụ sau đây:

(i)Tham gia các khóa tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý;

(ii) Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công;

(iii) Được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Chính phủ.

Ngoài quyền và nghĩa vụ quy định chung với người thực hiện trợ giúp pháp lý, luật sư, cộng tác viên trợ giúp pháp lý ý kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý tới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước được hưởng thù lao và chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ