Trang chủ » Nguyên tắc áp dụng trong thủ tục tố tụng người dưới 18 tuổi

Nguyên tắc áp dụng trong thủ tục tố tụng người dưới 18 tuổi

Những nguyên tắc áp dụng xử lý được quy định trong chương này thể hiện chính sách của Nhà nước đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, đồng thời là cơ sở để quy định những vấn đề cụ thể về trách nhiệm hình sự cũng như về trình tự, thủ tục giải quyết những vụ án do họ thực hiện.

Nguyên tắc áp dụng
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Các chính sách và nguyên tắc áp dụng trong thủ tục tố tụng với người dưới 18 tuổi

Từ phương diện luật nội dung, xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lý và yêu cầu của việc phòng, chống tội phạm do người dưới 18 tuổi thực hiện, BLHS dành một chương riêng quy định về người dưới 18 tuổi phạm tội , trong đó có nguyên tắc xử lý ( Chương XII của BLHS năm 2015 ). Những nguyên tắc xử lý được quy định trong chương này thể hiện chính sách của Nhà nước đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, đồng thời là cơ sở de quy định những vấn đề cụ thể về TNHS cũng như về trình tự, thủ tục giải quyết những vụ án do họ thực hiện.

Những nhóm nguyên tắc cơ bản quy định về việc xử lý người dưới 18 tuổi

Theo Điều 93 BLHS năm 2015, những nhóm nguyên tắc cơ bản quy định về việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội có thể được khái quát như sau :

– Nguyên tắc thứ nhất : Về mục tiêu xử lý , việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất cho họ , chủ yếu nhằm giáo dục ,giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm , phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội .

– Nguyên tắc thứ hai : Về căn cứ quyết định việc xử lý , việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải dựa trên độ tuổi , khả năng nhận thức của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội , nguyên nhân và điều kiện của việc gây ra tội phạm . Việc truy cứu TNHS đối với người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào những đặc điểm về nhân thân , tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm .

– Nguyên tắc thứ ba : Về miễn TNHS và xử lý bằng các biện pháp khác do BLHS quy định. Người dưới 18 tuổi có thể được miễn TNHS và áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục nếu có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả, phạm tội trong khuôn khổ một số tội danh nhất định, loại tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng tùy theo độ tuổi quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 91 BLHS hoặc trong trường hợp là người đồng phạm nhưng với vai trò không đáng kể .

– Nguyên tắc thứ tư: Về áp dụng hình phạt:

( 1 ) về hình phạt tử hình và tù chung thân, không xử phạt tù chung thân, tử hình;

( 2 ) về hình phạt tù có thời hạn , khi xử phạt tù có thời hạn , Tòa án cho họ được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội tương ứng và với thời hạn thích hợp ngắn nhất ;

( 3 ) về hình phạt tiền , không áp dụng hình phạt tiền đối với người dưới 18 tuổi ở độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi ;

( 4 ) về hình phạt bổ sung : không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người dưới 18 tuổi phạm tội .

– Nguyên tắc thứ năm : án đã tuyên đối với người dưới 18 tuổi khi chưa đủ 16 tuổi không được tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19006198
Liên hệ